Search result for

*ira*

(842 entries)
(0.3889 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ira, -ira-
Possible hiragana form: *いら*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
idiopathic respiratory distress syndrome (n ) ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด เรียกย่อว่า IRDS

English-Thai: Longdo Dictionary
Iraqi(n) ชาวอิรัก, คนอิรัก
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, S. antitranspirant spray
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, R. conspiracy
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Iran[N] ประเทศอิหร่าน
Iran[N] อิหร่าน, See also: เปอร์เซีย
Iraq[N] ประเทศอิรัก
Iraq[N] อิรัก
Iraqi[ADJ] เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิรัก
Iraqi[N] ชาวอิรัก
Iraqi[N] ภาษาอิรัก
irate[ADJ] โกรธเป็นไฟ, See also: โมโหร้าย, Syn. furious, incensed, Ant. cool, calm
viral[ADJ] เกี่ยวกับไวรัส, See also: ซึ่งเกิดจากไวรัส
Hegira[N] การหลบหนีของโมฮัมหมัดจากเมืองเมกกะไปยังเมดินา
Hegira[N] ฮิจเราะห์ศักราช
Hejira[N] การหลบหนีของโมฮัมหมัดจากเมืองเมกกะไปยังเมดินา
mirage[N] ภาพลวงตา, See also: สิ่งลวงตา, Syn. illusion, delusion
mirage[N] ความฝันที่เป็นไปไม่ได้, See also: ความหวังลมๆ แล้งๆ
piracy[N] การละเมิดลิขสิทธิ์, Syn. cheating, copying
piracy[N] การปล้นสะดมในน่านน้ำทะเล, See also: การกระทำที่เป็นโจรสลัด, Syn. robbery
pirate[VT] ปล้นสะดม, Syn. hijack
pirate[VI] ปล้นสะดม, Syn. hijack
pirate[VT] ละเมิดลิขสิทธิ์
pirate[N] โจรสลัด, See also: ผู้ปล้นสะดม, Syn. buccaneer, corsair, plunderer
pirate[N] เรือโจรสลัด
pirate[N] ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์, See also: ผู้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
spiral[ADJ] เป็นวงก้นหอย, See also: เป็นขด, Syn. coiled, helical
spiral[N] วงก้นหอย
spiral[VI] หมุนเป็นขด, Syn. coil, twirl
spiral[VT] หมุนเป็นขด, Syn. coil, twirl
virago[N] หญิงอารมณ์ร้าย, See also: หญิงที่มีอารมณ์ร้ายพูดจาด่าทอเสียงดัง, Syn. vixen
admiral[N] นาวิกโยธิน
admiral[N] ผีเสื้อขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีสีสวย
admiral[N] พลเรือเอก
admiral[N] เรือธงที่มีผู้บังคับการกองเรืออยู่, Syn. flagship
cuirass[N] เสื้อเกราะ
giraffe[N] ยีราฟ
Iranian[ADJ] เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิหร่าน, See also: เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาเปอร์เซีย
Iranian[N] ชาวอิหร่าน, See also: ชาวเปอร์เซีย, Syn. Persian
Iranian[N] ภาษาอิหร่าน, See also: ภาษาเปอร์เซีย
Madeira[N] หมู่เกาะของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติก
miracle[N] เรื่องมหัศจรรย์, See also: สิ่งประหลาด, เหตุอัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร, Syn. marvel, revelation, supernatural, occurrence
piranha[N] ปลาปิรันย่า, See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae, Syn. man-eating fish, serrosalmo
piranha[N] ปิรันย่า, See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae, Syn. man-eating fish, serrosalmo
spirant[N] เสียงเสียดแทรก
virally[ADV] จากไวรัส
aspirant[N] ผู้ที่มีความปรารถนา
aspirate[VT] เริ่มหรือจบด้วยเสียงลมหายใจ
aspirate[VT] สูดลมหายใจเข้า
spiracle[N] รูเปิด, Syn. hole
admirable[ADJ] น่าชมเชย, See also: น่าชื่นชม, น่ายกย่อง, Syn. excellent, splendid
admirably[ADV] อย่างน่าชื่นชม, See also: อย่างน่าชมเชย, อย่างดียิ่ง, Syn. perfectly, wonderfully, excellently
admiralty[N] หน่วยงานด้านกองทัพเรือของรัฐบาลอังกฤษ
desirable[ADJ] เป็นที่น่าพอใจ, See also: น่าปรารถนา, เป็นที่ต้องการ, น่าปรารถนา, เป็นที่ชื่นชอบ, Syn. pleasing, likable, worth having, Ant. boring, uninteresting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
admiralty(แอด' มิแรลที) n. กระทรวงกองทัพเรืออังกฤษ, ศาลทางทะเล, Syn. marine court)
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
antiperspirant(แอนทีเพอ' สพิรันทฺ) n. ยาลดการขับเหงื่อ (for retarding perspiration)
antirabic(แอนทีเร' บิค) adj., n. ป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ, ยาป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ
antiviral(แอนทีไว' รัล) adj., n. ซึ่งต้านเชื้อไวรัส, ยาต้านเชื้อไวรัส
artificial respirationการช่วยทำให้หายใจโดยเป่าอากาศเข้าและดันอากาศให้ออกจากปอด
aspirant(แอส'พิเรินทฺ) n. ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา,ผู้อยากได้. -adj. อยากได้,แสวงหา
aspirate(แอส'พะเรท) -vt. ออกเสียงได้ยิน,ออกเสียงตัว h,ขจัดของเหลวจากโพรงร่างกาย โดยใช้เครื่องดูด,หายใจเอาของเหลวเข้าไปในปอด
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา,ความอยาก,การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก,การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning)
aspirator(แอส'พะเรเทอะ) n. เครื่องสูบอากาศ,เครื่องช่วยหายใจ,เครื่องดูดของเหลวออกจากร่างกาย
chlorpheniraminen. ยาแก้อาการแพ้และระคายเคืองชนิดหน
clairaudiencen. การมีหูทิพย์., See also: clairaudient adj. ดูclairaudience
coconspiratorn. ผู้สมคิด,ผู้สมคบ
conspiracy(คันสเพอ'ระซี) n. การกบฏ,การสมคบร่วมคิด,การร่วมกันกระทำ., See also: conspirative,conspiratorial,conspiratory adj., Syn. plot
cuirass(คิวแรส') n. เสื้อเกราะ,เกราะหุ้มหน้าอก,เสื้อยกทรง,เปลือกแข็งหนาที่หุ้มตัวสัตว์ vt. ใส่เสื้อเกราะ, Syn. corselet
cuirassier(คิวระเซียร์') n. ทหารม้าที่สวมเสื้อเกราะ
desirable(ดิไซ'ระเบิล) adj. น่าเอา,ดีเลิศ,น่ายินดี,ซึ่งถูกอกถูกใจ,น่าปรารถนา. n. บุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนา., See also: desirability n., Syn. good,acceptable
disulfiramn. ยาที่ใช้รักษาการติดแอลกอฮอล์
emiraten. ที่ทำการหรือตำแหน่งของemir
expiration(เอคซฺพิเร'เชิน) n. การหายใจออก,การสิ้นสุด,การยุติ,การหมดอายุ,การตาย
expiratory(เอคซฺเพอ'ระทอรี) adj. (เกี่ยวกับ) การหายใจออก,การหมดอายุ,การตาย
giraffe(ยีราฟ') n. ยีราฟ
girandole(เจอ'รันโดล) n. เปลวเพลิงที่หมุนรอบ,ปากท่อที่หมุนรอบ
girasoln. พลอยมุกดาที่สะท้อนแสงเป็นประกาย
girasolen. พลอยมุกดาที่สะท้อนแสงเป็นประกาย
hiragana(ฮีระกา'นะ) n. อักษรหวัดของภาษาญี่ปุ่น
inspiration(อินสพะเร'เชิน) n. การดลใจ,การเร้าใจ,การกระตุ้น,การดลบันดาล,การก่อให้เกิด,สิ่งดลใจ,ผู้ดลใจ,แรงดลใจ,แรงดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ผลของการที่ถูก ดลใจ,ภาวะที่ถูกดลใจ,การหายใจเข้า, Syn. stimulus,motive
inspirational(อินสพะเร'เชินเนิล) adj. เป็นการดลใจ,เกี่ยวกับการดลใจ, Syn. inspired
inspiratory(อินสเพอ'ระทอรี) adj. เกี่ยวกับการหายใจเข้า, Syn. inspiring
iracund(ไอ'ระคันดฺ) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด., See also: iracundity n.
iran(อิแรน',ไอแรน',อิราน') n. อิหร่าน,เปอร์เซีย (สมัยก่อน), Syn. Persia
iranian(อิเร'เนียน,ไอเร'เนียน) adj. เกี่ยวกับอิหร่าน,เกี่ยวกับชาวอิหร่านหรือภาษาอิหร่าน. n. ภาษาอิหน่าน,ชาวอิหร่าน., Syn. Irani
iraq(อิแรค',อิราค') n. ประเทศอิรัก ทางเหนือของชาวอุดีอารเบีย เมืองหลวงชื่อแบกแดด., Syn. Irak (Cap: Baghdad)
irascible(อิแรส'ซะเบิล) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,เกี่ยวกับความโกรธ., See also: irascibility,irascibleness n. irascibly adv.
