ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleasing

P L IY1 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleasing-, *pleasing*, pleas
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleasing(adj) น่าพอใจ, See also: เป็นที่พอใจ, น่ายินดี, ชวนยินดี, Syn. delightful
pleasing(adj) ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, See also: น่าสบาย, ซึ่งให้ความสบาย, Syn. gratifying, satisfying
pleasingly(adv) อย่างน่าพอใจ, See also: อย่างถูกใจ, อย่างน่ายินดี, Syn. agreeably, gladly, pleasantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pleasing(พลีซ'ซิง) adj. เป็นที่พอใจ, เป็นที่ถูกใจ, ซึ่งทำให้พอใจ., See also: pleasing ness n., Syn. agreeable
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ, กริ้ว, น่าเกลียด, Syn. disagreeable
unpleasing(อันพลีส'ซิง) adj. ไม่สนุก, ไม่สบายใจ, ไม่ราบรื่น, น่าเบื่อ, Syn. disagreeable

English-Thai: Nontri Dictionary
pleasing(adj) ซึ่งทำให้ยินดี, เป็นที่พอใจ, เป็นที่ถูกใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My frame. Where's my pleasing arc?กรอบของฉัน บอกแล้วใช่ไหม? Dirty Dancing (1987)
She was one of a series, neither offending or pleasing him.แค่อีกคนทีไม่เกี่ยวกับเขา Schindler's List (1993)
It's unfortunate what we find pleasing to the touch and pleasing to the eye... is seldom the same.มันโชคร้ายสิ่งที่เราพบที่ชื่นชอบที่จะสัมผัสและเจริญตา ... ไม่ค่อยเหมือนกัน Pulp Fiction (1994)
You're just pleasing yourself.แกแค่อยากทำในสิ่งที่แกพอใจเท่านั้นเอง Crazy First Love (2003)
It must be pleasing that everything is working out.มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลงได้ Episode #1.41 (2006)
What was it that won her? Your manner, smiles and pleasing address?ใช้อะไรมัดใจหล่อนล่ะ ท่าทาง รอยยิ่ม หรือคำพูดหวานๆ Becoming Jane (2007)
Because you care more about saving for your stupid boat and pleasing yourself than you ever did about me.เพราะคุณห่วงแต่เก็บเงินเพื่อเรือบ้าๆ ของคุณ หาความสุขให้กับตนเองไม่เคยสนใจฉันเลยสักนิด Fireproof (2008)
Nowadays watching my grandson is more pleasing than paintingทุกวันนี้ก็เห็นเขามีความสุข กับการได้ดูภาพเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
Crockery, nuptial etiquette and pleasing your bride.ของชำร่วย การวางตัว การ ช่วยเหลือเจ้าสาว Made of Honor (2008)
I've been pleasing women for decades now.ผมจะทำให้ถูกใจผู้หญิง\สำหรับทศวรรษนี้เลย Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
There's just no pleasing you, is there, Leonard?นายนี่เอาใจยากชะมัด เลนเนิร์ด The Gothowitz Deviation (2009)
I was going to lower the whole voice to a more pleasing register.ฉันจะลดน้ำเสียง ให้เหลือระดับที่น่ะพอใจกว่านี้ The Gothowitz Deviation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleasingGreen leaves in a park are pleasing to the eye.
pleasingI did so with a view to pleasing him.
pleasingI said so with a view to pleasing him.
pleasingIt should be pleasing.
pleasingRows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.
pleasingThat should be pleasing to anyone.
pleasingThe music of Mozart is always pleasing to me.
pleasingThe show was pleasing to the audience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวย(adj) pleasant, See also: pleasing, delightful, refreshing, Syn. ชื่น, รื่น, Example: ราชาวดีส่งกลิ่นรวยฟุ้งไปทั่วเรือน
เพราะพริ้ง(adj) melodious, See also: pleasing to the ear, sweet sounding, agreeable to the ear, tuneful beautiful sound, Syn. ไพเราะ, เสนาะ, ไพเราะเพราะพริ้ง, Example: แม้วัยจะปูนนี้ แต่เขาก็ยังชอบฟังเสียงอันเพราะพริ้งของนักร้องสาวๆ อยู่เสมอ, Thai Definition: ที่น่าฟัง
มาโนชญ์(adj) pleasant, See also: pleasing, satisfied, Syn. มโนชญ์, Thai Definition: เป็นที่พอใจ, เป็นที่ถูกใจ, Notes: (สันสกฤต)
มาโนชญ์(adj) pleasant, See also: pleasing, satisfied, Syn. มโนชญ์, Thai Definition: เป็นที่พอใจ, เป็นที่ถูกใจ, Notes: (สันสกฤต)
ถูกอกถูกใจ(adv) pleasingly, See also: pleasantly, Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ, Example: น้องหนูยิ้มอวดฟันขาวและลักยิ้มบุ๋ม มองดวงดอมอย่างถูกอกถูกใจ, Thai Definition: ตรงกับที่ใจชอบ
เจริญใจ(adj) pleasing, See also: charming, pleasant, delightful, elegant, attractive, Example: เมื่อเราท้องอิ่มก็ต้องการสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจทำเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร, Thai Definition: ที่ทำให้บันเทิงใจ หรือที่ทำให้เป็นสุข
เจริญใจ(adv) pleasingly, See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure, Syn. เพลิดเพลิน, บันเทิงใจ, Example: คนไทยกำลังฉลองปีใหม่กันอย่างเพลิดเพลินเจริญใจ
เจริญตา(adj) beautiful, See also: pleasing, splendid, gorgeous, attractive, elegant, charming, Syn. น่ารัก, สวย, ต้องตา, Example: สองฝั่งทางเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามและเจริญตายิ่ง
เจริญตาเจริญใจ(adj) pleasing, See also: wonderful, admirable, great, charming, pleasant, delightful, Example: เราขอให้เขาประสบแต่สิ่งที่เจริญตาเจริญใจตลอดไป
เจริญตาเจริญใจ(adv) pleasingly, See also: lovely, pleasurably, delightfully, Example: ทิวทัศน์รอบข้างดูแล้วเจริญตาเจริญใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิงใจ[banthoēngjai] (adv) EN: pleasingly
เจริญใจ[jaroēnjai] (adj) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive  FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[jaroēn tā] (v, exp) EN: be pleasant to the eyes ; be pleasing to the eyes  FR: être agréable à l'oeil
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (xp) EN: to be pleasing ; look good ; be delighted ; be happy
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adj) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye  FR: plaisant ; charmant
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adv) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully  FR: adorablement
กลิ่นหอม[klin høm] (n, exp) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent  FR: senteur [ f ] ; arôme [ m ] ; parfum suave [ f ] ; parfum [ m ] ; fumet [ m ]
มโนรม[manōrom] (adj) EN: pleasing ; likable ; cute ; beautiful  FR: plaisant
มโนชญ์[manōt] (adj) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLEASING P L IY1 Z IH0 NG
PLEASINGLY P L IY1 Z IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleasing (v) plˈiːzɪŋ (p l ii1 z i ng)
pleasingly (a) plˈiːzɪŋliː (p l ii1 z i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美观[měi guān, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, / ] pleasing to the eye; beautiful; artistic #10,607 [Add to Longdo]
顺眼[shùn yǎn, ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ, / ] pleasing to the eye; nice to look at #27,180 [Add to Longdo]
顺耳[shùn ěr, ㄕㄨㄣˋ ㄦˇ, / ] pleasing to the ear #68,032 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] pleasing; respectful manner #437,196 [Add to Longdo]
[pàn, ㄆㄢˋ, ] pleasing; clever talk [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angenehm; gefällig; anziehend; erfreuend { adj } | angenehmer; gefälliger; anziehender | am angenehmsten; am gefälligsten; am anziehendstenpleasing | more pleasing | most pleasing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
総花主義[そうばなしゅぎ, soubanashugi] (n) the principle of pleasing everyone; make-everybody-happy policy [Add to Longdo]
目の正月[めのしょうがつ, menoshougatsu] (exp) feast for one's eyes; sight as pleasing as the New Year [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pleasing \Pleas"ing\, n.
   An object of pleasure. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Please \Please\, v. t. [imp. & p. p. {Pleased}; p. pr. & vb. n.
   {Pleasing}.] [OE. plesen, OF. plaisir, fr. L. placere, akin
   to placare to reconcile. Cf. {Complacent}, {Placable},
   {Placid}, {Plea}, {Plead}, {Pleasure}.]
   1. To give pleasure to; to excite agreeable sensations or
    emotions in; to make glad; to gratify; to content; to
    satisfy.
    [1913 Webster]
 
