ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disappointment

D IH2 S AH0 P OY1 N T M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disappointment-, *disappointment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disappointment(n) ความผิดหวัง, See also: ความเสียใจ, ความท้อแท้, Syn. dissatisfaction, regret, Ant. satisfaction, fulfillment
disappointment(n) สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, See also: คนที่ทำให้เสียใจ, สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง

English-Thai: Nontri Dictionary
disappointment(n) ความเสียใจ, ความหมดหวัง, ความผิดหวัง, ความท้อแท้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was the biggest disappointment in my mother's life.ฉันกลับเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุด ในชีวิตแม่ของฉัน The Joy Luck Club (1993)
Now I realize that this may be a disappointment to you but I would ask you to remember that it is just a measurement and in no way should detract from the beauty of, or indeed your affection for this...ผมรู้ดีว่าพวกคุณอาจจะผิดหวังกันมาก ผมอยากจะให้คุณจำไว้ นี่เป็นเพียงการวัด และมันจะไม่ทำให้ความงามลดลง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
What a disappointment you've turned out to be.อะไรที่บีบแกให้ กลายเป็นอย่างงี้วะ The Story of Us (1999)
You're such a disappointment to me.คุณทำให้ฉันผิดหวัง Resident Evil: Apocalypse (2004)
The disappointment of not being able to meet you has your mom crying.แม่พี่ร้องไห้ผิดหวังเพราะไม่เจอพี่ My Little Bride (2004)
Well... I can sort of understand your disappointment I really agonized over the job descriptionฉันเองก็ พอจะเข้าใจว่าเธอคงผิดหวัง ฉันลำบากใจไม่น้อย Always - Sunset on Third Street (2005)
But a disappointment is still a disappointment.แต่ความผิดหวังก็ยังเป็นความผิดหวังอยู่ดี Smile Again (2006)
Far away from buses and noise and a constant disappointment in my ten-gallon head and in myself.ไกลจากเสียงรถเมล์ เสียงจอแจ... และความผิดหวังในตัวคนอย่างผม และตัวเอง The Pursuit of Happyness (2006)
YOU'RE SUCH A DISAPPOINTMENT AS A SON. HECTOR.แกมันเป็น\ ลูกที่น่าสมเพชจริงๆ\ เฮกเตอร์ Betty's Wait Problem (2007)
She'd be a big disappointment for her future husband or boyfriend.เธอมีจุดบกพร่องเยอะเหมือนกัน สำหรับสามี หรือแฟนในอนาคต Unstoppable Marriage (2007)
But to my disappointment it was not a heart attack..แต่ฉันเข้าใจผิด มันไม่ใช่โรคหัวใจวาย... Heyy Babyy (2007)
My sons have been such a disappointment to me, and I wanted another chance, a chance to give the love that only a mother can.ลูกชายทั้งสอง ทำแม่ผิดหวัง แม่ต้องการโอกาส โอกาสที่จะมอบความรัก Chapter Thirteen 'Dual' (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disappointmentHe failed in the scheme, much to the disappointment of his father.
disappointmentHe failed, to his father's disappointment.
disappointmentHe made no manifestation of his disappointment.
disappointmentHer disappointment was apparent to everyone.
disappointmentHer face expressed her bitter disappointment.
disappointmentHe turned out to be a real disappointment after we went through hell and high water to find him.
disappointmentHis disappointment was obvious to everyone.
disappointmentHis suicide came as a result of his disappointment in love.
disappointmentI am disappointment that he is not here.
disappointmentI found it something of a disappointment.
disappointmentI have been a disappointment to my parents.
disappointmentIt was a bitter disappointment to him when he failed his examination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห้ว(n) disappointment, See also: frustration, Syn. ความผิดหวัง, Example: เขาต้องกินแห้วอีกครั้ง หลังจากที่พลาดมา 2 ครั้งแล้ว, Notes: (ปาก)
ความผิดหวัง(n) disappointment, Syn. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง, Ant. ความสมหวัง, Example: ในชีวิตจริงทุกคนจะต้องพบกับความผิดหวังไม่มากก็น้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิดหวัง[khwām phitwang] (n) EN: disappointment  FR: déception [ f ]
นะ[na] (x) EN: [ particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer ]  FR: [ particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISAPPOINTMENT D IH2 S AH0 P OY1 N T M AH0 N T
DISAPPOINTMENTS D IH0 S AH0 P OY1 N T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disappointment (n) dˌɪsəpˈɔɪntmənt (d i2 s @ p oi1 n t m @ n t)
disappointments (n) dˌɪsəpˈɔɪntmənts (d i2 s @ p oi1 n t m @ n t s)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
残念[ざんねん, zannen] TH: ผิดหวังมาก  EN: disappointment

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enttäuschung { f } | Enttäuschungen { pl }disappointment | disappointments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
残念[ざんねん, zannen] (adj-na, n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P) #1,808 [Add to Longdo]
失望[しつぼう, shitsubou] (n, vs) disappointment; despair; (P) #17,631 [Add to Longdo]
やれやれ[yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
ガビーン[gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud) [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]
期待外れ;期待はずれ[きたいはずれ, kitaihazure] (n, adj-no) disappointment; let-down [Add to Longdo]
欠望;闕望[けつぼう, ketsubou] (n, vs) disappointment; disillusion; resentment [Add to Longdo]
残念至極[ざんねんしごく, zannenshigoku] (n, adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation [Add to Longdo]
残念無念[ざんねんむねん, zannenmunen] (n, adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation [Add to Longdo]
仕舞い;仕舞;終い;了い[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disappointment \Dis`ap*point"ment\, n. [Cf. F.
   d['e]sappointement.]
   1. The act of disappointing, or the state of being
    disappointed; defeat or failure of expectation or hope;
    miscarriage of design or plan; frustration.
    [1913 Webster]
 
       If we hope for things of which we have not
       thoroughly considered the value, our disappointment
       will be greater than our pleasure in the fruition of
       them.                 --Addison.
    [1913 Webster]
 
       In disappointment thou canst bless.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. That which disappoints.
 
   Syn: Miscarriage; frustration; balk.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disappointment
   n 1: a feeling of dissatisfaction that results when your
      expectations are not realized; "his hopes were so high he
      was doomed to disappointment" [syn: {disappointment},
      {letdown}]
   2: an act (or failure to act) that disappoints someone [syn:
     {disappointment}, {dashing hopes}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top