ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hole

HH OW1 L   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hole-, *hole*
English-Thai: Longdo Dictionary
peephole(n) ตาแมว หรือรูที่ประตูสำหรับส่องดูภายนอก
foxhole(n) หลุมหลบภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hole[N] รู, See also: ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง, Syn. cavity, gap
hole[N] สถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ, See also: สถานการณ์ที่เคอะเขิน
hole up[PHRV] ซ่อนไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาไปแอบไว้, Syn. lie doggo, lie low, lie up
hole up[VT] ซ่อนตัว (คำสแลง), See also: เก็บตัว, Syn. hind
hole out[PHRV] ตีลุกลงหลุม (กีฬากอล์ฟ)
hole in one[PHRV] ตีลูกลงหลุมได้ในการตีครั้งเดียว (กีฬากอล์ฟ)
hole in one[IDM] การตีลูกกอล์ฟลงหลุมในการตีเพียงครั้งเดียว, See also: โฮลอินวัน
hole-and-corner[IDM] อย่างลับๆ, See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย, Syn. hole-in-the-corner, Ant. hole-in-the-corner
hole in the wall[SL] ตู้เอทีเอ็ม, Syn. A cashpoint machine, ATM
hole-in-the-wall[SL] ร้านค้าหรือขายอาหารเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hole(โฮล) n. รู,โพรง,ถ้ำ,ช่อง,ร่อง,รอย,รอยโหว่,หลุม,จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ห้องขัง,ที่หลบซ่อน. v. เจาะรู,ขุดหลุม,เจาะผ่าน,ลงหลุม., Syn. aperture
armhole(อาร์ม'โฮล) n. รูเปิดที่เสื้อสำหรับสอดแขนได้ (hole in a garment,for the arm)
asshole(แอส'โฮล) n. ทวารหนัก,คนเลว,สิ่งที่เลว (stink thing,bad thing (person))
blackhole(แบลค'โฮล) n. คุก
bungholen. บังกะโล,บ้านชั้นเดียว (มักมีระเบียง)
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม,ชวนคุย,จับตัวได้, See also: buttonholer n.
chole-Pref. "น้ำดี"
cholecalciferoln. =vitamin D3
cholecyst(โค'ลิซิสท) n. ถุงน้ำดี
cholecystalgian. อาการปวดถุงน้ำดี