irate(ไอ'เรท) adj. โกรธ,โมโห,เดือดดาล, See also: irately adv., Syn. angry,enraged
lira(เลีย'ระ) n. เหรียญอะลูมินัมและหน่วยเงินตราของอิตาลี pl. lire,liras
miracle(มี'ระเคิล) n. เรื่องอัศจรรย์,ความอัศจรรย์, Syn. wonder
miracle drugn. ยาที่มีผลในการรักษาสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา
miraculous(มิแรค'คิวลัส) adj. อัศจรรย์,ปาฏิหาริย์,อภินิหาร,อาเพศ., See also: miraculously adv. miraculousness n., Syn. prodigious
mirage(มิราจฺ') n. สิ่งลวงตา,ภาพลวงตา, Syn. delusion,
perspiration(เพอสพิเร'เชิน) n. เหงื่อ,การขับเหงื่อ, Syn. sweat
perspiratory(เพอสไพ'ระทอรี) adj. เกี่ยวกับเหงื่อ,เกี่ยวกับการขับเหงื่อ,ซึ่งกระตุ้นการขับเหงื่อ
piracy(ไพ'ระซี) n. การกระทำที่เป็นโจรสลัด,การปล้นความคิด,การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของคนอื่น
pirate(ไพ'เรท) n. โจรสลัด,เรือโจรสลัด,ผู้ปล้นสะดม,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น. -vt.,vi. ปล้นสะดม,กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด,ยักยอก,ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น,พิมพ์บทประพันธ์ของคนอื่น, See also: piratical,piratic adj. pirati
rear admiraln. นายพลเรือตรี
respiration(เรสพะเร'เชิน) n. การหายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiral(n) พลเรือเอก
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา
aspirate(vt) ออกเสียง
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
conspiracy(n) การสมรู้ร่วมคิด,การกบฏ,ประทุษกรรม
conspirator(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้คิดการกบฏ
cuirass(n) เสื้อเกราะ,เสื้อยกทรง
desirability(n) ความน่ายินดี,ความน่าปรารถนา,ความถูกใจ
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
expiration(n) การตาย,การสิ้นสุด,การหมดอายุ,การหายใจออก
giraffe(n) ยีราฟ
inspiration(n) การหายใจเข้า,การดลใจ
irascible(adj) โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด
irate(adj) โกรธ,แค้น,โมโห,เดือดดาล
miracle(n) ปาฏิหาริย์,ความมหัศจรรย์,อภินิหาร,อาเพศ
miraculous(adj) มหัศจรรย์,อัศจรรย์,แปลก,เหลือเชื่อ,อภินิหาร,ปาฏิหาริย์
mirage(n) ภาพลวงตา,ความฝัน,เงา
perspiration(n) เหงื่อ
piracy(n) การปล้นสะดมทางทะเล,การโจรกรรม,การละเมิดลิขสิทธิ์
pirate(n) โจรสลัด,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
piratical(adj) ที่ลักลอบ,เถื่อนเป็นโจรสลัด,ที่ล่วงละเมิด
REAR rear admiral(n) พลเรือตรี
respiration(n) การหายใจ
respirator(n) เครื่องช่วยหายใจ
respiratory(adj) สำหรับการหายใจ
spiral(adj) เป็นวง,เป็นเกลียว,เป็นลายก้นหอย,วกเวียน
spiral(n) ลาน,ขดลวด,ก้นหอย,เกลียว,ความผันแปร
tirade(n) คำด่าว่า,คำพูดยืดยาว
transpiration(n) การรั่วไหล,การระเหย,การปรากฏ
triumvirate(n) พวกสาม,การปกครองโดยคนสามคน,สามเสือ
undesirable(adj) ไม่พึงปรารถนา,เป็นที่น่ารังเกียจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perspiration๑. การออกเหงื่อ๒. เหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perspiration, insensibleการออกเหงื่อไม่รู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perspiration, sensibleการออกเหงื่อรู้สึกได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perspiratory gland; gland, sudoriparous; gland, sweatต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelviography; pelvioradiography; pelviradiography; pelviroentgenographyการถ่ายภาพรังสีเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvioradiography; pelviography; pelviradiography; pelviroentgenographyการถ่ายภาพรังสีเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelviradiography; pelviography; pelvioradiography; pelviroentgenographyการถ่ายภาพรังสีเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelviroentgenography; pelviography; pelvioradiography; pelviradiographyการถ่ายภาพรังสีเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photorespirationการหายใจเชิงแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
piracyการกระทำอันเป็นโจรสลัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
piracy๑. การกระทำอันเป็นโจรสลัด (ก. อาญา)๒. การละเมิดลิขสิทธิ์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piracy; beheaded stream; stream captureธารหลงแม่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piracy, airการเป็นโจรสลัดอากาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pirateโจรสลัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodic respirationการหายใจทิ้งช่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periradicular๑. -รอบราก๒. -รอบรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passage, air; tract, respiratoryทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ airway ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labored respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboured respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, laboredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration rateอัตราหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, abdominalการหายใจด้วยหน้าท้อง [มีความหมายเหมือนกับ respiration, diaphragmatic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, amphoricการหายใจเสียงแหลมเหตุโพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, artificialการช่วยหายใจ, การผายปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, cavernousการหายใจเสียงทุ้มเหตุโพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, cellการหายใจระดับเซลล์ [มีความหมายเหมือนกับ respiration, internal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, Cheyne-Stokesการหายใจแบบเชน-สโตกส์ [ดู respiration, periodic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, cogwheel; respiration, interruptedการหายใจกุกกัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, costal; respiration, thoracicการหายใจด้วยอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, diaphragmaticการหายใจด้วยกะบังลม [มีความหมายเหมือนกับ respiration, abdominal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory insufficiencyภาวะการหายใจบกพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory spasmภาวะกล้ามเนื้อหายใจหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory standstillการหายใจหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory stimulantยากระตุ้นการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory tract; passage, airทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ airway ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, respirationอัตราหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labored; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, dyspnoea; respiration, dyspnea; respiration, labored; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, forcedการหายใจเบ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, internalการหายใจภายใน [มีความหมายเหมือนกับ respiration, cell] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, interrupted; respiration, cogwheelการหายใจกุกกัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, jerkyการหายใจกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, labored; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, laboured; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, laboredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, periodicการหายใจทิ้งช่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, stertorousการหายใจครอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respirable-หายใจเข้าไปได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration; breathingการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respirationการหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
RCU (unit, respiratory care)อาร์ซียู (หน่วยอภิบาลการหายใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, thoracic; respiration, costalการหายใจด้วยอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Severe acute respiratory syndromeโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antiviral agentsสารต้านไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mirageมิราจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Respiratory theraphyการรักษาทางเดินหายใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laptospiraเลปโตสไปรา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial respirationการผายปอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Knowledge spiralเกลียวความรู้ [การจัดการความรู้]
software piracyการละเมิดซอฟต์แวร์
คำว่า piracy แปลว่าการกระทำเยี่ยงโจรสลัด และฝรั่งนิยมนำมาใช้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การก๊อบปี้ซอฟต์แวร์ของผู้อื่นไปใช้ โดยไม่ยอมเสียเงินซื้อ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และทำให้ผู้ผลิตและจำหน่วยซอฟต์แวร์เสียหาย คือ ควรจะขายได้เงินก็ไม่ได้ ประเทศไทยมีการละเมิดซอฟต์แวร์มานานแล้ว แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับ พ.ศ. 2521 บังคับใช้ ทั้งนี้เพราะกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ระบุว่าซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิ์หรือไม่ เมื่อเป็นเช่นนั้นประเทศไทยจึงถูกประเทศสหรัฐอเมริการที่เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่จับตามอง และไทยได้รับการร้องขอให้ช่วยปราบปรามผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ และตรา พรบ. ที่รัดกุมกว่าขึ้นใช้เป็นผลให้มี พรบ.นี้กำหนดว่าซอฟต์แวร์ได้รับการคุมครอง และการละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องถูกลงโทษ [คอมพิวเตอร์]
Hepatitis, Viralตับอักเสบจากไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Respiratory organทางเดินหายใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Admiraltyศาลพาณิชยนาวี [TU Subject Heading]
Altamira Cave (Spain)ถ้ำอัลตามิรา (สเปน) [TU Subject Heading]
Anti-retroviral agentsสารต้านไวรัสรีโทร [TU Subject Heading]
Antiretroviral therapy, Highly activeการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพรุนแรง [TU Subject Heading]
Antiviral agentsสารต้านไวรัส [TU Subject Heading]
Art, Iranianศิลปะอิหร่าน [TU Subject Heading]
Art, Iraqiศิลปะอิรัก [TU Subject Heading]
Arts, Iranianศิลปกรรมอิหร่าน [TU Subject Heading]
Arts, Iraqiศิลปกรรมอิรัก [TU Subject Heading]
Azadirachtaอะซาไดแรกตา [TU Subject Heading]
Azadirachta excelsaสะเดาเทียม [TU Subject Heading]
Breathing apparatus ; Respiratory protective devicesอุปกรณ์ช่วยหายใจ [TU Subject Heading]
Conspiraciesการสมคบ (อาชญาวิทยา) [TU Subject Heading]
Conspiracyการสมคบ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Evapotranspirationการระเหยและการคายน้ำของพืช [TU Subject Heading]
Giraffeจีราฟ [TU Subject Heading]
Hemorrhagic fevers, Viralไข้เลือดออกจากไวรัส [TU Subject Heading]
Hepatitis, Viral, Humanตับอักเสบจากไวรัสในคน [TU Subject Heading]
Inspirationแรงบรรดาลใจ [TU Subject Heading]
Iranอิหร่าน [TU Subject Heading]
Iraniansชาวอิหร่าน [TU Subject Heading]
Iraq War, 2003สงครามอิรัก, ค.ศ. 2003 [TU Subject Heading]
Iraq-Kuwait Crisis, 1990-1991วิกฤตการณ์อิรัก-คูเวต, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]
Leptospiraเล็ปโตสไปรา [TU Subject Heading]
Meconium aspiration syndromeกลุ่มอาการสูดสำลักขี้เทา [TU Subject Heading]
Miraclesปาฏิหาริย์ [TU Subject Heading]
Miracles (Buddhism)ปาฏิหาริย์ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Nemirajajatakaเนมิราชชาดก [TU Subject Heading]
Nevirapineเนวิราฟีน [TU Subject Heading]
Piracyการกระทำอันเป็นโจรสลัด [TU Subject Heading]
Pirated editionsฉบับละเมิดลิขสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Piratesโจรสลัด [TU Subject Heading]
Porcine reproductive and respiratory syndromeโรคพีอาร์อาร์เอส [TU Subject Heading]
Respirationการหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory aspirationการสำลักน้ำทางระบบหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory distress syndromeกลุ่มอาการหายใจลำบาก [TU Subject Heading]
Respiratory distress syndrome, Newbornกลุ่มอาการหายใจลำบากในทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Respiratory distress syndrome, Adultกลุ่มอาการหายใจลำบากในผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Respiratory function testsการทดสอบสมรรถภาพการหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory musclesกล้ามเนื้อหายใจ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agencies see good year for iraqAgencies see good year for Iraq A different kind of helmet? An Iraqi worker aboard an oil-tanker Iraq faces a period of economic growth and political progress, according to assessments by the International Monetary Fund and the UN. The IMF sees 7% growth in 2008 and a similar rise next year, and says oil revenues from buoyant exports should be up by 200,000 barrels a day. The UN envoy to Iraq welcomed dialogue between the Sunni and Shia communities and praised the government's work. But analysts warn much depends on rapid progress in the next six to 12 months.
