ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -德-, *德*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[德, dé, ㄉㄜˊ] ethics, morality; compassion, kindness
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  十 (shí ㄕˊ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  一 (yī )  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 256

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dé, ㄉㄜˊ, ] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind, #1,188 [Add to Longdo]
[Dé guó, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Germany; German, #1,311 [Add to Longdo]
[dào dé, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, ] virtue; morality; ethics; moral, #1,989 [Add to Longdo]
[Fèi dé lè, ㄈㄟˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜˋ, / ] Roger Feder (Swiss tennis star), #9,250 [Add to Longdo]
[Kěn dé jī, ㄎㄣˇ ㄉㄜˊ ㄐㄧ, ] KFC; Kentucky Fried Chicken, #10,227 [Add to Longdo]
[Liú Dé huá, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] Andy Lau, #10,540 [Add to Longdo]
[Mǎ dé lǐ, ㄇㄚˇ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ, / ] Madrid (capital of Spain), #11,232 [Add to Longdo]
国人[Dé guó rén, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] German person or people, #12,021 [Add to Longdo]
[Měi Dé, ㄇㄟˇ ㄉㄜˊ, ] USA and Germany, #12,472 [Add to Longdo]
[měi dé, ㄇㄟˇ ㄉㄜˊ, ] virtue, #12,472 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drahus![CN] 拉赫斯 Marketa Lazarová (1967)
- German.[CN] -  Palermo or Wolfsburg (1980)
Mr Bond?[CN] 邦先生 Casino Royale (1967)
Maude.[CN] 玛 The Palm Beach Story (1942)
Ed![CN] 一艾 Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
- Chandra.[CN] - 钱 2010: The Year We Make Contact (1984)
Tehran.[CN] 黑兰. The Package (1989)
Jud![CN] 贾 The Passersby (1961)
The "dao de jing" recognizes the yin and the yang.[JA] 「 老子道經"では認められてる 陰と陽 Identity (2013)
Ethics?[CN] 道 The Seven Year Itch (1955)
SID:[CN] 希: Carry On Camping (1969)
Who, Ingrid?[CN] 英格里 A Kind of Loving (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top