ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dash

D AE1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dash-, *dash*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dash(n) การชนหรือตีอย่างรุนแรง, See also: การกระแทก, การฟาด, การทำให้แตก, การตี, การขว้าง, Syn. hit, hurl, slam, smash, strike, throw, slog
dash(n) การโผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, See also: การเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, การพุ่งไปข้างหน้า, การถลาเข้าใส่, การโถมเข้าใส่, Syn. bolt, dart, run, rush, speed, sprint
dash(n) การวิ่งแข่งระยะสั้น (ทางกีฬา), See also: การแข่งขันวิ่ง, Syn. race, sprint
dash(n) ความกระฉับกระเฉง, See also: ความกระตือรือร้น, ความคล่องแคล่ว, ความห้าวหาญ, ความฮึกเหิม, Syn. animation, elan, enthusiasm, energy, exuberance, flair, life, nimbleness, Ant. listlessness, sluggishness, torpor
dash(n) เครื่องหมายขีดคั่นระหว่างพยางค์ คำ วลี หรือประโยค (ทางไวยากรณ์), See also: เครื่องหมายขีด, เครื่องหมาย - หน้าหรือหลังพยางค์, เครื่องหมายวรรคตอน, Syn. stroke, line
dash(vt) ชนหรือตีอย่างรุนแรง, See also: ทุบ, ตี, ต่อย, ขว้าง, โยน, กระแทก, ฟาด, Syn. fling, hit, hurl, slam, smash, strike, throw
dash(vt) ทำลาย, See also: ลบล้าง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เสียหาย, Syn. destroy, break, foil, frustate, ruin, spoil, damage
dash(vt) ทำให้ผิดหวัง, See also: ทำให้เสียกำลังใจ, ทำให้เสียใจ, ทำให้ไม่สมหวัง, Syn. dampen, depress, disappoint, discourage, disspirit, Ant. courage, inspirit, hearten, support
dash(vt) ผสมอีกเล็กน้อย, See also: เจือ, Syn. adulterate, mix
dash(vt) โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, See also: เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, โถม, ถลา, ปราด, ปรี่, พุ่งชน, พุ่งไปอย่างเร็ว, Syn. bolt, bound, dart, race, run, rush, scoot, scud, speed, Ant. linger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dash(แดช) { dashed, dashing, dashes } vt. กระแทก, ทุบแตก, ชน, สาดอย่างแรง, ผสมหรือเจือปน, ทำลาย, ทำให้หดหู่ใจ, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก, ชน, โถมเข้าไป, พุ่งเข้าชน, พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ, เสียงสาดน้ำ, ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น, เครื่องหมาย (๛) , ข
dashboard(แดช'บอร์ด) n. แผ่นกันโคลน, แท่นหน้าปัด
dasher(แดช'เชอะ) n. สิ่งหรือผู้ที่พุ่งเข้าชน
dashing(แดช'ชิง) adj. มีชีวิตชีวา, ห้าว, หลักแหลม, หรูหรา., Syn. smart, Ant. dull
dashy(แดช'ชี) adj. หรูหรา, ห้าว, หลักแหลม
balderdash(บอล'เดอะแดช) n. คำพูดที่เหลวไหล, ความเหลวไหล, Syn. nonsense, Ant. logic, sense
em dash(เอ็มแดช) เป็นอักษรพิเศษตัวหนึ่งที่ใช้ในการพิมพ์ มีลักษณะเป็นขีดยาวเท่า ๆ กับอักษร M หรือเครื่องหมาย hyphen 2 ตัวพิมพ์ติด ๆ กัน (--) โดยปกติ จะใช้เพื่อแสดงว่าต้องการเน้นข้อความนั้น ๆ เช่น " การ เล่นกอล์ฟเป็นการพนันอย่างหนึ่ง -- การพนันที่เป็นที่นิยมมากเสียด้วย " ดู en dash เปรียบเทียบ
en dash(เอ็นแดช) หมายถึงเครื่องหมาย - (ที่เรียกว่า dash) มีขนาดความกว้างเท่ากับอักษร N ในทางคอมพิวเตอร์มีความหมายว่า "ถึง" เช่น หน้า 50 - 55 หมายความว่า ตั้งแต่หน้า 50 ถึง 55 เป็นต้น
haberdashern. คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย, พ่อค้าเครื่องปักถักร้อย
