ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

energy

EH1 N ER0 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -energy-, *energy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
energy(n) ความกระตือรือร้น, See also: ความมีชีวิตชีวา, ความกระฉับกระเฉง, Syn. forcefulness, liveliness
energy(n) พลังงาน, See also: กำลัง, พลังงาน, พละกำลัง, เรี่ยวแรง, Syn. force, power, vigor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
energy(เอน'เนอจี) n. พลังงาน, พลัง, กำลังงาน, กำลังความสามารถ, พลังวิชา, Syn. vim
atomic energyพลังงานปรมาณูที่เกิดจากการจัดตัวใหม่ของนิวเคลียสของอะตอม.
kinetic energyพลังงานจลน์, พลังงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ

English-Thai: Nontri Dictionary
energy(n) กำลัง, พลังงาน, พลัง, กำลังวังชา
ATOMIC atomic energy(n) พลังงานปรมาณู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
energyพลังงาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
energy consumptionการบริโภคพลังงาน, การสิ้นเปลืองพลังงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy conversion methodวิธีการเปลี่ยนรูปพลังงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy conversion processกระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy distributionการจ่ายพลังงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy efficiency ratio (EER)ประสิทธิภาพการให้ความเย็น (อีอีอาร์) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
energy gapค่าช่องว่างพลังงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy inพลังงานเข้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy inputพลังงานใส่เข้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy outพลังงานออก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Energyพลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Energyพลังงาน [การแพทย์]
energyพลังงาน, ความสามารถในการทำงานของระบบ มีหน่วยเป็นจูล พลังงานมีหลายรูป เช่น พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Energy Absorptionการได้รับรังสี [การแพทย์]
Energy Balanceความสมดุลของพลังงาน [การแพทย์]
Energy Barrierพลังงานกีดขวาง [การแพทย์]
Energy Change, Freeผลต่างพลังงานอิสระ [การแพทย์]
Energy Compounds, Lowสารพลังงานต่ำ [การแพทย์]
Energy conservationการอนุรักษ์พลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Energy conservationการอนุรักษ์พลังงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
energyenergy Balance Unlike combustion reactions, most gasification reactions are endothermic. Thus, heat must be supplied to the gasifier for these reactions to take place at the designed temperature. In laboratory units, this is not an issue because the heat is generally supplied externally. In commercial units, it is a major issue, and it must be calculated and provided for. The amount of external heat supplied to the gasifier depends on the heat requirement of the endothermic reactions as well as on the gasification temperature. The latter is a design choice, and it is discussed next.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ladies and gentlemen, brothers and sisters this is the young man who has used so much energy to convince everyone that he has seen God.ท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษ พี่ชายน้องสาวครับ นี่คือชายหนุ่มที่มีความกล้าหาญมาก Oh, God! (1977)
Hey, hey. It takes more energy to keep quiet than it does to speak the mind.ยังไงซะคุณได้เมาแน่ คุณมีอะไรจะพูด Day of the Dead (1985)
Even creatures like those have incredible energy inside them.แม้ว่าการสร้างสิ่งเหล่านั้นจะมี พลังงานอยู่ภายในอย่างไม่น่าเชื่อ Akira (1988)
T-minus-20 to energy alteration.ที-ลบ-20 พลังงานผกผัน Akira (1988)
We're still analyzing the energy given off by the subject, but...เรายังคงวิเคราะห์ พลังงานนั้นแต่... Akira (1988)
He's developed a fantastic new energy weapon.เขาได้พัฒนาอาวุธที่ใช้พลังแบบใหม่ The Lawnmower Man (1992)
Show you've got enough energy left to blow it out...ดูซิ มีแรงเป่ารึเปล่า The Cement Garden (1993)
Given the distances needed to travel from deep space, the energy requirements would exceed...ตามตรรก แล้ว ฉันคงตอบว่า... . ไม่ Deep Throat (1993)
And I think of all the energy I spent visualizing you as a radiant spirit.ฉันอุตส่าห์คิดภาพคุณ เป็นวิญญาณที่ส่องสว่าง Jumanji (1995)
What about breaking the sound barrier or rockets to the moon, or atomic energy or a mission to Mars?สิ่งที่เกี่ยวกับการ ทำลายกำแพงเสียง หรือจรวดไปดวงจันทร์หรือ พลังงานปรมาณูหรือ ภารกิจไปยังดาวอังคาร? Contact (1997)
When we release the pod, a substantial amount of energy will be generated.เมื่อเราปล่อยฝักเป็นอย่างมาก ปริมาณของพลังงานที่ จะถูกสร้างขึ้น Contact (1997)
Some believe the rings function as some sort of an accelerator or something sending its energy into the pod making it rocket away at near light speed.บางคนเชื่อว่าแหวน ทำงานเป็นบางส่วน การเรียงลำดับของคัน เร่งหรือบางสิ่งบางอย่าง ส่งพลังงานเข้าไปในฝัก Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
energyA great deal of energy is locked up in the nucleus.
energyA national campaign for energy saving is underway.
energyAnger is an energy.
energyAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
energyAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
energyAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
energyChildren are full of energy.
energyComputers will save you much time and energy when you deal with figures and graphs.
energyEngineers are crazy about solar energy.
energyGary found an outlet for his energy in playing football.
energyHeat is a form of energy.
energyHe conserved his energy for the next game.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลังงาน(n) energy, Example: เกลือแร่เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย, Thai Definition: ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้, Notes: (วิทยาศาสตร์)
กำลัง(n) power, See also: energy, strength, force, vigour, Syn. พลัง, แรง, พละกำลัง, Example: เขาเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง จึงทำให้มีพละกำลังมาก, Thai Definition: ความสามารถทางด้านพลังกาย
