ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

race

R EY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -race-, *race*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
race(n) การแข่งขัน, See also: การแข่งขันด้านความเร็ว, Syn. contest, competition
race(vi) แข่งขัน (ความเร็ว), See also: วิ่งแข่ง, Syn. speed, Ant. crawl
race(vi) วิ่งอย่างเร็ว, See also: เร่งรีบ, รีบไปอย่างรวดเร็ว, Syn. run, dash, hurry, Ant. creep
race(n) กระแสน้ำ, Syn. current
race(n) ร่องน้ำ, See also: รางน้ำ, Syn. raceway
race(n) มนุษยชาติ, Syn. mankind
race(n) เชื้อชาติ, See also: กลุ่มชาติพันธุ์, เผ่าพันธุ์, Syn. nationality
race(n) กลุ่ม, See also: ชนิด, ประเภท, จำพวก, Syn. tribe
race(n) พันธุ์ (พืชหรือสัตว์), Syn. breed
racer(n) คน สัตว์หรือพาหนะที่เข้าแข่งขันความเร็ว, See also: ผู้วิ่งแข่ง, Syn. runner, marathoner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
race(เรส) vi., vt., n. (การ) วิ่งแข่ง, วิ่งอย่างรวดเร็ว, แข่งม้า., แข่งขันความเร็ว, การแข่งขัน, ความเชี่ยว, เชื้อชาติ, ชนชาติ, เผ่าพันธุ์, วงศ์ตระกูล, เชื้อสาย, พันธุ์, ชนชั้น, รสนิยม
race horsen. ม้าแข่ง
race trackลู่วิ่ง, ลานวิ่ง, สนามวิ่งแข่ง, สนามม้า, Syn. race-track, racetrack
race-horsen. ม้าแข่ง
racecourse(เรส'คอร์ส) n. สนามแข่งขัน, ลู่วิ่ง, ลานวิ่ง, สนามม้า, Syn. racetrack
racehorsen. ม้าแข่ง
raceme(เรซีม') n. ช่อดอกแบบง่าย ๆ , ช่อรวมแบบง่าย ๆ, See also: racemed adj., Syn. inflorescence
racer(เร'เซอะ) n. ผู้วิ่งแข่ง, สิ่งที่เข้าร่วมแข่งขันความเร็ว, สิ่งที่มีความเร็วสูง,
asteraceous(แอสเทอเร'เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชไม้ดอกตระกูล aster (aster family)
brace(เบรส) n. เสาค้ำ, เครื่องค้ำจุน, เครื่องเหนี่ยวรั้ง, เชือกโยงเสา, เฝือก, ที่รั้ง, ที่พาด, สายหนึ่ง, วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้, ค้ำไว้, รั้งไว้, มัดแน่น, กระตุ้น, หนุน, ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify

English-Thai: Nontri Dictionary
race(n) การแข่งขัน, การวิ่งแข่ง, ชนชาติ, เชื้อสาย
race(vi) ไหลเชี่ยว, วิ่งแข่ง, แข่งม้า
racer(n) สิ่งที่มีความเร็วสูง, ผู้แข่ง
brace(n) เครื่องค้ำจุน, เครื่องเหนี่ยวรั้ง, ที่รั้ง, เครื่องหมายปีกกา
brace(vt) ค้ำไว้, รั้งไว้, เหนี่ยวไว้, มัดแน่น, หนุนไว้
bracelet(n) กำไล, สร้อยข้อมือ, กุญแจมือ
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง, เครื่องเหนี่ยวรั้ง, สิ่งค้ำ, ผู้สนับสนุน
braces(n) สายโยงกางเกง
contraception(n) การคุมกำเนิด
contraceptive(n) ยาคุมกำเนิด, เครื่องคุมกำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
raceเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
raceเชื้อชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
raceเผ่าพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
raceเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raceรางลูกปืน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
raceme; acropetalous inflorescenceช่อกระจะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
racemoseคล้ายช่อองุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
racemoseแบบช่อกระจะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
racemose panicleช่อกระจะแยกแขนง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Raceเชื้อชาติ [TU Subject Heading]
raceเชื้อชาติ, กลุ่มย่อยของมนุษย์ที่จำแนกโดยกำหนดความแตกต่างในด้านสีผิว สีของนัยน์ตา ลักษณะของเส้นผม ตลอดจนสัดส่วนของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Race discriminationการกีดกันทางเชื้อชาติ [TU Subject Heading]
Race horsesม้าแข่ง [TU Subject Heading]
Race identityเอกลักษณ์เชื้อชาติ [TU Subject Heading]
Race relationsปัญหาเชื้อชาติ [TU Subject Heading]
Racetracks (Horse-racing)สนามม้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, slowpoke, I'll race ya home.มาสิ, คนเฉื่อยชาฉันจะแข่งยาที่ บ้าน Pinocchio (1940)
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm not going to race him, though. I'm going to put him out to stud.ฉันจะไม่ไปแข่งเขาแม้ว่า ฉันจะทำให้เขาออกไปเป็นพ่อพันธุ์ The Godfather (1972)
"De Camp Town race track five miles long, all the doo-dah day!♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪ Blazing Saddles (1974)
"Camp Town race track five miles long, oh, doo-dah day.♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪ Blazing Saddles (1974)
The race will be on now.การแข่งขันจะมีขึ้นในขณะนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Then we say we're going over to the drag races the next day.แล้วเราก็บอกต่อไปว่า เราแข่งขันกันข้ามคืนเลย Stand by Me (1986)
Hey, I'll race you.เฮ้ ฉันจะแข่งกับนาย Stand by Me (1986)
Race you!Race you to the corner! Big (1988)
You talk peace and disarmament to the world, and here you are, wiping out a race of people.แกพูดถึงสันติสุขและการปลดอาวุธให้กับชาวโลก แต่ที่นี่ แกกำลังฆ่าล้างผู้คน Rambo III (1988)
It's a race against evil.มันเป็นการแข่งขันกับสิ่งชั่วร้าย. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
But how the fuck do you peddle an arms race when the only asshole you've got to race against is yourself?แต่วิธีการที่เพศสัมพันธ์คุณเร่แข่งขันทางด้านอาวุธ เมื่อไอ้เพียงคุณเท่านั้นที่ได้มีการแข่งกับตัวเองเป็น? The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raceA bicycle race was held in Nagoya last year.
raceA fast child may win the race but even a slow child can compete.
raceA hare raced with a tortoise.
raceA new team was formed in order to take part in the boat race.
raceA new team was formed in order to take part in the race.
raceAre you going to take part in the next race?
raceArriving at school, I found the race was over.
raceAtomic bombs are a danger to the human race.
raceAt the beginning of a marathon race, scores of runners start, but only a few finish and just one takes the cake.
raceBefore the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.
raceBefore the race, the runners have to warm up.
raceBen ran a 100-meter race with Carl.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามม้าแข่ง(n) racecourse, Syn. สนามแข่งม้า, สนามม้า, Example: ทุกวันอาทิตย์เขาจะไปคลุกอยู่ที่สนามม้าแข่งทั้งวัน, Count Unit: สนาม, แห่ง, Thai Definition: ลานกว้างที่ทำเป็นลู่ไว้สำหรับแข่งม้า
ม้าแข่ง(n) racehorses
วิ่งแข่ง(v) race, See also: run a race, Example: รถจำนวนมากๆ วิ่งแข่งกันเพื่อจะได้ขึ้นสะพานก่อนกันนั้น น่าหวาดเสียวเอาการ
สนามแข่งม้า(n) race course, Example: สนามแข่งม้าคราคร่ำไปด้วยผู้คนจากทุกสารทิศ, Count Unit: สนาม, แห่ง
แข่งขัน(v) race, See also: contest, compete, contend, Syn. ชิง, ชิงชัย, แข่ง, Example: น้องชายของฉันเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย, Thai Definition: ชิงเอาชนะเพื่อรางวัล
แข่ง(v) race, See also: compete, Syn. แข่งขัน, Example: เธอกล้าแข่งกับเขาแบบตัวต่อตัวหรือเปล่า, Thai Definition: ชิงเพื่อเอาชัยชนะกัน
ม้าแข่ง(n) racehorse, Example: ขณะที่เรามีความคิดใหม่ๆ ยามนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนม้าแข่งที่คึกคะนอง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ม้าสำหรับแข่งขัน
ม้าแข่ง(n) racehorse, Example: ขณะที่เรามีความคิดใหม่ๆ ยามนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนม้าแข่งที่คึกคะนอง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ม้าสำหรับแข่งขัน
วิ่งม้า(v) race horses, See also: run a horse-race, Thai Definition: ให้ม้าวิ่งแข่งพนันกัน เพื่อให้รู้ว่าตัวไหนจะชนะ
สนามม้า(n) racecourse, See also: race track, turf, Syn. สนามแข่งม้า, Example: ในวันเสาร์-อาทิตย์สนามม้าแห่งนี้จะคราคร่ำไปด้วยผู้คน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่แข่งขันสำหรับม้าวิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับอายขายหน้า[ap-āi khāinā] (v, exp) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed  FR: être déshonoré
อัปยศ[appayot] (n) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity  FR: honte [ f ]
อัปยศ[appayot] (adj) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious  FR: ignoble ; honteux
อัปยศ[appayot] (adv) EN: disgracefully ; ignominiously
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
บัดสี[batsī] (adj) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed  FR: honteux ; ignoble
เบาะแส[bǿsaē] (n) EN: clue ; hint ; trace
ชั้น[chan] (n) EN: [ class. : layer ; tier ; stratum ; terrace ]
ชาน[chān] (n) EN: porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda = verandah ; deck  FR: plate-forme [ f ] ; terrasse [ f ]
ชาติ[chāt] (n) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RACE R EY1 S
RACES R EY1 S AH0 Z
RACER R EY1 S ER0
RACES R EY1 S IH0 Z
RACEY R EY1 S IY0
RACED R EY1 S T
RACERS R EY1 S ER0 Z
RACE'S R EY1 S IH0 Z
RACETTE R AH0 S EH1 T
RACEMES R EY0 S IY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
race (v) rˈɛɪs (r ei1 s)
raced (v) rˈɛɪst (r ei1 s t)
racer (n) rˈɛɪsər (r ei1 s @ r)
races (v) rˈɛɪsɪz (r ei1 s i z)
raceme (n) rˈæsˈiːm (r a1 s ii1 m)
racers (n) rˈɛɪsəz (r ei1 s @ z)
racemes (n) rˈæsˈiːmz (r a1 s ii1 m z)
racecard (n) rˈɛɪskaːd (r ei1 s k aa d)
racetrack (n) rˈɛɪs-træk (r ei1 s - t r a k)
racecards (n) rˈɛɪskaːdz (r ei1 s k aa d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zú, ㄗㄨˊ, ] race; nationality; ethnicity; clan; by extension, social group (e.g. office workers 上班族) #2,412 [Add to Longdo]
竞赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ,   /  ] race; competition #4,624 [Add to Longdo]
赛场[sài chǎng, ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ,   /  ] racetrack; field (for athletics competition) #5,392 [Add to Longdo]
种族[zhǒng zú, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ,   /  ] race; ethnicity #11,483 [Add to Longdo]
赛跑[sài pǎo, ㄙㄞˋ ㄆㄠˇ,   /  ] race (running); to race (running) #23,708 [Add to Longdo]
人种[rén zhǒng, ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥˇ,   /  ] race (of people) #29,057 [Add to Longdo]
赛马场[sài mǎ chǎng, ㄙㄞˋ ㄇㄚˇ ㄔㄤˇ,    /   ] race course; race ground; race track #60,225 [Add to Longdo]
赛车女郎[sài chē nǚ láng, ㄙㄞˋ ㄔㄜ ㄋㄩˇ ㄌㄤˊ,     /    ] race queen (Japanese term for glamor model in bikini); pin-up; pit babe [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
人種[じんしゅ, jinshu] TH: เผ่าพันธุ์  EN: race