haberdasheryn. ร้านขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย, สินค้าในร้านดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
dash(n) การรีบไป, การสาดน้ำ, เครื่องหมายขีดยาว, ความหรูหรา, ความห้าวหาญ
dash(vi) รีบไป, เผ่น, โผ, โฉบ, พุ่ง, โถม, ชน, กระแทก
dashing(adj) หรูหรา, โก้หรู, มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, หลักแหลม
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dash๑. ผนังห้องเครื่อง ๒. แผงหน้าปัด [ มีความหมายเหมือนกับ dashboard; instrument panel ] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dashboard; instrument panelแผงหน้าปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dashpotแดชพอต [ มีความหมายเหมือนกับ throttle-return check ] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dashed Lineเส้นปรุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dash it, look.โอ้ แย่จัง! ดูสิ Rebecca (1940)
"dash 2-5-9... dash 6."- 259 - 6" Spies Like Us (1985)
"dash 8-8-3... dash 5, dash 3."- 3" SAC-Com เตือนการโจมตี จากเอเชียกลาง ของสหภาพโซเวียต แก้ไขคำเตือนของ SAC เป็นการเตือนผิดพลาด เป็นเวลา 10 นาที Spies Like Us (1985)
Add a dash of pox and a dead man's toe."ใส่ผงแผลผุพอง และนิ้วเท้าคนตาย." Hocus Pocus (1993)
Tie my sash, add a dash of cologne for that smell As the pieces fall into place I'll see her crawl into placeผูกสายสะพาย\เติมกลิ่นโคโลญจ์ ข้าเห็นนางคลานในที่นี้ Anastasia (1997)
Now we add a dash of "cachaca," which will allow the sauce to caramelize.เหยาะบรั่นดีคาชาก้า ซึ่งจะทำให้ซ้อสเป็นสีคาราเมล Woman on Top (2000)
You fry up the beef, add a dash of sesame oil, you boil it with soaked seaweed... fantastic!คุณทอดเนื้อ แล้วเติมน้ำมันงาด้วย แล้วคุณก็ต้มกับสาหร่ายทะเล... . Sad Movie (2005)
If it doesn't, we're gonna have to make a dash for it.ถ้ามันไม่ได้ผล เราคงต้องเป็นเหยื่อล่อมันซะเอง Rogue (2007)
Any one of them might dash across the street at the wrong time and get hit by a car.ใครสักคนอาจวิ่งข้ามถนน\ ผิดเวลาและถูกรถชน Samson & Delilah (2008)
Well, it is pretty strong motivation, but your commander said the dash cam only showed one attacker.อืม, ก็มีแรงจูงใจที่ดี แต่หัวหน้าคุณบอกว่าหลักฐานบอกว่าคนร้ายมีคนเดียวนะ Brothers in Arms (2008)
Well, you said the dash cam only showed one attacker.เอาเถอะ คุณบอกว่าหลักฐานบอกว่ามีคนร้ายคนเดียว Brothers in Arms (2008)
Lelar Dash gave birth to a daughter in delivery room Bเลลาร์ ดาชก็คลอดลูกสาว ในห้องคลอด บี You're Gonna Love Tomorrow (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dashA cat dashed out of the room.
dashAfter a mad dash down the stairway, I missed my train by a second.
dashAfter the rain had let up a bit, we made a dash for the car.
dashA shooting star dashed through the sky.
dashDon't dash off a sloppily written report filled with mistakes.
dashDo you think they'll break the 10-second barrier in the 100-meter dash?
dashHe dashed off a letter.
dashHe dashed out in confusion.
dashHe dashed out like a bullet.
dashHe dashed out of the store.
dashHe dashed the cup on the floor.
dashHe dashed the glass to the floor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นประ(n) dashed line, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ _ _ _
