Search result for

great

(146 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -great-, *great*.
English-Thai: Longdo Dictionary
great nephew(n) ลูกชายของหลาน, S. grand nephew
great niece(n) ลูกสาวของหลาน, S. grand niece
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Great Offices of State (n ) อำมาตย์นายก เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร
great scott (slang) คำอุทานด้วยความประหลาดใจ English [edit] Etymology * Possibly from the name of an actual person, possibly of US military background. * Possibly an altered and anglicized for of the German Grüß Gott!, or "God bless!" into Great Scott!, since rejected by some etymologists. * Likely to be a mild substitute for invoking the name of God. [edit] Interjection Great Scott 1. An exclamation of surprise or amazement. [edit] References * article on Great Scott at World Wide Words
great uncle (n) พี่ชายหรือน้องชายของปู่ย่าตายาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
great    [ADJ] ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
great    [ADJ] สำคัญ, See also: โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่, Syn. significant, Ant. insignificant
great    [ADJ] ยาวนาน, See also: นาน
great    [INT] คำอุทานแสดงความพอใจ, Syn. bravo
greaten    [VI] มีขนาดใหญ่ขึ้น, See also: มีจำนวนมากขึ้น
greaten    [VT] ทำให้ขนาดใหญ่ขึ้น, See also: ทำให้มากขึ้น
Greater    [ADJ] มหานคร
greatly    [ADV] อย่างมาก, See also: อย่างสูง, อย่างรุนแรง, มาก, เยอะ, Syn. hugely, exceedingly, considerably
Great War    [N] สงครามโลกครั้งที่ 1 (ระหว่างปีค.ศ. 1914-1918)
greataunt    [N] พี่หรือน้องสาวของปู่ / ตา / ย่า / ยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
great circle (of a sphere)วงกลมใหญ่ (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
great circle (of a sphere)วงกลมใหญ่ (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Great Leap Forwardการก้าวกระโดดไกลไปข้างหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
great pox; lues; syphilisโรคซิฟิลิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
great seal of the realmพระราชลัญจกร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
greater circulation; circulation, general; circulation, systemicการไหลเวียนเลี้ยงกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
greater curvatureส่วนโค้งใหญ่ (ของกระเพาะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
greater palatine canalคลองแพลาทีนใหญ่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
greater palatine foramenรูแพลาทีนใหญ่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
greatest common divisor (G.C.D.); highest common factor (H.C.F.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Great Auricular Nerveเส้นประสาทเกรทออริคูลาร์ [การแพทย์]
Great Britainอังกฤษ [TU Subject Heading]
Great Britain. Parliamentอังกฤษ. รัฐสภา [TU Subject Heading]
Great Britain. Parliament. House of Lordsอังกฤษ. รัฐสภา. สภาขุนนาง [TU Subject Heading]
Great Group กลุ่มดินใหญ่
ระดับหนึ่งของการจำแนกดิน (taxonomic unit) ในระบบอนุกรมวิธานดินอยู่ระหว่างอันดับย่อย (suborder) กับกลุ่มดินย่อย (subgroup) ดินในกลุ่มเดียวกันจะเกิดใน สภาพแวดล้อมที่เหมือนกัน มีการเรียงตัวของชั้นดิน สภาพความชื้น และสมบัติทางเคมีบางประการเหมือนกัน [สิ่งแวดล้อม]
Great Lakes (North America)เกรท เลคส์ (อเมริกาเหนือ) [TU Subject Heading]
Great Lakes Region (North America)เขตเกรท เลคส์ (อเมริกาเหนือ) [TU Subject Heading]
Great powersประเทศมหาอำนาจ [TU Subject Heading]
Great Powersประเทศมหาอำนาจ รัฐที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจ คือรัฐที่มีอำนาจอิทธิพลครอบงำในกิจการระหว่างประเทศ ไม่มีกฎหมายใดๆ ที่จะกำหนดว่าประเทศนั้น ประเทศนี้มีสถานภาพเป็นมหาอำนาจ หากเป็นเพียงเพราะรัฐนั้นๆ มีขนาด พละกำลัง และอำนาจอิทธิพลทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน และจะสังเกตได้ว่า สถานะของกลุ่มประเทศมหาอำนาจเช่นนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงได้บ่อยๆ เช่น ในสมัยการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาในปี ค.ศ. 1815 ประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นได้แก่ อังกฤษ ออสเตรีย ฝรั่งเศส ปอร์ตุเกส ปรัสเซีย สเปน สวีเดน และรัสเซีย หลังจากนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่เกี่ยวกับพละกำลังของประเทศมหาอำนาจ คือก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ หนึ่ง ประเทศที่จัดว่าเป็นมหาอำนาจในตอนนั้นคือ อังกฤษ ฮังการี ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และรัสเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปยุโรป รวมทั้งสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่นอกยุโรป เมื่อตอนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศที่เป็นมหาอำนาจได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ โซเวียตรัสเซีย ฝรั่งเศส และจีน พึงสังเกตด้วยว่า องค์การสหประชาชาติได้ถือว่า ประเทศทั้ง 5 นี้มีอำนาจและมีความสำคัญมากที่สุดในขณะนั้น ทั้ง 5 ประเทศนี้ต่างเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ ซึ่งมีอำนาจใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) ในที่ประชุม ซึ่งในปัจจุบันก็ยังปฏิบัติเช่นนั้นอยู่ [การทูต]
