ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จู่

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จู่-, *จู่*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บวก (vt ) จู่โจม ปะทะ โจมตี มักใช้กันในกลุ่มผู้เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ บ้างก็ว่ามาจากวงการมวย คือ จังหวะบวกสวน เอาแรงชกของคู่ต่อสู้ที่ชกมาแล้วพลาด สะท้อนสวนกลับไปให้แรงยิ่งขึ้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู่[V] rush to, See also: move in suddenly, take by, surprise, straight to, directly to, Example: เขาจู่เข้ามาหาผมโดยไม่ทันตั้งตัว, Thai definition: กรากหรือรี่เข้าใส่โดยไม่รู้ตัว
จู่[ADV] unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด, Example: เรือบินแล่นอยู่นานก็ไม่ถึงสักที แล้วจู่ๆ เรือบินก็ร่อนลงที่สนามบินแห่งหนึ่ง, Thai definition: ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
จู่โจม[V] attack, See also: burst into, intrude, assault, Syn. โจมตี, รุกราน, เล่นงาน, Example: เมื่อตอนชุมนุมประท้วงผมเคยถูกตำรวจจู่โจมเข้าจับถึงกับต้องกระโดดหน้าต่างหนี, Thai definition: เข้ากระทำการโดยไม่ให้รู้ตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จู่ก. กรากหรือรี่เข้าใส่โดยไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัว
จู่ตรงถึง, ไม่รั้งรอ.
จู๋ว. หดตัวเข้าไปมาก, สั้นมาก ในคำว่า สั้นจู๋, จุนจู๋ ก็ว่า
จู๋อาการที่ห่อปากเข้ามา เช่น ทำปากจู๋.
จู่ก. ไม่รู้ตัวมาก่อน, โดยกะทันหัน, เช่น จู่ ๆ ฝนก็ตกลงมา.
จู้ ๑น. นม, ใช้ว่า นมจู้ เช่น มาฉกชักผ้าห่มชมชู นมจู้เจ้าเณรนี้ราคี (ขุนช้างขุนแผน).
จู้ ๑ก. จี้, จ่อ, ไช.
จู้ ๒น. เครื่องดักปลาไหลชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ รูปคล้ายหม้อคอสูง มีงาแซงอยู่ริมก้น ห้อยเหยื่อไว้ภายใน, กระจู้ หรือ อีจู้ ก็เรียก.
จู๋จี๋ก. พูดกันเบา ๆ ด้วยอาการสนิทสนม, กระจู๋กระจี๋ ก็ว่า.
จู๋จี๋ว. อาการที่พูดกันเบา ๆ ด้วยความสนิทสนม, กระจู๋กระจี๋ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
Do you suppose that sudden departure was intended to be funny?จู่ๆ ก็ปลีกตัวออกไปเฉยเลย นึกว่าตลกรึไง Rebecca (1940)
Suddenly, she got up, started to walk toward me.จู่ๆ หล่อนก็ลุกขึ้นเเล้วเดินตรงมาหาผม Rebecca (1940)
Suddenly, she stumbled and fell.จู่ๆ หล่อนก็สะดุดล้ม Rebecca (1940)
Now, when Mrs. De Winter went below, as is supposed, and a sudden gust of wind came down, that would be enough to capsize the boat, wouldn't it?ผมสันนิษฐานว่าคุณนายเดอ วินเทอร์ลงไปข้างล่าง แล้วจู่ๆ ลมเเรงก็พัดลงมา จะเป็นเหตุให้เรือล่มได้มั้ย Rebecca (1940)
You might say we were bringing up the rear, when suddenly, ...from out of the West, came the entire Sioux Nation!จะพูดว่าเราเกาะท้ายมาก็ได้ ตอนที่จู่ๆ... ...มีพวกเผ่าซูส์ ยกโขยงกันมาหมดเผ่า Blazing Saddles (1974)
Is it true that most people get attacked by sharks in three feet of water about 10 feet from the beach?มันจริงมั้ยที่คนส่วนใหญ่จะถูกจู่โจม โดยฉลามในนํ้าลึกหนึ่งเมตร... - ประมาณ 3 เมรตจากชายหาด Jaws (1975)
She was telling me something When you suddenly showed up.หล่อนกำลังจะบอกบางอย่างกับฉัน แล้วจู่ๆเธอก็โผล่มา. Suspiria (1977)
And suddenly, there she was.แล้วจู่ ๆ เธอก็โผล่มา Airplane! (1980)
Round and round, attack, attack like angry ants, mad with the smell of gasoline.วิ่งวนไปรอบ จู่โจมอยู่นั่น ...เหมือนฝูงมดบ้าได้กลิ่นน้ำมัน The Road Warrior (1981)
I went to the railroad station, I got there, and suddenly, I had to draw out my pistol.ฉันไปที่สถานีรถไฟฉันไปที่นั่น และจู่ ๆ ฉันต้องดึงปืนออก Idemo dalje (1982)
