ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชอบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชอบ-, *ชอบ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
มัก(vt) ชอบ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ชอบ喜欢

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ทำเฒ่า[ทำ-เฒ่า] (vi, vt, slang) ชอบเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น มิใช่หน้าที่ของตน, See also: S. เสือก, สาระแน, แส่
ทำเฒ่า[ทำ-เฒ่า] (vt, slang) ชอบเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น มิใช่หน้าที่ของตน

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ผู้แทนโดยชอบ(n) legal representative

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
喜欢[xǐ huan, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ˙, ] ชอบ
[hào, ㄏㄠˋ, ] (vt) ชอบ, รัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชอบ(aux) probably, See also: likely, Example: ฝนชอบตกตอนเช้า, Thai Definition: มักจะ
ชอบ(v) like, See also: be pleased, fond of, prefer, love, Syn. พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ, Ant. เกลียด, Example: ผู้ขายบ้านจัดสรรหวังให้คนที่มาดูบ้านชอบบรรยากาศภายในหมู่บ้าน, Thai Definition: พอใจ
ชอบ(v) be righteous, See also: be proper, be rightful, Syn. ถูก, Ant. ผิด, Example: มติค.ร.ม.ที่ออกมานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผล, Thai Definition: ถูกต้องตามหลักการทีใช้ยึดถือในการพิจารณา
ชอบกล(adj) strange, See also: peculiar, queer, odd, Syn. แปลก, Ant. ธรรมดา, Example: งบประมาณยุงลายเป็นเรื่องที่ดูจะชอบกลอยู่มาก, Thai Definition: แปลก
ชอบพอ(v) love, See also: love each other, Ant. เกลียด, Example: เด็กสองคนนี้ชอบพอกันมาหลายสิบปีแล้ว, Thai Definition: ถูกอัธยาศัยกัน, รักใคร่กัน, พอใจกัน
ชอบใจ(v) content, See also: be gratified, be pleased, be satisfied, Syn. ถูกใจ, ยินดี, พอใจ, Example: เด็กๆ ชอบใจเมื่อได้รับขนมและลูกกวาดจากคุณครู
ชอบธรรม(v) be righteous, See also: be lawful, be rightful, Syn. ยุติธรรม, Ant. อยุติธรรม, Example: ผู้พิพากษาทุกคนมีความชอบธรรมในการตัดสินคดี, Thai Definition: ถูกตามหลักธรรม ถูกตามมุมมองทางกฎหมาย
ชอบแล้ว(v) be righteous, See also: be proper
ชอบมาพากล(adj) strange, See also: queer, curious, Example: ผู้ชายคนท่าทางไม่ชอบมาพากล
ชอบด้วยกฎหมาย(adj) legal, See also: lawful, legitimate, Ant. ผิดกฎหมาย, Example: สิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของคนไทยทุกคน, Thai Definition: ถูกต้องตามหลักกฎหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชอบก. พอใจและทำบ่อย ๆ เช่น ชอบอ่านหนังสือ ชอบเที่ยว
ชอบถูกใจ, ถูกกัน, เช่น เขาชอบกันมาก, บางทีใช้หมายความไปในเชิงว่ารักใคร่ ก็มี เช่น หนุ่มสาวชอบกัน
ชอบมัก เช่น ฝนชอบตกตอนเย็น ๆ.
ชอบก. ถูกต้อง เช่น คิดชอบ ชอบแล้ว
ชอบเหมาะ เช่น ชอบด้วยกาลเทศะ
ชอบมีสิทธิ์ เช่น ชอบที่จะทำได้.
ชอบกลว. ต้องด้วยชั้นเชิง, เข้าที, น่าคิด, เช่น อนึ่งซึ่งจะตั้งค่ายอยู่นี้ก็ไม่ชอบกล หาเป็นที่ชัยภูมิไม่ จำจะยกถอยไปตั้งอยู่ ณ เมืองตะเกิงจึงจะทำถนัด (ราชาธิราช)
