ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -聯-, *聯*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[聯, lián, ㄌㄧㄢˊ] ally, associate; to connect, to join
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  絲 [, ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 7008

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] to ally; to unite; to join, #1,064 [Add to Longdo]
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch, #778 [Add to Longdo]
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch, #778 [Add to Longdo]
联合[lián hé, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ, / ] to combine; to join; unite; alliance, #1,041 [Add to Longdo]
联合国[Lián hé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Nations, #2,068 [Add to Longdo]
互联网[hù lián wǎng, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] the Internet, #2,444 [Add to Longdo]
苏联[Sū lián, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] Soviet Union, 1922-1991; abbr. for Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 蘇維埃社會主義共和國盟|苏维埃社会主义共和国联盟, #2,455 [Add to Longdo]
联盟[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] alliance; union; coalition, #2,483 [Add to Longdo]
联想[lián xiǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, / ] associate; (abbr.) Lenovo (PRC computer company), #3,288 [Add to Longdo]
联通[Lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] China United Telecommunications Corporation; abbr. to China Unicom or Unicom; abbr. of 中國通|中国联通, #3,855 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll try to see you later.[CN] 我再繫你 Ride the Pink Horse (1947)
The Russians.[CN] 邦. Grand Hotel (1932)
Have you any connections with Manchester?[CN] 你們和曼徹斯特有繫嗎? Grand Hotel (1932)
Santa Maria, do you realize what you have done?[CN] 但是一個星期之前我們已經盟了 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Our government in exile immediately concluded an alliance with His Britannic Majesty.[CN] 我們的流亡政府馬上得出結論 那就是要和你們大不列顛國 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Banner.:[CN] 村民名信: Dragon Boat (2011)
- The Saxonia company will never sign... unless your firm is tied up with the Manchester people.[CN] - 可只有當你的公司和曼徹斯特人 ... 有繫時, 薩克遜尼亞公司 才會答應合併. Grand Hotel (1932)
For a month, your country and mine have been brothers-in-arms against Napoleon.[CN] 貴國和我們國家合對抗 拿破侖 已經有一個月了 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
I again urge you to study and consider United Zinc...[CN] 近來這件事... 我勸你考慮一下合鋅業 Adam's Rib (1949)
"The works on the fortress which have begun without my permission are considered to be a crime against the code of the Samurai and thereby deemed illegitimate.[JP] J槍 (便者の寅) 葛尾 広晨域畳請のこど 法蘆に あ凵背ガるるの肝 J槍 〈雙置と "曲事に 壺し召さォ苳堡蒙ところ・・・" Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I think I can catch my grandfather by telephone.[CN] 我想我可以打電話繫上我爺爺 The Uninvited (1944)
I must say, I was treated by the enemy with more courtesy than I've received so far from the captain of His Majesty's ship Lydia.[CN] 在新盟之前我被當作囚犯 但我不得不說 我迄今為止遇到的待遇 比我在陛下的船利迪亞號 上遇到的都要好 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top