aspiration oral feed (n ) สําลักอาหาร
Assumption College Sriracha[-] (name) โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-311055-6
Irrawaddy-Delfin {m}; Irawadi-Delfin {m} [zool.][อิรวดี] แม่น้ำอิรวดี/อยู่ใน Burma
Jurairat Keaw (n ) Jurairat Keaw
mirandize (vt ) แจ้งสิทธิ์แก่ผู้ถูกจับกุม
pirate ship (n ) เรือโจรสลัด
Srirangapatnaศรีรังคปัฏนา เป็นเมืองในรัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอีมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ เขาก่อร่างสร้างประเทศเขาตั้งใจมองไปที่คนเล็กคนน้อย เขาเล็งไปที่ "ชาวอาหรับ" ที่เป็นประชาชนในอาณาบริเวณของเขา เขาจึงใช้ชื่อประเทศว่า United Arab Emirates: ภาษาอาหรับก็บอกชัดเจนอ่านจากคำขวาก่อนคือ อิมิเรต หากดูตรงกลางพบคำว่า "อาระบียะห์" ซึ่งหมายถึงคนอาหรับ และคำสุดท้ายแปลว่ามารวมกัน الإمارات العربيّة المتّحدة‎ )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The director's giving us a lot of latitude in exchange for testimony against the government in the lincoln burrows conspiracy.ผอ.ให้ทางเลือกเรา ให้ขึ้นให้การกับรัฐบาล ในการสมรู้ร่วมคิดของ ลินคอล์น เบอร์โรว์ Photo Finish (2007)
The key that opens the door to a miracle can be in any person's hand.กุญแจที่จะไขประตูไปสู่ปาฏิหาริย์ อาจอยู่ในมือของใครๆก็ได้ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Miracles that can change fate do not arrive quickly.ปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนโชคชะตาไม่ได้เกิดขึ้นทันที We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
by that one small step... someday... the door to a miracle will open.ที่เราคิดอยากจะเปลี่ยน และไม่ได้ง่ายเหมือนเดินเพียงก้าวเดียว วันนึง... ประตูสู่ปาฎิหารย์ก็จะเปิดออก... We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
There's a one-point difference between them and us-- that's a miracle in this club's whole history!ทีมฝ่ายเรากับฝ่ายมันห่างกันแค่แต้มเดียว นั่นเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชมรมเราเลยนะเว้ย We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Don't be silly. Just making it is miracle enough.อย่าเวอร์น่ะ แค่ได้ไปก็มหัศจรรย์แล้ว We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Because we're hoping for a miracle.เพราะว่าเราหวังให้เกิดปาฏิหารย์ Welcome to Kanagawa (2008)
A miracle?ปาฏิหารย์? Welcome to Kanagawa (2008)
Lynette Scavo, for the first time in her life, was struck by something... something she would later think of as divine inspiration.ในครั้งแรกของชีวิตเธอ ถูกชะงักด้วยบางอย่าง เก็บลูกบอล Sunday (2008)
I think it's admirable that you wanna forgive orson... because i can't.ฉันว่าเธอใจดีมากเลยนะที่ให้อภัยออสัน เพราะว่าฉันทำไม่ได้ Hello, Little Girl (2008)
Ever since Renee, you have been on a downward spiral.ตั้งแต่เรื่องรีนี่ ลูกมีแต่จะจมปลัก Betty's Baby Bump (2008)
Since our auspicious debut on viral video.ในการเริ่มการถ่ายทำที่เป็นเกียรติเช่นนี้ Zack and Miri Make a Porno (2008)
Mira Bai D:ดี คาบีร์ Slumdog Millionaire (2008)
She wants to bring the church in to test the face in your backyard, to see if it's a miracle.เธออยากให้ทางโบสถ์ มาตรวจสอบใบหน้าที่หลังบ้านคุณ ว่าใช่ปาฏิหาริย์รึเปล่า คุณพูดเล่นใช่มั้ย Henry Poole Is Here (2008)
It's not a miracle.รู้มั้ย Henry Poole Is Here (2008)
- This is a miracle...- นี่เป็นปาฏิหาริย์ Henry Poole Is Here (2008)
What? Miracle?อะไร ปาฏิหาริย์ Henry Poole Is Here (2008)
What? A coincidence? I mean, there are no miracles, Patience.เป็นเรื่องบังเอิญ โลกนี้ไม่มีปาฏิหาริย์เพเชียน Henry Poole Is Here (2008)
Listen, it's a miracle.- นี่เป็นปาฏิหาริย์ มันบาปค่ะ Henry Poole Is Here (2008)
And that is the miracle for you.และนี่แหละค่ะปาฏิหาริย์ของคุณ Henry Poole Is Here (2008)
Um... after what I've done, the miracle's gone.แต่... ผมทำไปขนาดนี้ ปาฏิหาริย์มันจบแล้ว Henry Poole Is Here (2008)
Yeah. Pretty miraculous, huh?เหมือนพรจากสวรรค์ Henry Poole Is Here (2008)
He just got back from assassinating some guys in Iraq.เพิ่งจะฆ่าคนใหญ่คนโตในอิรักมา The First Taste (2008)
Just 'cause you understand the mechanics of how something works doesn't make it any less of a miracle.แค่คุณเข้าใจวิทยาศาสตร์ต่างๆน่ะ มันไม่ได้ทำให้ปาฏิหารย์หายไปหรอก Mine (2008)
I assume he's been properly Mirandized, then.แจ้งเขาว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่พูดรึเปล่า Escape from Dragon House (2008)
In Iraq today, 10 U.S. Marines were killed...ทหารกว่า 10 นายถูกสังหารในอิรัก Escape from Dragon House (2008)
In my opinion, we need to aspirate.ความเห็นหมอนะ ทำใจดีๆ Escape from Dragon House (2008)
My cousin Terry killed 20 Iraqis in Fallujah.ทำให้ผมได้รู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ Sparks Fly Out (2008)
Bet you didn't do much fishing' in Iraq.อวัยวะทุกอย่างทำงานได้โดยไม่ต้องใช้เลือด Burning House of Love (2008)
- Your mama's an inspiration to us all.แม่ของหนูเป็นแรงบันดาลใจอย่างดีของพวกเราเชียวนะ The Fourth Man in the Fire (2008)
So the term "chiral" derives from the Greek word "hand."ดังนั้นในระยะ ไครัลเป็นเสมือนภาพในกระจกเงาของกันและกัน มาจากคำในภาษากรีก หมายถึงมือ Cat's in the Bag... (2008)
So chiral, chirality, mirrored images, right?ดังนั้นไครัล สมบัติไครัล เป็นเสมือนภาพในกระจกเงาของกันและกัน ถูกไหม Cat's in the Bag... (2008)
Chirality on the midterm? No, no. Well, maybe.ภาพในกระจกเงาของกันกลางภาคเรียน ไม่ๆเอาล่ะ อาจจะใช่ Cat's in the Bag... (2008)
Any respirators like that go missing lately?เมื่อไม่นานมานี้มีอะไรหายไปไหม Crazy Handful of Nothin' (2008)
- Are there any other respirators?- มีหน้ากากป้องกันสารเคมีอีกไหม Crazy Handful of Nothin' (2008)
Two full-face respirators.หน้ากากกันแก๊ซพิษ 2 ชิ้น A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
I did two tours in Iraq.ผมผ่านศึกในอิรักสองครั้ง Chapter Twelve 'Our Father' (2008)
They'll seek your arrest for conspiracy, treason...พวกเขาจะจับคุณ ข้อหาสมคบคิดขบถ Eagle Eye (2008)
I thought it was a miracle,ผมนึกว่าส้มหล่น Eagle Eye (2008)
Your Miranda rights or my right to keep you in this room as long as I want to?ผมมีอำนาจ\ ผมสั่งกักตัวคุณได้ตามที่เห็นควร นานเท่าที่ผมต้องการ ในห้องนี้ Eagle Eye (2008)
- Who's doing this? ...do this because I'm Iranian?ให้กับอิหร่านงั้นเหรอ? Eagle Eye (2008)
And his admiration became our anthem.และความชื่นชอบของเค้า กลายเป็นเพลงชาติ Eagle Eye (2008)
Sasano Takashi as Hirata Shoukichiซาซาโนะ ทาคาชิ เป็น ฮิราตะ โชคิจิ Departures (2008)
GOOD KVALIFICIRAN BY PROFEET # 12ผ่านการตรวจสอบ #12 Meet the Spartans (2008)
Until that the Spartan men Piramides start building,ก่อนที่จะผูู้็ชายสปาตัน จะเริ่มสร้างปิรามิด Meet the Spartans (2008)
And I highly recommend it, because there are pirates, hostile natives and hurricanes.ข้าขอแนะนำ เพราะระหว่างทางมีโจรเยอะ พวกนิสัยเสีย และ พายุเฮอริเคน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Piracy has already started if you ask me.แค่ค่าตั๋วก็เหมือนโดนปล้นแล้ว The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
It is the wondrous power and the miracle of the sword that you hold that has allowed us to meet again.มันคือพลังมหัศจรรย์และปาติหารของดาบ ...ที่เจ้าถืออยู่ ทำให้เราได้พบกันอีก The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
You want to see the invasion plans for Iran?คุณต้องการดูแผนที่จะรุกรานอิหร่านเหรอ? \ Transporter 3 (2008)
Right now I need to figure it out how to take this thing off without blowing myself to Iran.แต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ค่อยจะมีทางเลือกสักเท่าไหร่ Transporter 3 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iraThis movie may have an undesirable influence on children.
