ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurl

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurl-, *hurl*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurl(vt) ขว้าง, See also: พุ่ง, ขว้างปา, โยน, ทุ่ม, สลัด, เขวี้ยง
hurl(vt) ด่าทอ
hurl at(phrv) ขว้างไปที่, See also: เขวี้ยงไปยัง, Syn. throw at
hurl out(phrv) ทำให้ออกไป (เพราะมีความผิดร้ายแรง), Syn. throw out
hurl away(phrv) ขว้างออกไป, See also: เขวี้ยงออกไป, เหวี่ยงออก, Syn. throw out
hurl down(phrv) ทำให้กระเด็นลงมา, See also: เหวี่ยงลงมา, Syn. chuck down, fling down, throw down
hurl into(phrv) ขว้างเข้าไป, See also: เหวี่ยง, ขว้างเข้าไป, เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป, Syn. fling into, pitch into, throw into, toss into
hurl about(phrv) ทำให้กระเด็นไปคนละทิศ, See also: ทำให้กระจัดกระจายไป, Syn. hurl around
hurl around(phrv) ทำให้กระเด็นไปคนละทิศ, See also: ทำให้กระจัดกระจายไป, Syn. hurl about
hurly-burly(n) ความโกลาหลอลหม่าน, See also: การเอะอะโวยวาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurl(เฮิร์ล) vt. ขว้าง, เหวี่ยง, ปา, โยน, สลัด, ดีด, ร้องเสียงดัง vi. ขว้าง (อาวุธ) -n. การขว้าง, การเหวี่ยง, Syn. propel, fling, heave
hurling(เฮอ'ลิง) n. การขว้าง, การเหวี่ยง, กีฬาไอริชที่คล้ายฮอกกี้
hurly(เฮิร์ล'ลี่) n. ความวุ่นวาย, Syn. commotion -pl. hurlies
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท, คนหยาบคาย, คนอารมณ์ร้าย, คนขี้เหนียว, เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา, ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก, หยาบคาย, อารมณ์ร้าย, ขี้เหนียว, เอาใจยาก, จัดการยาก, ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish

English-Thai: Nontri Dictionary
HURLY-hurly-burly(n) ความอลหม่าน, ความฉุกละหุก, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล
churl(n) คนอารมณ์ร้าย, คนหยาบคาย, คนชั้นต่ำ, คนบ้านนอก
churlish(adj) หน้างอ, อารมณ์ร้าย, หยาบคาย, คล้ายคนบ้านนอก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hurler's Syndromeกลุ่มอาการเฮอร์เลอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pastry hounds. Yeah, that's the... insult that they hurl upon them.ขนมปังอบไง นั่นล่ะ Junior (1994)
They simply gather and collect around it, and hurl abuses at the tree, they curse it.พวกเขาแค่รวมตัวกันรอบๆมัน และดูหมิ่นต้นไม้ พวกเขาสาปสรรมัน Like Stars on Earth (2007)
"or we hurl him back to damnation.""ไม่อย่างนั้น เราจะโยนเขากลับไปที่เดิม" Heaven and Hell (2008)
I didn't see you hurl yourself out a windowฉันไม่ได้เห็นเธอ พุ่งตัวลงไปจากหน้าต่าง Chapter Two 'Ink' (2009)
I'm gonna actually hurl something at your head, I think.อีกครั้งเดียว ฉันจะหาอะไรมาฟาดหัวคุณจริงๆ Iron Man 2 (2010)
I'm probably gonna have to hurl this.เดี๋ยวฉันคงจะไปอ้วกเอาไอ้นี่ออก Blink (2010)
A DELTA II ROCKET HURLS A SMALL SCIENTIFIC PROBE INTO SPACE.มันจะช้าจะหยุดสักวันหนึ่ง " สิ่งที่เราพบว่าเมื่อเรา ใส่จุดบนพล็อต Beyond the Darkness (2010)
I hope you have a big appetite such that you scarf food and hurl chunks.ฉันคาดว่าคุณจะหิว อย่างเช่นผ้าพันคอ Beastly (2011)
This... sick game you and I play, this hate we hurl at each other has finally found a victim... the only innocent person in the game.เกมส์บ้าๆที่พวกเราเล่นกัน ความเกลียดชังที่เราปาใส่กัน คนบริสุทธิ์คนเดียวในเกมส์นี้ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
But the Archangel Michael, he hurls the dragon down to earth.แต่ว่า อาคแองเจล ไมเคิล โยนมังกรนั้นลงมาที่พื้นโลก Piggy Piggy (2011)
And with that, he hurls himself forward!จากนั้นเขาก็โหนเชือกบุกตะลุยเข้าไป The Adventures of Tintin (2011)
Barry's gonna hurl lightning from the energy he creates when he runs.แบร์รี่จะสร้างสายฟ้า จากพลังงานในตัวเขา ตอนที่วิ่งอยู่ Flash of Two Worlds (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurlGroaning strangely she is hurling her overflowing passion onto the canvas!
hurlHe hurled defiance at me.
hurlWithout gravity we would be hurled off into space.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่ง(v) throw, See also: hurl, Syn. ขว้าง, ปา, Example: เขาพุ่งหลาวไปถูกปลาฉลามอย่างจัง, Thai Definition: ซัดของยาวๆ, ปล่อยออกไปโดยตรง
การพุ่ง(n) hurl, See also: cast, pitch, throw, fling, Syn. การซัด, Thai Definition: การซัดของยาวๆ เช่นหอกออกไป, การปล่อยออกไปโดยตรง เช่น การพุ่งตัว
ขว้างปา(v) throw, See also: hurl at, Syn. ขว้าง, ปา, เขวี้ยง, Example: ผู้ชุมนุมขว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าทอ[dāthø] (v) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse  FR: gronder ; réprimander
ฟัด[fat] (v) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend  FR: secouer ; malmener
แหกปาก[haēkpāk] (v, exp) EN: shout ; yell ; bawl  FR: hurler ; brailler ; beugler
หอน[høn] (v) EN: howl ; bay ; whine ; growl  FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
ขี้งอน[khī-ngøn] (adj) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious
คนชั้นต่ำ[khon chan tam] (n, exp) EN: churl
ขว้าง[khwāng] (v) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash  FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างหิน[khwāng hin] (v, exp) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone  FR: jeter des pierres ; lancer des pierres
ขว้างปา[khwāng pā] (v, exp) EN: throw ; hurl at
ขว้างทิ้ง[khwāngthing] (v, exp) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hurl
hurly
hurled
hurley
hurlbut
hurless
hurling
hurlock
hurlbert
hurlburt

