ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miraculous

M ER0 AE1 K Y AH0 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miraculous-, *miraculous*, miraculou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miraculous(adj) น่าอัศจรรย์, See also: เหมือนปาฏิหาริย์, น่าประหลาด, น่าพิศวง, Syn. wonderful, amazing, astonishing
miraculously(adv) อย่างน่าอัศจรรย์, See also: อย่างน่าประหลาด, อย่างน่าพิศวง
miraculousness(n) ความอัศจรรย์, See also: การมีปาฏิหาริย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miraculous(มิแรค'คิวลัส) adj. อัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร, อาเพศ., See also: miraculously adv. miraculousness n., Syn. prodigious

English-Thai: Nontri Dictionary
miraculous(adj) มหัศจรรย์, อัศจรรย์, แปลก, เหลือเชื่อ, อภินิหาร, ปาฏิหาริย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's nothing miraculous about good sleight of hand.ไม่เอาน่า ไม่มีอภินิหารใดๆ หรอกคุณ Oh, God! (1977)
some miraculous thing that keeps that valiant little muscle dancing, you know what I mean?มหัศจรรย์มาก ที่หัวใจของเราไม่เคยจะหยุดพักเลย นายรู้มั้ยมันหมายถึงอะไร Latter Days (2003)
Miraculous Quarterfinals!Miraculous Quarterfinals! Oldboy (2003)
So, is this Phileas Fogg's miraculous flying invention?นี่เหรอเครื่องบินที่ฟิเลียส ฟ็อกก์ทำขึ้นมา Around the World in 80 Days (2004)
And so, on a miraculous play, the cons end the first half with the score: 14-all.และแล้วในเกมปาฎิหาริย์ ทีมนักโทษสามารถ จบครึ่งแรกด้วยคะแนน 14 เท่า The Longest Yard (2005)
I guess I've always had my suspicions the quick exits, the miraculous recoveries, the lame excuses.ทุกๆครั้งที่ฉันสงสัยสิ่งที่เธอทำ อย่างที่เธอหายตัวออกจากห้อง ฉันบอกตัวเองว่าเป็นเรื่องบังเอิญแบบมหัศจรรย์, เป็นข้อแก้ตัวที่ไม่เข้าท่า Arrival (2005)
The human body is a miraculous creation.ร่างกายมนุษย์ ถูกสร้างมาอย่างน่าอัศจรรย์ Saw III (2006)
Oh, Miraculous lion in the desertโอ้.. สิงโตที่น่าอัศจรรย์อยู่ในทะเลทราย Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Oh, Miraculous lion in the desertโอ้.. สิงโตที่น่าอัศจรรย์อยู่ในทะเลทราย Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Petrelli's miraculous recovery has this hospital staffเพรทเทลลี่ ฟื้นตัวอย่างน่า อัศจรรย์ เหล่าแพทย์และพยาบาล Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Maybe they had a miraculous recovery.อาจจะพื้นคืนชีพก็เป็นได้ Dead Space: Downfall (2008)
Miraculous medical breakthroughs were taking place.และเอริก้า หัวหน้าทีมดูแลเรื่องแนวร่วมที่ห้า ผู้เป็นคนสำคัญ ในการปกป้องการอยู่ร่วมของเรา V (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
miraculousFor no one could perform the miraculous sign you are doing if God were not with him.
miraculousMissing for years, the document miraculously came to light the other day.
miraculousThis, the first of the miraculous signs, Jesus performed in Cana in Galilee.
miraculousWhat miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหัศจรรย์(adj) miraculous, See also: wonderful, amazing, astonishing, marvelous, magical, Syn. อัศจรรย์, น่าพิศวง, Example: มนุษย์ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ ที่แก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบ, Thai Definition: แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัศจรรย์(adj) miraculous, See also: wonderful, marvelous, surprising, amazing, astonishing, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: เจดีย์สถานของพระอารามแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แห่งเดียวในประเทศไทย
กายสิทธิ์(adj) magic, See also: miraculous, supernatural, Example: เด็กๆ หลายคนมีภาพของนางฟ้าในเทพนิยายว่ามีไม้กายสิทธิ์ที่สามารถเสกอะไรก็ได้, Thai Definition: มีฤทธิ์เดชต่างๆอยู่ในตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
กายสิทธิ์[kāiyasit] (adj) EN: magic ; miraculous ; supernatural ; wonder-working  FR: magique ; miraculeux ; surnaturel
ขลัง[khlang] (adj) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred  FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
กระบองเพชร[krabøngphet] (n, exp) EN: club studded with diamonds usually having miraculous power
มหัศจรรย์[mahatsajan] (adj) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical  FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
วิจิตรพิสดาร[wijitphitsadān] (adv) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MIRACULOUS M ER0 AE1 K Y AH0 L AH0 S
MIRACULOUSLY M ER0 AE1 K Y AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miraculous (j) mˈɪrˈækjuləs (m i1 r a1 k y u l @ s)
miraculously (a) mˈɪrˈækjuləsliː (m i1 r a1 k y u l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妙手[miào shǒu, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ, ] miraculous hands of a healer; highly skilled person; brilliant move in chess or weiqi (go) 圍棋|围棋, #38,681 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wunderbild { n }miraculous image [Add to Longdo]
Wunderkur { f }miraculous cure [Add to Longdo]
Wunderzeichen { n }miraculous sign [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
miraculous(n, vi, vt, adj, adv) อัศจรรย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇しくも[くしくも, kushikumo] (adv) strangely; oddly; miraculously; mysteriously [Add to Longdo]
奇跡的[きせきてき, kisekiteki] (adj-na) miraculous [Add to Longdo]
荒神[こうじん, koujin] (n) poweful deity (sometimes impetuous); miraculous spirit [Add to Longdo]
灼たか;灼か[あらたか, arataka] (adj-na) (arch) clearly miraculous; remarkably miraculous [Add to Longdo]
神機[しんき, shinki] (n) miraculous deed; unmeasurable resourcefulness [Add to Longdo]
絶妙[ぜつみょう, zetsumyou] (adj-na, n, adj-no) exquisite; superb; perfect; miraculous; (P) [Add to Longdo]
霊験[れいげん;れいけん, reigen ; reiken] (n) miraculous efficacy; miracle; miraculous virtue [Add to Longdo]
霊水[れいすい, reisui] (n) miraculous (miracle-working) water [Add to Longdo]
霊泉[れいせん, reisen] (n) miraculous spring or fountain [Add to Longdo]
霊長[れいちょう, reichou] (n) leader with miraculous powers; humanity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miraculous \Mi*rac"u*lous\, a. [F. miraculeux. See {Miracle}.]
   [1913 Webster]
   1. Of the nature of a miracle; performed by supernatural
    power; effected by the direct agency of almighty power,
    and not by natural causes.
    [1913 Webster]
 
   2. Supernatural; wonderful.
    [1913 Webster]
 
   3. Wonder-working. "The miraculous harp." --Shak.
    [1913 Webster] -- {Mi*rac"u*lous*ly}, adv. --
    {Mi*rac"u*lous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miraculous
   adj 1: being or having the character of a miracle [syn:
       {marvelous}, {marvellous}, {miraculous}]
   2: peculiarly fortunate or appropriate; as if by divine
     intervention; "a heaven-sent rain saved the crops"; "a
     providential recovery" [syn: {heaven-sent}, {providential},
     {miraculous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top