ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

control panel

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -control panel-, *control panel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
control panelแผงควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control panelแผงควบคุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
control panelแผงควบคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The control panel hid my baby bump perfectly.มันซ่อนหน้าท้องได้ดีจริงๆ Ballad (2009)
This control panel was manufactured by McTiernan Industries.แผงควบคุมนี้ผลิต โดยโรงงาน McTiernan Chuck Versus the Subway (2010)
I have a nuclear weapons control panel in my basement.ฉันมีแผงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ ในห้องชั้นใต้ดิน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
You need to get to the control panel and take out the wi-fi.คุณต้องเข้าถึงแผงควบคุม และปิดระบบไร้สาย Deadline (2011)
Mark's control panel had snapped off in the fall, and getting it fixed again had cost them precious time.แผงควบคุมของมาร์คหลุดหลังจากการล้ม และการซ่อมมันก็ต้องใช้เวลาอันมีค่า Episode #18.4 (2012)
I need you to get to that engine control panel and tell me which relays are in overload position.ผมอยากให้คุณ ไปที่แผงควบคุมเครื่องยนต์ แล้วบอกผมว่า รีเลย์ตัวไหนที่มันเสีย The Avengers (2012)
Find a control panel marked, "Countermand."เอาตาและหูของท่านออกจากพื้นซะ Olympus Has Fallen (2013)
They can be deactivated using the control panel on your arm.สามารถสั่งปิดได้ด้วยแผงควบคุมที่แขน Passengers (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผงควบคุม[phaēng khūapkhum] (n, exp) EN: control panel ; console  FR: pupitre de commande [ m ] ; console [ f ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントロールパネル[kontoro-rupaneru] (n) { comp } control panel [Add to Longdo]
コンパネ[konpane] (n) (1) (abbr) plywood panel; (2) control panel [Add to Longdo]
制御盤[せいぎょばん, seigyoban] (n) control panel; switchbox [Add to Longdo]
操作パネル[そうさパネル, sousa paneru] (n) { comp } control panel [Add to Longdo]
操作盤[そうさばん, sousaban] (n) control board; control panel; console [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コントロールパネル[こんとろーるぱねる, kontoro-rupaneru] control panel [Add to Longdo]
制御盤[せいぎょばん, seigyoban] operator control panel [Add to Longdo]
操作パネル[そうさパネル, sousa paneru] control panel [Add to Longdo]
操作盤[そうさばん, sousaban] operator control panel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 control panel
   n 1: electrical device consisting of a flat insulated surface
      that contains switches and dials and meters for controlling
      other electrical devices; "he checked the instrument
      panel"; "suddenly the board lit up like a Christmas tree"
      [syn: {control panel}, {instrument panel}, {control board},
      {board}, {panel}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top