Search result for

ผู้หญิง

(97 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้หญิง-, *ผู้หญิง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ท่านผู้หญิงThanpuying

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้หญิง[N] female, See also: woman, lady, Syn. สตรี, หญิง, Ant. ผู้ชาย, Example: เพราะเราไม่มีลูกด้วยกัน เธอจึงระแวงสงสัยว่าข้าพเจ้าจะมีผู้หญิงอื่น, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์, คนที่มีเพศตรงข้ามกับเพศชาย
ผู้หญิงหากิน[N] prostitute, See also: call girl, streetwalker, strumpet, Syn. โสเภณี, หญิงงามเมือง, หญิงขายบริการ, นางโลม, หญิงขายตัว, กะหรี่, Example: นักเลงผู้นี้มีหน้าที่คุมซ่องด้วยและคอยปกป้องคุ้มครองผู้หญิงหากินเหล่านั้นไม่ให้ถูกรังแกหรือเบี้ยวค่าตัวจากนักเที่ยว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้หญิงน. มนุษย์เพศเมียซึ่งโดยกำเนิดมีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์, หญิง ก็ว่า.
ผู้หญิงริงเรือ, ผู้หญิงยิงเรือน. ผู้หญิงทั่วไป เช่น เห็นผู้หญิงริงเรือที่เนื้อเหลือง (อภัย), อีกอย่างหนึ่งจะไปติดพันกับผู้หญิงริงเรือที่อยู่ในที่หวงแหน (พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ ๔), ของพม่าเป็นเรื่องของพระอินทร์ ดูสนิทกว่าที่จะให้ผู้หญิงยิงเรือ.
ผู้หญิงหากินน. หญิงค้าประเวณี.
ไก่ผู้หญิงหากิน
ไก่ผู้หญิงที่ถูกล่อลวงมาเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ.
พธูผู้หญิง.
แม่ผู้หญิงที่กระทำกิจการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค้าขาย เรียกว่า แม่ค้า ทำครัว เรียกว่า แม่ครัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masculine Secondary Sex Characteristicผู้หญิงเกิดบุรุษสภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hah, women!ฮะผู้หญิงSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
Women!ผู้หญิงSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He pauses before a woman with a child.เขาหยุดที่ผู้หญิงคนนึง กับเด็ก The Great Dictator (1940)
You pick on women and rob defenseless people.แกทำร้ายผู้หญิง และคนไม่มีทางสู้ The Great Dictator (1940)
Get the women and children upstairs. Lock all the doors.ให้เด็กกับผู้หญิงขึ้นข้างบน ล็อคประตูทั้งหมด The Great Dictator (1940)
I'm sorry for the mishap that occurred to Madam Napaloni.ผมมีความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น กับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
It might be advisable for you to dance with Madam Napaloni.ผมแนะนำให้ท่าน ไปเต้นรำกับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
- Madam Napaloni...- ท่านผู้หญิง เนโพโลนี... The Great Dictator (1940)
Madam, your dancing was superb.ท่านผู้หญิง การเต้นคุณดั่งนกกระเรียนเล่นน้ำ The Great Dictator (1940)
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
Uh, the lady, the- - Ooh! - The fairy!เอ่อ, ผู้หญิงที่ โอ! Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้หญิง[n.] (phūying) EN: woman ; girl ; lady ; female   FR: femme [f] ; fille [f] ; femelle [f] (pop. - péj.)
ผู้หญิง[adj.] (phūying) EN: female ; feminine ; women's   FR: féminin
ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว[n. exp.] (phūying thī taeng-ngān laēo) EN: married woman   
ผู้หญิงพรรค์อย่างว่า[n. exp.] (phūying phan yāng wā) EN: that sort of woman ; prostitute   
ผู้หญิงมักง่าย[n. exp.] (phūying mak-ngāi) FR: femme légère [f]
ผู้หญิงสวยมาก[n. exp.] (phūying sūay māk) FR: une très belle femme
ผู้หญิงหากิน[n. exp.] (phūying hākin) EN: prostitute ; call girl ; streetwalker ; strumpet   FR: prostituée [f]
ผู้หญิงเลว[n. exp.] (phūying lēo) EN: bitch (vulg.)   

