ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hole

HH OW1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hole-, *hole*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
peephole(n) ตาแมว หรือรูที่ประตูสำหรับส่องดูภายนอก
foxhole(n) หลุมหลบภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hole(n) รู, See also: ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง, Syn. cavity, gap
hole(n) สถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ, See also: สถานการณ์ที่เคอะเขิน
hole up(phrv) ซ่อนไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาไปแอบไว้, Syn. lie doggo, lie low, lie up
hole up(vt) ซ่อนตัว (คำสแลง), See also: เก็บตัว, Syn. hind
hole out(phrv) ตีลุกลงหลุม (กีฬากอล์ฟ)
hole in one(phrv) ตีลูกลงหลุมได้ในการตีครั้งเดียว (กีฬากอล์ฟ)
hole in one(idm) การตีลูกกอล์ฟลงหลุมในการตีเพียงครั้งเดียว, See also: โฮลอินวัน
hole-and-corner(idm) อย่างลับๆ, See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย, Syn. hole-in-the-corner, Ant. hole-in-the-corner
hole in the wall(sl) ตู้เอทีเอ็ม, Syn. A cashpoint machine, ATM
hole-in-the-wall(sl) ร้านค้าหรือขายอาหารเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hole(โฮล) n. รู, โพรง, ถ้ำ, ช่อง, ร่อง, รอย, รอยโหว่, หลุม, จุดอ่อน, ข้อบกพร่อง, ห้องขัง, ที่หลบซ่อน. v. เจาะรู, ขุดหลุม, เจาะผ่าน, ลงหลุม., Syn. aperture
armhole(อาร์ม'โฮล) n. รูเปิดที่เสื้อสำหรับสอดแขนได้ (hole in a garment, for the arm)
asshole(แอส'โฮล) n. ทวารหนัก, คนเลว, สิ่งที่เลว (stink thing, bad thing (person))
blackhole(แบลค'โฮล) n. คุก
bungholen. บังกะโล, บ้านชั้นเดียว (มักมีระเบียง)
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม, ชวนคุย, จับตัวได้, See also: buttonholer n.
chole-Pref. "น้ำดี"
cholecalciferoln. =vitamin D3
cholecyst(โค'ลิซิสท) n. ถุงน้ำดี
cholecystalgian. อาการปวดถุงน้ำดี

English-Thai: Nontri Dictionary
hole(n) รู, ช่อง, โพรง, หลุม, ร่อง, ที่หลบซ่อน
hole(vt) เจาะรู, ไช, ขุดหลุม
armhole(n) ช่องแขนเสื้อ
buttonhole(n) รังดุม
choler(n) ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความเดือดดาล
cholera(n) อหิวาตกโรค
choleric(adj) โกรธง่าย, ฉุนเฉียวง่าย, เจ้าอารมณ์
eyehole(n) กระบอกตา, เบ้าตา
keyhole(n) รูกุญแจ, รูสลัก
loophole(n) ช่องว่าง, ช่องแสง, ช่องโหว่ของกฎหมาย, ทางหนี, รูกำแพง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holeโฮล, Example: อนุภาคที่มีประจุเท่ากับประจุของอิเลกตรอน แต่เป็นชนิดบวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it seemed to me them holes looked as if she'd made them from the inside.เเต่ผมว่ารูนั่นดูเหมือนจะถูกทํามาจากด้านในเรือ Rebecca (1940)
Can you think of any reason why there should be holes in the planking of the late Mrs. De Winter's boat?คุณพอจะทราบสาเหตุมั้ยว่าทำไม ถึงมีรูที่เรือของอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
Has anyone ever discussed these holes with you before?เคยมีใครมาปรึกษากับคุณเรื่องรูรั่วพวกนี้มั้ย Rebecca (1940)
Well, since she went sailing alone, are we to believe that she drove those holes herself?เนื่องจากคุณนายเดอ วินเทอร์ออกเรือไปคนเดียว เราจะเชื่อได้หรือว่าหล่อนเป็นคนเจาะรูนั่นเอง Rebecca (1940)
Well, those holes in the planking, for one thing.ก็เรื่องรูบนเเผ่นกระดานนั่น Rebecca (1940)
Those holes that were drilled from the inside.รูพวกนั้นถูกเจาะมาจากด้านใน Rebecca (1940)
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย Rebecca (1940)
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again.ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket.You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket. 12 Angry Men (1957)
The knife falling' through a hole in his pocket.The knife fallin' through a hole in his pocket. 12 Angry Men (1957)
And they would leap high into the air... ... and return in the same hole they made in the water when they leaped.และมันจะกระโดดสูงขึ้นไปใน อากาศ และกลับมาในหลุมเดียวกันมัน ได้ทำ ในน้ำเมื่อมันกระโดด The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holeAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.
holeA hole in one is moving on the whole.
holeA mouse scurried out of the hole.
holeAnd the teams competed with each other to try to kick the ball through this hole.
holeA rat chewed a hole in the wall.
holeA round peg in a square hole. [ Idiom ]
holeAsk her if she'll sew up the hole in your jeans.
holeA solder took shelter in the hole.
holeBack into the hole where I was born.
holeBill got into such a hole with the payments on his house that now that he's lost his job, I don't know how he'll ever get out from under.
holeDig a deep hole.
holeEven if we do this, it will be another sixty years before the Antarctic ozone hole is repaired.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลุม(n) hole, See also: pit, hollow, Syn. ช่อง, รู, Example: ถนนเต็มไปด้วยหลุมและร่อง, Thai Definition: ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเล็ก
อานน(n) hole, See also: aperture, Syn. ช่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตะพาย(n) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called, Syn. ช่องจมูกวัวควาย, Count Unit: รู, Thai Definition: ช่องจมูกวัวควายที่เจาะสำหรับร้อยเชือก
ช่อง(n) hole, See also: cavity, Syn. รู, รอยโหว่, Example: ที่ฝาผนังมีช่องเล็กๆ ที่แสงลอดผ่านเข้ามาได้, Count Unit: ช่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อหิวาตกโรค[ahiwātakarōk] (n) EN: cholera  FR: choléra [ m ]
บรรดา[bandā] (x) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various  FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บ่อ[bø] (n) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well  FR: puits [ m ] ; trou [ m ]
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [ f ]
บริษัทค้าส่ง[børisat khā-song] (n, exp) EN: wholesale business ; wholesaler
ช่อง[chǿng] (n) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity  FR: orifice [ m ] ; fente [ f ] ; ouverture [ f ] ; trouée [ f ] ; entrée [ f ] ; conduit [ m ]
ช่อง[chǿng] (n) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole  FR: opportunité [ f ] ; occasion [ f ] ; chance [ f ] ; ouverture [ f ]
ช่องดาล[chǿngdān] (n) EN: finger hole for lifting a bolt
ช่องจมูกวัวควาย[chǿng jamūk wūa-khwāi] (n, exp) EN: hole in a nose of an ox/buffalo
ช่องว่างแห่งกฎหมาย[chǿngwāng haeng kotmāi] (n, exp) EN: legal loophole

