Search result for

ขว้าง

(68 entries)
(0.0412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขว้าง-, *ขว้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขว้าง[V] pitch, See also: throw, hurl, cast, fling, dash, toss, Syn. ซัด, ขว้างปา, เขวี้ยง, เหวี่ยง, ปา, Example: นักเบสบอลคนนี้ขว้างลูกได้เก่งมาก, Thai definition: เอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลังแล้วซัดสิ่งที่อยู่ในมือออกไปโดยแรง
ขว้างกา[N] a wooden weapon sharpened at both ends, Thai definition: เรียกไม้ชนิดหนึ่งที่เสี้ยมหัวท้ายให้แหลมใช้เป็นอาวุธ
ขว้างปา[V] throw, See also: hurl at, Syn. ขว้าง, ปา, เขวี้ยง, Example: ผู้ชุมนุมขว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจ
ขว้างจักร[N] discus throwing, Example: เขาเป็นนักกีฬาขว้างจักรทีมชาติ, Thai definition: กรีฑาประเภทลานอย่างหนึ่ง ผู้แข่งขันจะต้องยืนอยู่ในวงเขตที่กำหนด แล้วขว้างจานไม้กลมตรงกลางนูนทั้ง 2 ข้างออกไปให้ไกลที่สุด
ขว้างทิ้ง[V] throw away, See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch, Syn. เขวี้ยงทิ้ง, ปาทิ้ง, Example: เด็กเล่นของเล่นและขว้างทิ้งเกะกะไปหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขว้าง(ขฺว้าง) ก. เอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลังแล้วซัดสิ่งที่อยู่ในมือออกไปโดยแรง.
ขว้างกาน. เรียกไม้ชนิดหนึ่งที่เสี้ยมหัวท้ายให้แหลมใช้เป็นอาวุธ.
ขว้างข้าวเม่าน. ประเพณีอย่างหนึ่ง เอามะพร้าวทั้งผลโยนไปยังที่เขากำลังทำข้าวเม่ากันอยู่ เพื่อแสดงว่าเอามะพร้าวมาขอแลกข้าวเม่าไปกินบ้าง.
ขว้างค้อนน. ชื่องู ๒ ชนิด คือ งูกะปะ [ Calloselasma rhodostoma (Boie)] ในวงศ์ Viperidae และงูปลิง [ Enhydris plumbea (Boie)] ในวงศ์ Colubridae ทั้ง ๒ ชนิดเมื่อตกใจจะดีดตัวแทนการเลื้อยไปได้ในระยะสั้น ๆ.
ขว้างงูไม่พ้นคอก. ทำอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตัวเอง.
ขว้างจักร(-จัก) น. กรีฑาประเภทลานอย่างหนึ่ง ผู้แข่งขันจะต้องยืนอยู่ในวงเขตที่กำหนด แล้วขว้างจานไม้กลมตรงกลางนูนทั้ง ๒ ข้างออกไปให้ไกลที่สุด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I cannot afford a mutiny on my ship.ผมจะไม่ยอมให้ใครมาขว้างผมหรอน่า Dead Space: Downfall (2008)
Anything gets in our way, cut first, ask questions later.ถ้าเจอใครขว้างทาง ตัดก่อน แล้วถามทีหลัง Dead Space: Downfall (2008)
And set an example to two other patrons who threw shot glasses.แล้วก็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นขว้างปาแก้ว Birthmarks (2008)
All I did was throw a paperweight,because she cut me off.เท่าที่ผมทำก็แค่ขว้างที่ทับกระดาษ เธอตัดบทผม And How Does That Make You Kill? (2008)
Our clock breaker. Did you get a match?มือขว้างนาฬิกาของเราน่ะเหรอ ตรงกันมั๊ย? And How Does That Make You Kill? (2008)
Throw me the skull!ขว้างกะโหลกมา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Throw me the skull!ขว้างกะโหลกมา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Throw the bag! Throw it! - Throw the bag!ขว้างถุงมาเร็ว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I throw a spear... wrestle with Kowali, she is orangutan.ฉันขว้างหอกออกไป... ปล้ำกับ คูวาลี มันเป็นอูรังอูตังน่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I stayed because every time you threw a brick at my head or said I smelled, it hurt, but it could never hurt more than it did every day of my life just being me.เพราะทุกครั้งที่ท่านเอาหินขว้างหัวข้า หรือบอกว่าข้าเหม็น มันเจ็บ... แต่มันไม่เจ็บกว่าการที่ ... Kung Fu Panda (2008)
You know, so they don't boo me and... throw stuff at my head.พวกเขาจะได้ไม่โห่ไล่ และขว้างปาของใส่ฉัน The Love Guru (2008)
-Oh, he's just a IittIe-- BO Y 2: Now you wanna fight? Fight.โอ ทำไมนายขว้างบอลทิ้งไป อยากมีเรื่องหรือไง 24: Redemption (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash   FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างกา[n.] (khwāngkā) EN: [wooden weapon sharpened at both ends]   
ขว้างจักร[n. exp.] (khwāng jak) EN: discus throwing   FR: lancer du disque [m]
ขว้างจาน[n. exp.] (khwāng jān) EN: discus throwing   FR: lancer du disque [m]
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāngthing) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling   
ขว้างปา[v. exp.] (khwāng pā) EN: throw ; hurl at   
ขว้างระเบิด[v. exp.] (khwāng raboēt) EN: fling a grenade ; throw a grenade   FR: lancer une grenade
ขว้างระเบิดมือ[v. exp.] (khwāng raboētmeū) EN: fling a grenade ; throw a grenade   FR: lancer une grenade
ขว้างหิน[v. exp.] (khwāng hin) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone   FR: jeter des pierres ; lancer des pierres
ขว้างเงินทิ้งน้ำ[xp] (khwāng ngoen thing nām) EN: play ducks and drakes with money   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bung in[PHRV] ขว้าง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โยน, ปา
cast[VT] โยน, See also: ขว้าง, Syn. hurl, throw
catapult[VT] ขว้างหรือยิงก้อนหิน, Syn. fling
cast up[PHRV] ขว้างขึ้นไป, See also: เหวี่ยงขึ้นไป, Syn. chuck up, fling up, throw up, toss up
chuck at[PHRV] ขว้างใส่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โยนใส่, เขวี้ยงใส่, Syn. throw at
chuck away[PHRV] โยนทิ้ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขว้างทิ้ง, Syn. throw out
chuck down[PHRV] ขว้างลงไปที่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โยนลงไปหา, Syn. fling down, hurl down, throw down, toss down
fling about[PHRV] เหวี่ยง, See also: ขว้าง, ทิ้ง, โยน, ทุ่ม, สลัด, โยนให้กระจัดกระจาย, Syn. chuck about, hurl about, throw about, toss about
fling around[PHRV] เหวี่ยง, See also: ขว้าง, ทิ้ง, โยน, ทุ่ม, สลัด, โยนให้กระจัดกระจาย, Syn. chuck about, hurl about, throw about, toss about
fling aside[PHRV] ขว้างไปด้านหนึ่ง, Syn. cast off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
bola(โบ'ละ) n. อาวุธที่ประกอบด้วยลูกหินหรือลูกเหล็ก2-3ลุกที่ปลายเชือก ใช้เหวี่ยงขว้าง
bowler(โบ'เลอะ) n. ค คนเล่นโบว์ลิ่ง,คนขว้างลูก,
brickbatn. เศษอิฐ,เศษที่ใช้เหวี่ยงขว้าง,คำตำหนิ
bung(บัง) {bunged,bunging,bungs} n. จุก,รูถัง vt. ปิดด้วยจุก,ปิดจุก,อุดแน่น,ขว้าง,โยน,ทำให้ขยายใหญ่ -Phr. (bung off หนี) -Phr. (bung up ตีบาดเจ็บ,จุกเต็มไปหมด,ตีเสีย), Syn. stopper
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
caster(คาส'เทอะ) n. คนขว้าง,สิ่งขว้าง,กระปุกเกลือ (พริกไทยน้ำตาล), Syn. castor
casting(แคส'ทิง) n. กระบวนการหล่อ,สิ่งที่ถูกหล่อออกมา,การขว้าง,การโยน,การกำหนดบท,การทอดแห,, Syn. hurl
cockshyn. การขว้างอาวุธเข้าเป้า

