ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คอ

   
134 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คอ-, *คอ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีเคอเป็นคำหยาบด่าหญิงชั่วแล้วโง่ด้วย

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase ) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pet collar[เพ๊ท คอลล่า] (n ) ปลอกคอสัตว์เลี้ยง
เอเคอร์Acre

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอ[N] popularity, See also: fondness, admiration, taste, Syn. ความนิยม, Example: ผมเป็นคอหนังสืออยู่แล้ว เมื่อสิ้นกระบวนการชมจึงต้องแวะเข้าไปอุดหนุนตามธรรมเนียม, Thai definition: ความมีใจชอบ
คอ[N] neck, See also: throat, nape, Example: การก้มเงยและนั่งอยู่ตลอดเวลาจะทำให้มีอาการของการปวดเมื่อยคอ หลังและแขน, Count unit: คอ, Thai definition: อวัยวะของร่างกายส่วนที่ต่อระหว่างตัวกับหัว
คอ[N] collar, Syn. คอเสื้อ, Example: ทุกคนใส่เสื้อคอกว้าง แขนกุดกับกางเกงขาสั้น, Thai definition: ส่วนของเสื้อซึ่งผ่านรอบคอ
คอ[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, เรือนจำ, ตาราง, Count unit: คอก, Notes: (ถิ่นพายัพ)
คอ[N] stable, See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle), Syn. เล้า, Example: เด็กชายกำลังมองฝูงเป็ด ฝูงวัวซึ่งกำลังเดินกลับเข้าคอกเป็นทิวแถว, Count unit: คอก, Thai definition: ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด
คอ[V] bent, See also: deform, Thai definition: ลักษณะของแขนที่พิการเหยียดตรงไม่ได้, Notes: (ถิ่นพายัพ)
คอ[ADJ] narrowed, See also: constricted, Syn. แคบ, ตีบ, กิ่ว, Example: คนขายน้ำแข็งใสข้างโรงลิเกโยนแก้วเอวคอดที่แตกเป็นรูปถั่วปากอ้าไว้ข้างถนน, Thai definition: เล็กตอนกลาง, เล็กระหว่างสองส่วน
คอ[V] carry, See also: take, Syn. แบก, หาม, Example: พ่อกำลังเตรียมตัวออกไปดักหนู บนบ่าพ่อคอนกับดักที่ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่สั้นๆ จำนวนหลายกระบอก, Thai definition: เอาสิ่งของห้อยที่ปลายคานข้างเดียวแล้วแบกบ่าพาไป, ใช้ปลายไม้ข้างหนึ่งคานสิ่งของไว้, เหยียดมือข้างหนึ่งจับปลายของที่หนักยกขึ้น
คอ[V] row, See also: paddle, oar, Example: เขาคอนเรือไปตลาด, Thai definition: พายเรือคนเดียว
คอ[ADJ] lopsided, See also: unbalanced, askew, Thai definition: หนักข้างหนึ่ง เบาข้างหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คอน. ส่วนของร่างกายที่ต่อศีรษะกับตัว, ราชาศัพท์ว่า พระศอ
คอส่วนของภาชนะที่คอดอยู่ระหว่างตัวกับปาก เช่น คอหม้อ
คอเรียกส่วนลำต้นของพรรณไม้วงศ์ปาล์มที่อยู่ระหว่างใบล่างสุดกับยอด เช่น คอมะพร้าว คอตาล
คอโดยปริยายหมายความว่า ความมีใจชอบเสพสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอาจิณ เช่น คอเหล้า คอเบียร์ คอหนัง คอละคร.
คอน. ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด เช่น วัว ควาย ม้า หมู, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คอกพยาน
คอคุก, เรือนจำ.
คอว. ลักษณะของแขนที่พิการเหยียดตรงไม่ได้ เรียกว่า แขนคอก.
คอกช้างน. สถานที่ที่ทำขึ้นสำหรับจับช้างป่า มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายคอก มีซองและมีปีก ๒ ข้าง.
คอกระเช้าน. เรียกเสื้อคอกลมคว้านกว้างลึกทั้งข้างหน้าและข้างหลัง มีจีบรูดตรงคอ ตัวหลวม ว่า เสื้อคอกระเช้า, ใช้เป็นเสื้อชั้นในแบบเก่าของผู้หญิง.
คอกลมน. ลักษณะคอเสื้อที่ตัดกลม ไม่มีปก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neck of femurคอกระดูกต้นขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fracture, transcervicalคอกระดูกต้นขาหัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transcervical fractureคอกระดูกต้นขาหัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachelocystitisคอกระเพาะปัสสาวะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neck of mandibleคอขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
