ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marvelous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marvelous-, *marvelous*, marvelou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marvelous(adj) ประหลาดมาก, See also: น่าพิศวง, มหัศจรรย์, น่าอัศจรรย์, เหลือเชื่อ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้, Syn. terrific, wonderful
marvelous(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
marvelously(adv) อย่างน่าประหลาดมาก, Syn. unusually, wondrously, magically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marvelous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ, น่าพิศวง, ดีเลิศ, ดีเด่น, ยิ่งใหญ่, เหลือเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Fabulous, how marvelous it is to see you.คุณแฟบิวลัส มันยอดเยี่ยมมากกับการได้พบคุณ The Blues Brothers (1980)
Sheila Barberstein and her sister. Sheila's father does marvelous work.ชีล่า บาร์เบอร์สไตน์ และน้องสาว พ่อของชีล่าทำงานเยี่ยมมาก Mannequin: On the Move (1991)
It was a marvelous effort on her part to discover that I did not love her.ต้องใช้ความพยายามอันน่าชื่นชม กว่าหล่อนจะพบว่าฉันมิได้ รักหล่อน Wuthering Heights (1992)
Have 'em, and marvelous things will happen.สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น James and the Giant Peach (1996)
Marvelous things will happen, just like he said.สิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้น เหมือนที่เขาบอก James and the Giant Peach (1996)
The old man-- the one who gave me the green things-- he said marvelous things would happen.ชายชรา... คนที่มอบ สิ่งเขียวๆให้ผม... เขาบอกว่าสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้น James and the Giant Peach (1996)
What a marvelous violin!เป็นไวโอลินที่วิเศษมาก The Red Violin (1998)
Our thanks to the government of China... for entrusting us with this marvelous collection.ทางเราขอขอบคุณต่อรัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจมอบชุดสะสมสูงค่านี้ The Red Violin (1998)
Marvelous indeedเป็นไง Infernal Affairs (2002)
Veruca, dear, you have many marvelous pets.เวรูก้าจ๊ะ หนูก็มีสัตว์เลี้ยงตั้งเยอะแล้วนี่ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I believe there's a marvelous new invention...พ่อว่า เดี๋ยวนี้มันก้าวหน้า... Imagine Me & You (2005)
And you, I only meet you now, my marvelous son of the winter, ...my little baby.และคุณ แล้วก็ได้พบกัน ลูกรักที่สุดแห่งฤดูหนาวนี้ เจ้าเด็กตัวน้อย March of the Penguins (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marvelousI had a marvelous view of Mt. Fuji.
marvelousI saw a marvelous animal act at the circus.
marvelousIt is marvelous that he should have done such a thing.
marvelousIt is really marvelous of you to remember my birthday.
marvelousIt's a marvelous thing to do a play with her.
marvelousIt's marvelous how quickly the medicine relieved my pain.
marvelousMary hit on a marvelous idea.
marvelousShe has a marvelous sense of humor.
marvelousThe beefsteak tasted marvelous.
marvelousThe castle was transformed into a marvelous museum.
marvelousThe minister inspired us with a marvelous sermon.
marvelousThe story was full of marvelous happenings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสนวิเศษ(adj) marvelous, See also: wonderful, Syn. ดีเลิศ, Example: นิยายแปลเรื่อง แม่มด เป็นหนังสือที่แสนสนุก แสนวิเศษ น่าสะพรึงกลัวอย่างจับใจ
น่ามหัศจรรย์(adj) marvelous, See also: wonderful, strange, fantastic, extraordinary, Syn. น่าประหลาด, น่าอัศจรรย์, น่าแปลก, น่าสนเท่ห์, Thai Definition: ที่แปลกประหลาดอย่างเหลือเชื่อ, ที่ทำให้พิศวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
เด็ดดวง[detdūang] (v, exp) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless  FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[det saratī] (v, exp) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great
จิตร[jit] (adj) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated  FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
ขลัง[khlang] (adj) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred  FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
เลิศ[loēt] (adj) EN: excellent ; perfect ; superb ; the best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal  FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
มหัศจรรย์[mahatsajan] (adj) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical  FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
น่าอัศจรรย์[nā-atsajan] (adj) EN: astonishing ; surprising ; marvelous  FR: merveilleux ; miraculeux
วิเศษ[wisēt] (adj) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful  FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MARVELOUS
MARVELOUSLY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marvelous
marvelously

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不平凡[bù píng fán, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄢˊ,   ] marvelous; marvelously #21,845 [Add to Longdo]
神妙[shén miào, ㄕㄣˊ ㄇㄧㄠˋ,  ] marvelous; wondrous #54,492 [Add to Longdo]
瑰异[guī yì, ㄍㄨㄟ ㄧˋ,   /  ] marvelous; magnificent #496,988 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
空前絶後[くうぜんぜつご, kuuzenzetsugo] (n, adj-no) (so marvelous or horrible that it may be) the first and probably the last [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marvelous \Mar"vel*ous\, a. [OE. merveillous, OF. merveillos, F.
   Merveilleux. See {Marvel}, n.] [Written also {marvellous}.]
   1. Exciting wonder or surprise; astonishing; wonderful.
    [1913 Webster]
 
       This is the Lord's doing; it is marvelous in our
       eyes.                 --Ps. cxiii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   2. Partaking of the character of miracle, or supernatural
    power; incredible; so improbable as to defy belief.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The marvelous fable includes whatever is
       supernatural, and especially the machines of the
       gods.                 --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {The marvelous}, that which exceeds natural power, or is
    preternatural; that which is wonderful; -- opposed to {the
    probable}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wonderful; astonishing; surprising; strange; improbable;
     incredible.
 
   Usage: {Marvelous}, {Wonderful}. We speak of a thing as
      wonderful when it awakens our surprise and admiration;
      as marvelous when it is so much out of the ordinary
      course of things as to seem nearly or quite
      incredible.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marvelous
   adj 1: extraordinarily good or great ; used especially as
       intensifiers; "a fantastic trip to the Orient"; "the film
       was fantastic!"; "a howling success"; "a marvelous
       collection of rare books"; "had a rattling conversation
       about politics"; "a tremendous achievement" [syn:
       {fantastic}, {grand}, {howling(a)}, {marvelous},
       {marvellous}, {rattling(a)}, {terrific}, {tremendous},
       {wonderful}, {wondrous}]
   2: too improbable to admit of belief; "a tall story" [syn:
     {improbable}, {marvelous}, {marvellous}, {tall(a)}]
   3: being or having the character of a miracle [syn: {marvelous},
     {marvellous}, {miraculous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top