Great Wall of China (China)กำแพงเมืองจีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
great"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."
greatI hope I'll have learned a great deal about it in ten years.
greatHanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.
greatYou need great endurance to run ten thousand meters.
greatThere was a great gap between the views of the two.
greatI would greatly appreciate it if we could change our appointment to March 6 at 3:00 pm.
greatCompared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.
greatTo my great disappointment, she didn't come.
greatEinstein's theories contributed greatly to modern science.
greatThe seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
great(เกรท) adj. ใหญ่,ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ,คนที่มีชื่อเสียง., See also: greatness n., Syn. large,huge,excellent
great aukนกดำน้ำขนาดใหญ่บินไม่ได้
great britainอังกฤษ,เวลส์และสก๊อตแลนด์
great daneสุนัขขนาดใหญ่พันธุ์หนึ่ง
great toeหัวนิ้วแม่เท้า, Syn. big toe
great-heartedadj. ใจกว้าง,มีน้ำใจเลิศ,กล้าหาญ
great-unclen. ลุงของพ่อหรือของแม่., Syn. granduncle
greatauntดูgrandaunt
greaten(เกร'เทิน) vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,หยาบ,เพิ่ม,ใหญ่ขึ้น
greater(เกรท'เทอะ) adj. เกี่ยวกับเมืองและชานเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
great(adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก
GREAT Great Britain(n) บริเตนใหญ่
greatness(n) ความสำคัญ,ความยิ่งใหญ่,ความมีชื่อเสียง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง    [N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ม.ร.ว. [N] great-grandchild of a king, Syn. หม่อมราชวงศ์, Thai definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมเจ้า
อย่างสูง    [ADV] highly, See also: greatly, Syn. อย่างมาก, อย่างยิ่ง, Example: ภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงในแต่ละครั้ง สร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรเป็นอย่างสูง
โคตรเพชร [N] grand diamond, See also: great diamond, Example: ในงานวันนี้ ผมได้ชมความงามของโคตรเพชร นับว่าคุ้มจริงๆ, Count unit: เม็ด, กะรัต, Thai definition: เพชรที่ใหญ่ที่สุด
โดยส่วนใหญ่ [ADV] mainly, See also: greatly, mostly, Syn. โดยส่วนมาก, Example: เขาทำงานผิดพลาดไปโดยส่วนใหญ่ จึงไม่อยากกลับมาแก้ไขอีก
มโหฬาร    [ADV] grandly, See also: greatly, elegantly, Syn. ใหญ่โต, โอฬาร, Example: จีนจัดเอเชี่ยนเกมส์ได้อย่างมโหฬารตระการตาผู้ชมทั่วโลก, Thai definition: อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
มหา    [ADJ] great, See also: large, Syn. ใหญ่, ยิ่งใหญ่, Example: เจดีย์วัดพระประธมเป็นมหาเจดีย์ ใหญ่กว่าพระเจดีย์ในสยามประเทศทุกๆ แห่ง
มหายาน    [N] Mahayana, See also: Greater Vehicle, Syn. อาจริยวาท, Example: ชาวสุโขทัยนับถือพุทธศาสนายุคแรกตามแบบสมัยลพบุรี คือ พุทธศาสนาแบบมหายาน, Thai definition: ชื่อนิกายในพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือที่ถือกันในทิเบต จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และญวน
มหาศาล    [ADV] immensely, See also: greatly, hugely, tremendously, enormously, vastly, Syn. มากมาย, พรั่งพร้อม, Example: ์เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล, Notes: (สันสกฤต)
มหาอำนาจ    [N] great power, See also: powerful nation/country, Example: ก่อนการค้นพบน้ำมันเป็นตะวันออกกลาง ไม่มีมหาอำนาจตะวันตกใดให้ความสนใจเขตแดนนี้, Thai definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อรรค-[X] (akkha-) EN: great   
อเล็กซานเดอร์มหาราช[n. prop.] (Alēksāndoē Maharāt) EN: Alexander the Great   FR: Alexandre le Grand
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อารมณ์ฮึกเหิม[v. exp.] (ārom heuk-hoēm) EN: be in high spirits ; be in great spirits   
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรมครู[n.] (børommakhrū) EN: great teacher   