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pferderennbahn { f }race course [Add to Longdo]
Rasse { f }; Menschenschlag { m } | Rassen { pl }; Menschenschläge { pl }race | races [Add to Longdo]
Rennbahn { f }race course [Add to Longdo]
Rennen { n }; Wettrennen { n } (um) | ein Rennen veranstaltenrace (for) | to have a race [Add to Longdo]
Rennleitung { f } [ sport ]race control [Add to Longdo]
Rennpferd { n }race horse [Add to Longdo]
Rennstrecke { f }race track; race circuit [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m, vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) #901 [Add to Longdo]
競走[きょうそう, kyousou] (n, vs, adj-no) race; (P) #969 [Add to Longdo]
[げ, ge] (n, n-suf) (1) sign; indication; trace; touch; feeling; (n-pref) (2) somehow; for some reason; seeming to be #979 [Add to Longdo]
レース[re-su] (n) (1) race; (2) lace; (3) lathe; (P) #1,193 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) elegance; grace; refinement; class; dignity; (suf) (2) article; item; (suf, ctr) (3) (sometimes pronounced ぴん) counter for items (of food, etc.); counter for dishes or courses (at a restaurant); (P) #1,244 [Add to Longdo]
順位[じゅんい, jun'i] (n) order; rank; position (e.g. in a race); precedence; (P) #1,344 [Add to Longdo]
民族[みんぞく, minzoku] (n, adj-no) people; race; nation; (P) #1,414 [Add to Longdo]
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n, vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) #1,900 [Add to Longdo]
一番[ひとつがい, hitotsugai] (n) (uk) pair; couple; brace #2,107 [Add to Longdo]
跡(P);迹;痕;址[あと, ato] (n) (1) trace; tracks; mark; sign; (2) remains; ruins; (3) (esp. 痕) scar; (P) #2,177 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタックトレース[すたっくとれーす, sutakkutore-su] stack trace [Add to Longdo]
トレース[とれーす, tore-su] trace (vs) [Add to Longdo]
トレースモード[とれーすもーど, tore-sumo-do] trace mode [Add to Longdo]
右中括弧[みぎちゅうかっこ, migichuukakko] closing brace ( }) [Add to Longdo]
回線追跡[かいせんついせき, kaisentsuiseki] line trace [Add to Longdo]
左中括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] opening brace [Add to Longdo]
障害追跡[しょうがいついせき, shougaitsuiseki] fault trace [Add to Longdo]
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({ }) [Add to Longdo]
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces [Add to Longdo]
追跡プログラム[ついせきプログラム, tsuiseki puroguramu] trace program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Race \Race\, v. i. [imp. & p. p. {Raced} (r[=a]st); p. pr. & vb.
   n. {Racing} (r[=a]"s[i^]ng).]
   1. To run swiftly; to contend in a race; as, the animals
    raced over the ground; the ships raced from port to port.
    [1913 Webster]
 
