ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gedanken

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gedanken-, *gedanken*
Possible hiragana form: げだんけん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Allein bei dem Gedanken geht mir einer ab!Allein bei พวก Gedanken geht mir einer AB! Sacramentum (2012)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen
gedankenlos(adj, adv) อย่างผลีผลาม, ที่ไม่ได้ตริตรองก่อน เช่น Es war gedankenlos von ihr, von dem gefährlichen Thema anzufangen. หล่อนไม่ได้คิดก่อนที่จะเริ่มหัวข้อที่ล่อแหลม
gedankenlos(adj, adv) โดยไม่ได้คิด, โดยไม่ทันได้คิด เช่น Das war gedankenlos von dir! นี่เธอไม่ได้คิดเลยนะเนี่ย!, See also: ohne nachzudenken, A. überlegt, Syn. unüberlegt
Gedankenlosigkeit(n) |die, nur Sg.| การไม่ได้คิด, การไม่ทันได้คิด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedankenaustausch { m }exchange of ideas [Add to Longdo]
Gedankenblitz { m } | Gedankenblitze { pl }sudden inspiration | sudden inspirations [Add to Longdo]
Gedankenexperiment { n }gedanken experiment; thought experiment [Add to Longdo]
Gedankengang { m }train of thought; train of thoughts [Add to Longdo]
Gedankenleser { m }mind reader [Add to Longdo]
Gedankenlosigkeit { f }thoughtlessness [Add to Longdo]
Gedankenreichtum { m }wealth of ideas [Add to Longdo]
Gedankensplitter { m }aphorism [Add to Longdo]
Gedankenstrich { m }; Strich { m }dash [Add to Longdo]
Gedankenübertragung { f } | Gedankenübertragungen { pl }telepathy | telepathies [Add to Longdo]
gedankenlos; sorglos { adj } | gedankenloser; sorgloser | am gedankenlosesten; am sorglosestenthoughtless | more thoughtless | most thoughtless [Add to Longdo]
gedankenlos { adv }thoughtlessly [Add to Longdo]
gedankenlosunreflecting [Add to Longdo]
gedankenlos { adv }unreflectingly [Add to Longdo]
gedankenlosunthinking [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
感想[かんそう, kansou] Gedanken, Eindruecke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 gedanken
  /g@?dahn?kn/, adj.
 
   Ungrounded; impractical; not well-thought-out; untried; untested.
 
   ?Gedanken? is a German word for ?thought?. A thought experiment is one you
   carry out in your head. In physics, the term gedanken experiment is used to
   refer to an experiment that is impractical to carry out, but useful to
   consider because it can be reasoned about theoretically. (A classic
   gedanken experiment of relativity theory involves thinking about a man in
   an elevator accelerating through space.) Gedanken experiments are very
   useful in physics, but must be used with care. It's too easy to idealize
   away some important aspect of the real world in constructing the
   ?apparatus?.
 
   Among hackers, accordingly, the word has a pejorative connotation. It is
   typically used of a project, especially one in artificial intelligence
   research, that is written up in grand detail (typically as a Ph.D. thesis)
   without ever being implemented to any great extent. Such a project is
   usually perpetrated by people who aren't very good hackers or find
   programming distasteful or are just in a hurry. A gedanken thesis is
   usually marked by an obvious lack of intuition about what is programmable
   and what is not, and about what does and does not constitute a clear
   specification of an algorithm. See also {AI-complete}, {DWIM}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Gedanken /gədaŋkən/ 
  cogitations

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top