ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wonderful

W AH1 N D ER0 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wonderful-, *wonderful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wonderful(adj) ดีเยี่ยม, See also: ยอดเยี่ยม, เลอเลิศ, Syn. admirable, excellent, outstanding
wonderfully(adv) อย่างน่าประหลาดใจ, Syn. admirably, excellently, remarkably, strikingly
wonderfulness(n) ความประหลาดใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wonderful(วัน'เดอะฟูล) adj. มหัศจรรย์, ยอดเยี่ยม, น่าพิศวง, ดีเยี่ยม, See also: wonderfully adv. wonderfulness n., Syn. wondrous

English-Thai: Nontri Dictionary
wonderful(adj) แปลกประหลาด, มหัศจรรย์, น่าพิศวง, ยอดเยี่ยม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Life could be wonderful if people'd leave you alone.ชีวิตอาจจะดี ถ้ามีใครซักคนทำเพื่อคุณ The Great Dictator (1940)
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา The Great Dictator (1940)
How wonderful if we didn't have to go to another country.มันจะดีมาก ถ้าเราไม่ต้องย้ายไปต่างประเทศ The Great Dictator (1940)
Wouldn't it be wonderful if they'd let us live and be happy again?มันจะดีไหมหากพวกเขา ต้องการให้เราอยู่อย่างสงบอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
We've just discovered the most wonderful poison gas.เราพึ่งค้นพบ แก๊ซพิษที่ดีที่สุดครับท่าน The Great Dictator (1940)
Wonderful green fields, and they grow apples and grapes.มีท้องทุ่งสีเขียว และมีต้นแอปเปิล กับองุ่น The Great Dictator (1940)
It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.มันสวยกว่า ประเทศ บ้าๆนี่ ที่ทั้งเก่า และ มีแต่ปล่องควัน The Great Dictator (1940)
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม The Great Dictator (1940)
Your wife was a wonderful woman, Mr. De Winter.ภรรยาคุณเป็นผู้หญิงที่วิเศษนะคุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
You did a wonderful job. Wonderful.ที่คุณได้งานที่ยอดเยี่ยม ที่ยอดเยี่ยม 12 Angry Men (1957)
"He is wonderful and strange, " he thought.เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและ แปลกที่เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
- It's a wonderful bridge. 23, 000.23, 000 นั่นดีกว่า. How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wonderfulAh, wonderful.
wonderfulAll the best wishes on this wonderful day.
wonderfulAlthough it was a wonderful talk, the door opened of itself.
wonderfulAs long as you stick to one style, you can't hit upon a wonderful idea.
wonderfulA wonderful idea just ran through my mind.
wonderfulA wonderful idea occurred to me.
wonderfulBecause she is a wonderful teacher.
wonderfulDriving along the coast is wonderful.
wonderfulHave a wonderful eating experience.
wonderfulHe added that he had wonderful time at the party.
wonderfulHe got wonderful results.
