ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมปรารถนา

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมปรารถนา-, *สมปรารถนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมปรารถนา[V] fulfil one's wish, See also: have one's wish fulfilled, Syn. สมประสงค์, Example: ตอนนี้คุณก็สมปรารถนาแล้ว ขอให้มีความสุขมากๆ, Thai definition: ได้ตามที่ต้องการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't have to take care of me.ผมซื้อมาให้เพราะ คุณทำให้ผมสมปรารถนา *batteries not included (1987)
May you have happiness and prosperity.ขอให้มีความสุขสมปรารถนา Seven Years in Tibet (1997)
And you're gonna help me get it.คุณอาจจะช่วยให้ฉันสมปรารถนาได้ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
The situation is fulfilled due to the Thule organization.การวิจัยเรื่องทรูล์ก็จะสมปรารถนาของเรา Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
The enemy outnumber us a paltry three to one.และนำทางสู่ความรุ่งโรจน์ ที่ทุกสิ่งจักสมปรารถนาสืบไป เพื่อนทหารเอย... 300 (2006)
I'd turn back time to fulfill my mother's dream.ผมอยากจะย้อนเวลากลับไปเพื่อที่จะทำความฝันของแม่ให้สมปรารถนา Princess Hours (2006)
i mean,one person gets their wish,it's trouble, but everybody gets their wish...ฉันหมายถึง ถ้าใครซักคนได้สมปรารถนา นั่นก็เป็นปัญหาแล้ว - แต่นี่ทุกๆคนได้สมปรารถนากันหมด - มันก็โกลาหลเลย Wishful Thinking (2008)
maybe he'll tell us when he wakes up.งั้นมาภาวนาว่าเขาจะทำให้เราสมปรารถนา Rise Up (2008)
I shall fulfill your wishes at all cost.ข้าจะช่วยให้ท่านสมปรารถนาแน่นอน The Kingdom of the Winds (2008)
Three coins from a dead man's pocket, two teaspoons of wishful thinking.เหรียญสามเหรียญจากกระเป๋าของคนที่ตายแล้ว "ครีมสมปรารถนา" สองช้อนชา Alice in Wonderland (2010)
But on the day that he got his wish and was published in the newspaper.แต่ในวันที่เขาทำได้สมปรารถนาและได้ลงข่าวหนังสือพิมพ์นั้น Confessions (2010)
She got her wish.เธอสมปรารถนาไป Bad Moon Rising (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
realisation(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
realise(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
realization(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
realize(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
fulfil(vt) ทำให้สำเร็จ,ทำให้บ
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top