ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

splendid

S P L EH1 N D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -splendid-, *splendid*, splendi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
splendid(adj) วิเศษ, See also: ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, magnificient
splendid(adj) แจ่มจรัส, See also: รุ่งโรจน์, Syn. brillant, luminous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม, วิเศษ, อัจฉริยะ, งดงาม, โอ่อ่า, โอ่โถง, น่าชมเชยยิ่ง, แจ่มจรัส, แวววาว, รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant

English-Thai: Nontri Dictionary
splendid(adj) โอ่โถง, งามสง่า, วิเศษ, ยอดเยี่ยม, อัจฉริยะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, well, that's a splendid idea, Mrs. Danvers. I'm very grateful.เป็นไอเดียที่บรรเจิดมากค่ะ คุณนายเเดนเวอร์ส ฉันขอบคุณคุณเหลือเกิน Rebecca (1940)
Under this splendid picture, it said;ใต้รูปภาพมันเขียนไว้ว่า The Little Prince (1974)
He took me to a room with a splendid Chinese carpetเขาหยิบฉันให้ห้อง with a พรมเกี่ยวกับประเทศยอดเยี่ยม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A famous painter was commissioned to paint a Venus with a splendid backside...ประจำการที่จะวาด venus with ด้านหลังยอดเยี่ยม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's a distinction that will look splendid on the front page of Pravda.มันเป็นความแตกต่างที่จะมี ลักษณะอันงดงาม ในหน้าแรกของปราฟ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Let me first congratulate our athletes on a splendid performance.ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาของเรา ที่แข่งได้ลย่างยอดเยี่ยม Cool Runnings (1993)
What a splendid idea This Christmas sounds funเป็นความคิดที่ดีมาก / ฟังดูคริสมาสต์น่าจะสนุก The Nightmare Before Christmas (1993)
That's a splendid idea, although it really should be me.เข้าท่ามากเลยล่ะ จริง ๆ แล้วควรเป็นผมมากกว่า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Walter. They do put on a splendid show, don't they, O.B. ?พวกเขาเปิดตัวได้ยอดเยี่ยมตามเคย The Legend of Bagger Vance (2000)
My daughter Jane is a splendid dancer, is she not?เจน ลูกสาวดิฉัน เต้นรำได้สวยมาก จริงมั้ยคะ Pride & Prejudice (2005)
Splendid fishing, good company. What a capital fellow.เป็นเพื่อนตกปลาที่วิเศษ เขาเป็นคนน่ารักมากๆ Pride & Prejudice (2005)
What a splendid performance.เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมาก Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
splendidAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
splendidA splendid idea.
splendidA splendid idea occurred to John.
splendidCan you imagine him driving such a splendid car?
splendidHe delivered his speech splendidly.
splendidHe hit on a splendid idea.
splendidHe made a splendid speech off hand.
splendidHis house stands on the hill-side and commands a splendid view.
splendidHis nephew was absorbed in the splendid fireworks.
splendidIn brief, the party was splendid.
splendidI never saw such a splendid sunset.
splendidIt'll be fine, you can do it! Trust yourself! You are already a splendid swimmer!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริ้งเพริศ(adv) magnificently, See also: splendidly, gorgeously, prettily, Syn. พริ้ง, เพริศพริ้ง, Example: เธอบรรจงแต่งตัวอย่างบรรเจิดพริ้งเพริศรอเวลาให้เขามารับไปงานเลี้ยง, Thai Definition: งามเฉิดฉาย
สวยหรู(adv) splendidly, See also: gorgeously, sumptuously, Syn. สวยงาม, Example: เธอพูดอย่างสวยหรูถึงโครงการที่จะจัดทำในปีหน้า
สวยหรู(adj) splendid, See also: gorgeous, sumptuous, Example: เขาได้แต่เสนอโครงการสวยหรูโดยไม่นึกถึงความเป็นจริง
บรรเจิด(adv) magnificently, See also: splendidly, Syn. เลิศวิไล, เลิศหรู, Ant. อับเฉา, หดหู่, Example: เขาได้แต่ฝันอย่างบรรเจิดเพริดพริ้งถึงอนาคตอันสดใสโดยไม่มองปัจจุบันที่เป็นอยู่, Thai Definition: อย่างเลิศหรู
ความสง่างาม(n) magnificent, See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness, Syn. ความสง่า, ความภูมิฐาน, ความงามสง่า, Example: เครื่องแบบทำให้ผู้สวมใส่มีความสง่างาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้ง[chēng] (adj) EN: delicately pretty ; pretty  FR: magnifique ; splendide
เชิดขึ้นสูง[choēt kheūn sūng] (v, exp) EN: be splendid
เด็ดดวง[detdūang] (v, exp) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless  FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[det saratī] (v, exp) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid  FR: excellent ; magnifique