English-Thai: Nontri Dictionary
hole(n) รู,ช่อง,โพรง,หลุม,ร่อง,ที่หลบซ่อน
hole(vt) เจาะรู,ไช,ขุดหลุม
armhole(n) ช่องแขนเสื้อ
buttonhole(n) รังดุม
choler(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความเดือดดาล
cholera(n) อหิวาตกโรค
choleric(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,เจ้าอารมณ์
eyehole(n) กระบอกตา,เบ้าตา
keyhole(n) รูกุญแจ,รูสลัก
loophole(n) ช่องว่าง,ช่องแสง,ช่องโหว่ของกฎหมาย,ทางหนี,รูกำแพง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holeโฮล
อนุภาคที่มีประจุเท่ากับประจุของอิเลกตรอน แต่เป็นชนิดบวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Black holes.หลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)
- And there's them holes.- แล้วก็ยังมีรูพวกนั้นอีก Rebecca (1940)
- What holes?- รูอะไร Rebecca (1940)
But it seemed to me them holes looked as if she'd made them from the inside.เเต่ผมว่ารูนั่นดูเหมือนจะถูกทํามาจากด้านในเรือ Rebecca (1940)
Can you think of any reason why there should be holes in the planking of the late Mrs. De Winter's boat?คุณพอจะทราบสาเหตุมั้ยว่าทำไม ถึงมีรูที่เรือของอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
Has anyone ever discussed these holes with you before?เคยมีใครมาปรึกษากับคุณเรื่องรูรั่วพวกนี้มั้ย Rebecca (1940)
Well, since she went sailing alone, are we to believe that she drove those holes herself?เนื่องจากคุณนายเดอ วินเทอร์ออกเรือไปคนเดียว เราจะเชื่อได้หรือว่าหล่อนเป็นคนเจาะรูนั่นเอง Rebecca (1940)
Well, those holes in the planking, for one thing.ก็เรื่องรูบนเเผ่นกระดานนั่น Rebecca (1940)
Those holes that were drilled from the inside.รูพวกนั้นถูกเจาะมาจากด้านใน Rebecca (1940)
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย Rebecca (1940)
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again.ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holeJust once, I'd like to get a hole-in-one some day.
holeIn every hole and corner.
holeMake a large hole in your pocket.
holeHe burned a hole in his coat.
holeThe dog has bitten a hole in my sleeve.
holeLet's plug up the hole.
holeThis hole was formed by a falling of a meteorite.
holeRats have gnawed holes in the door.
holeJohn and Mary have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
holeHe dug a hole.
holeWillie accidentally let off his father's shotgun and made a hole in the wall.
holeThe rat made a hole in the wall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลุม[N] hole, See also: pit, hollow, Syn. ช่อง, รู, Example: ถนนเต็มไปด้วยหลุมและร่อง, Thai definition: ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเล็ก
อานน[N] hole, See also: aperture, Syn. ช่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตะพาย[N] hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called, Syn. ช่องจมูกวัวควาย, Count unit: รู, Thai definition: ช่องจมูกวัวควายที่เจาะสำหรับร้อยเชือก
ช่อง[N] hole, See also: cavity, Syn. รู, รอยโหว่, Example: ที่ฝาผนังมีช่องเล็กๆ ที่แสงลอดผ่านเข้ามาได้, Count unit: ช่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อหิวาตกโรค[n.] (ahiwātakarōk) EN: cholera   FR: choléra [m]
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well   FR: puits [m] ; trou [m]
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บริษัทค้าส่ง[n. exp.] (børisat khā-song) EN: wholesale business ; wholesaler   
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity   FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole   FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่องดาล[n.] (chǿngdān) EN: finger hole for lifting a bolt   
ช่องจมูกวัวควาย[n. exp.] (chǿng jamūk wūa-khwāi) EN: hole in a nose of an ox/buffalo   
ช่องว่างแห่งกฎหมาย[n. exp.] (chǿngwāng haeng kotmāi) EN: legal loophole   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLE    HH OW1 L
HOLED    HH OW1 L D
HOLEN    HH OW1 L AH0 N
HOLES    HH OW1 L Z
HOLECEK    HH AA1 L IH0 CH EH0 K
HOLEMAN    HH OW1 L M AH0 N
HOLEWINSKI    HH AH0 L UW0 IH1 N S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hole    (v) hˈoul (h ou1 l)
holed    (v) hˈould (h ou1 l d)
holes    (v) hˈoulz (h ou1 l z)
hole-and-corner    (j) hˌoul-n-kˈɔːnər (h ou2 l - n - k oo1 n @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, ] hole; surname Kong, #3,926 [Add to Longdo]
漏洞[lòu dòng, ㄌㄡˋ ㄉㄨㄥˋ, ] hole; loophole; leak, #7,506 [Add to Longdo]
窟窿[kū long, ㄎㄨ ㄌㄨㄥ˙, 窿] hole; pocket; cavity; loophole; debt, #24,092 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] hole in a wall, #35,262 [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] hole; pitfall, #78,324 [Add to Longdo]
打孔器[dǎ kǒng qì, ㄉㄚˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧˋ, ] hole puncher [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bohrungsmitte {f}hole centre [Add to Longdo]
Deckungslücke {f}; Deckungsloch {n} im Haushalthole in the budget [Add to Longdo]
Loch {n} | Löcher {pl} | ein Loch reißen in | ein Loch bekommen | Schwarzes Loch [astron.]hole | holes | to tear a hole in | to be holed | black hole [Add to Longdo]
Lochabstand {m}hole spacing [Add to Longdo]
Lochbild {n}hole pattern [Add to Longdo]
Lochcode {m} (Wärmetauscher)hole pattern (heat exchanger) [Add to Longdo]
Lochdurchmesser {m}; Bohrungsdurchmesser {m}hole diameter [Add to Longdo]
Lochschablone {f}hole template [Add to Longdo]
Lochstelle {f}hole site [Add to Longdo]
Löcherstrom {m} (Halbl.)hole current [Add to Longdo]
holen; abholen; einbringen | holend; abholend | geholt; abgeholt | er/sie holt | ich/er/sie holte | er/sie hat/hatte geholtto fetch | fetching | fetched | he/she fetches | I/he/she fetched | he/she has/had fetched [Add to Longdo]
holen; schaffen; bringento get [Add to Longdo]
Holen Sie mir die Akte.Get me the file. [Add to Longdo]
Holen Sie tief Atem!Draw a deep breath! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
けつの穴[けつのあな, ketsunoana] (n) (X) (col) anus; asshole; arsehole [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly [Add to Longdo]
アームホール[, a-muho-ru] (n) armhole; sleeve-hole [Add to Longdo]
インザホール[, inzaho-ru] (n) in the hole [Add to Longdo]
インデックスホール[, indekkusuho-ru] (n) {comp} index hole [Add to Longdo]
エアホール[, eaho-ru] (n) air hole [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole [Add to Longdo]
位置決め孔[いちぎめこう, ichigimekou] index hole [Add to Longdo]
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole [Add to Longdo]
孔パターン[こうパターン, kou pata-n] hole pattern [Add to Longdo]
全体配列[ぜんたいはいれつ, zentaihairetsu] whole array [Add to Longdo]
送り孔[おくりこう, okurikou] feed hole [Add to Longdo]
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole [Add to Longdo]
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] part-whole relation, partitive relation [Add to Longdo]
ホールインワン[ほーるいんわん, ho-ruinwan] Hole-in-One [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hole \Hole\ (h[=o]l), a.
   Whole. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hole \Hole\ (h[=o]l), n. [OE. hol, hole, AS. hol, hole, cavern,
   from hol, a., hollow; akin to D. hol, OHG. hol, G. hohl, Dan.
   huul hollow, hul hole, Sw. h[*a]l, Icel. hola; prob. from the
   root of AS. helan to conceal. See {Hele}, {Hell}, and cf.
   {Hold} of a ship.]
   1. A hollow place or cavity; an excavation; a pit; an opening
    in or through a solid body, a fabric, etc.; a perforation;
    a rent; a fissure.
    [1913 Webster]
 