English-Thai: Nontri Dictionary
cast(n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ
cast(vt) โยน,เหวี่ยง,ขว้าง,หว่าน,หล่อ,เลือก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่ออก
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง
casting(n) การโยน,การทอดแห,การขว้าง,การหล่อ,การเลือกนักแสดง
dump(vt) เท,ทิ้งขว้าง,ยกเลิก,ขับไล่
fling(n) การขว้าง,การทุ่ม,การเหวี่ยง,การกระโดด,การทอดลูกเต๋า
fling(vt) ขว้าง,ทุ่ม,ปา,โยน,เหวี่ยง,ถลา,โถม,กระโดด
fritter(vt) ทิ้ง,ขว้าง,ปา,โยน,ฉีกเป็นชิ้นๆ
hit(n) การตี,การชน,การขว้างปา,การทำร้าย,การปะทะ
hit(vt) ตี,ต่อย,ขว้างปา,ทำร้าย,ชน,กระทบกระทั่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
投げる[なげる, nageru] Thai: ขว้าง English: to throw
打ち込む[うちこむ, uchikomu] Thai: ขว้างลูกเข้าไป(ในกีฬาเบสบอล) English: to shoot into

German-Thai: Longdo Dictionary
werfen(vt) |wirft, warf, hat geworfen| โยน, ขว้าง เช่น eine Münze werfen โยนเหรียญ

French-Thai: Longdo Dictionary
envoyer(vt) 1)ส่งไปยังที่หนึ่งๆ เช่น Il envoie son enfant à l'école. 2)ส่งจดหมาย 3)ขว้าง
Image:
jeter(vt) โยนทิ้ง, ขว้างออกไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top