iraThe pirates had no choice but to surrender.
iraIt's nothing short of a miracle.
iraHer beauty is the admiration of the whole school.
iraHer courage during her illness is an inspiration to us all.
iraWeakness brought on by a number of respiratory ailments had forced him just last week to announce that he was giving up his conducting career.
iraMr Hirayama teaches very well.
iraHe made an admirable speech about protecting the environment.
iraA mirage is said to be an illusion.
iraIt's a miracle that I've got over cancer.
iraIt's a miracle he wasn't killed in the plane crash.
iraThe object of his admiration shows the kind of person that he would like to be.
iraI had great admiration for his generosity.
iraAfter seeing her desirable body, he became obsessed with her.
iraIt is desirable that you should attend the meeting.
iraWhat miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this?
iraAkira is a good tennis player.
iraAkira will stay in New York while his money lasts.
iraWe were all drenched with perspiration.
iraI feel admiration for his talent.
iraThe pirates sailed the seven seas.
iraLet's make believe that we are pirates.
iraJapanese can not go about his forgetting that America is a multiracial nation.
iraIt was a miracle that he recovered.
iraHis conduct was admirable.
iraSuddenly she had a brilliant inspiration.
iraIran proclaimed war against the US
iraAll Sadako could do now was to make paper cranes and hope for a miracle.
iraA mirage sometimes shows up in Toyama Bay.
iraMr Hirayama is a very good teacher.
iraYour essay is admirable in regard to style.
iraWith JAL tickets so expensive, expatriates fly Air Iraq.
iraHis success was nothing short of a miracle.
iraTo be frank, I think this 'conspiracy theory' is nonsense.
iraWhat a good teacher Mr Hirayama is!
iraIt is desirable that you stop smoking.
iraIt is desirable that nobody should be hurt.
iraWho can read the heroic deeds of brave men without a feeling of respect and admiration.
iraOur escape was nothing short of miracle.
iraNothing but a miracle can save her now.
iraIt is desirable that atomic energy should be used for peaceful purposes.
iraYou motive was admirable, but your action was not.
iraIn other words, the attitude of the landowners whose property the line would cross; the desirability of making detours to serve other towns and villages or to connect with other railway lines.
iraHe was the admiration of his classmates.
iraMadeira is the name of a wine.
iraYour motive was admirable, but your action was not.
iraThe parents named their baby Akira.
iraBy the way, I wonder how much of a hand Hiragawa MP plays in this matter?
iraIt's a miracle that he wasn't killed in the accident.
iraThe escape was nothing less than a miracle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พล.ร.ต.[N] Rear Admiral, See also: R.A., R.Adm., Rear Adm., Radm, Syn. พลเรือตรี
พล.ร.ท.[N] Vice Admiral, See also: V.Adm., Vice Adm., V.A., Vadm, Syn. พลเรือโท
พล.อ.อ.[N] Admiral, See also: Adm., Syn. พลเรือเอก
เครื่องช่วยหายใจ[N] respirator
วันหมดอายุ[N] expiration date, Example: ผู้บริโภคควรดูวันหมดอายุของสินค้าก่อนที่จะซื้อสินค้า, Thai definition: วันที่หมดระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
แรงบันดาลใจ[N] inspiration, See also: stimulus, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ, แรงผลักดัน
ภาพลวงตา[N] illusion, See also: delusion, hallucination, mirage, chimera, Syn. สิ่งลวงตา, ภาพลวง, ภาพหลอน, Ant. ภาพจริง, ความเป็นจริง, ความจริง, Example: หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น ทุกคนก็ยังคงหลงไปกับภาพลวงตาว่า ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่, Thai definition: ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
ที่พึงประสงค์[ADJ] desirable, Syn. ที่พึงพอใจ
โบแดง[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Example: โครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงและชิ้นแรกที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ, Thai definition: ที่เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ
ผายปอด[V] restore respiration, See also: give artificial respiration, Example: หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้รีบผายปอดจนกว่าจะหายใจได้เอง, Thai definition: ช่วยทําให้ปอดของผู้ป่วยได้รับออกซิเจนเพียงพอ
มหัศจรรย์[ADJ] miraculous, See also: wonderful, amazing, astonishing, marvelous, magical, Syn. อัศจรรย์, น่าพิศวง, Example: มนุษย์ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ ที่แก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบ, Thai definition: แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิจิตรพิสดาร[ADV] exquisitely, See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly, Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างวิจิตรพิสดาร
อัศจรรย์[ADJ] miraculous, See also: wonderful, marvelous, surprising, amazing, astonishing, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: เจดีย์สถานของพระอารามแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แห่งเดียวในประเทศไทย
สลัด[V] pirate, See also: buccaneer, corsair, Syn. โจรสลัด, Example: เมื่อ 2 ปีก่อนนั้น การปล้นเรือของสลัดเวียดนามยังไม่ชุกชุมเท่านี้, Count unit: คน, Thai definition: โจรซึ่งปล้นเรือกลางทะเล
อภินิหาร[N] miracle, See also: marvel, Syn. อิทธิฤทธิ์, ปาฏิหาริย์, Example: พระพุทธรูปองค์นี้มีอภินิหารน่าอัศจรรย์เพราะเมื่อครั้งขุดพบกลับไม่ถูกยุบทำลายแม้แต่อย่างใด, Thai definition: อำนาจแห่งบารมี, อำนาจบุญที่สร้างสมไว้, อำนาจเหนือปกติธรรมดา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช[N] Sukhothai Thammathirat Open University, Example: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะจัดสัมมนาทางวิชาการทางการเกษตรในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2545
เจ้าอารมณ์[ADJ] moody, See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible, Example: เด็กที่มีภาวะตึงเครียดทางอารมณ์จะเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายและเป็นเด็กเจ้าอารมณ์, Thai definition: ที่โกรธง่าย, ที่เอาใจยาก
แขม่วท้อง[V] pull in the stomach, See also: contract the abdomen by expiration, Example: ผู้ออกกำลังกายควรแขม่วท้องในขณะที่กำลังออกกำลังกายท่าบริหารหน้าท้อง
กึกกือ[V] be strange, See also: be miraculous, be peculiar, be eccentric, be odd, be queer, Syn. พิลึกกึกกือ, แปลก, ประหลาด, Example: ความคิดของเขาพิลึกกึกกือกว่าชาวบ้านปกติอยู่แล้ว, Thai definition: แปลกประหลาดมาก, ผิดปกติมาก, ชอบกลมาก
เกราะ[N] armour, See also: cuirass, defensive covering, corselet, Example: ในโลกของ King of Kings มีอาวุธโจมตีต่างๆ 14 ชนิดเช่นมีด ดาบ ค้อน อาวุธป้องกัน 8 ชนิด เช่น เกราะ ผ้าคุม สร้อยคอ และถุงมือ, Count unit: ตัว, ชุด, สำรับ, Thai definition: เครื่องสวมใส่หรือเครื่องหุ้มสำหรับป้องกันอาวุธหรืออันตราย
ขึ้งเคียด[V] rage, See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: ถ้าเธอยังขึ้งเคียดอยู่แบบนี้เราก็อย่าพึ่งคุยกันดีกว่า, Thai definition: โกรธอย่างชิงชัง, อารมณ์ไม่ดีเพราะโกรธเคืองมาก
คำสดุดี[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำยกย่อง, Example: ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา
คำชม[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำยกย่อง, คำเยินยอ, คำยกยอ, คำชื่นชม, Ant. คำด่า, คำว่า, Example: พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนี้ได้รับคำชมเสมอว่ามีพระพักตร์และศิลปะที่งดงามอย่างยิ่ง
คำยกยอ[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำเยินยอ, คำชม, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: คำยกยอนั้นมิได้ทำให้เขาขวยแก่ใจ
คำยกย่อง[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำสดุดี, คำชม, คำเยินยอ, คำยกยอ, Example: เราเรียกเขาว่า หลีซื่อฝู่ ซึ่งเป็นคำยกย่องอาชีพคนรถว่ามีเกียรติเท่าช่างชำนาญงาน
คำเยินยอ[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำชม, คำยกยอ, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้รับคำเยินยอมากมาย
ขดงอ[V] coil, See also: wind, spiral, twine, twist, Syn. งอ, คู้, Ant. เหยียด, ตรง, Example: สมองเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อสีเทาออกชมพูขดงออยู่ภายในกะโหลกศีรษะ