isthmusคอคอ[ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
throatคอคอ[ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
throatคอคอด [มีความหมายเหมือนกับ venturi ๑] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
venturiคอคอด, เวนจูริ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary venturiคอคอดทุติยภูมิ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computerคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer graphicคอมพิวเตอร์กราฟิก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pocket computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computerคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computers and people with disabilitiesคอมพิวเตอร์กับคนพิการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Collagenคอลลาเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ready-mixed concreteคอมกรีตผสมเสร็จ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
COM (Computer architecture)คอม (สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pen-based computerคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปากกาสั่งงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Collagenคอลลาเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every day, I acted like I was doing yoga so I could guard you.ทุกวันฉันทำเป็นเล่นโยคะ เพื่อที่จะได้คอยปกป้องนาย Emotions (2017)
You read all my books and encouraged me.แต่เธออ่านนิยายของฉันทุกเล่ม และคอยให้กำลังใจฉัน Emotions (2017)
I'll keep supporting him from afar.ฉันจะคอยสนับสนุนเขาอยู่ไกล ๆ Emotions (2017)
But she's always concerned for everyone, so she's like the cornerstone of this house.แต่เธอก็คอยเป็นห่วงทุกคนเสมอ เธอเป็นเหมือนกับเสาหลักของบ้านนี้ Ready (2017)
But you read all my books and encouraged me.แต่เธออ่านนิยายของฉันทุกเล่ม และคอยให้กำลังใจฉัน Ready (2017)
I take care of them.ผมคอยดูแลพวกเธอ (โคบายาชิ ยูกิ 24 ปี) Reason (2017)
You really seem to support that Shin Michima.ดูเหมือนคุณ จะคอยให้กำลังใจมิชิมะ ชิน อยู่ Absolute (2017)
Thank you for always faithfully offering incense.ขอบคุณที่คอยแวะมา จุดธูปเคารพอยู่เสมอ ๆ นะ Choices (2017)
Isn't that going to hurt your neck?ทำแบบนั้นไม่ปวดคอเหรอ The Mysterious Million Yen Women (2017)
I never even use a computer.แม้แต่คอมพิวเตอร์ผมยังไม่ใช้เลย The Mysterious Million Yen Women (2017)
Though, this time, it's the WBA title, held by Brooklyn fighter Danny "The Miracle Man" Jacobs.แต่ครั้งนี้เป็นตำแหน่งของ ดับเบิลยูบีเอ ซึ่งครองอยู่โดยนักชกจากบรูกลิน แดนนี่ "เดอะ มิราเคิล แมน" จาคอบส์ CounterPunch (2017)
The latest fight in Kid Chocolate's return gives him another chance to regain a middleweight championship belt.(แดเนียล เจคอบส์ ปะทะ ปีเตอร์ ควิลลิน) การชกครั้งล่าสุดที่ควิลลินกลับมา เปิดโอกาสให้เขาได้เข็มขัด แชมป์มิดเดิลเวตอีกครั้ง CounterPunch (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอ[n.] (khø) EN: neck ; throat   FR: cou [m] ; gorge [f] ; col [m] (vx)
คอ[n.] (khø) EN: collar   FR: col [m]
คอ[n.] (khø) EN: popularity ; preference   
คอ[n.] (khø) EN: fan   FR: amateur [m] ; mordu [m] (fam.) ; accro [m] (fam.) ; fana ]m] (fam.)
คอ[n.] (khøk) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
คอ[n.] (khøk) EN: box   FR: box [m]
คอ[n.] (khøk) EN: prison   
คอ[v.] (khøk) EN: bent   
คอกจำเลย[n. exp.] (khøk jamloēi) EN: dock   FR: box des accusés [m] ; banc des accusés [m]
คอกช้าง[n. exp.] (khøk chāng) EN: elephant-trapping pen   

