ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น่าชมเชย

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าชมเชย-, *น่าชมเชย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าชมเชย[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่าสรรเสริญ, น่าชื่นชม, น่ายกย่อง, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai definition: ควรยกย่องสรรเสริญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My compliments.ช่างน่าชมเชยSuspiria (1977)
Yeah, it's a really good thing you found this.ใช่ มันช่างเป็นเรื่องที่น่าชมเชย ที่คุณอ่านน้ำเสียงผมออก The Fog (2005)
And by "feedback," he Means "a wall of praise."แล้ว"ผลตอบรับ"ที่เขาหมายถึงคือ"น่าชมเชยมาก" Carrnal Knowledge (2009)
Simply does not want become like me, which, grab for a compliment, seems quite unlikely.เธอไม่ต้องการให้นายเป็นแบบฉัน ซึ่งน่าชมเชยมาก แต่ดูเหมือนค่อนข้างจะไม่จริง Chuck Versus the Dream Job (2009)
Very commendable.น่าชมเชยมาก Pilot (2010)
Admirable trait.น่าชมเชยจริงๆ Letters to Juliet (2010)
I think that's very admirable.ฉันคิดว่ามันน่าชมเชยมาก And Lots of Security... (2011)
Agent Lisbon, your instincts to protect your team are admirable.เจ้าหน้าที่ลิสบอน สัญชาตญาณของคุณ ที่ต้องปกป้องลูกทีมเป็นอะไรที่ น่าชมเชย Blood Feud (2012)
You're more admirable now than you were before your injury.แต่ตอนนี้เธอน่าชมเชยยิ่งกว่าก่อนที่เธอจะได้รับบาดเจ็บอีก Operation Proposal (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าชมเชย[adj.] (nāchomchoēi) EN: admirable ; praiseworthy   FR: admirable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admirable[ADJ] น่าชมเชย, See also: น่าชื่นชม, น่ายกย่อง, Syn. excellent, splendid
admiring[ADJ] น่าชมเชย, See also: น่าชื่นชม
praiseworthy[ADJ] น่าชมเชย, Syn. admirable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
rare(แรร์) adj. หายาก,น้อย,บาง,เบาบาง,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย,เลิศ,ประเสริฐ,น่าชมเชย, See also: rareness n., Syn. uncommon
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant

English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
laudable(adj) น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,น่าชมเชย
meritorious(adj) น่าชมเชย,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,มีคุณความดี,มีข้อดี
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top