คอ[N] popularity, See also: fondness, admiration, taste, Syn. ความนิยม, Example: ผมเป็นคอหนังสืออยู่แล้ว เมื่อสิ้นกระบวนการชมจึงต้องแวะเข้าไปอุดหนุนตามธรรมเนียม, Thai definition: ความมีใจชอบ
ลม[N] breath, See also: respiration, inhalation, Syn. ลมหายใจ, Example: เขายังมีลมอยู่แต่แผ่วเต็มที
เคือง[V] be angry, See also: be irate, be enraged, be provoked, be offended, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, โกรธเคือง, ไม่พอใจ, Ant. ชอบ, พอใจ, Example: สองตระกูลนี้เคืองมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว, Thai definition: ไม่พอใจเพราะชักรู้สึกโกรธ
เงือบ[N] moving the gills, See also: symptomatic characteristics of respiration of moving the gill, Example: เงือบเป็นคำที่ใช้เรียกอาการที่ปลาขยับเหงือกหายใจ, Thai definition: อาการที่ปลาขยับเหงือกหายใจ
ปาฏิหาริย์[N] miracle, Example: น้องชายของหนูป่วยหนักมาก พ่อบอกว่ามีเพียงปฏิหาริย์เท่านั้นที่จะช่วยชีวิตเขาได้, Thai definition: สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์, Notes: (บาลี)
พลเรือตรี[N] Rear Admiral, Example: เมื่อเขาได้เลื่อนขึ้นดำรงยศเป็น พลเรือตรี เขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้บังคับการกองเรือรบ, Count unit: นาย, Thai definition: ชื่อยศทหารเรือที่ต่ำกว่าพลเรือโท
พลเรือโท[N] Vice Admiral, Example: เขาพ้นจากตำแหน่งทางการเมือง พร้อมกับการได้เลื่อนยศเป็นพลเรือโท, Count unit: นาย, Thai definition: ชื่อยศทหารเรือที่สูงกว่าพลเรือตรี แต่ต่ำกว่าพลเรือเอก
พลเรือเอก[N] Admiral, Example: พลเรือเอกธีระ ห้าวเจริญ เข้ารับตำแหน่งสูงสุดของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541, Count unit: นาย, Thai definition: ยศระดับสูงสุดของนายทหารเรือ
พันลำ[N] spiral design, Thai definition: ชื่อลายที่พันสิ่งกลมๆ ยาวๆ
ภาพลวงตา[N] mirage, Example: ฉันมองไปหน้ารถไกลๆ เห็นพยับแดดยิบๆ เหมือนมีน้ำท่วมถนนอยู่, Thai definition: ภาพผิดปกติของวัตถุในระยะไกลซึ่งเกิดจากการหักเหหรือสะท้อนของแสง เป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
เปอร์เซีย[N] Persia, See also: Iran, Syn. อิหร่าน, Example: ประเทศสยามมีการติดต่อค้าขายกับเปอร์เซียมานานนับศตวรรษ, Thai definition: ชื่อเดิมของประเทศอิหร่าน
เปอร์เซีย[N] Persia, See also: Iran, Syn. อิหร่าน, Example: ประเทศสยามมีการติดต่อค้าขายกับเปอร์เซียมานานนับศตวรรษ, Thai definition: ชื่อเดิมของประเทศอิหร่าน
สมใจอยาก[V] satisfy, See also: have one's wish gratified, satisfy one's wish, fulfill one's aspiration, be satisfied, Syn. สมใจนึก, สมใจคิด, Example: เขาได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมใจอยากแล้วในสมัยนี้, Thai definition: ได้ผลดังที่ตั้งใจไว้, ได้ผลดังที่ต้องการ
สมประสงค์[V] attain one's desires, See also: have one's wish gratified, satisfy one's wish, fulfill one's aspiration, Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก, Example: เขาลงทุนสืบข่าวด้วยตนเองอยู่เสมอ แต่ไม่สมประสงค์สักครั้ง, Thai definition: สำเร็จดังประสงค์, ได้ดังใจหวัง
อิทธิปาฎิหาริย์[N] miracle, See also: supernatural power, Example: ขณะที่พระวชิรญาณภิกขุเสด็จออกธุดงค์ยังปูชนียสถานต่างๆ ก็จะมีอิทธิปาฎิหาริย์เกิดขึ้นเสมอ, Thai definition: การปาฎิหารย์โดยฤทธิ์อำนาจ
อิหร่าน[N] Iran, Syn. ประเทศอิหร่าน, Example: อิหร่าน อิรัก และตุรกีต่างปฏิเสธการตั้งรัฐอิสระของกลุ่มชาวเคิร์ด, Thai definition: ประเทศตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง
ฮิจเราะห์[N] Hegira, Example: พระมะหะหมัดพาท่านหญิงอะอีซะห์ไปในการต่อสู้กับ Bani Mastalig เมื่อปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 5, Thai definition: ชื่อศักราชในศาสนาอิสลาม นับตั้งแต่ปีที่พระมะหะหมัดหนีจากเมืองเมกกะไปเมืองเมดินา เริ่มแต่ พ.ศ. 1123
เสโท[N] sweat, See also: perspiration, Syn. เหงื่อ, ไคล, เสท, Example: พระองค์ทรงตรากตรำงานหนัก จนพระเสโทไหลหลั่งทั่วพระวรกาย, Notes: (ราชา), (บาลี/สันสกฤต)
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
เจริญตาเจริญใจ[ADJ] pleasing, See also: wonderful, admirable, great, charming, pleasant, delightful, Example: เราขอให้เขาประสบแต่สิ่งที่เจริญตาเจริญใจตลอดไป
ทรามชม[N] beautiful woman, See also: cute girl, beautiful girl, young and admirable girl, Syn. หญิงงาม, ทรามเชย, ทรามสงวน, ทรามสวาท, ผู้หญิง, Example: ทรามชมของเขาหน้าตาน่ารัก จิ้มลิ้ม, Count unit: คน, Thai definition: หญิงงามน่ารัก, นางงามผู้เป็นที่รัก
น่าชมเชย[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่าสรรเสริญ, น่าชื่นชม, น่ายกย่อง, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai definition: ควรยกย่องสรรเสริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิรักษ์ โกษะโยธิน[n. prop.] (Aphirak Kōsayōthin) EN: Apirak Kosayodhin   FR: Apirak Kosayodhin
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad   FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
บุรีรัมย์[n. prop.] (Burīram) EN: Buriram (Northeast)   FR: Buriram (prov. Nord-Est)
ชายชาวอิหร่าน[n. prop.] (chāichāo Irān) FR: Iranien [m]
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
ฉุนเฉียว[adj.] (chunchīo) EN: bristly ; easily angered ; irascible   
โดยบันดาลโทสะ[adv.] (dōi bandān thōsa) EN: ab irato   
เอมิเรตส์[n. prop.] (Ēmirēt = Ēmirēts) EN: UAE   FR: Émirats arabes unis [mpl]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp   FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]
เหตุอัศจรรย์[n. exp.] (hēt atsajan) FR: merveille [f] ; miracle [m]
หัวโค้ง[n.] (hūakhōng) EN: bend ; curve   FR: virage [m] ; courbe [f]
หัวเลี้ยว[n.] (hūalīo) EN: bend ; turn ; curve   FR: virage [m] ; courbe [f] ; tournant (Belg.) [m]
อิรัค[n. prop.] (Irak) EN: Iraq   FR: Irak
อิหร่าน[n. prop.] (Irān) EN: Iran   FR: Iran [m]
อิทธิปาฏิหาริย์[n.] (itthipātihān) EN: miracle ; supernatural power ; magical power   FR: miracle [m] ; mystère [m] ; pouvoir magique [m] ; pouvoir surnaturel [m]
ใจเร็ว[v.] (jaireo) EN: be quick-tempered   FR: être irascible ; être impétueux ; avoir le sang chaud
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation   FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m]
จังหวัดบุรีรัมย์[n. prop.] (Jangwat Burīram) EN: Buri Ram province ; Buriram province   FR: province de Buri Ram [f] ; province de Buriram [f]
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration   FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
โจรสลัด[n.] (jōnsalat) EN: pirate ; buccaneer   FR: pirate [m] ; boucanier [m] ; forban [m]
โจรกรรม[n.] (jōrakam) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary   
จุดพลิกผัน[n. exp.] (jut phlikphan) EN: turning point   FR: virage [m]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object   FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f]
กายสิทธิ์[adj.] (kāiyasit) EN: magic ; miraculous ; supernatural ; wonder-working   FR: magique ; miraculeux ; surnaturel
การชื่นชม[n.] (kān cheūnchom) EN: admiration   FR: admiration [f]
การหายใจ[n.] (kān hāijai) EN: respiration ; inhalation   FR: respiration [f]
การหายใจเข้า[n. exp.] (kān hāijai khao) EN: inhalation   FR: inhalation [f] ; inspiration [m] ; aspiration [f]
การหายใจออก[n. exp.] (kān hāijai øk) EN: exhalation ; expiration   FR: respiration [f]
การคายน้ำ[n.] (kān khāi nām) EN: transpiration ; evaporation   FR: transpiration [f] ; évaporation [f]
การคบคิด[n.] (kān khopkhit) EN: conspiracy   FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]
การคบคิดกัน [n. exp.] (kān khopkhit kan) EN: conspiracy   
การละเมิดสิทธิ์[n. exp.] (kān lamoēt sit) EN: piracy   
การพิมพ์[n.] (kān phim) EN: printing   FR: impression [f] ; tirage [m]
การสมรู้ร่วมคิด[n.] (kān somrū ruam khit) EN: collusion ; conspiracy   FR: collusion [f]
การยกย่องสรรเสริญ[n.] (kān yokyǿng-sansoēn) FR: admiration [f]
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้งเคียด[v.] (kheungkhīet) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate   
เขื่อนวชิราลงกรณ์[n. prop.] (Kheūoen Wachirālongkøn) EN: Vajiralongkorn Dam   
ขี้โกรธ[adj.] (khīkrōt) EN: apt to anger   FR: irascible
ขี้โมโห[adj.] (khīmōhō) EN: apt to anger   FR: coléreux ; colérique ; irascible
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred   FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind   FR: bobiner ; enrouler
ขดลวด[n.] (khotlūat) EN: coil ; spiral ; coil of wire   
