Search result for

ไม่พอใจ

(47 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่พอใจ-, *ไม่พอใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่พอใจ[V] be pungent, See also: be angry, Syn. ไม่ชอบใจ, ไม่สบอารมณ์, Ant. พอใจ, Example: บรรดาผู้บริหารต่างเกรงว่าคนงานจะไม่พอใจ แต่ที่ไหนได้ ทุกคนต่างยินดีต้อนรับรถหุ่นยนต์ให้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างไม่ลังเลแทน, Thai definition: รู้สึกว่าไม่เป็นดังที่ใจต้องการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คนในอยากออก คนนอกอยากเข้าไม่พอใจภาวะที่เป็นอยู่ ขณะที่คนอื่นต้องการจะมาอยู่ในภาวะนั้น.
วิมนไม่พอใจ, ไม่สนใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง Pret-a-Poor-J (2008)
I'm sorry, but this is not Some department store photo studio.ขอโทษนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ห้าง\ แบบโฟโต้ฮัทนะครับ(คือรับประกันคืนเงินถ้าไม่พอใจAdverse Events (2008)
How did it feel?ทำไม ไม่พอใจรึไง Portrait of a Beauty (2008)
Teacher has always disapproved of my paintingsอาจารย์มักไม่พอใจ สิ่งที่หม่อมฉันวาดอยู่เสมอ Portrait of a Beauty (2008)
People are writing in wondering about her.พวกคนในเนทต่างพากันไม่พอใจ เพราะเราไม่ยอมให้ความ คืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย Scandal Makers (2008)
I'm saying if the audience's reaction is unsatisfactory.ผมหมายถึงถ้าคนฟังไม่พอใจนะ Beethoven Virus (2008)
Was that upseting you?-เรื่องนั่นทำให้คุณไม่พอใจรึเปล่า? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
...took a hard line, suggesting that the US Foreign Policy...พวกเขามีท่าทีไม่พอใจ ต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ Vantage Point (2008)
My lord, how have I offended you?ฝ่าบาท หม่อมชั้นไปทำอะไรให้ฝ่าบาทไม่พอใจงั้นหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
He doesn't like that not one bit.เขาก็ไม่พอใจ ไม่เลย The Dark Knight (2008)
Because I do... and I'm offended.เพราะว่าผมใช่... แล้วผมก็ไม่พอใจ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What's going on?ฉันไม่พอใจเรื่องคูเลด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่พอใจ [v. exp.] (mai phøjai) EN: be pungent ; be angry   FR: être insatisfait ; être mécontent
ไม่พอใจ [adj.] (mai phøjai) FR: mécontent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allergic[ADJ] ไม่ชอบ (ไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ
bad[ADJ] ไม่มีความสุข, See also: ไม่พอใจ, ผิดหวัง, Syn. unfavorable, unfortunate, Ant. favorable, pleasant
bear a grudge against[IDM] ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ, See also: ไม่พอใจ, Syn. have against, have it in for, be revengeful, resent
blow up[PHRV] โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ, Syn. tell off
boil over[PHRV] โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ
bridle at[PHRV] ขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ
bridle up[PHRV] ขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ, Syn. bristle up
complain about[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ไม่พอใจในเรื่อง, บ่นว่าในเรื่อง, Syn. bitch about, complain of, gripe about
curl up[PHRV] ไม่พอใจ, See also: ไม่ชอบ
dissatisfy at[PHRV] ไม่พอใจในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย,ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity)
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj.
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,ความบาดหมาง,ความเหินห่าง
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
discommend(ดิสคะเมนดฺ') vt. แสดงความไม่พอใจ,ไม่เห็นด้วย
discontent(ดิสคันเทนทฺ') adj. ไม่พอใจ. n. ความไม่พอใจ vt. ทำให้ไม่พอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ
discontent(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบอารมณ์
discontent(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่ถูกใจ,ทำให้ไม่สบอารมณ์
disfavour(n) ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่เห็นด้วย
disfavour(vt) ไม่พอใจ,ไม่โปรด,กริ้ว,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,ไม่เห็นด้วย
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top