   2. (Steam Mach.) To run too fast at times, as a marine engine
    or screw, when the screw is lifted out of water by the
    action of a heavy sea.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Race \Race\ (r[=a]s), v. t.
   To raze. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Race \Race\ (r[=a]s), n. [OF. ra["i]z, L. radix, -icis. See
   {Radix}.]
   A root. "A race or two of ginger." --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Race ginger}, ginger in the root, or not pulverized.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Race \Race\, n. [F. race; cf. Pr. & Sp. raza, It. razza; all
   from OHG. reiza line, akin to E. write. See {Write}.]
   [1913 Webster]
   1. The descendants of a common ancestor; a family, tribe,
    people, or nation, believed or presumed to belong to the
    same stock; a lineage; a breed.
    [1913 Webster]
 
       The whole race of mankind.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whence the long race of Alban fathers come.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: Naturalists and ethnographers divide mankind into
      several distinct varieties, or races. Cuvier refers
      them all to three, Pritchard enumerates seven, Agassiz
      eight, Pickering describes eleven. One of the common
      classifications is that of Blumenbach, who makes five
      races: the Caucasian, or white race, to which belong
      the greater part of the European nations and those of
      Western Asia; the Mongolian, or yellow race, occupying
      Tartary, China, Japan, etc.; the Ethiopian, or negro
      race, occupying most of Africa (except the north),
      Australia, Papua, and other Pacific Islands; the
      American, or red race, comprising the Indians of North
      and South America; and the Malayan, or brown race,
      which occupies the islands of the Indian Archipelago,
      etc. Many recent writers classify the Malay and
      American races as branches of the Mongolian. See
      Illustration in Appendix.
      [1913 Webster]
 
   2. Company; herd; breed.
    [1913 Webster]
 
       For do but note a wild and wanton herd,
       Or race of youthful and unhandled colts,
       Fetching mad bounds.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) A variety of such fixed character that it may be
    propagated by seed.
    [1913 Webster]
 
   4. Peculiar flavor, taste, or strength, as of wine; that
    quality, or assemblage of qualities, which indicates
    origin or kind, as in wine; hence, characteristic flavor;
    smack. "A race of heaven." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Is it [the wine] of the right race ? --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, characteristic quality or disposition. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And now I give my sensual race the rein. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some . . . great race of fancy or judgment. --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Lineage; line; family; house; breed; offspring; progeny;
     issue.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Race \Race\, v. t.
   1. To cause to contend in a race; to drive at high speed; as,
    to race horses.
    [1913 Webster]
 