พุ่ง(v) rush, See also: dash, Syn. กระโจน, โผ, ถลา, โจน, พุ่งตัว, Example: ผู้ชายคนนั้นพุ่งเข้าหาเขา จนเขาล้มลงกับพื้น, Thai Definition: ส่งตัวอย่างแรงไปข้างหน้า
ผาดผัง(v) dash, See also: rush, move quickly, Syn. ผันผาด, Example: จระเข้ผาดผังไปในน้ำอย่างรวดเร็วดูน่ากลัว, Thai Definition: ไปเร็ว, แล่นเร็ว
เร่งร้อน(v) hurry, See also: dash, rush, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การจัดการภายในกรุงเทพมหานครยังไม่เข้าที่เข้าทาง จึงค่อยทำค่อยไป โดยไม่เร่งร้อน
เส้นประ(n) dash line, Ant. เส้นทึบ, Example: ขอบเขตที่ปรากฏรอบรูปภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะประกอบด้วยเส้นประพร้อมด้วยลูกศรเล็กๆ ที่แต่ละมุมทั้งสี่ของรูปสี่เหลี่ยม, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เส้นที่มีลักษณะเป็นจุดเล็กๆ เรียงต่อกัน
ถลัน(v) dash, See also: rush, force one's way, push one's way in, enter stubbornly enter or intrude regardless of, Syn. พรวดพราด, Example: ผมผุดลุกขึ้นและถลันไปยืนประจันหน้าเขา, Thai Definition: พรวดพราดเข้ามาหรือออกมาโดยไม่รั้งรอ
รีบรุด(v) rush, See also: dash, hurry, speed, hasten, Syn. รีบ, Example: ผู้กำกับรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจทางหลวง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องสติกเกอร์ส่วยทางหลวง, Thai Definition: รีบด่วนไปทันที, รีบตะบึงไปไม่หยุดยั้ง
รุด(v) hasten, See also: dash, hurry, speed, Syn. รีบรุด, Example: สารวัตรนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุปล้นธนาคาร, Thai Definition: ด่วนไปทันที
ยติภังค์(n) hyphen, See also: dash, a mark (-), Syn. ยัติภังค์, Example: ครูเขียนเครื่องหมายยติภังค์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องหมายขีดสั้น - ใช้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าพยางค์หน้ากับพยางค์หลังนั้นติดกันหรือเป็นคำเดียวกัน ตัวที่เขียนแยกนั้นจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันหรือคนละบรรทัดก็ได้
ยัติภังค์(n) hyphen, See also: dash, Syn. ยติภังค์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องหมายขีดสั้น - ใช้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าพยางค์หน้ากับพยางค์หลังนั้นติดกันหรือเป็นคำเดียวกัน ตัวที่เขียนแยกนั้นจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันหรือคนละบรรทัดก็ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู่[jū] (v) EN: rush ; dash ; charge  FR: se ruer
แกม[kaēm] (v) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with  FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
คึก[kheuk] (v) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery
ขีด[khīt] (n) EN: dash , hyphen  FR: trait [ m ]
ขีดยาว[khīt yāo] (n) EN: dash  FR: trait [ m ]
เครื่องหมายเส้นปรุ[khreūangmāi sen pru] (n, exp) EN: « ... »; dashed line  FR: « ... » ; points de suspension [ mpl ]
ขว้าง[khwāng] (v) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash  FR: lancer ; jeter ; projeter
กระแทก[krathaēk] (v) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam  FR: heurter ; cogner
กระทุ้ง[krathung] (v) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge  FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
ลำพอง[lamphøng] (adv) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DASH D AE1 SH