Pervert, stop your nonsense, strike!เจ้าโจรราคะ, หยุดพูดไร้สาระ, จู่โจม! Return of the Condor Heroes (1983)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู่[v.] (jū) EN: take by surprise ; move in suddenly   FR: surprendre
จู่[v.] (jū) EN: rush ; dash ; charge   FR: se ruer
จู๋[adj.] (jū) EN: short   FR: court
จู่[adv.] (jū-jū) EN: suddenly ; abruptly ; all of a sudden   FR: soudainement ; brusquement
จู่ ๆ ก็มา[v. exp.] (jū-jū kø mā) EN: come suddenly ; come all of a sudden   FR: arriver soudainement ; se produire soudainement
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret   
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จู๋จี๋[v.] (jūjī) EN: affectionate chat or whisper ; billing and cooing ; talk in a low voice   FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
จู๋จี๋[adv.] (jūjī) EN: amorously ; lovingly ; passionately   FR: passionnément
จู้จี้จุกจิก[v.] (jūjī-jukjik) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assault[VT] โจมตี, See also: จู่โจม, เล่นงาน, Syn. attack, assail
assail with[PHRV] จู่โจมด้วย (มักใช้รูป passive voice), See also: โจมตีด้วย, รุกรานด้วย
bulldog[VT] จู่โจม
charge[VT] โจมตี, See also: จู่โจม, Syn. bear down, attack, assault
charge at[PHRV] พุ่งชน, See also: จู่โจม
descend on[PHRV] จู่โจม, Syn. descend upon, swoop on
descend upon[PHRV] จู่โจม, Syn. descend upon, swoop on
do over[PHRV] จู่โจมและทำร้าย, Syn. beat up
fall on[PHRV] โจมตี, See also: จู่โจม
fall upon[PHRV] โจมตี, See also: จู่โจม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
commando(คะมาน'โด) n. หน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษ,หน่วยคอมมานโด,สมาชิกของหน่วยดังกล่าวนี้ -pl. commandos,commandoes
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) ,การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี,จู่โจม,ปล้นสะดม,ทำลาย,ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid,invade,destroy
inroad(อิน'โรด) n. การรุกล้ำ,การบุกรุก,การจู่โจม, Syn. incursion
insult(อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล., See also: insulter n. insultingly adv., Syn. abuse
jump(จัมพฺ) {jumped,jumping,jumps} vi.,n. (การ) กระโดด,กระดก,โลดเต้น,ไปอย่างรวดเร็ว,จู่โจม n. การกระโดด,สิ่งกีดขวาง,การกระโดดร่ม,การขึ้นพรวดขึ้นอย่างกะทันหัน (เช่นราคา) ,การเปลี่ยนอย่างกะทันหัน,การกระโดดแข่งขัน adj. (ดนตรีแจ๊ช) เล่นจังหวะเขย่า,adv. แน่ชัด,แม่นยำ
leap(ลีพ) {leapt/leaped,leaping,leaps} vi. กระโดด,เผ่น,โจน,ข้าม,จู่โจม. vt. กระโดดข้าม,ผ่านข้าม,ทำให้กระโดด. n. การกระโดด,การเผ่น,การโจน,การข้าม,ระยะที่กระโดดได้,ที่ที่กระโดดจาก,ที่ที่ กระโดดถึง,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,การเพิ่มขึ้น อย่างกะทันหันและแน่นอน. -Phr. (by leaps and bounds รวรดเร็วมาก) -S...spring,skip,jump
onslaught(ออน'สลอท) n. การโจมตี,การจู่โจม, Syn. incursion
pounce(เพาซฺ) vi. โฉบลงอย่างรวดเร็ว,โจมตี,จู่โจม. vt. โฉบตะครุบ. n. อุ้งเล็บของสัตว์ประเภทเหยี่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
assault(vt) ทำร้าย,โจมตี,จู่โจม,ข่มขืน
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม
commando(n) หน่วยจู่โจม,หน่วยคอมมานโด
forage(vt) หาอาหาร,ค้น,ปล้นสะดม,จู่โจม
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
foray(vt) ปล้นสะดม,จู่โจม,โจมตี,ทำลายล้าง,ล้างผลาญ
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
irruption(n) การบุกรุก,การระเบิด,การไหลบ่า,การจู่โจม

German-Thai: Longdo Dictionary
bewaffnet(adj) mit etw. bewaffnet ที่พกด้วยอาวุธหนึ่งๆ เช่น Mit einem Messer bewaffnet ging er auf mich los. = เขา(ซึ่งพกอาวุธด้วยมีดหนึ่งด้าม)ตรงเข้าจู่โจมฉัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top