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
LOL(phrase slang) ย่อมาจาก Laughing Out Loud หมายถึง กำลังหัวเราะอย่างดัง, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
AFAIK(phrase slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
IMHO(phrase slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attend on[PHRV] ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์), See also: คอยรับใช้, Syn. attend upon
barricade[N] ด่านหรือสิ่งกีดขวาง, See also: คอกกั้น, ด่านขนอน, Syn. blockade
bide[VT] คอ
boat neck[N] คอปาด, See also: เสื้อคอปาด, Syn. neckline
Bolshevik[N] คอมมิวนิสต์
box[N] คอกสำหรับคนดูในโรงละคร, Syn. skybox
byre[N] โรงวัว, See also: คอกวัว
be onto[PHRV] เฝ้าบอก, See also: คอยบอก, ขอร้อง, Syn. go on at
be under starter's orders[IDM] คอยสัญญาณ (ให้เริ่มการแข่งขัน), Syn. come under
cholesterol[N] คอเลสเตอรอล, See also: สารสเตอรอล (sterol) ที่อยู่ในเนื้อเยื่อของคนและสัตว์, Syn. cholesterin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
acaudal(อะคอ' คัล) adj. ไร้หาง, Syn. acaudate (tailless)
acaulescent(เอคอเลส' เซนทฺ) ไร้ก้าน, มีก้านสั้น, Syn. acauline, acaulose, acaulous
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอ
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
ascot(n) ผ้าพันคอ
await(vt) รอคอย,คอย,เฝ้าคอ
bacon(n) เนื้อหมูอบ,เนื้อหมูเค็ม,หมูเบคอ
bastion(n) ป้อม,ป้อมปราการ,หอรบ,หอคอ
bawl(vi) ส่งเสียงอึกทึก,ตะโกน,ตะคอก,ตวาด
bide(vi,vt) รอคอย,คอย,ขึ้นอยู่กับ,อดทน,ทน,เผชิญ
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม
bluster(vi) เอ็ดตะโร,คำราม,ตะคอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
comfrey (n) คอมเฟรย์ เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง
เมืองทองคอนโด (n) คอนโดสุดหรู ติดถนนแจ้งวัฒนะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ちょっと待って[ちょっとまって, chottomatte] (colloq) คอยเดี๋ยว
コンピューター[こんぴゅーたー, konpyu-ta-] (n) คอมพิวเตอร์
[うまや, umaya] (n) คอกม้า
[のど, nodo] (n) คอ
[くび, kubi] (n) คอ (อวัยวะ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うまや, umaya] (n) คอกสัตว์,ยุ้งฉาง,โรงเก็บหญ้าแห้ง
コンピューター[こんぴゅうたあ, konpyuutaa, konpyuutaa , konpyuutaa] (n ) คอมพิวเตอร์
コラーゲン[こらーげん, koragen] (n ) คอลลาเจน (collagen)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
馬小屋[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable
待つ[まつ, matsu] Thai: คอ
見守る[みまもる, mimamoru] Thai: คอยเฝ้าดูแล English: to watch over
コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] Thai: คอมพิวเตอร์ English: computer

German-Thai: Longdo Dictionary
Konzept(n) |das, pl. Konzepte| หลักการ, คอนเซ็ปต์
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
Rechner(n) |der, pl. Rechner| เครื่องคำนวณ, คอมพิวเตอร์, See also: der Computer
Ordner(n) |der, pl. Ordner| กล่องเก็บไฟล์ข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์
beobachten(vt) |beobachtete, hat beobachtet| สังเกตการณ์, คอยเฝ้ามอง, See also: merken
sich vor jmdm./etw. in acht nehmenคอยระวังดูแลไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น เช่น Sie nimmt sich vor Krankheiten in acht.
geduldig(adj adv) อดทน เช่น Er wartet geduldig auf mich vor seiner Sprachschule. เขาคอยฉันอย่างอดทนที่หน้าโรงเรียนสอนภาษาของเขา
warten(vt) |wartete, hat gewartet| รอคอ
auf jmdn./etw. wartenคอยคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
abwarten(vt) คอยต่อไป, คอยดูต่อ เช่น Warte mal ab, bis der Preis der Kamera runtergesetzt ist. คอยดูกันต่อไปจนกว่าราคาของกล้องต่ำกว่านี้นะจ๊ะ

French-Thai: Longdo Dictionary
ordinateur(n) |m, pl. ordinateurs| เครื่องคอมพิวเตอร์
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top