DASHES D AE1 SH IH0 Z
DASHED D AE1 SH T
DASHEL D AE1 SH AH0 L
DASHER D AE1 SH ER0
DASHIKI D AH0 SH IY1 K IY0
DASHELL D AE1 SH AH0 L
DASHNAW D AE1 SH N AO0
DASHNER D AE1 SH N ER0
DASHING D AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dash (v) dˈæʃ (d a1 sh)
dashed (v) dˈæʃt (d a1 sh t)
dashes (v) dˈæʃɪz (d a1 sh i z)
dashing (v) dˈæʃɪŋ (d a1 sh i ng)
dashboard (n) dˈæʃbɔːd (d a1 sh b oo d)
dashingly (a) dˈæʃɪŋliː (d a1 sh i ng l ii)
dashboards (n) dˈæʃbɔːdz (d a1 sh b oo d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chōng, ㄔㄨㄥ, / ] dash against #1,816 [Add to Longdo]
大山[dà shān, ㄉㄚˋ ㄕㄢ, ] Dashan, Canadian celebrity in China #12,900 [Add to Longdo]
大暑[Dà shǔ, ㄉㄚˋ ㄕㄨˇ, ] Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August #71,886 [Add to Longdo]
破折号[pò zhé hào, ㄆㄛˋ ㄓㄜˊ ㄏㄠˋ, / ] dash; Chinese dash ── (punct., double the length of the western dash) #98,094 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] dashing of waves [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出し物[だしもの, dashimono] TH: รายการแสดง  EN: program (e.g. theatre)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farbtupfer { m }dash of colour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P) #1,174 [Add to Longdo]
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P) #2,855 [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] (n) (1) heading; headline; title; caption; (2) index; (3) (abbr) (See 見出し語) headword; (P) #3,636 [Add to Longdo]
但し[ただし, tadashi] (conj) but; however; provided that; (P) #5,614 [Add to Longdo]
打者[だしゃ, dasha] (n) batter (baseball); (P) #5,712 [Add to Longdo]
下し[くだし, kudashi] (n) evacuation; purgation #7,211 [Add to Longdo]
札所[ふだしょ, fudasho] (n) temple which issues amulets #8,184 [Add to Longdo]
ダッシュ[dasshu] (n, vs) dash; (P) #8,835 [Add to Longdo]
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n, vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P) #9,734 [Add to Longdo]
持ち出し(P);持出し;持出(io)[もちだし, mochidashi] (n) an item carried out; provide money (oneself); (P) #13,320 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] end program header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
マクロ呼出し[マクロよびだし, makuro yobidashi] macro call [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
関数呼び出し[かんすうよびだし, kansuuyobidashi] function call [Add to Longdo]
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole [Add to Longdo]
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track [Add to Longdo]
繰出し孔ピッチ[くりだしこうピッチ, kuridashikou picchi] feed pitch [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
打診[だしん, dashin] Perkussion, das_Beklopfen, das_Sondieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dash \Dash\ (d[a^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Dashed}; p. pr. &
   vb. n. {Dashing}.] [Of. Scand. origin; cf. Dan daske to beat,
   strike, Sw. & Icel. daska, Dan. & Sw. dask blow.]
   1. To throw with violence or haste; to cause to strike
    violently or hastily; -- often used with against.
    [1913 Webster]
 