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurl
hurls
hurled
hurling
hurly-burly

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hurley { n } [ sport ]hurley [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s, vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P) #16,434 [Add to Longdo]
やっさもっさ[yassamossa] (n, vs, adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
ハーラーダービー[ha-ra-da-bi-] (n) hurler derby; (P) [Add to Longdo]
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na, n, adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]
投げ飛ばす[なげとばす, nagetobasu] (v5s, vt) to fling (away); to hurl [Add to Longdo]
放り上げる[ほうりあげる, houriageru] (v1) to hurl up [Add to Longdo]
浴びせかける;浴びせ掛ける[あびせかける, abisekakeru] (v1, vt) to hurl abuse; to level insults [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurl \Hurl\, n.
   1. The act of hurling or throwing with violence; a cast; a
    fling. --Congreve.
    [1913 Webster]
 
   2. Tumult; riot; hurly-burly. [Obs.] --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hat Manuf.) A table on which fiber is stirred and mixed
    by beating with a bowspring.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurl \Hurl\, v. t. [imp. & p. p. {Hurled}; p. pr. & vb. n.
   {Hurling}.] [OE. hurlen, hourlen; prob. contracted fr. OE.
   hurtlen to hurtle, or probably akin to E. whirl. [root]16.
   See {Hurtle}.]
   1. To send whirling or whizzing through the air; to throw
    with violence; to drive with great force; as, to hurl a
    stone or lance.
    [1913 Webster]
 
       And hurl'd them headlong to their fleet and main.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To emit or utter with vehemence or impetuosity; as, to
    hurl charges or invective. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. {Whirl}.] To twist or turn. "Hurled or crooked feet."
    [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurl \Hurl\, v. i.
   1. To hurl one's self; to go quickly. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. To perform the act of hurling something; to throw
    something (at another).
    [1913 Webster]
 
       God shall hurl at him and not spare. --Job xxvii.
                          22 (Rev. Ver.
                          ).
    [1913 Webster]
 
   3. To play the game of hurling. See {Hurling}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurl
   n 1: a violent throw [syn: {hurl}, {cast}]
   v 1: throw forcefully [syn: {hurl}, {hurtle}, {cast}]
   2: make a thrusting forward movement [syn: {lunge}, {hurl},
     {hurtle}, {thrust}]
   3: utter with force; utter vehemently; "hurl insults"; "throw
     accusations at someone" [syn: {hurl}, {throw}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top