ขดงอ[n.] (khot-ngø) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist   
เครื่องช่วยหายใจ[n. exp.] (khreūang chūay hāijai) EN: respirator   FR: respirateur artificiel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IRA    AY1 R AH0
IRA    AY1 AA1 R EY1
IRAQ    IY2 R AA1 K
CIRA    S ER1 AH0
IRAQ    IH0 R AA1 K
IRAN    IH0 R AA1 N
MIRA    M IH1 R AH0
IRAS    AY1 AA1 R EY1 Z
IRAN    AY2 R AE1 N
LIRA    L IH1 R AH0
IRAS    AY1 R AH0 Z
IRAQI    IY2 R AE1 K IY0
HIRAM    HH AY1 R AH0 M
VEIRA    V EY1 R AH0
IRA'S    AY1 R AH0 Z
IRA'S    AY1 AA1 R EY1 Z
SHIRA    SH IH1 R AH0
IRAQI    IH0 R AE1 K IY0
VIRAL    V AY1 R AH0 L
IRATE    AY0 R EY1 T
JIRAK    JH AO1 R AH0 K
MOIRA    M OY1 R AH0
IRANI    IH0 R AA1 N IY0
HIRAI    HH IH0 R AA1 IY0
SPIRA    S P IH1 R AH0
AKIRA    AH0 K IY1 R AH0
MIRAK    M IH1 R AE0 K
MIRAD    M AH0 R AE1 D
NAIRA    N EH1 R AH0
TAIRA    T AA0 IH1 R AH0
VIRAG    V AO1 R AH0 G
VIRAY    V AY1 R EY0
BEIRA    B EY1 R AH0
NEIRA    N EH1 R AH0
HIRATA    HH IH0 R AA1 T AH0
DHIRAJ    D IH2 R AA1 ZH
ELMIRA    EH0 L M AY1 R AH0
IRAQ'S    IY2 R AA1 K S
GIRAUD    ZH AY0 R OW1
MIRADA    M IH0 R AA1 D AH0
KIRALY    K IH1 R AH0 L IY0
ELVIRA    EH0 L V AY1 R AH0
IRAQ'S    IH0 R AA1 K S
HIRANO    HH IH0 R AA1 N OW0
LIRA'S    L IH1 R AH0 Z
GIRARD    JH ER0 AA1 R D
AMIRAN    AE1 M IH0 R AH0 N
AMIRAM    AE1 M ER0 AE0 M
ALMIRA    AA0 L M IH1 R AH0
MIRAGE    M ER0 AA1 ZH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
IRA    (n) (ai2 aa2 r ei1)
Iran    (n) (i1 r aa1 n)
Iraq    (n) (i1 r aa1 k)
lira    (n) (l i@1 r @)
viral    (n) (v ai1 r @ l)
Iraqi    (n) (i1 r aa1 k ii)
Moira    (n) (m oi1 r @)
irate    (j) (ai1 r ei1 t)
liras    (n) (l i@1 r @ z)
naira    (n) (n ai1 r @)
Hegira    (n) (h e1 jh i r @)
Hejira    (n) (h e1 jh i r @)
Iraqis    (n) (i1 r aa1 k i z)
mirage    (n) (m i1 r aa zh)
nairas    (n) (n ai1 r @ z)
piracy    (n) (p ai1 @ r @ s ii)
pirate    (v) (p ai1 r @ t)
spiral    (v) (s p ai1 @ r @ l)
tirade    (n) (t ai1 r ei1 d)
virago    (n) (v i1 r aa1 g ou)
Chavira    (n) (sh a v ii1 r @)
Hegiras    (n) (h e1 jh i r @ z)
Hejiras    (n) (h e1 jh i r @ z)
Iranian    (n) (i1 r ei1 n i@ n)
Madeira    (n) (m @1 d i@1 r @)
Miranda    (n) (m i1 r a1 n d @)
Piraeus    (n) (p ai1 r ii1 @ s)
admiral    (n) (a1 d m @ r @ l)
cuirass    (n) (k w i1 r a1 s)
emirate    (n) (e1 m i@1 r ei t)
giraffe    (n) (jh i1 r aa1 f)
irately    (a) (ai1 r ei1 t l ii)
miracle    (n) (m i1 r @ k l)
mirages    (n) (m i1 r aa zh i z)
piranha    (n) (p i1 r aa1 n y @)
pirated    (v) (p ai1 r @ t i d)
pirates    (v) (p ai1 r @ t s)
spirals    (v) (s p ai1 @ r @ l z)
tirades    (n) (t ai1 r ei1 d z)
viragos    (n) (v i1 r aa1 g ou z)
Iranians    (n) (i1 r ei1 n i@ n z)
Madeiras    (n) (m @1 d i@1 r @ z)
Siracusa    (n) (s i2 r @ k uu1 z @)
admirals    (n) (a1 d m @ r @ l z)
aspirant    (n) (a1 s p i r @ n t)
aspirate    (n) (a1 s p i r @ t)
aspirate    (v) (a1 s p i r ei t)
emirates    (n) (e1 m i@1 r ei t s)
giraffes    (n) (jh i1 r aa1 f s)
miracles    (n) (m i1 r @ k l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ミイラ[みいら, miira] (n) มัมมี่
未来[みらい, mirai] (n) อนาคต
嫌い[きらい, kirai] (adj) ไม่ชอบ, เกลียด
苛苛[いらいら, iraira] กระสับกระส่าย ประสาทกิน
苛立つ[いらだつ, iradatsu] (vt) ประสาทกิน ถูกกวนประสาท, See also: Related: 苛苛
以来[いらい, irai] (adv) หลังจาก
[くじら, kujira] (n) ปลาวาฬ
苛立たせる[いらだたせる, iradataseru] (vt) กวนโอ๊ย, ทำให้รำคาญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
依頼[いらい, irai] มอบหมายหน้าที่ให้
以来[いらい, irai] (adj) นับจาก, ตั้งแต่
ティラニー[ていらにー, teirani] (n ) ทรราชย์
鶏卵[けいらん, keiran] ไข่ไก่
依頼[いらい, irai] (n ) ขอร้อง, ไหว้วาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
開く[ひらく, hiraku] Thai: เปิด
平屋[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
嫌う[きらう, kirau] Thai: เกลียด English: to hate
嫌う[きらう, kirau] Thai: ไม่ชอบ English: to dislike
諦める[あきらめる, akirameru] Thai: ล้มเลิก English: to give up
諦める[あきらめる, akirameru] Thai: เลิกรา English: to abandon
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: มา English: come
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
調べる[しらべる, shiraberu] Thai: ค้น
調べる[しらべる, shiraberu] Thai: สำรวจ English: to investigate
こちら[こちら, kochira] Thai: คนนี้ English: this person
明らか[あきらか, akiraka] Thai: ชัดเจน
平ら[たいら, taira] Thai: ความเรียบ English: flatness (an)
下調べ[したしらべ, shitashirabe] Thai: การเตรียมหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า
外来語[がいらいご, gairaigo] Thai: คำที่มีที่มาจากภาษาอื่นแล้วนำมาใช้ในภาษาตน English: borrowed word
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: ข่าว
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification
開ける[ひらける, hirakeru] Thai: เปิดทาง

German-Thai: Longdo Dictionary
Heirat(n) |die, pl. Heiraten| การแต่งงาน เช่น Die Heirat mit einem bekannten Schauspieler ist ihr Traum. การแต่งงานกับนักแสดงที่โด่งดังเป็นความฝันของเธอ
Giraffe(n) |die, pl. Giraffen| ยีราฟ
Heiratsgedanke(n) |der| การคิดจะแต่งงาน, See also: Gedanken
heiraten(vt) |heiratet, heiratete, hat geheiratet, jmdn.(A)| แต่งงาน เช่น Sabine heiratet in kommender Woche einen Franzoser. ซาบีเนอจะแต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสอาทิตย์ที่จะถึงแล้ว, See also: S. sich verheiraten,
sich verheiraten(vt) |verheiratet sich, verheiratete sich, hat sich verheiratet, mit jmdm.| แต่งงาน เช่น Sie hat sich zum zweitenmal verheiratet. หล่อนแต่งงานเป็นครั้งที่สองแล้ว , See also: S. heiraten,
verheiratet[แฟ ไฮ รา เท็ท] (adj) แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส เช่น Sind Sie verheiratet oder ledig?, See also: A. ledig,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Admiral {m}admiral [Add to Longdo]
Admiralstab {m}naval staff [Add to Longdo]
Anspruchsniveau {n}aspiration level [Add to Longdo]
Antiraucher...anti-smoking [Add to Longdo]
Aspirant {m}; Anwärter {m}; Kandidat {m} | Aspiranten {pl}; Anwärter {pl}; Kandidaten {pl}aspirant | aspirants [Add to Longdo]
Aspiration {f}; Behauchung {f}aspiration [Add to Longdo]
Atemgerät {n}respirator [Add to Longdo]
Atemloch {n} | Atemlöcher {pl}spiracle | spiracles [Add to Longdo]
Atemschutz {m}respiratory protection [Add to Longdo]
Atemschutzgerät {n}breathing apparatus; respirator [Add to Longdo]
Atemschutzmaske {f}respirator mask [Add to Longdo]
Atmung {f} | Atmungen {pl}respiration | respirations [Add to Longdo]
Atmungsorgan {n}respiratory organ [Add to Longdo]
Aufbohrer {m} (Spiralsenker)spiral-flute counterbore [Add to Longdo]
Bauchatmung {f}abdominal respiration [Add to Longdo]
Beatmungsdruckluft {f}respiratory pressurized air [Add to Longdo]
Beirat {m} | wissenschaftlicher Beiratadvisory council; advisory board | scientific advisory board [Add to Longdo]
Bewunderung {f}; Hochachtung {f}admiration [Add to Longdo]
Deo {n}antiperspirant [Add to Longdo]
Dreigestirn {n} | Dreigestirne {pl}triumvirate | triumvirates [Add to Longdo]
Dreirad {n} | Dreiräder {pl}three wheeler | three wheelers [Add to Longdo]
Dreirad {n} | Dreiräder {pl}tricycle | tricycles [Add to Longdo]
Dreirad {n} | Dreiräder {pl}velocipede | velocipedes [Add to Longdo]
Dreizimmerwohnung {f}; Dreiraumwohnung {f}three-room apartment; three-room flat [Br.] [Add to Longdo]
Ehe {f}; Heirat {f}marriage [Add to Longdo]
Eingebung {f} | Eingebungen {pl}inspiration | inspirations [Add to Longdo]
Einheirat {f}marry-in [Add to Longdo]
Einsaugung {f}; Aufsaugung {f}aspiration [Add to Longdo]
Emirat {n} | Emirate {pl}emirate | emirates [Add to Longdo]
Ende {n}; Verfall {m}expiration [Add to Longdo]
Erlöschen {n} eines Patentsexpiration of a patent [Add to Longdo]
Erwünschtheit {f}desirability [Add to Longdo]
Erwünschtheit {f}desirableness [Add to Longdo]
Evapotranspiration {f}evapotranspiration [Add to Longdo]
Fälligkeitsdatum {n}; Ablaufdatum {n}expiration date; expiry date [Add to Longdo]
Federweg {m} (Spiralfeder)pitch of spring (spiral spring) [Add to Longdo]
Fehlentwicklung {f}undesirable development [Add to Longdo]
