ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dashpot

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dashpot-, *dashpot*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dashpotแดชพอต [มีความหมายเหมือนกับ throttle-return check] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dashpot \dash"pot`\, dash-pot \dash-pot\(d[a^]sh"p[o^]t`), n.
   (Mach.)
   a mechanical damping device containing a piston that moves in
   a fluid-filled chamber to serve as a pneumatic or hydraulic
   cushion for a falling weight, as in the valve gear of a steam
   engine, to prevent shock.
   [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   Note: It consists of a chamber, containing air or a liquid,
      in which a piston (a), attached to the weight, falls
      freely until it enters a space (as below the openings,
      b) from which the air or liquid can escape but slowly
      (as through cock c), when its fall is gradually
      checked.
      [1913 Webster]
 
   Note: A cataract of an engine is sometimes called a dashpot.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cataract \Cat"a*ract\, n. [L. cataracta, catarracles, a
   waterfall, Gr. ?, ?, fr. ? to break down; in the passive, to
   fall or rush down (of tumors) to burst; kata` down + ? to
   break.]
   1. A great fall of water over a precipice; a large waterfall.
    [1913 Webster]
 
   2. (Surg.) An opacity of the crystalline lens, or of its
    capsule, which prevents the passage of the rays of light
    and impairs or destroys the sight.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) A kind of hydraulic brake for regulating the
    action of pumping engines and other machines; -- sometimes
    called {dashpot}.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

dashpot

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top