       If you dash a stone against a stone in the botton of
       the water, it maketh a sound.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To break, as by throwing or by collision; to shatter; to
    crust; to frustrate; to ruin.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt dash them in pieces like a potter's
       vessel.                --Ps. ii. 9.
    [1913 Webster]
 
       A brave vessel, . . .
       Dashed all to pieces.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To perplex and dash
       Maturest counsels.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To put to shame; to confound; to confuse; to abash; to
    depress. --South.
    [1913 Webster]
 
       Dash the proud gamester in his gilded car. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To throw in or on in a rapid, careless manner; to mix,
    reduce, or adulterate, by throwing in something of an
    inferior quality; to overspread partially; to bespatter;
    to touch here and there; as, to dash wine with water; to
    dash paint upon a picture.
    [1913 Webster]
 
       I take care to dash the character with such
       particular circumstance as may prevent ill-natured
       applications.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The very source and fount of day
       Is dashed with wandering isles of night. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. To form or sketch rapidly or carelessly; to execute
    rapidly, or with careless haste; -- with off; as, to dash
    off a review or sermon.
    [1913 Webster]
 
   6. To erase by a stroke; to strike out; knock out; -- with
    out; as, to dash out a word.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dash \Dash\, v. i.
   To rush with violence; to move impetuously; to strike
   violently; as, the waves dash upon rocks.
   [1913 Webster]
 
      [He] dashed through thick and thin.   --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      On each hand the gushing waters play,
      And down the rough cascade all dashing fall. --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dash \Dash\, n.
   1. Violent striking together of two bodies; collision; crash.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden check; abashment; frustration; ruin; as, his
    hopes received a dash.
    [1913 Webster]
 
   3. A slight admixture, infusion, or adulteration; a partial
    overspreading; as, wine with a dash of water; red with a
    dash of purple.
    [1913 Webster]
 
       Innocence when it has in it a dash of folly.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. A rapid movement, esp. one of short duration; a quick
    stroke or blow; a sudden onset or rush; as, a bold dash at
    the enemy; a dash of rain.
    [1913 Webster]
 
       She takes upon her bravely at first dash. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Energy in style or action; animation; spirit.
    [1913 Webster]
 
   6. A vain show; a blustering parade; a flourish; as, to make
    or cut a great dash. [Low]
    [1913 Webster]
 
   7. (Punctuation) A mark or line [--], in writing or printing,
    denoting a sudden break, stop, or transition in a
    sentence, or an abrupt change in its construction, a long
    or significant pause, or an unexpected or epigrammatic
    turn of sentiment. Dashes are also sometimes used instead
    of marks or parenthesis. --John Wilson.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mus.)
    (a) The sign of staccato, a small mark [?] denoting that
      the note over which it is placed is to be performed in
      a short, distinct manner.
    (b) The line drawn through a figure in the thorough bass,
      as a direction to raise the interval a semitone.
      [1913 Webster]
 
   9. (Racing) A short, spirited effort or trial of speed upon a
    race course; -- used in horse racing, when a single trial
    constitutes the race.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dash
   n 1: distinctive and stylish elegance; "he wooed her with the
      confident dash of a cavalry officer" [syn: {dash}, {elan},
      {flair}, {panache}, {style}]
   2: a quick run [syn: {dash}, {sprint}]
   3: a footrace run at top speed; "he is preparing for the
     100-yard dash"
   4: a punctuation mark (-) used between parts of a compound word
     or between the syllables of a word when the word is divided
     at the end of a line of text [syn: {hyphen}, {dash}]
   5: the longer of the two telegraphic signals used in Morse code
     [syn: {dash}, {dah}]
   6: the act of moving with great haste; "he made a dash for the
     door" [syn: {dash}, {bolt}]
   v 1: run or move very quickly or hastily; "She dashed into the
      yard" [syn: {dart}, {dash}, {scoot}, {scud}, {flash},
      {shoot}]
   2: break into pieces, as by striking or knocking over; "Smash a
     plate" [syn: {smash}, {dash}]
   3: hurl or thrust violently; "He dashed the plate against the
     wall"; "Waves were dashing against the rock" [syn: {crash},
     {dash}]
   4: destroy or break; "dashed ambitions and hopes"
   5: cause to lose courage; "dashed by the refusal" [syn: {daunt},
     {dash}, {scare off}, {pall}, {frighten off}, {scare away},
     {frighten away}, {scare}]
   6: add an enlivening or altering element to; "blue paint dashed
     with white"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top