Flottillenadmiral {m} [naut.]commodore [Add to Longdo]
Frau {f}; Fr. (allg. Anrede in Schriftform, auch für Unverheiratete) | (verheiratete) Frau {f}Ms. | mistress; Mrs [old] [Add to Longdo]
Freiraum {m}freedom [Add to Longdo]
Freiraum {m}scope for development [Add to Longdo]
Freiraum {m}; Spielraum {m}clearance [Add to Longdo]
Freiraum {m}free zone [Add to Longdo]
Gedankenblitz {m} | Gedankenblitze {pl}sudden inspiration | sudden inspirations [Add to Longdo]
Gefallsucht {f}craving for admiration [Add to Longdo]
Geldheirat {f}money match [Add to Longdo]
Großadmiral {m}Admiral of the Fleet [Br.] [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}admirability [Add to Longdo]
Heirat {f}marriage [Add to Longdo]
eine Mussheirata shot-gun wedding [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
miraculous (n vi vt adj adv ) อัศจรรย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
RSウイルス[アールエスウイルス, a-ruesuuirusu] (n) RS virus (respiratory syncytial virus) [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
あしらい[, ashirai] (n) treatment; reception [Add to Longdo]
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
あれ以来[あれいらい, areirai] (exp) since then [Add to Longdo]
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
いじらしい[, ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic [Add to Longdo]
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
いられないくらい[, irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something) [Add to Longdo]
いりがしら[, irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
うずまき線;渦巻き線;渦巻線[うずまきせん, uzumakisen] (n) spiral [Add to Longdo]
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited [Add to Longdo]
おっ開く[おっぴらく, oppiraku] (v5k) (1) to do something in public; (2) to open [Add to Longdo]
お開きにする[おひらきにする, ohirakinisuru] (vs-i) to break up (e.g. a meeting); to call it a night [Add to Longdo]
お知らせ;御知らせ;お報せ;御報せ[おしらせ, oshirase] (n,vs) (See 知らせ) notice; notification [Add to Longdo]
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
かしら[, kashira] (prt) (usu. fem) I wonder; (P) [Add to Longdo]
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P) [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light [Add to Longdo]
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
ぎらぎら[, giragira] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) glare; dazzle; (2) glitter; (P) [Add to Longdo]
ぎらっ[, giratsu] (adv-to) (on-mim) (See ぎらぎら) dazzlingly [Add to Longdo]
ぎらつく;ギラつく[, giratsuku ; gira tsuku] (v5k,vi) (1) (See ぎらぎら) to glare; to dazzle; (2) to glitter [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
こちらこそ[, kochirakoso] (exp) it is I who should say so [Add to Longdo]
こちらの話;此方の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]
しらす漁;白子漁[しらすりょう, shirasuryou] (n) fishing for young anchovy, sardines, etc. [Add to Longdo]
しらね型護衛艦[しらねがたごえいかん, shiranegatagoeikan] (n) Shirane class destroyer [Add to Longdo]
しらばくれる;しらばっくれる[, shirabakureru ; shirabakkureru] (v1,vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
そちら様;其方様[そちらさま, sochirasama] (pn,adj-no) (hon) (See どちら様) you [Add to Longdo]
その時以来[そのときいらい, sonotokiirai] (adv) since that time; since then; from that point (on) [Add to Longdo]
それ以来[それいらい, soreirai] (n) since then; from that time; ever since [Add to Longdo]
たの[, tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [Add to Longdo]
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
ちらっと(P);ちらと[, chiratto (P); chirato] (adv) (on-mim) at a glance; by accident; (P) [Add to Longdo]
ちらっと見る[ちらっとみる, chirattomiru] (exp,v1) (See ちらっと) to glance at; to glimpse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上将[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] general; admiral; air chief marshal [Add to Longdo]
不吐气[bù tǔ qì, ㄅㄨˋ ㄊㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] unaspirated [Add to Longdo]
不送气[bù sòng qì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] unaspirated [Add to Longdo]
中将[zhōng jiàng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, / ] lieutenant general; vice admiral; air marshal [Add to Longdo]
五体投地[wǔ tǐ tóu dì, ˇ ㄊㄧˇ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] (set phrase) to prostrate oneself on the ground (in admiration); to deeply admire [Add to Longdo]
人马臂[rén mǎ bì, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄅㄧˋ, / ] Sagittarius spiral arm (of our galaxy) [Add to Longdo]
令人钦佩[lìng rén qīn pèi, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄑㄧㄣ ㄆㄟˋ, / ] admirable [Add to Longdo]
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods [Add to Longdo]
[yī, , ] he; she; surname Yi; abbr. for Iraq or Iran [Add to Longdo]
伊拉克[Yī lā kè, ㄧ ㄌㄚ ㄎㄜˋ, ] Iraq [Add to Longdo]
伊朗[Yī lǎng, ㄧ ㄌㄤˇ, ] Iran [Add to Longdo]
来复线[lái fù xiàn, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] rifling (spiral lines on inside of gun barrel imparting spin to the bullet) [Add to Longdo]
倭寇[Wō kòu, ㄨㄛ ㄎㄡˋ, ] Japanese pirates (in 16th and 17th century) [Add to Longdo]
假名[jiǎ míng, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄥˊ, ] false name; pseudonym; alias; pen name; the Japanese kana scripts; hiragana 平假名 and katakana 片假名 [Add to Longdo]
偶蹄目[ǒu tí mù, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄇㄨˋ, ] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc) [Add to Longdo]
偶蹄类[ǒu tí lèi, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄌㄟˋ, / ] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc) [Add to Longdo]
兜卖[dōu mài, ㄉㄡ ㄇㄞˋ, / ] to peddle; to hawk (pirate goods) [Add to Longdo]
内贾德[Nèi jiǎ dé, ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, / ] Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches; abbr. for 艾哈邁迪內賈德|艾哈迈迪内贾德 [Add to Longdo]
共谋罪[gòng móu zuì, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄡˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] conspiracy [Add to Longdo]
共谋者[gòng móu zhě, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄡˊ ㄓㄜˇ, / ] conspirator [Add to Longdo]
初衷[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, ] original intention or aspiration [Add to Longdo]
剽窃[piāo qiè, ㄆㄧㄠ ㄑㄧㄝˋ, / ] pirate; to plagiarize [Add to Longdo]
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, / ] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak [Add to Longdo]
劫机[jié jī, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧ, / ] hijacking; air piracy [Add to Longdo]
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, / ] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness) [Add to Longdo]
卡拉比拉[Kǎ lā bǐ lā, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄅㄧˇ ㄌㄚ, ] Karabilah (Iraqi city) [Add to Longdo]
卡波耶拉[Kǎ bō yē lā, ㄎㄚˇ ㄅㄛ ㄧㄝ ㄌㄚ, ] Capoeira [Add to Longdo]
卡尔巴拉[Kǎ ěr bā lā, ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄅㄚ ㄌㄚ, / ] Karbala (city in Iraq) [Add to Longdo]
史思明[shǐ sī míng, ㄕˇ ㄙ ㄇㄧㄥˊ, ] Shi Siming (703-761), non-Han military man and colleague of An Lushan 安禄山, eventually conspirator with him in the 755-763 Anshi rebellion 安史之亂|安史之乱 against the Tang dynasty [Add to Longdo]
合意[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, ] acceptable; desirable [Add to Longdo]
同伙[tóng huǒ, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, ] colleague; co-conspirator [Add to Longdo]
同谋[tóng móu, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄡˊ, / ] to conspire with sb; to plot; a conspirator; a partner in crime; an accomplice [Add to Longdo]
吐气[tǔ qì, ㄊㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] aspirated; to blow off steam [Add to Longdo]
呼吸系统[hū xī xì tǒng, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] respiratory system [Add to Longdo]
呼吸道[hū xī dào, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄉㄠˋ, ] respiratory tract [Add to Longdo]
哈利迪亚[Hā lì dí yà, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Habbaniyah (Iraqi city) [Add to Longdo]