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เลิศ[loēt] (adj) EN: excellent ; perfect ; superb ; the best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal  FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
งามจริง[ngām jing] (adj) FR: splendide ; magnifique
งดงาม[ngot-ngām] (adj) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous  FR: joli ; pittoresque
ไพจิตร[phaijit] (adj) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent  FR: splendide ; magnifique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPLENDID S P L EH1 N D IH0 D
SPLENDIDLY S P L EH1 N D AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
splendid (j) splˈɛndɪd (s p l e1 n d i d)
splendidly (a) splˈɛndɪdliː (s p l e1 n d i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辉煌[huī huáng, ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄤˊ,   /  ] splendid; glorious #4,775 [Add to Longdo]
绚烂[xuàn làn, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄢˋ,   /  ] splendid; gorgeous; dazzling #19,254 [Add to Longdo]
盛装[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ,   /  ] splendid clothes; rich attire; one's sunday best #20,384 [Add to Longdo]
美轮美奂[měi lún měi huàn, ㄇㄟˇ ㄌㄨㄣˊ ㄇㄟˇ ㄏㄨㄢˋ,     /    ] splendid and magnificent houses (成语 saw); a sumptuous mansion #36,595 [Add to Longdo]
红妆[hóng zhuāng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄤ,   /  ] splendid gay female clothing #65,528 [Add to Longdo]
盛德[shèng dé, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ,  ] splendid virtue; majestic moral character; great kindness #193,229 [Add to Longdo]
盛服[shèng fú, ㄕㄥˋ ㄈㄨˊ,  ] splendid attire #194,128 [Add to Longdo]
波澜老成[bō lán lǎo chéng, ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ,     /    ] splendid and powerful (of story); majestic; awesome [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prachtexemplar { n }splendid specimen [Add to Longdo]
prächtig; großartig { adj } | prächtiger; großartiger | am prächtigsten; am großartigstensplendid | more splendid | most splendid [Add to Longdo]
splendid { adj }generous [Add to Longdo]
splendid; kostbar { adj }sumptuous [Add to Longdo]
Rotbauch-Nektarvogel { m } [ ornith. ]Splendid Sunbird [Add to Longdo]
Prachtglanzstar { m } [ ornith. ]Splendid Glossy Starling [Add to Longdo]
Prachtparadieselster { f } [ ornith. ]Splendid Bird of Paradise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
結構[けっこう, kekkou] (adj-na, n-adv, n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) #6,451 [Add to Longdo]
素晴らしい(P);素晴しい(P)[すばらしい(P);すんばらしい, subarashii (P); sunbarashii] (adj-i) wonderful; splendid; magnificent; (P) #7,811 [Add to Longdo]
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) #10,865 [Add to Longdo]
立派[りっぱ, rippa] (adj-na, n) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate; (P) #12,938 [Add to Longdo]
竜馬;龍馬[りゅうめ, ryuume] (n) (1) splendid horse; (2) promoted bishop (shogi) #16,875 [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n, adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n, adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling [Add to Longdo]
栄え有る;栄えある[はえある, haearu] (adj-f) splendid; glorious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splendid \Splen"did\, a. [L. splendidus, fr. splendere shine;
   cf. Lith. splend["e]ti: cf. F. splendide.]
   1. Possessing or displaying splendor; shining; very bright;
    as, a splendid sun.
    [1913 Webster]
 
   2. Showy; magnificent; sumptuous; pompous; as, a splendid
    palace; a splendid procession or pageant.
    [1913 Webster]
 
   3. Illustrious; heroic; brilliant; celebrated; famous; as, a
    splendid victory or reputation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 splendid
   adj 1: having great beauty and splendor; "a glorious spring
       morning"; "a glorious sunset"; "splendid costumes"; "a
       kind of splendiferous native simplicity" [syn:
       {glorious}, {resplendent}, {splendid}, {splendiferous}]
   2: very good;of the highest quality; "made an excellent speech";
     "the school has excellent teachers"; "a first-class mind"
     [syn: {excellent}, {first-class}, {fantabulous}, {splendid}]
   3: characterized by grandeur; "the brilliant court life at
     Versailles"; "a glorious work of art"; "magnificent
     cathedrals"; "the splendid coronation ceremony" [syn:
     {brilliant}, {glorious}, {magnificent}, {splendid}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top