ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทื่อ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทื่อ-, *ทื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทื่อ[V] stiff, See also: harsh, rigid, Syn. แข็งทื่อ, Thai definition: อาการที่กระดิก หรือเขยื้อนได้ด้วยความยากลำบาก
ทื่อ[V] go straight in, See also: dash (in), rush (in), Syn. รี่เข้าใส่, ปรี่เข้าใส่, Example: สุนัขบ้าทื่อเข้าใส่เขาอย่างน่ากลัว
ทื่อ[ADJ] blunt, See also: dull, Syn. เท่อ, ทู่, Ant. คม, Thai definition: ไม่คม
ทื่อ[ADJ] dull, See also: stupid, obtuse, witless, foolish, Syn. ทึ่ม, โง่, Ant. คม, เฉียบคม, แหลมคม, Thai definition: ไม่เฉียบแหลม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทื่อว. ไม่คม (ใช้แก่ของแบน ๆ ที่มีคมแต่ไม่คม) เช่น มีดทื่อ
ทื่อไม่เฉียบแหลม เช่น ปัญญาทื่อ
ทื่อไม่มีลับลมคมใน เช่น พูดทื่อ
ทื่อนิ่งเฉยอยู่ไม่กระดุกกระดิกเหมือนสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แข็งทื่อ, ซื่อ ก็ว่า.
ทื่อก. รี่เข้าใส่โดยไม่ระมัดระวัง เช่น ทื่อเข้าใส่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obtuseทื่อ, ทึม, ทึบ, ตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bluntedทื่อ[การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You wouldn't want me to go in with a blunt scalpel.กับมีดผ่าตัดทื่อตอนนี้เราจะ? ซ่อมมัน Help! (1965)
Getting rid of every human being alive in that...กำจัดมนุษย์ทุกผู้ทื่อยู่... Blazing Saddles (1974)
A man shot full of holes and still coming at you?คนโดนยิงจนพรุน แต่ก็ยังเดินทื่อเข้ามา Night of the Living Dead (1990)
Oh, she isn't even stiff.เธอไม่แม้แต่จะแข็งทื่อเลย Mannequin: On the Move (1991)
Billy Miles?เด็กชายในโรงพยาบาลคนนั้น ? ที่ทื่อเหมือนท่อนไม้นะ ? Deep Throat (1993)
A fool's blade can be sharper than his brain.คนบางคน สมองทื่อแต่ดาบคม The Man in the Iron Mask (1998)
You'II get ice cold hands, man!มือนายต้องเย็นแข็งทื่อแน่เลย! Blues Harp (1998)
She's getting stiffer and stiffer.หล่อนเริ่มแข็งทื่อเข้าทุกทีแล้ว. Visitor Q (2001)
She's so stiff.หล่อนแข็งทื่อเลยอ่ะ. Visitor Q (2001)
One minute he was okay, then he just froze up.ตอนแรกเค้าก็ยังโอเคอยู่เลย อยู่ดีๆเค้าก็แข็งทื่อไปเลย ใช่มั้ยเพื่อน The Butterfly Effect (2004)
Bond, this may be too much for a blunt instrument to understand but arrogance and self-awareness seldom go hand in hand.บอนด์ ที่ฉันพูดอาจยากเกินกว่า ที่คนหัวทื่อจะเข้าใจ แต่ความจองหอง และสติสัมปชัญญะ มักจะเดินสวนทางกันเสมอ Casino Royale (2006)
And that makes perfect sense since Ml6 looks for maladjusted young men that give little thought to sacrificing others in order to protect Queen and country.แต่แบบนี้ฟังดูลงตัวทุกอย่างเลยนะ ที่ MI6 จะเลือกหาพวกชายหนุ่มตัวแข็งทื่อ และไม่แคร์ที่จะสละชีวิตคนอื่น Casino Royale (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทื่อ[adj.] (theū) EN: blunt ; dull-witted : obtuse   FR: émoussé ; épointé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blunt[ADJ] ทื่อ, See also: ไม่คม, ทู่, Syn. dull, unsharped, Ant. sharp
dull[ADJ] ทื่อ, Syn. blunt, blunted, dulled, unsharpened, Ant. sharp
obtuse[ADJ] ทื่อ, See also: ไม่คม, ไม่แหลม, ทู่, Syn. blunt, Ant. sharp
snub[ADJ] ทู่, See also: ทื่อ, Syn. blunt, unsharped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acampsiaการแข็งทื่อหรือไม่เคลื่อนตัวของข้อต่อ
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
angular(แอง'กิวละ) adj. ซึ่งเป็นมุม,มีมุม, เกี่ยว กับหรือวัดด้วยมุม,ผอมแห้ง,แข็งทื่อ,ไม่คล่อง แคล่ว. -angulous,angulose adj., Syn. gaunt)
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
dead(เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
fishy(ฟิช'ชี) adj. คล้ายปลา (กลิ่น,รสหรืออื่น ๆ) ,ซึ่งประกอบด้วยปลา,ซึ่งมีปลาอุดมสมบูรณ์,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้,น่าสงสัย,ทื่อ,ปราศจากความรู้สึก
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
hebetatevt. ทำให้ทื่อ,ทำให้ทึ่ม vi. กลายเป็นทื่อ,กลายเป็นทึ่ม. adj. ทื่อ,, See also: hebetation n. hebetative adj.
hebetuden. ภาวะที่เฉื่อยชา,สภาพที่ทื่อ,สภาพเซื่องซึม, See also: hebetudiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
blunt(adj) ทื่อ,ทู่,เปิดเผย,เถรตรง,ขวานผ่าซาก
blunt(vt) ทำให้ไม่คม,ทำให้ทื่อ,ทำให้ทู่
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dullness(n) ความโง่,วามน่าเบื่อ,ความทื่อ,ความมัว,ความไม่มีชีวิตชีวา
flat(adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรียบ,ไม่มีรสชาติ,ไม่คมชัด,ทื่อ,ซบเซา
obtuse(adj) ป้าน(มุม),โง่,ทื่อ,ทู่,ทึ่ม
stark(adj) ทั้งหมด,แข็งทื่อ,สิ้นเชิง
stiffen(vi) แข็งแกร่ง,แข็ง,แข็งทื่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top