哎呀[āi yā, ㄞ ㄧㄚ, ] interjection of wonder, shock or admiration [Add to Longdo]
叹息[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration) [Add to Longdo]
叹服[tàn fú, ㄊㄢˋ ㄈㄨˊ, / ] (to gasp) with admiration [Add to Longdo]
叹赏[tàn shǎng, ㄊㄢˋ ㄕㄤˇ, / ] to admire; to express admiration [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (interj. of admiration or of disgust); to click one's tongue; to attempt to (find an opportunity to) speak [Add to Longdo]
土库曼[Tǔ kù màn, ㄊㄨˇ ㄎㄨˋ ㄇㄢˋ, / ] Turkmenistan; Republic of Turkmenistan, former Soviet republic adjoining Iran [Add to Longdo]
地拉那[dì lā nà, ㄉㄧˋ ㄌㄚ ㄋㄚˋ, ] Tirana (capital of Albania) [Add to Longdo]
壮志[zhuàng zhì, ㄓㄨㄤˋ ㄓˋ, / ] great goal; magnificent aspiration [Add to Longdo]
大不里士[Dà bù lǐ shì, ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ, ] Tabriz city in northwest Iran, capital of Iranian East Azerbaijan [Add to Longdo]
大将[dà jiàng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] a general or admiral [Add to Longdo]
奇迹[qí jì, ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, / ] miracle; miraculous; wonder; marvel [Add to Longdo]
奇蹟[qí jì, ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, ] variant of 奇跡|奇迹, marvel; wonder; miracle; miraculous [Add to Longdo]
妙手[miào shǒu, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ, ] miraculous hands of a healer; highly skilled person; brilliant move in chess or weiqi (go) 圍棋|围棋 [Add to Longdo]
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, ] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
キラーアプリケーション[きらーあぷりけーしょん, kira-apurike-shon] "killer" application [Add to Longdo]
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler [Add to Longdo]
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
スタイラス[すたいらす, sutairasu] stylus [Add to Longdo]
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんしんがい, sofutouea chosakukenshingai] software piracy [Add to Longdo]
デコンパイラ[でこんぱいら, dekonpaira] decompiler [Add to Longdo]
ネイティブコンパイラ[ねいていぶこんぱいら, neiteibukonpaira] native compiler [Add to Longdo]
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] password expiration [Add to Longdo]
フィラー文字[フィラーもじ, fira-moji] fill character [Add to Longdo]
ボイラプレート[ぼいらぷれーと, boirapure-to] boilerplate [Add to Longdo]
マルチレンジ増幅器[まるちれんじぞうふくき, maruchirenjizoufukuki] multirange amplifier [Add to Longdo]
ミラードライブ[みらーどらいぶ, mira-doraibu] mirrored drives [Add to Longdo]
ミラーページ[みらーぺーじ, mira-pe-ji] mirror page (WWW) [Add to Longdo]
ランゲージラボラトリー[らんげーじらぼらとりー, range-jiraboratori-] language laboratory, LL [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
一覧済み[いちらんずみ, ichiranzumi] listed [Add to Longdo]
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation [Add to Longdo]
印字欄[いんじらん, injiran] print zone [Add to Longdo]
海賊版[かいぞくはん, kaizokuhan] pirated version (of software) [Add to Longdo]
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration [Add to Longdo]
開いている実体[ひらいているじったい, hiraiteirujittai] open entity [Add to Longdo]
開いている要素[ひらいているようそ, hiraiteiruyouso] open element [Add to Longdo]
開かれたシステム[ひらかれたシステム, hirakareta shisutemu] open system [Add to Longdo]
開き口[ひらきぐち, hirakiguchi] aperture [Add to Longdo]
格納メッセージ一覧[かくのうメッセージいちらん, kakunou messe-ji ichiran] stored message listing, MS [Add to Longdo]
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
擬似乱数列[ぎじらんすうれつ, gijiransuuretsu] pseudo-random number sequence [Add to Longdo]
疑似乱数[ぎじらんすう, gijiransuu] pseudo random number [Add to Longdo]
図表一覧[ずひょういちらん, zuhyouichiran] list of illustrations [Add to Longdo]
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]
頭文字語[かしらもじご, kashiramojigo] acronym [Add to Longdo]
平仮名[ひらがな, hiragana] hiragana [Add to Longdo]
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
翻訳コンパイラ指示文[ほんやくこんぱいらしじぶん, honyakukonpairashijibun] compiler directive [Add to Longdo]
満了日付[まんりょうひつけ, manryouhitsuke] expiration date [Add to Longdo]
魅力的機能[みろくてききのい, mirokutekikinoi] desirable feature [Add to Longdo]
近似ランダム[きんじらんだむ, kinjirandamu] pseudorandom [Add to Longdo]
近似ランダム系列[きんじらんだむけいれつ, kinjirandamukeiretsu] pseudorandom sequence [Add to Longdo]
ステルスブイラム[すてるすぶいらむ, suterusubuiramu] Stealth VRAM [Add to Longdo]
モジラ[もじら, mojira] Mozilla [Add to Longdo]
イラストラ[いらすとら, irasutora] Illustra [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] tabellarische_Uebersicht, -Tafel [Add to Longdo]
以来[いらい, irai] -seit, seitdem [Add to Longdo]
仲人[なこうど, nakoudo] Heiratsvermittler [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] -Bitte, -Gesuch, -Auftrag, Abhaengigkeit [Add to Longdo]
内乱[ないらん, nairan] innere_Unruhen, Buergerkrieg [Add to Longdo]
再婚[さいこん, saikon] Wiederverheiratung, zweite_Ehe [Add to Longdo]
取り調べ[とりしらべ, torishirabe] Untersuchung, Verhoer [Add to Longdo]
喜怒哀楽[きどあいらく, kidoairaku] Freud_und_Leid, Gefuehle [Add to Longdo]
回覧[かいらん, kairan] Zirkulation, Umlauf [Add to Longdo]
地雷[じらい, jirai] -Mine [Add to Longdo]
墜落[ついらく, tsuiraku] Absturz, das_Herunterfallen [Add to Longdo]
外来語[がいらいご, gairaigo] Fremdwort [Add to Longdo]
大嫌い[だいきらい, daikirai] starke_Abneigung, grosser_Widerwille, grosser_Hass [Add to Longdo]
大黒柱[だいこくばしら, daikokubashira] Hauptpfeiler, Stuetze [Add to Longdo]
夫人[ふじん, fujin] (verheiratete)Frau, Frau... [Add to Longdo]
[ひ, hi] (VERHEIRATETE) PRINZESSIN [Add to Longdo]
[いん, in] HEIRAT [Add to Longdo]
姻族[いんぞく, inzoku] angeheiratete_Verwandte [Add to Longdo]
婚姻[こんいん, kon'in] -Ehe, -Heirat, Vermaehlung [Add to Longdo]
媒介[ばいかい, baikai] Vermittlung, Heiratsvermittlung [Add to Longdo]
媒酌[ばいしゃく, baishaku] Heiratsvermittlung [Add to Longdo]
媒酌人[ばいしゃくにん, baishakunin] Heiratsvermittler [Add to Longdo]
[よめ, yome] (EINEN MANN) HEIRATEN;, BESCHULDIGEN [Add to Longdo]
嫁ぐ[とつぐ, totsugu] (einen Mann) heiraten [Add to Longdo]
嫁入り[よめいり, yomeiri] -Heirat [Add to Longdo]
嫌う[きらう, kirau] nicht_moegen, verabscheuen, -hassen [Add to Longdo]
家庭欄[かていらん, kateiran] Familienteil [Add to Longdo]
帆柱[ほばしら, hobashira] -Mast, Mastbaum [Add to Longdo]
[ひら, hira] -eben, flach [Add to Longdo]
[ひら, hira] eben, flach [Add to Longdo]
平ら[たいら, taira] -eben, flach [Add to Longdo]
平泉[ひらいずみ, hiraizumi] (Ort in Touhoku) [Add to Longdo]
平泳ぎ[ひらおよぎ, hiraoyogi] Brustschwimmen [Add to Longdo]
平野[へいや, heiya] Hirano (Name) [Add to Longdo]
恥じらう[はじらう, hajirau] schuechtern_sein [Add to Longdo]
恩知らず[おんしらず, onshirazu] Undankbarkeit, undankbarer_Mensch [Add to Longdo]
[とびら, tobira] Tuer, Titelblatt [Add to Longdo]
散らかす[ちらかす, chirakasu] zerstreuen, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
散らかる[ちらかる, chirakaru] sich_zerstreuen, in_Unordnung_geraten [Add to Longdo]
散らす[ちらす, chirasu] (sich) zerstreuen [Add to Longdo]
既婚[きこん, kikon] verheiratet [Add to Longdo]
明らか[あきらか, akiraka] hell [Add to Longdo]
未婚[みこん, mikon] unverheiratet [Add to Longdo]
未来[みらい, mirai] Zukunft [Add to Longdo]
[はしら, hashira] Pfeiler [Add to Longdo]
毛嫌い[けぎらい, kegirai] Antipathie, Vorurteil [Add to Longdo]
渦巻[うずまき, uzumaki] Wirbel, Strudel, Spirale [Add to Longdo]
独身[どくしん, dokushin] unverheiratet, ledig [Add to Longdo]
白羽[しらは, shiraha] weisse_Feder [Add to Longdo]
白菊[しらぎく, shiragiku] weisse_Chrysantheme [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 IRA \IRA\ n. (Finance)
   individual retirement account; -- a special type of savings
   account allowed by law to provide deferred taxation of the
   interest paid. [U.S., acronym]
 
   Syn: individual retirement account.
     [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 IRA \IRA\ n.
   The Irish Republican Army, a group in Ireland with the
   primary goal of promoting the unification of Ireland and the
   severing of the political bond of Northern Ireland with Great
   Britain, of mostly secret membership, with a militant wing
   sponsoring terrorist activities such as bombings and the
   killings of police, British soldiers, and Unionist
   sympathizers in Northern Ireland. [Acronym]
   [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top