ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wonderfully

W AH1 N D ER0 F AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wonderfully-, *wonderfully*, wonderful
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wonderfully(adv) อย่างน่าประหลาดใจ, Syn. admirably, excellently, remarkably, strikingly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"How funny. How supremely, wonderfully funny."ตลกดีนะ ช่างน่าหัวเราะอะไรปานนี้" Rebecca (1940)
Matthew is a, uh, photographer. Beautifully, wonderfully creative man.แมททิวเป็นนักถ่ายภาพ แล้วก็เป็นคนที่สร้างสรรค์มากๆครับ Wicker Park (2004)
Well, that sounds wonderfully romantic.แหม โรแมนติกจังเลย Cashback (2006)
That's wonderfully sensitive, Alex.นั่นเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมาก อเล็กซ์ Music and Lyrics (2007)
Yes, I do. And it's wonderfully twisted.รู้สิ ฉันรู้ และมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนเวียนหัว Mr. Brooks (2007)
I never said she wasn't wonderfully depraved.ฉันก็ไม่เคยบอกว่าเธอเป็นตัวแสบ Cassandra's Dream (2007)
It's all so wonderfully uncomplicated.มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆ Our Father (2008)
To meet a person who wonderfully re-creates the classics as they were meant to be played... it really is an honor.ที่ได้พบคนที่ทำให้วงการดนตรีคลาสสิคน่าสนใจ และมีความหมายที่จะเล่น.. เป็นเกียรติจริงๆ Beethoven Virus (2008)
You're always so wonderfully definite on the subject of what you do and don't deserve.คุณอยู่เสมอเพื่อให้ชัดเจนอย่างน่าพิศวง ในเรื่องของสิ่งที่คุณทำและไม่สมควรได้รับ Revolutionary Road (2008)
It was a wonderfully generous present.ประหลาดใจมากเลยนะ ที่ได้เห็นนี่ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Well, this works out wonderfully for me.งานนี่ทำให้ฉัน รู้สึกแปลกใจ Lost Girls (2009)
How wonderfully it had started.และพวกเขามีความสุขกันขนาดไหน If... (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wonderfullyHe handled things wonderfully playing it by ear the whole way. I have to say he did an excellent job.
wonderfullyI am feeling wonderfully refreshed.
wonderfullyShe was wonderfully alive for her age.
wonderfullyThe United States is a paradise for almost every kind of sports, thanks to its wonderfully varied climate.
wonderfullyYou must be doing wonderfully in everything.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยี่ยมยอด(adv) excellently, See also: wonderfully, terrifically, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, Ant. แย่, ห่วย, Example: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด, Thai Definition: อย่างดีที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีที่ติ[mai mī thī ti] (adv) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly  FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WONDERFULLY W AH1 N D ER0 F AH0 L IY0
WONDERFULLY W AH1 N D ER0 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wonderfully (a) wˈʌndəfəliː (w uh1 n d @ f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonderful \Won"der*ful\, a.
   Adapted to excite wonder or admiration; surprising; strange;
   astonishing.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Marvelous; amazing. See {Marvelous}.
     [1913 Webster] -- {Won"der*ful*ly}, adv. --
     {Won"der*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wonderfully
   adv 1: (used as an intensifier) extremely well; "her voice is
       superbly disciplined"; "the colors changed wondrously
       slowly" [syn: {wonderfully}, {wondrous}, {wondrously},
       {superbly}, {toppingly}, {marvellously}, {terrifically},
       {marvelously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top