ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antiviral

AE2 N T IY0 V AY1 R AH0 L   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antiviral-, *antiviral*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiviral(แอนทีไว' รัล) adj., n. ซึ่งต้านเชื้อไวรัส, ยาต้านเชื้อไวรัส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antiviral Activityฤทธิ์ต้านไวรัส [การแพทย์]
Antiviral agentsสารต้านไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antiviral agentsสารต้านไวรัส [TU Subject Heading]
Antiviral Agentsสารต้านไวรัส, ยารักษาโรคไวรัส [การแพทย์]
Antiviral Drugsยาต้านไวรัส, ยารักษาโรคไวรัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Neville has ordered local hospitals to stockpile antiviral drugs, and to begin preliminary quarantine protocol....ดร.เนวิล มีคำสั่งให้ รพ. ท้องถิ่น ตุนยาต้านเชื้อไวรัส I Am Legend (2007)
Guy had discovered an antiviral serum for a strain of influenza used in a bioweapon, an airborne influenza so deadly it could kill a person within one hour if exposed.กีคิดค้นเซรั่มต้านไวรัส สำหรับแยกไข้หวัดใหญ่ ที่ใช้ในอาวุธชีวภาพ Chuck Versus the Ex (2008)
Now your body metabolizes the poison and the antiviral serum is going to be created from your blood.ตอนนี้ร่างกายคุณ เผาผลาญยาพิษ และเซรั่มต้านไวรัส กำลังสร้างจากเลือดของคุณ Chuck Versus the Ex (2008)
I need you to extract 60 cc's of your own blood, put it through the centrifuge, and then inject one cc of the antiviral serum into each of those infected.ฉันต้องการให้เธอดูดเอาเลือดเธอออกมา60ซีซี แล้วเอาไปใส่ในเครื่องหมุน และเอาอีกเข็ม ดูดเซรั่ม 1 ซีซี ใส่ไปหลอดเชื้อโรค Chuck Versus the Ex (2008)
Well, maybe the antivirals metabolize in saliva.งั้นบางที ยาต้านเชื้อไวรัส ก็อาจเผาผลาญได้ในน้ำลาย Chuck Versus the Ex (2008)
- I thought that maybe the antivirals could be spread by saliva.ฉันคิดว่าตัวต้านไวรัส สามารถแพร่ทางน้ำลาย Chuck Versus the Ex (2008)
VANESSA The first effects of the steroids and antivirals within days.ผลข้างเคียงแรกของสเตรรอยด์ และยาต้านเชื้อไวรัสในไม่กี่วัน Trapped (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIVIRAL AE2 N T IY0 V AY1 R AH0 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗病毒[kàng bìng dú, ㄎㄤˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] antiviral [Add to Longdo]
抗病毒药[kàng bìng dú yào, ㄎㄤˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄧㄠˋ, / ] antivirals [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
antiviral {adj} [med.]antiviral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
抗ウイルス剤[こうウイルスざい, kou uirusu zai] (n) antiviral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antiviral
   adj 1: inhibiting or stopping the growth and reproduction of
       viruses
   n 1: any drug that destroys viruses [syn: {antiviral},
      {antiviral agent}, {antiviral drug}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top