       I pray to God that it may plesen you. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       What next I bring shall please thee, be assured.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or take pleasure in; hence, to choose; to wish; to
    desire; to will.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever the Lord pleased, that did he. --Ps.
                          cxxxv. 6.
    [1913 Webster]
 
       A man doing as he wills, and doing as he pleases,
       are the same things in common speech. --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   3. To be the will or pleasure of; to seem good to; -- used
    impersonally. "It pleased the Father that in him should
    all fullness dwell." --Col. i. 19.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow, may it please you.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To be pleased in} or {To be pleased with}, to have
    complacency in; to take pleasure in.
 
   {To be pleased to do a thing}, to take pleasure in doing it;
    to have the will to do it; to think proper to do it.
    --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pleasing \Pleas"ing\, a.
   Giving pleasure or satisfaction; causing agreeable emotion;
   agreeable; delightful; as, a pleasing prospect; pleasing
   manners. "Pleasing harmony." --Shak. "Pleasing features."
   --Macaulay. -- {Pleas"ing*ly}, adv. -- {Pleas"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Gratifying; delightful; agreeable. See {Pleasant}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pleasing
   adj 1: giving pleasure and satisfaction; "a pleasing piece of
       news"; "pleasing in manner and appearance" [ant:
       {displeasing}]
   n 1: the act of one who pleases

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top