ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strangely

S T R EY1 N JH L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strangely-, *strangely*, strange
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strangely(adv) น่าแปลก, See also: น่าแปลก, น่าประหลาด, ผิดปกติ, Syn. oddly, queerly, unusually

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're strangely dressed... for a knight.เจ้าแต่งตัวแปลกๆ... สำหรับอัศวิน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You know, plus he'd be grinding his hips, and my grandmother would be... yes, revolted but also strangely fascinated in a completely disturbing way... and, um...คุณจะรู้ว่าทั้งเขาต้องการจะบดสะโพกของเขาและคุณยายของฉันจะเป็น ... ใช่ไม่เห็นด้วย แต่ยังแปลกหลงใหลในทางที่รบกวนอย่างสมบูรณ์ ... และหนอ ... Wrong Turn (2003)
Because you acted really strangely after each of them.เป็นเพราะคุณทำงาน แตกต่างกับคนอื่นๆงั้นเหรอ Match Point (2005)
This country is strangely a single tribe and is ruling a country.เป็นประเทศที่แปลกมาก มีคนกลุ่มเดียวเท่านั้น ที่มีอำนาจปกครองประเทศ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I don't know, but I feel strangely attracted to you.แต่ชั้นรู้สึกว่าเธอน่าดึงดูดใจอย่างประหลาด Almost Love (2006)
Well, your dad's been doing that to me since we were kids, and strangely enough, I enjoy it.โอ้พ่อเธอชอบทำอย่างนี้กับฉัน ตั้วแต่เรายังเป็นเด็ก ถึงจะเพี้ยนหน่อย แต่ฉันก็รู้สึกดีกับมัน American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
That's strangely involuntary!ไม่ได้ตั้งใจแบบแปลกๆ Ratatouille (2007)
and, well, strangely easy to mistake for loathing.และ ก็ น่าแปลกที่มันง่ายที่จะทำสิ่งผิด ในสิ่งที่น่ารังเกียจ Stardust (2007)
Strangely enough... it would be just as accurate to call it my first novel.แปลกใช่ไหมคะ เรียกว่าเป็นนิยายเรื่องแรกของฉันจะถูกกว่า Atonement (2007)
I found a class packed with lesbians, not by choice, but still, it was strangely comforting.ผมไปเจอชั้นเรียนนึงที่มีแต่พวกเลสเบี้ยนส์ ช่วยไม่ได้ ที่ยังไงๆ มันก็สบายใจแบบแปลกๆ อยู่ดี Numb (2007)
Wow, that's, uh... that's strangely considerate of you.ว้าว เอ่อ.. คุณนี่รอบคอบจริงๆ เลยนะ Chuck Versus the Gravitron (2008)
And strangely exhilarating.และความเริงรื่นอย่างแปลกๆ Sí se puede (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strangelyAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
strangelyGroaning strangely she is hurling her overflowing passion onto the canvas!
strangelyIt was just a simple greeting but somehow I got strangely tense.
strangelyJim acted very strangely all day.
strangelyStrangely enough, he failed.
strangelyStrangely, I seldom see her.
strangelyStrangely, the cash register's total was 777 yen.
strangelyStrangely, the number of students is decreasing each year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระการ(adv) strangely, See also: queerly, Syn. ประหลาด, แปลก, น่าอัศจรรย์, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างตระการพิสดารเหลือเชื่อ, Thai Definition: อย่างที่มีความแตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
ทะแม่งๆ(adv) strangely, See also: suspiciously, queerly, Syn. ทะแม่ง, ชอบกล, Example: เขาพูดอะไรทะแม่งๆ อย่างนี้เสมอ, Thai Definition: มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย, Notes: (ปาก)
ทะแม่ง(adv) suspiciously, See also: strangely, queerly, Syn. ทะแม่งๆ, ชอบกล, Example: สิ่งที่เขาเล่ามาฟังดูทะแม่งนะ, Thai Definition: มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิจิตรพิสดาร[wijitphitsadān] (adv) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRANGELY S T R EY1 N JH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strangely (a) strˈɛɪnʤliː (s t r ei1 n jh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇しくも[くしくも, kushikumo] (adv) strangely; oddly; miraculously; mysteriously [Add to Longdo]
奇岩;奇巌[きがん, kigan] (n) strangely shaped rocks; massive rock of unusual shape [Add to Longdo]
奇岩怪石[きがんかいせき, kigankaiseki] (n) strangely shaped rocks and bizarre stones [Add to Longdo]
奇態なことに[きたいなことに, kitainakotoni] (adv) strange to say; strangely enough; it is a wonder that [Add to Longdo]
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
不思議に[ふしぎに, fushigini] (adv) strangely; oddly; mysteriously [Add to Longdo]
変に[へんに, henni] (adv) curiously; strangely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strangely \Strange"ly\, adv.
   1. As something foreign, or not one's own; in a manner
    adapted to something foreign and strange. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. In the manner of one who does not know another; distantly;
    reservedly; coldly.
    [1913 Webster]
 
       You all look strangely on me.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I do in justice charge thee . . .
       That thou commend it strangely to some place
       Where chance may nurse or end it.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. In a strange manner; in a manner or degree to excite
    surprise or wonder; wonderfully.
    [1913 Webster]
 
       How strangely active are the arts of peace!
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       It would strangely delight you to see with what
       spirit he converses.         --Law.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strangely
   adv 1: in a strange manner; "a queerly inscribed sheet of paper"
       [syn: {queerly}, {strangely}, {oddly}, {funnily}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top