ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -从-, *从*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[从, cóng, ㄘㄨㄥˊ] from, by, since, whence, through
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] One person 人 following another,  Rank: 98

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] lax; yielding; unhurried, #49 [Add to Longdo]
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, / ] from; to obey; to observe; to follow; surname Cong, #49 [Add to Longdo]
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, / ] second cousin, #49 [Add to Longdo]
[cóng ér, ㄘㄨㄥˊ ㄦˊ, / ] thus; thereby, #1,146 [Add to Longdo]
[cóng shì, ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ, / ] go for; engage in; undertake; to deal with; to handle; to do, #1,931 [Add to Longdo]
[cóng lái, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ, / ] always; at all times; never (if used in negative sentence), #2,046 [Add to Longdo]
[zì cóng, ㄗˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] since (a time); ever since, #3,342 [Add to Longdo]
[cóng cǐ, ㄘㄨㄥˊ ㄘˇ, / ] from now on; since then; henceforth, #3,376 [Add to Longdo]
[cóng xiǎo, ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] from childhood; as a child, #4,139 [Add to Longdo]
[cóng wèi, ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ, / ] never, #4,256 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get away![CN] 他身边走开 Detective Conan: The Raven Chaser (2009)
From where?[CN] 哪里? Bayside Shakedown 2 (2003)
Never.[CN] 没有过 Midnight in Paris (2011)
- Never?[CN] 来没抽过? The Band Wagon (1953)
From what?[CN] 哪? The Orphanage (2007)
I must obey.[CN] 我得服 Prospero's Books (1991)
Nobody.[CN] 没有。 The Culpepper Cattle Co. (1972)
Obey.[CN] 服 Your Highness (2011)
Fresh eggs! Eggs! Fresh eggs![JA] 産湯坑ててのたま已は 凵百コんガヘ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I never--[CN] 我来没有... Burning House of Love (2008)
- Never.[CN]  Nine Dead (2010)
There[CN] (未离开) Music of the Heart (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top