English-Thai: Longdo Dictionary
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
panty(n) กางเกงชั้นในของผู้หญิง
squaw(n) ผู้หญิงอินเดียนแดง, S. an American Indian woman,
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่
Cake face(n ) หน้าแน่น, ผู้หญิงที่แต่งหน้าจัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anchoress[N] ผู้หญิงที่อยู่อย่างสันโดษเพื่อการรักษาศีล
bag[N] หญิงไร้เสน่ห์, See also: ผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์, Syn. unattractive woman
broad[N] ผู้หญิง (คำสแลง)
clubwoman[N] ผู้หญิงที่เป็นสมาชิกของสโมสร (มักใช้เวลาที่สโมสรมาก)
coquette[N] ผู้หญิงที่ยั่วยวนผู้ชาย, Syn. flirt, vamp, vamper
damsel[N] ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีชาติกำเนิดสูงส่ง (คำโบราณ), Syn. maiden
dancing girl[N] ผู้หญิงที่มีอาชีพเต้นรำ (โดยเฉพาะในธุรกิจบันเทิง)
dragon[N] ผู้หญิงที่เข้มงวด, See also: คนที่ดุร้าย
Eve[N] ผู้หญิงคนแรกที่พระแจ้งสร้างขึ้นมาตามพระคัมภีร์ไบเบิล
female[N] สตรี, See also: ผู้หญิง, เพศหญิง, เพศเมีย, Syn. girl, lady, woman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
aunt(อานทฺ) n. ป้า,น้าผู้หญิง,อาผู้หญิง
barmaid(บาร์'เมด) n. พนักงานบาร์ผู้หญิง
beltlinen. เส้นสะเอวของเสื้อผู้หญิง,เส้นเอว
bikini(บิคี'นี) n. ชุดอาบน้ำบิกินี,ชุดอาบน้ำสองชิ้นของผู้หญิง
bobbyn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง
bobbysocksn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง
bourgeoise(บัว'จวา'ซี) n. คนที่เป็นผู้หญิงชนชั้นกลาง, Syn. smug -pl. bourgeoises
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
brunette(บรูเนท') n.,adj. คน (โดยเฉพาะผู้หญิง) ที่มีผมดำตาดำหรือผิวคล้ำ -Conf.brunet

English-Thai: Nontri Dictionary
aunt(n) ป้า,น้าผู้หญิง,อาผู้หญิง
biddy(n) ไก่,ผู้หญิง,สตรี,คนใช้ผู้หญิง
bitch(n) แม่สุนัข,ผู้หญิงเลว,ผู้หญิงสำส่อน
boudoir(n) ห้องส่วนตัวของผู้หญิง
courtship(n) การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การขอความรัก,การประจบ,การติดผู้หญิง
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)
dowdy(n) ผู้หญิงแต่งตัวล้าสมัย
effeminacy(n) ลักษณะคล้ายผู้หญิง,ความอ่อนแอ,ความเป็นผู้หญิง
effeminate(adj) คล้ายผู้หญิง,อรชรอ้อนแอ้น,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,เป็นตัวเมีย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bess (n name ) ผู้หญิงหื่นกาม
bob (n vi slang ) ผู้หญิงอ้วน,มีเซ็ก,blowjob,เหี้ย! (คำด่าในแง่ลบ) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
cougar (slang ) ผู้หญิงมีอายุที่ชอบควงหนุ่มเอ๊าะๆ
ebonay (n) ผู้หญิงที่มีสีผิวดำคล้ำ
hollaback girl (slang ) ผู้หญิงที่ยอมผู้ชายทุกอย่าง
shawty[ชอว์-ตี้] (n slang ) ผู้หญิง
working girl (n slang ) ผู้หญิงหากิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おんな, onna] (n) ผู้หญิง
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) ผู้หญิงที่ชอบเสแสร้ง ทำตัวไร้เดียงสา แกล้งไม่รู้ในสิ่งที่รู้แล้ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
女性[じょせい, josei] Thai: ผู้หญิง English: woman

German-Thai: Longdo Dictionary
Frau(n) |die, pl. Frauen| ผู้หญิง
Frauen(n) |pl.| ผู้หญิงหลายๆ คน, See also: Frau
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein
ihrของเขาผู้หญิง หรือ ของเขาหลายๆ คน
ihrเขาผู้หญิง (รูปกรรมรอง)
ihreของเขาผู้หญิง หรือ ของเขาหลายๆ คน
ihremของเขาผู้หญิง หรือของเขาหลายๆ คน
ihrenของเขาผู้หญิง หรือ ของเขาหลายๆ คน
ihrerของเขาผู้หญิง
ihresของเขาผู้หญิง

French-Thai: Longdo Dictionary
elle(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์เพศหญิง, เธอ(ผู้หญิง), มัน(ผู้หญิง)
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
femme(n) |f| ผู้หญิง, See also: S. une dame, A. un homme,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,
fille,-s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว , See also: A. garcon, fils,
maîtresse(n) |f, pl. maîtresses| คนรัก, นายผู้หญิง
chéri(n) ที่รัก, สุดที่รัก เช่น mon chéri ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้ชาย), ma chérie ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้หญิง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top