ชอบกลแปลกผิดปรกติ เช่น คนข้างหลังลาดเลาเป็นเจ้าชู้ ตาหูชอบกลเจ้ามณฑา (สังข์ทอง), หน้าตาชอบกล ท่าทางชอบกล.
ชอบธรรมว. ถูกตามหลักธรรม, ถูกตามนิตินัย.
ชอบพอก. รักใคร่กัน, ถูกอัธยาศัยกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coprophilousชอบขึ้นบนมูลสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petrophilousชอบขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hygrophilousชอบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
basophilousชอบดินด่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
photophygous; heliophobic; sciophilousชอบที่ร่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sciophilous; heliophobic; photophygousชอบที่ร่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heliophobic; photophygous; sciophilousชอบที่ร่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
photophilic; heliophilicชอบแดด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heliophilic; photophilicชอบแดด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actingชอบเล่นแสดงบทบาทมาก, การกระทำ [การแพทย์]
Ego Needชอบโอ้อวดตน [การแพทย์]
Maintenance of Samenessชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งจำเจ [การแพทย์]
Masturbation, Infantileชอบลูบคลำอวัยวะเพศของตนเอง, การลูบคลำหรือถูอวัยวะเพศจนเกิดความสุขสุดยอด, สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองวัยทารก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure.ชอบสิ Heat (1995)
But you are.แต่เธอชอบ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Yeah, but I was.- แต่ผมชอบ The Last Days of Disco Stick (2009)
I'd like that.ผมชอบน่ะ Red Dawn (2012)
I do.ข้าชอบนะ No One (2016)
I like it here.ฉันชอบที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So sрlash all you like 'Tain't any triсkดังนั้นสาดทุกสิ่งที่คุณชอบ 'มัน ไม่ได้เป็นเคล็ดลับใด ๆ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Like to try one?ชอบที่จะลอง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She'd never cut them for fear of hurting them.เธอไม่คิดจะตัดมัน สำหรับเธอไม่ชอบการทำลาย The Great Dictator (1940)
I like your shop since it's fixed up.ฉันชอบร้านคุณนะ ตั้งแต่ถูกปรับปรุง The Great Dictator (1940)
Aren't you like that?คุณไม่ชอบที่นั้น The Great Dictator (1940)
I like absent-minded people.ฉันชอบคนบ๊องๆไม่เต็มนะ The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบ[chøp] (v) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with  FR: être juste
ชอบ[chøp] (adj) EN: righteous ; proper ; rightful  FR: juste
ชอบกล[chøpkon] (adj) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd  FR: original ; curieux ; particulier
ชอบกัน[chøp kan] (v, exp) EN: like
ชอบของหวาน ๆ[chøp khøngwān-wān] (v, exp) EN: have a sweet tooth  FR: apprécier les sucreries
ชอบด้วย[chøp dūay] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[chøp dūay kotmāi] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: légal
ชอบด้วยเหตุผล[chøp dūay hētphon] (adj) EN: justifiable
ชอบธรรม[chøptham] (v) EN: be righteous

