ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปาฏิหาริย์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปาฏิหาริย์-, *ปาฏิหาริย์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาฏิหาริย์(n) miracle, Example: น้องชายของหนูป่วยหนักมาก พ่อบอกว่ามีเพียงปฏิหาริย์เท่านั้นที่จะช่วยชีวิตเขาได้, Thai Definition: สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปาฏิหาริย์(-ติหาน) น. สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์, มี ๓ อย่าง คือ ๑. อิทธิปาฏิหาริย์ = ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ หมายถึง การแสดงฤทธิ์ที่พ้นวิสัยของสามัญมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์ = การดักใจเป็นอัศจรรย์ หมายถึง การดักใจทายใจคนได้อย่างน่าอัศจรรย์ ๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ = การสอนเป็นอัศจรรย์ หมายถึง คำสั่งสอนอันอาจจูงใจคนให้นิยมเชื่อถือไปตามได้อย่างน่าอัศจรรย์.
ปาฏิหาริย์(-ติหาน) ก. กระทำสิ่งที่ตามปรกติทำไม่ได้ เช่น ปาฏิหาริย์ขึ้นไปอยู่บนหลังคา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Miraclesปาฏิหาริย์ [TU Subject Heading]
Miracles (Buddhism)ปาฏิหาริย์ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Light roller.เลอร์สไม่ได้คาดหวังปาฏิหาริย์ ของเทิร์น How I Won the War (1967)
Solve all our problems. -Work a few miracles.แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้เรา สร้างปาฏิหาริย์ 2-3 อย่าง Oh, God! (1977)
-I don't do miracles. They're too flashy.ผมไม่สร้างปาฏิหาริย์ มันมากเกินไป Oh, God! (1977)
No miracles? I knew it.ไม่สร้างปาฏิหาริย์เหรอ ผมนึกแล้ว Oh, God! (1977)
You want a miracle?คุณอยากสร้างปาฏิหาริย์ Oh, God! (1977)
Until I can convince people of this miracle.จนกว่าคนจะเชื่อผมเรื่องปาฏิหาริย์นี้ Oh, God! (1977)
I mean, that's what it is. It's a miracle, nothing less.มันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ มันคือปาฏิหาริย์ Oh, God! (1977)
-They want to verify the miracle.เขาอยากจะพิสูจน์เรื่องปาฏิหาริย์ Oh, God! (1977)
I'm not sure how this whole miracle business started.ผมไม่มั่นใจว่า ปาฏิหาริย์เหล่านี้เริ่มต้นที่ไหน Oh, God! (1977)
The idea that anything connected with me has to be a miracle.ความคิดที่ว่าอะไรก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับผมจะต้องปาฏิหาริย์ Oh, God! (1977)
But if a miracle helps you believe that I am who I say I am I'll give you one, a good one.แต่ถ้าปาฏิหาริย์ช่วยให้คุณเชื่อว่า ผมเป็นอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็น ผมจะมอบให้คุณ Oh, God! (1977)
What's my most impressive miracle?ปาฏิหาริย์ไหนของผมที่น่าประทับใจที่สุด Oh, God! (1977)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clout(เคลาทฺ) { clouted, clouting, clouts } n. การตี, การต่อย, การตบ, การตีลูกไกล, อิทธิพลของความคิด, ปาฏิหาริย์, เป้า, ลูกกระสุนที่ถูกเป้า, เศษผ้าปะ, เศษของที่ใช้ซ่อมแซม, เศษผ้า, ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า, ปะ, ซ่อมแซม, ตอกตะปูเสริม, ตี, ต่อย, Syn. blow, wal
miraculous(มิแรค'คิวลัส) adj. อัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร, อาเพศ., See also: miraculously adv. miraculousness n., Syn. prodigious
paranormal(แพระนอร์'มัล) adj. ไม่ปกติ, เหนือธรรมชาต, ปาฏิหาริย์

English-Thai: Nontri Dictionary
miracle(n) ปาฏิหาริย์, ความมหัศจรรย์, อภินิหาร, อาเพศ
miraculous(adj) มหัศจรรย์, อัศจรรย์, แปลก, เหลือเชื่อ, อภินิหาร, ปาฏิหาริย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
軌跡[きせき, kiseki] ปาฏิหาริย์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top