Search result for

โจรสลัด

(39 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โจรสลัด-, *โจรสลัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจรสลัด[N] pirate, See also: buccaneer, Example: เขาถูกโจรสลัดเอาไปปล่อยเกาะที่ไม่มีคนอาศัย, Thai definition: โจรที่ปล้นเรือทางทะเล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โจรสลัด(โจนสะหฺลัด) น. โจรที่ปล้นเรือในทะเล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pirateโจรสลัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Piratesโจรสลัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where was the Republic when our supply ships were destroyed by pirates?สาธารณรัฐไปอยู่ไหน เมื่อยานเสบียงของเราถูกทำลายโดยฝีมือโจรสลัดBombad Jedi (2008)
Burmese pirates.โจรสลัดพมา Rambo (2008)
Pirates run aground on an island.โจรสลัดที่เข้าเทียบฝั่ง, The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Captain Teach, the pirate, swore he'd put his enemies to an everlasting fire.กัปตันทิส, โจรสลัด,คำสาบานที่เขาให้ไว้ว่าจะ ส่งศัตรูของเขาสู่ไฟมรณะที่ไม่มีวันมอด Nights in Rodanthe (2008)
Is this a pirate's wheel?นี่มันพวงมาลัยของโจรสลัดนี่? High School Musical 3: Senior Year (2008)
It's like a secret map, like in the Pirate movies.มันคล้ายว่าเป็นแผนที่ปริศนา เหมือนหนังเรื่องโจรสลัดฯไง 2012 (2009)
We know very little about these pirates.เรารู้เรื่องเกี่ยวกับโจรสลัดนี่น้อยมาก Dooku Captured (2009)
No, I'm worried about these pirates.ไม่ ข้ากังวลพวกโจรสลัดนี่ต่างหาก Dooku Captured (2009)
To powerful pirates and new friends of the Republic.ดื่มให้กับโจรสลัดผู้ทรงอำนาจ สหายใหม่ของสาธารณรัฐ Dooku Captured (2009)
How a bunch of drunken pirates managed to catch Dooku when we couldn't.ทำไมพวกโจรสลัดขี้เหล้านี่ ถึงจับตัวดูกูได้ ทั้งๆ ที่เราไม่เคยทำได้เลย Dooku Captured (2009)
Weequayan pirates have captured Anakin and I and our cellmate is my least favorite Sith Lord, Count Dooku.โจรสลัดชาววีเควย์ได้จับตัวอนาคินและข้าไว้ และสหายร่วมคุกของเราก็คือ ซิธลอร์ดที่ข้าชอบน้อยที่สุด เคานท์ดูกู Dooku Captured (2009)
After escaping capture by Jedi knights Anakin Skywalker and Obi-Wan Kenobi, the villainous count Dooku fell into the clutches of pirates led by the brigand Hondo Ohnaka.หลังจากหลบหนีการจับกุมของอัศวินเจได อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และโอบีวัน เคโนบี เคาท์ดูกูจอมโฉดได้ตกไปอยู่ ในกำมือของเหล่าโจรสลัด The Gungan General (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจรสลัด[n.] (jōnsalat) EN: pirate ; buccaneer   FR: pirate [m] ; boucanier [m] ; forban [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buccaneer[N] โจรสลัด, Syn. pirate
corsair[N] โจรสลัด, Syn. pirate
pirate[N] โจรสลัด, See also: ผู้ปล้นสะดม, Syn. buccaneer, corsair, plunderer
sea rover[N] โจรสลัด (ทางวรรณคดี), See also: เรือโจรสลัด, Syn. pirate, picaroon
Viking[N] พวกไวกิ้ง, See also: โจรสลัด (แถบแสกนดิเนเวีย), Syn. raider

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algerine(แอล' เจอรีน) โจรสลัด
black jackn. กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุก,ธงโจรสลัด,ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง, Syn. club
buccaneer(บัค'คะเนียร์) n. โจรสลัด., See also: buccaneerish adj. ดูbuccaneer
corsair(คอร์'แซร์) n. เรือส่วนตัวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ทำการจับกุมข้าศึกได้,โจรสลัด
piracy(ไพ'ระซี) n. การกระทำที่เป็นโจรสลัด,การปล้นความคิด,การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของคนอื่น
pirate(ไพ'เรท) n. โจรสลัด,เรือโจรสลัด,ผู้ปล้นสะดม,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น. -vt.,vi. ปล้นสะดม,กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด,ยักยอก,ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น,พิมพ์บทประพันธ์ของคนอื่น, See also: piratical,piratic adj. pirati
sea wolfปลาทะเลขนาดใหญ่,โจรสลัด
skull and cross bonesn. หัวกะโหลกและกระดูกไขว้เคยเป็นสัญลักษณ์ของธงโจรสลัด ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์วัตถุมีพิษ
viking(ไว'คิง) n. โจรสลัดสแกนดิเนเวียนในศตวรรษที่ 8-10,โจรสลัด,สลัดทะเล,ชาวสแกนดิเนเวียน, Syn. viking

English-Thai: Nontri Dictionary
blackjack(n) กระบอง,ธงโจรสลัด
buccaneer(n) โจรสลัด
filibuster(n) สมาชิกสภาฝ่ายค้าน,โจรสลัด
freebooter(n) โจรสลัด,โจร,คนปล้นสะดม
pirate(n) โจรสลัด,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
piratical(adj) ที่ลักลอบ,เถื่อนเป็นโจรสลัด,ที่ล่วงละเมิด
rover(n) เรือโจรสลัด,ผู้พเนจร,ผู้ร่อนเร่
SEA sea rover(n) โจรสลัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top