เทคโนโลยีพลังงาน(n) energy technology, Example: ปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงาน เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย, Notes: (อังกฤษ)
เครื่องดื่มให้พลังงาน(n) energy drink, See also: energy-boosting drink, stimulative drink, Example: พ่อแม่ควรเลือกเครื่องดื่มให้พลังงานเป็นอาหารระหว่างมื้อแทนอาหารเสริมจะดีกว่า
เครื่องดื่มให้พลังงาน(n) energy drink, See also: energy-boosting drink, stimulative drink, Example: พ่อแม่ควรเลือกเครื่องดื่มให้พลังงานเป็นอาหารระหว่างมื้อแทนอาหารเสริมจะดีกว่า
เครื่องดื่มให้พลังงาน(n) energy drink, See also: energy-boosting drink, stimulative drink, Example: พ่อแม่ควรเลือกเครื่องดื่มให้พลังงานเป็นอาหารระหว่างมื้อแทนอาหารเสริมจะดีกว่า
เครื่องดื่มชูกำลัง(n) energy drink
แรง(n) power, See also: energy, strength, might, Syn. กำลัง, พลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำลัง[kamlang] (n) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour  FR: énergie [ f ] ; force [ f ] ; vitalité [ f ] ; vigueur [ f ] ; puissance [ f ] ; capacité [ f ] ; pouvoir [ m ]
การอนุรักษ์พลังงาน[kān anurak phalang-ngān] (n, exp) EN: conservation of energy  FR: conservation de l'énergie [ f ]
การบริโภคพลังงาน[kān børiphōk phalang-ngān] (n, exp) EN: energy consumption
การลงแรง[kān longraēng] (n) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts  FR: dépense d'énergie [ f ]
การปฏิวัติพลังงาน[kān patiwat phalang-ngān] (n, exp) EN: Energy [ R ]evolution
การประหยัดพลังงาน[kān prayat phalang-ngān] (n, exp) EN: energy saving ; energy conservation  FR: économie d'énergie [ f ]
การเสียกำลัง[kān sīa kamlang] (n, exp) EN: waste of energy
เครื่องดื่มชูกำลัง[khreūangdeūm chū kamlang] (n, exp) EN: energy drink  FR: boisson énergisante [ f ]
เครื่องดื่มให้พลังงาน[khreūangdeūm hai phalang-nagn] (n, exp) EN: energy drink ; energy-boosting drink ; stimulative drink  FR: boisson énergisante [ f ]
ความร่วมมือกันด้านพลังงาน[khwām ruammeū kan dān phalang-ngān] (n, exp) EN: energy cooperation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENERGY EH1 N ER0 JH IY0
ENERGY'S EH1 N ER0 JH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
energy (n) ˈɛnəʤiː (e1 n @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
能源[néng yuán, ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ, ] energy; power source #1,983 [Add to Longdo]
活力[huó lì, ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, ] energy; vitality; vigor; vital force #3,410 [Add to Longdo]
能量[néng liàng, ㄋㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, ] energy; capabilities #3,521 [Add to Longdo]
精力[jīng lì, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, ] energy #4,257 [Add to Longdo]
经络[jīng luò, ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄛˋ, / ] energy channels (in Chinese medicine) #17,841 [Add to Longdo]
能级[néng jí, ㄋㄥˊ ㄐㄧˊ, / ] energy level #40,397 [Add to Longdo]
能源危机[néng yuán wēi jī, ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] energy crisis #54,728 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Energie { f } | Energien { pl } | elektrische Energieenergy | energies | electric power [Add to Longdo]
Energie { f }; Tatkraft { f } | vor Energie sprühenenergy | to be brim-full of energy [Add to Longdo]
Energiebedarf { m } | niedriger Energiebedarfenergy requirement; power requirement | low power requirements [Add to Longdo]
Energiebilanz { f }energy balance [Add to Longdo]
Energiefluenz { f }energy fluence [Add to Longdo]
Energiegefälle { n }energy gradient [Add to Longdo]
Energiequelle { f }energy source [Add to Longdo]
Energierückgewinnung { f }energy recovery; energy recuperation [Add to Longdo]
Energiestrom { m }energy flux [Add to Longdo]
Energieumsetzung { f }energy transformation [Add to Longdo]
Energieumwandlung { f }energy conversion [Add to Longdo]
Energieverbrauch { m }energy consumption; expenditure of energy [Add to Longdo]
Energieverlust { m }energy dissipation [Add to Longdo]
Energieversorgung { f }energy supply [Add to Longdo]
Energieverteilung { f }energy distribution [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
エネルギー[enerugi-] (n) (See エナジー) energy (ger #2,020 [Add to Longdo]
[こん, kon] (n) (See 魄) Yang energy; spirit #2,443 [Add to Longdo]
勢力[せいりょく, seiryoku] (n) influence; power; might; strength; potency; force; energy; (P) #2,580 [Add to Longdo]
原子力[げんしりょく, genshiryoku] (n, adj-no) atomic energy; nuclear power; (P) #3,029 [Add to Longdo]
元気[げんき, genki] (adj-na, n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P) #4,695 [Add to Longdo]
[ぜい, zei] (n) (1) energy; (2) military strength #4,699 [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1, vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1, vi) (22) (of the tide) to come in; (v1, vi, vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) #5,990 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) spirit; sprite; nymph; (2) energy; vigor (vigour); strength; (3) fine details; (4) semen; (P) #6,734 [Add to Longdo]
全力[ぜんりょく, zenryoku] (n, adj-no) all one's power; whole energy; (P) #8,854 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エナジーセーバ[えなじーせーば, enaji-se-ba] energy saver [Add to Longdo]
エナジーセーブの即時実行[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver [Add to Longdo]
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode [Add to Longdo]
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] energy efficient [Add to Longdo]
システムのエナジーセーブレベル[しすてむ の えなじーせーぶれべる, shisutemu no enaji-se-bureberu] system energy saver level [Add to Longdo]
モニタのエナジーセーブ[もにた の えなじーせーぶ, monita no enaji-se-bu] display energy saver [Add to Longdo]
モニタのエナジーセーブレベル[もにた の えなじーせーぶれべる, monita no enaji-se-bureberu] display energy saver level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Energy \En"er*gy\, n.; pl. {Energies}. [F. ['e]nergie, LL.
   energia, fr. Gr.?, fr. ? active; ? in + ? work. See {In}, and
   {Work}.]
   1. Internal or inherent power; capacity of acting, operating,
    or producing an effect, whether exerted or not; as, men
    possessing energies may suffer them to lie inactive.
    [1913 Webster]
 