CMU English Pronouncing Dictionary
GREAT    G R EY1 T
GREATS    G R EY1 T S
GREAT'S    G R EY1 T S
GREATER    G R EY1 T ER0
GREATLY    G R EY1 T L IY0
GREATEST    G R EY1 T AH0 S T
GREATNESS    G R EY1 T N AH0 S
GREATHOUSE    G R EY1 T HH AW2 S
GREAT-CIRCLE    G R EY2 T S ER1 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
great    (j) (g r ei1 t)
greats    (n) (g r ei1 t s)
greater    (j) (g r ei1 t @ r)
greatly    (a) (g r ei1 t l ii)
greatest    (j) (g r ei1 t i s t)
greatcoat    (n) (g r ei1 t k ou t)
greatness    (n) (g r ei1 t n @ s)
greatcoats    (n) (g r ei1 t k ou t s)
Great Harwood    (n) - (g r ei2 t - h aa1 w u d)
Great Malvern    (n) - (g r ei2 t - m o1 l v @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palas {m}great hall [Add to Longdo]
Ehrentag {m}great day [Add to Longdo]
Großmacht {f}great power [Add to Longdo]
Großonkel {m}great uncle [Add to Longdo]
Großenkel {m}great grandson [Add to Longdo]
Großenkel {pl}great grandchildren [Add to Longdo]
Wunschtraum {m}great dream [Add to Longdo]
Sternstunde {f}great moment [Add to Longdo]
Urgroßvater {m}great grandfather [Add to Longdo]
Staatsaktion {f}great fuss [Add to Longdo]
Großenkelin {f}great granddaughter [Add to Longdo]
Urgroßmutter {f}great grandmother [Add to Longdo]
Bentevi [ornith.]Great Kiskadee [Add to Longdo]
Skua {f} [ornith.]Great Skua (Stercorarius skua) [Add to Longdo]
Stimmungskanone {f}great joker [Add to Longdo]
Großiora [ornith.]Great Iora [Add to Longdo]
Kormoran {m} [ornith.]Great Cormorant (Phalacrocorax carbo); cormorant; sea raven [Add to Longdo]
Bartkauz {m} [ornith.]Great Grey Owl [Add to Longdo]
Inkaammer {f} [ornith.]Great Inca Finch [Add to Longdo]
Kohlmeise {f} [ornith.]Great Tit (Parus major) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
いと[, ito] (adv) greatly; really [Add to Longdo]
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
ごまんと[, gomanto] (adv) in a great quantity [Add to Longdo]
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五大湖[Wǔ dà hú, ˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨˊ, ] Great Lakes [Add to Longdo]
人民大会堂[rén mín dà huì táng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] Great Hall of the People, at Tiananmen Square [Add to Longdo]
仙女座大星云[Xiān nǚ zuò dà xīng yún, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] great nebula in Andromeda or Andromeda galaxy M31 [Add to Longdo]
仰光大金塔[Yǎng guāng Dà Jīn tǎ, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄣ ㄊㄚˇ, ] Great Pagoda of Yangon (Rangoon) [Add to Longdo]
伟人[wěi rén, ㄨㄟˇ ㄖㄣˊ, / ] great person [Add to Longdo]
伟大[wěi dà, ㄨㄟˇ ㄉㄚˋ, / ] great; mighty; large [Add to Longdo]
伟绩[wěi jì, ㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] great acts [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] great; severe [Add to Longdo]
[jie, ㄐㄧㄝ˙, / ] great; good; middleman; servant [Add to Longdo]
努力[nǔ lì, ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, ] great effort; to strive; to try hard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
不符号(より大)[ふふごう, fufugou] greater than (>) [Add to Longdo]
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Great \Great\ (gr[=a]t), a. [Compar. {Greater}; superl.
   {Greatest}.] [OE. gret, great, AS. gre['a]t; akin to OS. &
   LG. gr[=o]t, D. groot, OHG. gr[=o]z, G. gross. Cf. {Groat}
   the coin.]
   1. Large in space; of much size; big; immense; enormous;
    expanded; -- opposed to {small} and {little}; as, a great
    house, ship, farm, plain, distance, length.
    [1913 Webster]
 
   2. Large in number; numerous; as, a great company, multitude,
    series, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Long continued; lengthened in duration; prolonged in time;
    as, a great while; a great interval.
    [1913 Webster]
 
