ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การฟาด

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การฟาด-, *การฟาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟาดฟัน[N] struggle, See also: fighting, beating, battle, grappling, endeavor, exertion, Syn. การต่อสู้, การปะทะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this was the monster fuck of my young life.เป็นการฟาดฟันถึงกึ๋นของฉันเลย Heat (1995)
You do it!แกจัดการฟาดมัน Kung Fu Hustle (2004)
We're tired of the fighting and the backstabbing.เราเหนื่อยกับการฟาดฟันกัน และทั้งการเล่นไม่ซื่อ Michael (2012)
Likely due to the strike at the victim's neck.น่าจะมาจากการฟาดคอเหยื่อ Kupale (2012)
Well, it's quite possible that the blow did not completely incapacitate her.ก็เป็นไปได้ว่าการฟาด ไม่ได้ทำใให้เธอหมดสติ I Helu Pu (2012)
Blunt-force trauma to the posterior plain of the occipital with rough-edged abrasions.มีการฟาดอย่างรุนแรงที่ท้ายทอย รอยถลอกขอบไม่เรียบ The Bod in the Pod (2012)
Huh. One blow created the chip, a second or a third shattered it again.การฟาดครั้งแรกทำให้ชิ้นส่วนแตกออก The But in the Joke (2012)
Here are the results of the initial blow.นี่คือผลจากการฟาดครั้งแรก The But in the Joke (2012)
It appears that the force of this blow and the force of the blow that broke the victim's metacarpals are nearly identical.แรงจากการฟาดครั้งนี้ และแรงที่ทำให้ฝ่ามือของเหยื่อหัก มีความใกล้เคียงกัน The But in the Joke (2012)
Please bring up the results of the second blow.ช่วยเอา ผลของการฟาดครั้งที่สอง The But in the Joke (2012)
The first blow occurred when the victim had his hand on the edge of the toilet.การฟาดครั้งแรกเกิดเมื่อ เหยื่อเอามือวางตรงขอบของชักโครก The But in the Joke (2012)
So you should get your ass out here right now or I'll bash your brains all over that wall with one fucking swing!ดังนั้นแกก็ควร รีบออกมาจากตรงนั้นดีกว่า ไม่อย่างนั้นฉันจะฟาดให้สมองกระจายทั่วผนังเลย ด้วยการฟาดแค่ครั้งเดียว Pain & Gain (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟาดฟัน[n.] (kān fātfan) EN: struggle ; fighting ; beating   FR: lutte [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bang[N] การตีอย่างแรง, See also: การฟาด, Syn. whack
beating[N] การตีซ้ำๆ, See also: การฟาดซ้ำๆ
drub[N] การตี, See also: การฟาด, การหวด
flick[N] การฟาด, See also: การหวด, การตี, การดีด, Syn. strike, tap
swipe[N] ตีอย่างแรง, See also: การฟาด, การหวด, Syn. blow, slap, strike, smack
swot[N] การตีอย่างแรง, See also: การฟาดอย่างแรง, Syn. sharp blow, sharp slap
thresh[N] การนวดข้าว, See also: การฟาดข้าว, Syn. threshing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overhand(โอ'เวอะแฮนดฺ) adj.,adv. ข้ามไหล่,ลงมาจากข้างบน,ฟาดลงมา,จากบนสู่ล่าง n. การส่งข้ามไหล่,การฟาดลงมา,การเย็บขอบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
flip(n) การดีด,การกระตุก,การบิด,การหยิก,การฟาด,การหวด,การสะบัด
lash(n) แส้,การเฆี่ยน,ขนตา,การหวด,การตี,การฟาด,การเล่นงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top