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HOLE HH OW1 L
HOLED HH OW1 L D
HOLEN HH OW1 L AH0 N
HOLES HH OW1 L Z
HOLECEK HH AA1 L IH0 CH EH0 K
HOLEMAN HH OW1 L M AH0 N
HOLEWINSKI HH AH0 L UW0 IH1 N S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hole (v) hˈoul (h ou1 l)
holed (v) hˈould (h ou1 l d)
holes (v) hˈoulz (h ou1 l z)
hole-and-corner (j) hˌoul-n-kˈɔːnər (h ou2 l - n - k oo1 n @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, ] hole; surname Kong #3,926 [Add to Longdo]
漏洞[lòu dòng, ㄌㄡˋ ㄉㄨㄥˋ,  ] hole; loophole; leak #7,506 [Add to Longdo]
窟窿[kū long, ㄎㄨ ㄌㄨㄥ˙,  窿] hole; pocket; cavity; loophole; debt #24,092 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] hole in a wall #35,262 [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] hole; pitfall #78,324 [Add to Longdo]
打孔器[dǎ kǒng qì, ㄉㄚˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧˋ,   ] hole puncher [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bohrungsmitte { f }hole centre [Add to Longdo]
Deckungslücke { f }; Deckungsloch { n } im Haushalthole in the budget [Add to Longdo]
Loch { n } | Löcher { pl } | ein Loch reißen in | ein Loch bekommen | Schwarzes Loch [ astron. ]hole | holes | to tear a hole in | to be holed | black hole [Add to Longdo]
Lochabstand { m }hole spacing [Add to Longdo]
Lochbild { n }hole pattern [Add to Longdo]
Lochcode { m } (Wärmetauscher)hole pattern (heat exchanger) [Add to Longdo]
Lochdurchmesser { m }; Bohrungsdurchmesser { m }hole diameter [Add to Longdo]
Lochschablone { f }hole template [Add to Longdo]
Lochstelle { f }hole site [Add to Longdo]
Löcherstrom { m } (Halbl.)hole current [Add to Longdo]
holen; abholen; einbringen | holend; abholend | geholt; abgeholt | er/sie holt | ich/er/sie holte | er/sie hat/hatte geholtto fetch | fetching | fetched | he/she fetches | I/he/she fetched | he/she has/had fetched [Add to Longdo]
holen; schaffen; bringento get [Add to Longdo]
Holen Sie mir die Akte.Get me the file. [Add to Longdo]
Holen Sie tief Atem!Draw a deep breath! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぜん, zen] (n) (1) all; whole; entire; complete; overall; (pref) (2) pan-; omni-; toti-; (P) #248 [Add to Longdo]
全国[ぜんこく(P);ぜんごく, zenkoku (P); zengoku] (n, adj-no) country-wide; nation-wide; whole country; national; (P) #504 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n, pref) whole; all; general; gross; (P) #512 [Add to Longdo]
全て(P);総て;総べて;凡て[すべて, subete] (adj-no, n-adv, n) all; the whole; entirely; in general; wholly; overall; (P) #796 [Add to Longdo]
全体[ぜんたい, zentai] (n-adv, n-t) whole; entirety; whatever (is the matter); (P) #962 [Add to Longdo]
周年[しゅうねん, shuunen] (n) whole year; anniversary; (P) #1,190 [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf, ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) #1,194 [Add to Longdo]
ホール[ho-ru] (n) (1) hall; (2) hole; (3) whole; (P) #1,315 [Add to Longdo]
全員[ぜんいん, zen'in] (n-adv, n) all members (unanimity); all hands; the whole crew; everyone; everybody; (P) #2,162 [Add to Longdo]
健康[けんこう, kenkou] (adj-na, n) health; sound; wholesome; (P) #2,181 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole [Add to Longdo]
位置決め孔[いちぎめこう, ichigimekou] index hole [Add to Longdo]
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole [Add to Longdo]
孔パターン[こうパターン, kou pata-n] hole pattern [Add to Longdo]
全体配列[ぜんたいはいれつ, zentaihairetsu] whole array [Add to Longdo]
送り孔[おくりこう, okurikou] feed hole [Add to Longdo]
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole [Add to Longdo]
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] part-whole relation, partitive relation [Add to Longdo]
ホールインワン[ほーるいんわん, ho-ruinwan] Hole-in-One [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hole \Hole\ (h[=o]l), a.
   Whole. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hole \Hole\ (h[=o]l), n. [OE. hol, hole, AS. hol, hole, cavern,
   from hol, a., hollow; akin to D. hol, OHG. hol, G. hohl, Dan.
   huul hollow, hul hole, Sw. h[*a]l, Icel. hola; prob. from the
   root of AS. helan to conceal. See {Hele}, {Hell}, and cf.
   {Hold} of a ship.]
   1. A hollow place or cavity; an excavation; a pit; an opening
    in or through a solid body, a fabric, etc.; a perforation;
    a rent; a fissure.
    [1913 Webster]
 
