ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมใจอยาก

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมใจอยาก-, *สมใจอยาก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ได้แรงอก[dai rang ok] (vt ) สมใจอยาก ,พอใจมาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมใจอยาก[V] satisfy, See also: have one's wish gratified, satisfy one's wish, fulfill one's aspiration, be satisfied, Syn. สมใจนึก, สมใจคิด, Example: เขาได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมใจอยากแล้วในสมัยนี้, Thai definition: ได้ผลดังที่ตั้งใจไว้, ได้ผลดังที่ต้องการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because now, of course, now you are King of all Stormhold.ตอนนี้เจ้าได้เป็นกษัตริย์สมใจอยากแล้วหนิ. Stardust (2007)
They wanted to see a troll, and i showed it to them.พวกเขาอยากจะเห็นโทรลล์ ผมก็เลยให้เขาได้เห็นสมใจอยาก Trollhunter (2010)
What are you waiting for? Go on. Have at it.นายยังจะมัวรออะไรอยู่ล่ะ ไปหาเอาสิ ขอให้สมใจอยาก All My Children (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top