   2. To run a race with.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Race \Race\, n. [OE. ras, res, rees, AS. r[=ae]s a rush,
   running; akin to Icel. r[=a]s course, race. [root]118.]
   1. A progress; a course; a movement or progression.
    [1913 Webster]
 
   2. Esp., swift progress; rapid course; a running.
    [1913 Webster]
 
       The flight of many birds is swifter than the race of
       any beasts.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: The act or process of running in competition; a
    contest of speed in any way, as in running, riding,
    driving, skating, rowing, sailing; in the plural, usually,
    a meeting for contests in the running of horses; as, he
    attended the races.
    [1913 Webster]
 
       The race is not to the swift.     --Eccl. ix.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       I wield the gauntlet, and I run the race. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Competitive action of any kind, especially when prolonged;
    hence, career; course of life.
    [1913 Webster]
 
       My race of glory run, and race of shame. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. A strong or rapid current of water, or the channel or
    passage for such a current; a powerful current or heavy
    sea, sometimes produced by the meeting of two tides; as,
    the Portland Race; the Race of Alderney.
    [1913 Webster]
 
   6. The current of water that turns a water wheel, or the
    channel in which it flows; a mill race.
    [1913 Webster]
 
   Note: The part of the channel above the wheel is sometimes
      called the headrace, the part below, the tailrace.
      [1913 Webster]
 
   7. (Mach.) A channel or guide along which a shuttle is driven
    back and forth, as in a loom, sewing machine, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Race cloth}, a cloth worn by horses in racing, having
    pockets to hold the weights prescribed.
 
   {Race course}.
    (a) The path, generally circular or elliptical, over which
      a race is run.
    (b) Same as {Race way}, below.
 
   {Race cup}, a cup given as a prize to the victor in a race.
    
 
   {Race glass}, a kind of field glass.
 
   {Race horse}.
    (a) A horse that runs in competition; specifically, a
      horse bred or kept for running races.
    (b) A breed of horses remarkable for swiftness in running.
    (c) (Zool.) The steamer duck.
    (d) (Zool.) A mantis.
 
   {Race knife}, a cutting tool with a blade that is hooked at
    the point, for marking outlines, on boards or metals, as
    by a pattern, -- used in shipbuilding.
 
   {Race saddle}, a light saddle used in racing.
 
   {Race track}. Same as {Race course}
    (a), above.
 
   {Race way}, the canal for the current that drives a water
    wheel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consolation game \Con`so*la"tion game\, match \match\, pot
 \pot\, race \race\, etc.
   A game, match, etc., open only to losers in early stages of
   contests.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 race
   n 1: any competition; "the race for the presidency"
   2: a contest of speed; "the race is to the swift"
   3: people who are believed to belong to the same genetic stock;
     "some biologists doubt that there are important genetic
     differences between races of human beings"
   4: (biology) a taxonomic group that is a division of a species;
     usually arises as a consequence of geographical isolation
     within a species [syn: {subspecies}, {race}]
   5: the flow of air that is driven backwards by an aircraft
     propeller [syn: {slipstream}, {airstream}, {race},
     {backwash}, {wash}]
   6: a canal for a current of water [syn: {raceway}, {race}]
   v 1: move fast; "He rushed down the hall to receive his guests";
      "The cars raced down the street" [syn: {rush}, {hotfoot},
      {hasten}, {hie}, {speed}, {race}, {pelt along}, {rush
      along}, {cannonball along}, {bucket along}, {belt along},
      {step on it}] [ant: {dawdle}, {linger}]
   2: compete in a race; "he is running the Marathon this year";
     "let's race and see who gets there first" [syn: {race},
     {run}]
   3: to work as fast as possible towards a goal, sometimes in
     competition with others; "We are racing to find a cure for
     AIDS"
   4: cause to move fast or to rush or race; "The psychologist
     raced the rats through a long maze" [syn: {race}, {rush}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RACE
     Research and technology development in Advanced Communications
 technologies in Europe (Europe, predecessor, CORDIS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RACE
     Rowbased ASCII Compatible Encoding (ASCII, Internet,
 VeriSign/NSI)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 race /ʀas/ 
  breed; race

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 race
  breed; race

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top