ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมหวัง

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมหวัง-, *สมหวัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมหวัง[V] fulfil one's hope, See also: have one's hopes fulfilled, Ant. ผิดหวัง, Example: กระไรหนอเพื่อนของหล่อนจึงไม่เคยสมหวังในสิ่งใดเลย, Thai definition: บรรลุดังหวัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมหวังก. ได้ดังที่หวัง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why I came, to tell everybody I set the world up so it can work.ผมถึงมาไงล่ะ เพื่อบอกทุกคนว่า ผมสร้างโลกไม่ให้สมหวัง Oh, God! (1977)
Fine, since you can count so well, I'll grant you your wish today.ได้, เจ้าอยากนับ, ข้าจะให้เจ้าสมหวังล่ะวันนี้. Return of the Condor Heroes (1983)
Wish fulfillment? -Three wishes to be exact. And ix-nay on the wishing for more wishes.สมหวังในคำอธิษฐาน 3 ข้อที่ต้องการ และไม่มีมากกว่านี้ Aladdin (1992)
Look, Ross, you have what you want. You're back with Rachel.ฟังนะรอส นายสมหวังแล้วไง นายคืนดีกับราเชลแล้ว The One with the Jellyfish (1997)
She's always been so perfect, always had everything...แม่สมหวังทุกอย่าง มีทุกๆอย่าง Show Me Love (1998)
No, but you're never satisfied. You always get what you want.แต่เธอไม่เคยพอใจอะไรเลย ก็เธอน่ะสมหวังตลอดเลยนี่ Show Me Love (1998)
Get what I want?สมหวังเหรอ? Show Me Love (1998)
As for Captain Rannulph Junuh and Adele Invergordon, they did have that dance.ส่วนจูเนอกับ อเดล อินเวอร์กอร์ดอน... ...ก็ได้เต้นรำกันสมหวัง The Legend of Bagger Vance (2000)
Happiness.ความสมหวังShrek 2 (2004)
Can't get the expedition bonded without one.งานวิจัยครั้งนี้คงไม่ช่วยให้ สมหวังได้หรอก Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
I guess we can't have everything we wish for, can we?ฉันคิดว่า เราไม่มีมีทางได้สมหวังไปเสียทุกอย่าง? Transporter 2 (2005)
Well, look, if you'd like someone to show you around, I grew up in Belgravia.ฉันคิดว่าน่าจะมีใครสักคน ทำให้คุณได้สมหวัง Match Point (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fulfill[VT] สมหวัง, See also: สำเร็จ, สมดังตั้งใจ, สมประสงค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frustratevi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นไม่ได้ผล,กลายเป็นไม่สมหวัง., See also: frustrater n. frustrative adj., Syn. fail

English-Thai: Nontri Dictionary
frustrate(vt) กำจัด,ทำลาย,ทำให้สิ้นหวัง,ทำให้ไร้ผล,ลบล้าง,ทำให้ไม่สมหวัง

German-Thai: Longdo Dictionary
in Erfüllung gehenกลายเป็นจริง, สมหวัง เช่น Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen., See also: verwirklichen, gelingen
gelingen(vi) |gelang, ist gelungen, + jmdm.| บรรลุผล, สมหวัง เช่น Es gelingt mir nicht, ihn zu erreichen. ผมไม่สามารถติดต่อเขาได้เลย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top