       The holes where eyes should be.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The blind walls
       Were full of chinks and holes.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       The priest took a chest, and bored a hole in the
       lid.                 --2 Kings xii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. An excavation in the ground, made by an animal to live in,
    or a natural cavity inhabited by an animal; hence, a low,
    narrow, or dark lodging or place; a mean habitation.
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The foxes have holes, . . . but the Son of man hath
       not where to lay his head.      --Luke ix. 58.
 
   3. (Games)
    (a) A small cavity used in some games, usually one into
      which a marble or ball is to be played or driven;
      hence, a score made by playing a marble or ball into
      such a hole, as in golf.
    (b) (Fives) At Eton College, England, that part of the
      floor of the court between the step and the pepperbox.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   Syn: Hollow; concavity; aperture; rent; fissure; crevice;
     orifice; interstice; perforation; excavation; pit; cave;
     den; cell.
     [1913 Webster]
 
   {Hole and corner}, clandestine, underhand. [Colloq.] "The
    wretched trickery of hole and corner buffery." --Dickens.
 
   {Hole board} (Fancy Weaving), a board having holes through
    which cords pass which lift certain warp threads; --
    called also {compass board}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hole \Hole\, v. t. [AS. holian. See {Hole}, n.]
   1. To cut, dig, or bore a hole or holes in; as, to hole a
    post for the insertion of rails or bars. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive into a hole, as an animal, or a billiard ball.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hole \Hole\, v. i.
   To go or get into a hole. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hole
   n 1: an opening into or through something
   2: an opening deliberately made in or through something
   3: one playing period (from tee to green) on a golf course; "he
     played 18 holes" [syn: {hole}, {golf hole}]
   4: an unoccupied space
   5: a depression hollowed out of solid matter [syn: {hole},
     {hollow}]
   6: a fault; "he shot holes in my argument"
   7: informal terms for a difficult situation; "he got into a
     terrible fix"; "he made a muddle of his marriage" [syn:
     {fix}, {hole}, {jam}, {mess}, {muddle}, {pickle}, {kettle of
     fish}]
   8: informal terms for the mouth [syn: {trap}, {cakehole},
     {hole}, {maw}, {yap}, {gob}]
   v 1: hit the ball into the hole [syn: {hole}, {hole out}]
   2: make holes in

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 hole
  n.
 
   A region in an otherwise {flat} entity which is not actually present. For
   example, some Unix filesystems can store large files with holes so that
   unused regions of the file are never actually stored on disk. (In
   techspeak, these are referred to as ?sparse? files.) As another example,
   the region of memory in IBM PCs reserved for memory-mapped I/O devices
   which may not actually be present is called ?the I/O hole?, since
   memory-management systems must skip over this area when filling user
   requests for memory.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top