Search result for

แปลกประหลาด

(43 entries)
(0.0397 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แปลกประหลาด-, *แปลกประหลาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลกประหลาด[ADJ] strange, See also: odd, uncommon, queer, weird, peculiar, Syn. พิศดาร, เพี้ยน, พิลึก, ผิดปกติ, Ant. ธรรมดา, ปกติ, Example: คนบ้านนี้มีรสนิยมแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขา, Thai definition: ที่ผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, really, we are just a bunch of misfits.ไม่อ่ะ เรามันพวกแปลกประหลาด The House Bunny (2008)
Lilly just texted me from the closet. She says we're not misfits.ลิลลี่ส่งข้อความมาจากส้วม พวกเราไม่ใช่พวกแปลกประหลาด The House Bunny (2008)
Is that so bizarre?มันดูแปลกประหลาดนักหรือ Up in the Air (2009)
- ... or because of your weirdo family.หรือเพราะครอบครัวแปลกประหลาด หยุดเถอะ When the Levee Breaks (2009)
That I look forward to most... when I know there's something bizarre out there.ที่ฉันตั้งตารอมากที่สุด เมื่อฉันรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างแปลกประหลาดเกิดขึ้นข้างนอกนั่น The No-Brainer (2009)
It's the weirdest thing.มันเป็นสิ่งแปลกประหลาดที่สุด The No-Brainer (2009)
But then, when they saw it was me, this weird thing happened.แต่พอพวกเขาเห็นว่าเป็นฉัน สิ่งแปลกประหลาดก็เกิดขึ้น Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
It's so bizarre because if you didn't know what's going on over here, you would think this is a town that loved dolphins and whales.มันแปลกประหลาดมาก เพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ ว่าอะไรเกิดขึ้นที่นี่ คุณอาจจะคิดว่าเมืองนี้ เป็นเมืองของผู้คนที่รักปลาโลมาและวาฬ The Cove (2009)
And i'd have to say that this is one of them, where it seems every single logical step we take leads to the most bizarre place.ผมต้องพูดว่า มันคือหนึ่งในพวกนั้น ซึ่งมันดูบริสุทธ์มากๆ ตามขั้นตอนที่พวกเราทำแล้ว มันนำมาไปสู่เรื่องแปลกประหลาดมากที่สุด Desert Cantos (2009)
Steady, Anakin. They're only curious.มั่นคงไว้ อนาคิน พวกเขาแค่ดูแปลกประหลาด Trespass (2009)
I knew you were strange from that first day in Macau.ตั้งแต่อยู่ที่มาเก๊าแล้ว ฉันคิดว่านายเป็นคนแปลกประหลาด Episode #1.15 (2009)
And the mysteries of the universeและสิ่งที่แปลกประหลาด ของจักรวาล Air: Part 1 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralāt) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar   FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange

English-Thai: Longdo Dictionary
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bizarre[ADJ] แปลกประหลาดมาก, Syn. strange, unusual, Ant. normal, typical
odd[ADJ] แปลก, See also: แปลกประหลาด, ผิดปกติ, Syn. strange, bizarre, queer, Ant. usual, common
outlandish[ADJ] แปลกประหลาด, Syn. bizarre, eccentric, freaky, Ant. regular, normal
peculiar[ADJ] ประหลาด, See also: แปลกประหลาด, Syn. strange, singular, unique, Ant. normal, average
perverse[ADJ] แปลกประหลาด, See also: วิปลาส, ผิดธรรมดา
phenomenal[ADJ] มหัศจรรย์, See also: แปลกประหลาด, พิเศษ, ยอดเยี่ยม, Syn. outstanding, surpassing, unprecedented
queer[ADJ] แปลกประหลาด, See also: พิลึก, ผิดธรรมดา, Syn. peculiar, strange
rum[N] แปลกประหลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: พิกล, พิลึก, Syn. odd, queer, unusual
rum[SL] แปลกประหลาด
weird[ADJ] แปลกประหลาด, See also: อัศจรรย์, อภินิหาร, เหนือธรรมชาติ, Syn. supernatural, unearthly, unnatural, Ant. average, normal, typical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antic(แอน' ทิค) n.,adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร,ตัวตลก,วิตถาร,เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous ###A. serious)
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
baroque(บะโรค') n. ศิลปะขอบลวดลายพิสดาร adj. เกี่ยวกับศิลปะขอบลวดลายพิสดาร,แปลกประหลาด,พิสดาร,ประดับมากไป
eldrich(เอล'ริช) adj. น่ากลัว,แปลกประหลาด,พิลึกวิตถาร., Syn. eldrich
fantastic(แฟนแทส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจินตนาการ,แปลกประหลาด,น่าหัศจรรย์,ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ,
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
hot(ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี), Syn. burning,torrid,p
oddity(ออด'ดิที) n. คนพิกล,สิ่งประหลาด,สิ่งที่แปลก,ความแปลกประหลาด,ความพิกล, Syn. peculiarity
oddment(ออด'มันทฺ) n. ของแปลกประหลาด,เศษเล็กเศษน้อยที่เหลือ,สิ่งที่เหลือไว้,เหตุการณ์ประหลาด,นิสัยประหลาด, Syn. remnant
peculiarity(พิวคิวลิแอ'ริที) n. ลักษณะเฉพาะ,นิสัยประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
bizarre(adj) แปลกประหลาด,วิตถาร,ผิดปกติ,มหัศจรรย์
exotic(adj) เป็นของต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
fantastic(adj) น่าอัศจรรย์,ประหลาด,เกี่ยวกับการนึกฝัน,แปลกประหลาด
oddly(adv) อย่างประหลาด,อย่างพิกล,อย่างแปลกประหลาด
peculiarity(n) ความแปลกประหลาด,ความพิกล,ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ
unnatural(adj) อุตริ,ลักเพศ,ผิดธรรมชาติ,แปลกประหลาด
wonderful(adj) แปลกประหลาด,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม

German-Thai: Longdo Dictionary
kurios(adj) ประหลาด, แปลกประหลาด , See also: S. seltsam, Related: Kuriosität

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top