ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -达-, *达*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[达, dá, ㄉㄚˊ] to reach, to arrive at; intelligent
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 289

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄚˊ, / ] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity, #422 [Add to Longdo]
[dá dào, ㄉㄚˊ ㄉㄠˋ, / ] to reach; to achieve; to attain, #366 [Add to Longdo]
[biǎo dá, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ, / ] to voice (an opinion); to express; to convey, #1,402 [Add to Longdo]
[gāo dá, ㄍㄠ ㄉㄚˊ, / ] attain; reach up to, #2,439 [Add to Longdo]
[fā dá, ㄈㄚ ㄉㄚˊ, / ] developed (country etc); flourishing; to develop, #2,513 [Add to Longdo]
[dá chéng, ㄉㄚˊ ㄔㄥˊ, / ] to reach (an agreement); to accomplish, #2,661 [Add to Longdo]
[dào dá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ, / ] to reach; to arrive, #2,813 [Add to Longdo]
[dǐ dá, ㄉㄧˇ ㄉㄚˊ, / ] arrive; reach (a destination), #3,936 [Add to Longdo]
[cháng dá, ㄔㄤˊ ㄉㄚˊ, / ] extend as long as; lengthen out to, #4,733 [Add to Longdo]
[Sà dá mǔ, ㄙㄚˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˇ, / ] Saddam, #5,548 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lucinda?[CN] 卢辛 Knowing (2009)
- Wanda.[CN] - 万... A Fish Called Wanda (1988)
Leotardo.[CN] 利奥 Stage 5 (2007)
Radar.[CN] 雷 Wing Commander (1999)
Dally![CN] 利! Brighton Rock (1948)
Linda![CN] 琳! Buried (2010)
Kanda![CN] 康 Evil Dead II (1987)
Koda![CN] 柯 Brother Bear 2 (2006)
Amanda![CN] 阿曼 Jurassic Park III (2001)
Chanda![CN] 钱 Dev D (2009)
MasterYoda.[CN] 尤长老 Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Darlan![CN] 拉! Part V (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top