ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marvel

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marvel-, *marvel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marvel(n) สิ่งที่น่าพิศวง, See also: สิ่งมหัศจรรย์, Syn. knockout, miracle
marvel(n) ผู้ชำนาญ, See also: ผู้เชี่ยวชาญ
marvel(vt) ประหลาดใจมาก, See also: ตกตะลึงกับ, Syn. stare with open mouth
marvel at(phrv) ประหลาดใจกับ, See also: แปลกใจกับ
marvelous(adj) ประหลาดมาก, See also: น่าพิศวง, มหัศจรรย์, น่าอัศจรรย์, เหลือเชื่อ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้, Syn. terrific, wonderful
marvelous(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
marvellous(adj) ประหลาดมาก, See also: น่าพิศวง, มหัศจรรย์, น่าอัศจรรย์, เหลือเชื่อ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้, Syn. terrific, wonderful
marvellous(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
marvelously(adv) อย่างน่าประหลาดมาก, Syn. unusually, wondrously, magically
marvellously(adv) อย่างน่าประหลาดมาก, Syn. unusually, wondrously, magically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marvel(มาร์'เวิล) n. สิ่งที่น่าพิศวงหรือชื่นชม, บุคคลที่น่าพิศวงหรือชื่นชม, ความประหลาดใจ, ความพิศวง. v. ประหลาดใจ, พิศวง., See also: marvelment n.
marvellous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ, น่าพิศวง, ดีเลิศ, ดีเด่น, ยิ่งใหญ่, เหลือเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
marvelous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ, น่าพิศวง, ดีเลิศ, ดีเด่น, ยิ่งใหญ่, เหลือเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous

English-Thai: Nontri Dictionary
marvel(n) ของมหัศจรรย์, ความประหลาดใจ, ความพิศวง
marvel(vi) พิศวงใจ, ประหลาดใจ
marvellous(adj) มหัศจรรย์, เหลือเชื่อ, น่าพิศวง, ยิ่งใหญ่, ดีเลิศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This electrical marvel will make it possible for you to sleep again.เครื่องมือไฟฟ้านี้จะทำให้หนูนอนหลับได้อีกครั้ง Return to Oz (1985)
Now, I want them to marvel at her speed.ผมอยากให้แล่นด้วยความเร็วสูงสุด Titanic (1997)
And I marvel that you can be so contemptuous of me... on the same day that you lose your job!เก่งจังนะ ที่ดูถูกฉัน ในวันที่คุณตกงาน American Beauty (1999)
"An honorary member of the Merry Marvel Marching Society.""สมาชิกกิตติมศักดิ์ ของ Merry Marvel ของพวกไฮโซ" Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
It makes me feel normal. You ever read Marvel Team-Up?นายเคยอ่านรวมฮิตมาเวลมั้ย อ๋อเคยอ่าน แล้วไง Jumper (2008)
Marvel Team-Up, now or never.เปิดเล่มเฉพาะกิจใช้มั้ย Jumper (2008)
"To also marvel at your warmth, your wityour wit Did You Hear About the Morgans? (2009)
I can only marvel at the level of cynicism.ซึ่งชั้นก็ค่อนข้างประหลาดใจ เกี่ยวกับระดับของลัทธิเกลียดชังสังคมมนุษย์ Hello, Dexter Morgan (2009)
Now marvel at the announcing of tomorrow's primus!เวลานี้ข้าจะประกาศคู่เอกประจำการแข่งขันในวันพรุ่ง Legends (2010)
The marvel before you needs no introduction!จากชัยชนะของเค้า! คริกซัส Legends (2010)
The fact that you yet walk among the living is a marvel in itself.The fact that you yet walk among the living is a marvel in itself. Whore (2010)
...one of the marvels of...ช้าๆ อ่านอย่างระมัดระวัง - ยุคใหม่ เราจึงสามารถ.. - อย่าเกร็ง The King's Speech (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marvelAfter doing quality work, his average has gone up marvellously.
marvelEveryone marvel at her courage.
marvelHe has done marvels.
marvelI had a marvelous view of Mt. Fuji.
marvelI marveled at his courage.
marvelI marveled at seeing the Chinese people burning coal.
marvelI marveled at the golfer's skill.
marvelI marvel how you could agree to the proposal.
marvelI saw a marvelous animal act at the circus.
marvelIt is a marvel that he should say so.
marvelIt is marvelous that he should have done such a thing.
marvelIt is really marvelous of you to remember my birthday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อภินิหาร(n) miracle, See also: marvel, Syn. อิทธิฤทธิ์, ปาฏิหาริย์, Example: พระพุทธรูปองค์นี้มีอภินิหารน่าอัศจรรย์เพราะเมื่อครั้งขุดพบกลับไม่ถูกยุบทำลายแม้แต่อย่างใด, Thai Definition: อำนาจแห่งบารมี, อำนาจบุญที่สร้างสมไว้, อำนาจเหนือปกติธรรมดา
แสนวิเศษ(adj) marvelous, See also: wonderful, Syn. ดีเลิศ, Example: นิยายแปลเรื่อง แม่มด เป็นหนังสือที่แสนสนุก แสนวิเศษ น่าสะพรึงกลัวอย่างจับใจ
น่ามหัศจรรย์(adj) marvelous, See also: wonderful, strange, fantastic, extraordinary, Syn. น่าประหลาด, น่าอัศจรรย์, น่าแปลก, น่าสนเท่ห์, Thai Definition: ที่แปลกประหลาดอย่างเหลือเชื่อ, ที่ทำให้พิศวง
ความมหัศจรรย์(n) miracle, See also: marvel, amazement, astonishment, prodigy, Syn. ความอัศจรรย์, ความแปลกประหลาด, Example: ความมหัศจรรย์ของปราสาทหินเขาพระวิหารก็คล้ายคลึงกับปราสาทหินแหล่งอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[atsajan] (v) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel  FR: émerveiller
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
บานเย็น[bānyen] (n) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap
เด็ดดวง[detdūang] (v, exp) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless  FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[det saratī] (v, exp) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great
จิตร[jit] (adj) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated  FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
ขลัง[khlang] (adj) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred  FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
ความมหัศจรรย์[khwām mahatsajan] (n) EN: miracle ; marvel ; amazement ; splendour
เลิศ[loēt] (adj) EN: excellent ; perfect ; superb ; the best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal  FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
มหัศจรรย์[mahatsajan] (adj) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical  FR: merveilleux ; miraculeux ; magique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
marvel
marvela
marvell
marvels
marvel's
marveled
marvella
marvelle
marveling
marvelled

