ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปอร์เซีย

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปอร์เซีย-, *เปอร์เซีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปอร์เซีย[N] Persia, See also: Iran, Syn. อิหร่าน, Example: ประเทศสยามมีการติดต่อค้าขายกับเปอร์เซียมานานนับศตวรรษ, Thai definition: ชื่อเดิมของประเทศอิหร่าน
เปอร์เซีย[N] Persia, See also: Iran, Syn. อิหร่าน, Example: ประเทศสยามมีการติดต่อค้าขายกับเปอร์เซียมานานนับศตวรรษ, Thai definition: ชื่อเดิมของประเทศอิหร่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Always full of Hindus Muslims Sikhs, Jews, Persians.เต็มไปด้วยชาวฮินดู มุสลิม ซิกข์, ยิว, เปอร์เซีย Gandhi (1982)
He's got ninety-five white Persian monkeys! (He's got the monkeys, let's see the monkeys!เขามี ลิงเปอร์เซียนสีขาว กว่า 95 ตัว เขามีลิง มาดูลิงกันดีกว่า Aladdin (1992)
When did Persian become Arab?คน เปอร์เซีย กลายเป็นคน อาหรับ ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน Crash (2004)
The great king Xerxes, the whole world With his Persian army already has taken.เซอซีสกษัตริย์ที่สุดยอด ครอบครองโลก โดยทหารชาวเปอร์เซียแล้ว Meet the Spartans (2008)
I have an army of 300 men needed For a war with Perzien.ข้ามีทหาร 300 นายสำหรับสงครามกับชาวเปอร์เซีย Meet the Spartans (2008)
If you are at war with Persia, Then you will surely die.ถ้าท่านทำสงครามกับเปอร์เซีย ท่านจะต้องตาย Meet the Spartans (2008)
For an army that will tackle Persia.แด่เหล่าทหารหาญ ที่จะเข้าต่อกรกับเปอร์เซีย Meet the Spartans (2008)
As we see the Persians by inward,อย่างที่เราเห็นพวกเปอร์เซียนั้น Meet the Spartans (2008)
They can use the Persians For us to attack?ที่จะรับมือกับพวกเปอร์เซียได้รึเปล่า Meet the Spartans (2008)
If the Persians behind you arrive, They may not find you there.ถ้าหากพวกเปอร์เซียมาถึงหลังท่านได้ถึงที่หมายแล้ว พวกมันจะไม่พบท่านที่นี่ Meet the Spartans (2008)
Look, Persians!ดูนั่น พวกเปอร์เซียส์ Meet the Spartans (2008)
Persians!เปอร์เซียส์! Meet the Spartans (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปอร์เซีย[n. prop.] (Poēsīa) EN: Persia ; Iran   FR: Perse [f] ; Iran [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Iran[N] อิหร่าน, See also: เปอร์เซีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indian redดินสีแดงอมเหลืองในบริเวณฝั่งอ่าวเปอร์เซีย ใช้เป็นสารสีและใช้ขัดเครื่องเงินเครื่องทอง
iran(อิแรน',ไอแรน',อิราน') n. อิหร่าน,เปอร์เซีย (สมัยก่อน), Syn. Persia
omar khayyam(โอ'มาร์ ไคยาม',แยม,โอ'มาร์) n. นักกวีและนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ
persia(เพอ'?ะ,เพอ'ชะ) n. อาณาจักรเปอร์เซีย (อิหร่าน) ,ชื่อเดิมของอิหร่าน
persian(เพอ'เ?ิน,เพอ'เชิน) adj. เกี่ยวกับเปอร์เซีย,ภาษาเปอร์เซีย,ชาวเปอร์เซีย. n. ชาวเปอร์เซีย., Syn. Iranian
tiara(เทีย'รา) n. ผ้าโพกศรีษะของชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ,มงกุฎขององค์สันตะปาปา,ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขององค์สันตะปาปา
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย
zoroaster(โซโรแอสเทอะ) n. ชื่อหมอสอนศาสนาชาวเปอร์เซียในราว 6, Syn. Zarathustra

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top