wonderfulHe had heard wonderful stories about cities of gold with silver trees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหัศจรรย์(adj) miraculous, See also: wonderful, amazing, astonishing, marvelous, magical, Syn. อัศจรรย์, น่าพิศวง, Example: มนุษย์ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ ที่แก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบ, Thai Definition: แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัศจรรย์(adj) miraculous, See also: wonderful, marvelous, surprising, amazing, astonishing, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: เจดีย์สถานของพระอารามแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แห่งเดียวในประเทศไทย
พิศวง(adj) wonderful, See also: surprised, puzzled, bewildering, Example: เรื่องวิญญาณเป็นเรื่องที่พิศวงชวนให้ศึกษาหาข้อเท็จจริง, Thai Definition: ที่น่าประหลาดใจ, ที่น่าแปลกใจอย่างสงสัย
แสนวิเศษ(adj) marvelous, See also: wonderful, Syn. ดีเลิศ, Example: นิยายแปลเรื่อง แม่มด เป็นหนังสือที่แสนสนุก แสนวิเศษ น่าสะพรึงกลัวอย่างจับใจ
เด็ด(adj) excellent, See also: wonderful, superb, marvelous, splendid, Syn. เยี่ยม, ยอด, ดี, เลิศ, เยี่ยมยอด, Ant. ห่วย, แย่, Example: นักมวยยังไม่ได้ปล่อยหมัดเด็ดของเขา
เจริญตาเจริญใจ(adj) pleasing, See also: wonderful, admirable, great, charming, pleasant, delightful, Example: เราขอให้เขาประสบแต่สิ่งที่เจริญตาเจริญใจตลอดไป
น่ามหัศจรรย์(adj) marvelous, See also: wonderful, strange, fantastic, extraordinary, Syn. น่าประหลาด, น่าอัศจรรย์, น่าแปลก, น่าสนเท่ห์, Thai Definition: ที่แปลกประหลาดอย่างเหลือเชื่อ, ที่ทำให้พิศวง
เยี่ยมยอด(adv) excellently, See also: wonderfully, terrifically, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, Ant. แย่, ห่วย, Example: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด, Thai Definition: อย่างดีที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
เด็ดดวง[detdūang] (v, exp) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless  FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[det saratī] (v, exp) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid  FR: excellent ; magnifique
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adj) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye  FR: plaisant ; charmant
จิตร[jit] (adj) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated  FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
ขลัง[khlang] (adj) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred  FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
เลิศ[loēt] (adj) EN: excellent ; perfect ; superb ; the best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal  FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
มหัศจรรย์[mahatsajan] (adj) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical  FR: merveilleux ; miraculeux ; magique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WONDERFUL W AH1 N D ER0 F AH0 L
WONDERFULLY W AH1 N D ER0 F AH0 L IY0
WONDERFULLY W AH1 N D ER0 F L IY0
WONDERFULNESS W AH1 N D ER0 F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wonderful (j) wˈʌndəfəl (w uh1 n d @ f @ l)
wonderfully (a) wˈʌndəfəliː (w uh1 n d @ f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳妙[jiā miào, ㄐㄧㄚ ㄇㄧㄠˋ, ] wonderful; beautiful (calligraphy) #127,848 [Add to Longdo]
灵妙[líng miào, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] wonderful; ingenious #147,882 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wunderbar; wunderschön { adj } | wunderbarer | am wunderbarstenwonderful | more wonderful | most wonderful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
結構[けっこう, kekkou] (adj-na, n-adv, n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) #6,451 [Add to Longdo]
豪華[ごうか, gouka] (adj-na, n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P) #6,924 [Add to Longdo]
微妙[みみょう, mimyou] (n, adj-na) (arch) unspeakably wonderful #7,073 [Add to Longdo]
素晴らしい(P);素晴しい(P)[すばらしい(P);すんばらしい, subarashii (P); sunbarashii] (adj-i) wonderful; splendid; magnificent; (P) #7,811 [Add to Longdo]
怪奇[かいき, kaiki] (adj-na, n) bizarre; strange; wonderful; weird; outrageous; (P) #12,888 [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
すんごい[sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
ワンダフル[wandafuru] (n, adj-na, adj-no) wonderful; (P) [Add to Longdo]
ワンダホー[wandaho-] (n) (obsc) wonderful (ger [Add to Longdo]
愛でたし[めでたし, medetashi] (exp) (uk) wonderful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonderful \Won"der*ful\, a.
   Adapted to excite wonder or admiration; surprising; strange;
   astonishing.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Marvelous; amazing. See {Marvelous}.
     [1913 Webster] -- {Won"der*ful*ly}, adv. --
     {Won"der*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wonderful
   adj 1: extraordinarily good or great ; used especially as
       intensifiers; "a fantastic trip to the Orient"; "the film
       was fantastic!"; "a howling success"; "a marvelous
       collection of rare books"; "had a rattling conversation
       about politics"; "a tremendous achievement" [syn:
       {fantastic}, {grand}, {howling(a)}, {marvelous},
       {marvellous}, {rattling(a)}, {terrific}, {tremendous},
       {wonderful}, {wondrous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top