       The great energies of nature are known to us only by
       their effects.            --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. Power efficiently and forcibly exerted; vigorous or
    effectual operation; as, the energy of a magistrate.
    [1913 Webster]
 
   3. Strength of expression; force of utterance; power to
    impress the mind and arouse the feelings; life; spirit; --
    said of speech, language, words, style; as, a style full
    of energy.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) Capacity for performing work.
    [1913 Webster]
 
   Note: The kinetic energy of a body is the energy it has in
      virtue of being in motion. It is measured by one half
      of the product of the mass of each element of the body
      multiplied by the square of the velocity of the
      element, relative to some given body or point. The
      available kinetic energy of a material system
      unconnected with any other system is that energy which
      is due to the motions of the parts of the system
      relative to its center of mass. The potential energy of
      a body or system is that energy which is not kinetic;
      -- energy due to configuration. Kinetic energy is
      sometimes called actual energy. Kinetic energy is
      exemplified in the vis viva of moving bodies, in heat,
      electric currents, etc.; potential energy, in a bent
      spring, or a body suspended a given distance above the
      earth and acted on by gravity.
      [1913 Webster]
 
   {Accumulation}, {Conservation}, {Correlation}, & {Degradation
   of energy}, etc. (Physics) See under {Accumulation},
    {Conservation}, {Correlation}, etc.
 
   Syn: Force; power; potency; vigor; strength; spirit;
     efficiency; resolution.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 energy
   n 1: (physics) a thermodynamic quantity equivalent to the
      capacity of a physical system to do work; the units of
      energy are joules or ergs; "energy can take a wide variety
      of forms" [syn: {energy}, {free energy}]
   2: forceful exertion; "he plays tennis with great energy"; "he's
     full of zip" [syn: {energy}, {vigor}, {vigour}, {zip}]
   3: enterprising or ambitious drive; "Europeans often laugh at
     American energy" [syn: {energy}, {push}, {get-up-and-go}]
   4: an imaginative lively style (especially style of writing);
     "his writing conveys great energy"; "a remarkable muscularity
     of style" [syn: {energy}, {muscularity}, {vigor}, {vigour},
     {vim}]
   5: a healthy capacity for vigorous activity; "jogging works off
     my excess energy"; "he seemed full of vim and vigor" [syn:
     {energy}, {vim}, {vitality}]
   6: any source of usable power; "the DOE is responsible for
     maintaining the energy policy"
   7: the federal department responsible for maintaining a national
     energy policy of the United States; created in 1977 [syn:
     {Department of Energy}, {Energy Department}, {Energy}, {DOE}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top