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marvel
marvels
marvelled
marvelous
marvelling
marvellous
marvelously
marvellously

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不平凡[bù píng fán, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄢˊ,   ] marvelous; marvelously #21,845 [Add to Longdo]
奇景[qí jǐng, ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥˇ,  ] marvel #39,107 [Add to Longdo]
奇事[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ,  ] marvel #49,476 [Add to Longdo]
神妙[shén miào, ㄕㄣˊ ㄇㄧㄠˋ,  ] marvelous; wondrous #54,492 [Add to Longdo]
瑰异[guī yì, ㄍㄨㄟ ㄧˋ,   /  ] marvelous; magnificent #496,988 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wunder { n } | Wunder { pl }marvel | marvels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不思議[ふしぎ, fushigi] (adj-na, n) wonder; miracle; strange; mystery; marvel; curiosity; (P) #4,515 [Add to Longdo]
奇跡(P);奇蹟[きせき, kiseki] (n, adj-no) miracle; wonder; marvel; (P) #4,841 [Add to Longdo]
驚異的[きょういてき, kyouiteki] (adj-na) wonderful; astounding; marvellous [Add to Longdo]
空前絶後[くうぜんぜつご, kuuzenzetsugo] (n, adj-no) (so marvelous or horrible that it may be) the first and probably the last [Add to Longdo]
白粉花[おしろいばな, oshiroibana] (n) marvel-of-Peru; four-o'clock; Mirabilis jalapa [Add to Longdo]
不思議がる[ふしぎがる, fushigigaru] (v5r, vi) to be curious; to wonder; to marvel [Add to Longdo]
不思議なほど[ふしぎなほど, fushiginahodo] (exp) wondrous; marvellous; uncanny; like a charm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marvel \Mar"vel\, n. [OE. mervaile, F. merveille, fr. L.
   mirabilia wonderful things, pl., fr. mirabilis wonderful, fr.
   mirari to wonder or marvel at. See {Admire}, {Smile}, and cf.
   {Miracle}.]
   1. That which causes wonder; a prodigy; a miracle.
    [1913 Webster]
 
       I will do marvels such as have not been done. --Ex.
                          xxxiv. 10.
    [1913 Webster]
 
       Nature's sweet marvel undefiled.   --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   2. Wonder. [R.] "Use lessens marvel." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster] marvel of Peru

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marvel \Mar"vel\, v. i. [imp. & p. p. {Marveled}or {Marvelled};
   p. pr. & vb. n. {Marveling} or {Marvelling}.] [OE. merveilen,
   OF. merveillier.]
   To be struck with surprise, astonishment, or wonder; to
   wonder.
   [1913 Webster]
 
      Marvel not, my brethren, if the world hate you. --1
                          john iii. 13.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marvel \Mar"vel\, v. t.
   1. To marvel at. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to marvel, or be surprised; -- used impersonally.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       But much now me marveleth.      --Rich. the
                          Redeless.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marvel
   n 1: something that causes feelings of wonder; "the wonders of
      modern science" [syn: {wonder}, {marvel}]
   v 1: be amazed at; "We marvelled at the child's linguistic
      abilities" [syn: {wonder}, {marvel}]
   2: express astonishment or surprise about something

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top