       The holes where eyes should be.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The blind walls
       Were full of chinks and holes.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       The priest took a chest, and bored a hole in the
       lid.                 --2 Kings xii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. An excavation in the ground, made by an animal to live in,
    or a natural cavity inhabited by an animal; hence, a low,
    narrow, or dark lodging or place; a mean habitation.
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The foxes have holes, . . . but the Son of man hath
       not where to lay his head.      --Luke ix. 58.
 
   3. (Games)
    (a) A small cavity used in some games, usually one into
      which a marble or ball is to be played or driven;
      hence, a score made by playing a marble or ball into
      such a hole, as in golf.
    (b) (Fives) At Eton College, England, that part of the
      floor of the court between the step and the pepperbox.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   Syn: Hollow; concavity; aperture; rent; fissure; crevice;
     orifice; interstice; perforation; excavation; pit; cave;
     den; cell.
     [1913 Webster]
 
   {Hole and corner}, clandestine, underhand. [Colloq.] "The
    wretched trickery of hole and corner buffery." --Dickens.
 
   {Hole board} (Fancy Weaving), a board having holes through
    which cords pass which lift certain warp threads; --
    called also {compass board}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hole \Hole\, v. t. [AS. holian. See {Hole}, n.]
   1. To cut, dig, or bore a hole or holes in; as, to hole a
    post for the insertion of rails or bars. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive into a hole, as an animal, or a billiard ball.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hole \Hole\, v. i.
   To go or get into a hole. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hole
   n 1: an opening into or through something
   2: an opening deliberately made in or through something
   3: one playing period (from tee to green) on a golf course; "he
     played 18 holes" [syn: {hole}, {golf hole}]
   4: an unoccupied space
   5: a depression hollowed out of solid matter [syn: {hole},
     {hollow}]
   6: a fault; "he shot holes in my argument"
   7: informal terms for a difficult situation; "he got into a
     terrible fix"; "he made a muddle of his marriage" [syn:
     {fix}, {hole}, {jam}, {mess}, {muddle}, {pickle}, {kettle of
     fish}]
   8: informal terms for the mouth [syn: {trap}, {cakehole},
     {hole}, {maw}, {yap}, {gob}]
   v 1: hit the ball into the hole [syn: {hole}, {hole out}]
   2: make holes in

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 hole
  n.
 
   A region in an otherwise {flat} entity which is not actually present. For
   example, some Unix filesystems can store large files with holes so that
   unused regions of the file are never actually stored on disk. (In
   techspeak, these are referred to as ?sparse? files.) As another example,
   the region of memory in IBM PCs reserved for memory-mapped I/O devices
   which may not actually be present is called ?the I/O hole?, since
   memory-management systems must skip over this area when filling user
   requests for memory.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top