English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
à la carte(n, adj, adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง
nag(vi, n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
in charge(adj) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ, Syn. fear of responsibility
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
naggy(adj) ซึ่งชอบเหน็บแนม, ขี้บ่น, Syn. long winded

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adore(vt) ชอบมาก (คำไม่เป็นทางการ)
adventuresome(adj) กล้า, See also: ชอบผจญภัย, Syn. adventurous
adventurous(adj) ชอบผจญภัย, See also: ชอบเสี่ยงภัย, Syn. adventuresome
affect(vt) ชอบที่จะ (ใส่, ทำ)
audacious(adj) กล้าหาญ, See also: ชอบเสี่ยงภัย, Syn. fearless, brave
addict to(phrv) ชอบมาก, See also: หลงใหล, Syn. hook on
bookish(adj) ชอบอ่านหนังสือ
be attached to(phrv) รัก, See also: ชอบ
be in with(phrv) ชอบพอกับ, See also: คุ้นเคยกันดีกับ, Syn. get in with
combatant(adj) ที่พร้อมต่อสู้, See also: ชอบต่อสู้, Syn. combative, pugnacious, belligerent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor, Ant. love, like
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ, สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า, ชอบผจญภัย, ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous
adventurous(แอดเวน' เชอเริส) adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง.
aesthete(เอส' ธีท) n. ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะดนตรี กวีและอื่น .), Syn. esthete, connoisseur
affect(vi., vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt., vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ, การมีอารมณ์ร่วม, ความชอบพอกัน, ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptation(n) ความหมายทั่วไป, การยอมรับ, การเห็นชอบ
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน, ซึ่งรับผิดชอบ, ซึ่งอธิบายได้
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย, ชองเสี่ยงภัย, กล้า
adventurous(adj) ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย
affect(vt) มีผลต่อ, ชอบ, รัก, พอใจ, เสแสร้ง
affection(n) ความรัก, ความเสน่หา, ความชอบ, ความเป็นมิตร, อารมณ์
affectionate(adj) ที่รัก, ที่ชอบ, ที่เสน่หา, ที่รักใคร่
amenable(adj) รับผิดชอบ, ยอมรับฟัง, ถือสาหาความได้
answerable(adj) รับผิดชอบ, ที่แก้ได้, ที่ตอบได้
approbation(n) การเห็นชอบ, การเห็นด้วย, การยินยอม, การอนุมัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
勝気[かちき, kachiki] (n, adj) ชอบเอาชนะ, ไม่ยอมแพ้
大好き[だいすき, daisuki] (adj) ชอบมาก, See also: 好き
好き[すき, suki] (adj) ชอบ, Ant. 嫌い

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
シニカル[しにかる, shinikaru] ชอบเยาะเย้ยถากถาง
お気に入り[おきにいり, okiniiri] ชอบ, สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ถูกใจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
好む[このむ, konomu] TH: ชอบ  EN: to like
好む[このむ, konomu] TH: ชอบมากกว่า

German-Thai: Longdo Dictionary
besondersโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Ich esse Tomaten besonders gern. ฉันชอบทานมะเขือเทศเป็นพิเศษ
deshalb(adv) ดังนั้น เช่น Er ist sehr nett zu allen Leuten, und ist deshalb sehr beliebt. เขาดีต่อทุกคน ดังนั้นเขาจึงเป็นที่ชื่นชอบ, See also: darum, deswegen, Syn. daher
reisen(vt) |reiste, ist gereist| irgendwohin reisen เดินทาง, ท่องเที่ยวไป เช่น Ich reise gerne ins Gebirge. ฉันชอบเที่ยวไปยังเทือกเขา, See also: eine Reise machen
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก
leiden(vt) |litt, hat gelitten| ฝืนทน เช่น Nicht leiden können ไม่สามารถทนได้, ไม่ชอบ, See also: ertragen
schwul(adj) เป็นเกย์, ที่ชอบผู้ชายด้วยกัน
mögen(vt) |mochte, hat gemocht| ชอบ
verraten(vi, vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง, ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem, Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: die Sache aufklären, A. verheimlichen, still sein, Syn. das Geheimnis sagen
Kopfhörer(n) |der, pl. Kopfhörer| อุปกรณ์หูฟัง เช่น Ich höre am liebsten die Musik mit dem Kopfhörer. = ผมนะ ชอบฟังเพลงกับหูฟังมากที่สุดเลย
wählerisch(adj, adv) ที่ชอบเลือก, ช่างเลือก, จู้จี้

French-Thai: Longdo Dictionary
mamie(n) |f| ย่า, ยาย (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
aussi(adv) ด้วย, เช่นกัน เช่น A: J'aime voyager. - B: Moi, aussi. ผมชอบท่องเที่ยว ฉันก็เหมือนกันค่ะ
quel, quelle, quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
aimer(vi, vt) รัก, ชอบ เช่น Aimer le chocholat = ชอบช็อคโกแลต, Je t'aime = ผมรักคุณ, Je t'aime bien = ผมชอบคุณ
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aime[j'aime] (adj) ชอบ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top