   4. Superior; admirable; commanding; -- applied to thoughts,
    actions, and feelings.
    [1913 Webster]
 
   5. Endowed with extraordinary powers; uncommonly gifted; able
    to accomplish vast results; strong; powerful; mighty;
    noble; as, a great hero, scholar, genius, philosopher,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   6. Holding a chief position; elevated: lofty: eminent;
    distinguished; foremost; principal; as, great men; the
    great seal; the great marshal, etc.
    [1913 Webster]
 
       He doth object I am too great of birth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Entitled to earnest consideration; weighty; important; as,
    a great argument, truth, or principle.
    [1913 Webster]
 
   8. Pregnant; big (with young).
    [1913 Webster]
 
       The ewes great with young.      --Ps. lxxviii.
                          71.
    [1913 Webster]
 
   9. More than ordinary in degree; very considerable in degree;
    as, to use great caution; to be in great pain.
    [1913 Webster]
 
       We have all
       Great cause to give great thanks.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. (Genealogy) Older, younger, or more remote, by single
     generation; -- often used before grand to indicate one
     degree more remote in the direct line of descent; as,
     great-grandfather (a grandfather's or a grandmother's
     father), great-grandson, etc.
     [1913 Webster]
 
   {Great bear} (Astron.), the constellation Ursa Major.
 
   {Great cattle} (Law), all manner of cattle except sheep and
    yearlings. --Wharton.
 
   {Great charter} (Eng. Hist.), Magna Charta.
 
   {Great circle of a sphere}, a circle the plane of which
    passes through the center of the sphere.
 
   {Great circle sailing}, the process or art of conducting a
    ship on a great circle of the globe or on the shortest arc
    between two places.
 
   {Great go}, the final examination for a degree at the
    University of Oxford, England; -- called also {greats}.
    --T. Hughes.
 
   {Great guns}. (Naut.) See under Gun.
 
   {The Great Lakes} the large fresh-water lakes (Lakes
    Superior, Michigan, Huron, Erie, and Ontario) which lie on
    the northern borders of the United States.
 
   {Great master}. Same as {Grand master}, under {Grand}.
 
   {Great organ} (Mus.), the largest and loudest of the three
    parts of a grand organ (the others being the choir organ
    and the swell, and sometimes the pedal organ or foot
    keys), It is played upon by a separate keyboard, which has
    the middle position.
 
   {The great powers} (of Europe), in modern diplomacy, Great
    Britain, France, Germany, Austria, Russia, and Italy.
 
   {Great primer}. See under {Type}.
 
   {Great scale} (Mus.), the complete scale; -- employed to
    designate the entire series of musical sounds from lowest
    to highest.
 
   {Great sea}, the Mediterranean sea. In Chaucer both the Black
    and the Mediterranean seas are so called.
 
   {Great seal}.
     (a) The principal seal of a kingdom or state.
     (b) In Great Britain, the lord chancellor (who is
       custodian of this seal); also, his office.
 
   {Great tithes}. See under Tithes.
 
   {The great}, the eminent, distinguished, or powerful.
 
   {The Great Spirit}, among the North American Indians, their
    chief or principal deity.
 
   {To be great} (with one), to be intimate or familiar (with
    him). --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Great \Great\, n.
   The whole; the gross; as, a contract to build a ship by the
   great.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 great
   adj 1: relatively large in size or number or extent; larger than
       others of its kind; "a great juicy steak"; "a great
       multitude"; "the great auk"; "a great old oak"; "a great
       ocean liner"; "a great delay"
   2: of major significance or importance; "a great work of art";
     "Einstein was one of the outstanding figures of the 20th
     centurey" [syn: {great}, {outstanding}]
   3: remarkable or out of the ordinary in degree or magnitude or
     effect; "a great crisis"; "had a great stake in the outcome"
   4: very good; "he did a bully job"; "a neat sports car"; "had a
     great time at the party"; "you look simply smashing" [syn:
     {bang-up}, {bully}, {corking}, {cracking}, {dandy}, {great},
     {groovy}, {keen}, {neat}, {nifty}, {not bad(p)}, {peachy},
     {slap-up}, {swell}, {smashing}]
   5: uppercase; "capital A"; "great A"; "many medieval manuscripts
     are in majuscule script" [syn: {capital}, {great},
     {majuscule}]
   6: in an advanced stage of pregnancy; "was big with child"; "was
     great with child" [syn: {big(p)}, {enceinte}, {expectant},
     {gravid}, {great(p)}, {large(p)}, {heavy(p)}, {with
     child(p)}]
   n 1: a person who has achieved distinction and honor in some
      field; "he is one of the greats of American music"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gr.
 
 1. (kıs.) grain, grand, great, gross.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top