ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -靈-, *靈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[靈, líng, ㄌㄧㄥˊ] spirit, soul; spiritual world
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  巫 (wū ) 
Etymology: [] ,  Rank: 6,622

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence, #2,308 [Add to Longdo]
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, / ] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit, #3,417 [Add to Longdo]
灵魂[líng hún, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄣˊ, / ] soul; spirit, #3,959 [Add to Longdo]
灵活[líng huó, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˊ, / ] flexible; nimble; agile, #4,480 [Add to Longdo]
灵感[líng gǎn, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, / ] inspiration; insight; a burst of creativity in scientific or artistic endeavor, #5,855 [Add to Longdo]
精灵[jīng líng, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, / ] spirit; fairy, #7,317 [Add to Longdo]
灵活性[líng huó xìng, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility, #13,228 [Add to Longdo]
灵气[líng qì, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] spiritual influence (of mountains etc); cleverness; ingeniousness, #14,452 [Add to Longdo]
灵敏[líng mǐn, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˇ, / ] sensitive, #16,075 [Add to Longdo]
都灵[Dū líng, ㄉㄨ ㄌㄧㄥˊ, / ] Torino; Turin (Italy), #16,139 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れいき, reiki] (n) Reiki (healing method) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After all, snooks, things can't be all bad as long as we got each other.[CN] 好了,機鬼,只要我們在一起事情就不會那麼糟了 Applause (1929)
My heart was like ice.[CN] 心冰封 Les Visiteurs du Soir (1942)
Why, last night I overheard her trying to tell the one that the girls brought back from the elf's backyard.[CN] 因為昨天晚上我無意中聽見她在努力地給別人解釋 女孩們是後花園裡的精 Applause (1929)
There's no need to peek through keyholes to know what happens in ladies' chambers and men's hearts![CN] 透過鎖眼偷窺一個男人的心或一位女士的臥室 都沒必要 Les Visiteurs du Soir (1942)
You're not a ghost.[JA] 幽じゃねぇな. Princess Mononoke (1997)
Be clever.[CN] 要活些. Grand Hotel (1932)
Come on, snooks, walk out to the door with me.[CN] 快來,機鬼,跟我一起出門 Applause (1929)
Say, don't say things like that, I got a week heart.[CN] 嘿,不要說這樣的話,我脆弱的心可承受不住的 Applause (1929)
...and so, in the lovely month of May, 1485, the Devil sent two of his envoys to this world to drive humans to despair...[CN] 1485年5月明媚的日子 魔鬼派遣他創造的兩個邪 光臨塵世 將絕望撒至人間... (15世紀法國傳說) Les Visiteurs du Soir (1942)
I'm sure my beautiful room... will appeal to your artistic sense.[CN] 我相信我豪華的房間 ... 會吸引你的藝術感. Grand Hotel (1932)
And as for you, Snoops, look what I got for you.[CN] 還有你,機鬼。 看看我給你帶了什麼 Applause (1929)
I believe my daughter would like to hear sweet things that touch the heart.[CN] 我的女兒現在想聽打動心的事情 Les Visiteurs du Soir (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top