ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taste

T EY1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taste-, *taste*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taste(n) รสชาติ, See also: รส, Syn. flavour, savour
taste(n) รสนิยม, See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Syn. appreciation, judgment
taste(n) ประสาทในการรับรส
taste(n) การชิม, See also: การลิ้มรส, การชิมรส
taste(n) ประสบการณ์ (ครั้งแรกกับบางสิ่ง), Syn. experience, sample
taste(vt) ชิม, See also: ลองลิ้ม, ลิ้มรส, ลิ้มลอง, ชิมรส, Syn. sip, try
taste(vi) ชิม, See also: ลองลิ้ม, ลิ้มรส, ลิ้มลอง, ชิมรส, Syn. sip, try
taste(vt) ประสบกับ (โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกหรือระยะสั้น), See also: ได้มีประสบการณ์ในเรื่อง, ได้รู้ถึง, Syn. experience, undergo
taste(vi) ประสบกับ (โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกหรือระยะสั้น), See also: ได้มีประสบการณ์ในเรื่อง, ได้รู้ถึง
taste of(phrv) มีรสชาติเหมือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taste(เทสทฺ) n. รส, รสนิยม, รสชาติ, การชิมรส, ประสาทรส, ความพอใจ, ความสามารถในการเลือกเฟ้น, ความสามารถในการพิจาณา, จำนวนเล็กน้อย. vt. ชิมรส, ลิ้มรส, Syn. relish, savour, feel
taste budn. ปุ่มรับรส (บนเยื่อบุผิวของลิ้น)
tasteful(เทสทฺ'ฟูล) adj. มีรสนิยมดี, รสอร่อย, รู้จักเลือกเฟ้น., Syn. delectable, delicious
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง, ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum
distaste(ดิสเทส') n. ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ. vt. ไม่ชอบ, ไม่พอใจ, รังเกียจ, Syn. aversion, dislike, Ant. liking, taste
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ, น่ารังเกียจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting, repugnant

English-Thai: Nontri Dictionary
taste(n) รสชาติ, รสนิยม, ความพอใจ, การเลือกเฟ้น
taste(vt) ชิม, ลิ้มรส
distaste(n) ความไม่ถูกใจ, ความไม่พอใจ, ความรังเกียจ
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก, ไม่อร่อย, ไม่ถูกรส, ไม่ถูกใจ, ขมขื่น, น่ารังเกียจ
foretaste(n) การทดลองล่วงหน้า, การลิ้มรส
foretaste(vt) ลิ้มรส, ลองชิม, มีประสบการณ์มาก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tasteรสนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
taste centre; centre, gustatoryศูนย์รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
taste-blindnessอาการไม่รู้บางรส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tastes, elementary; tastes, fundamentalแม่รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tastes, fundamental; tastes, elementaryแม่รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
taste budตุ่มรับรส, ตุ่มขนาดเล็กที่ผิวลิ้น  ทำหน้าที่รับรสหวาน เปรี้ยว เค็ม ขม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But wait 'til you taste one, dearie.แต่รอจนกว่าคุณจะได้ลิ้มรส หนึ่งสายสวาท Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A smoked fish will taste good.ปลารมควันจะมีรสชาติที่ดี Pinocchio (1940)
I forgot what good gasoline tastes like.ฉันลืมสิ่งที่ รสนิยมที่ดีเช่นน้ำมันเบนซิน The Ugly American (1963)
I want that land so badly, I can taste it.ฉันสุดแสนจะต้องการ จนลิ้มรสได้ Blazing Saddles (1974)
Of course, you'll have the good taste not to mention that I spoke to you.- คุณคงไม่บอกใครนะ ว่าฉันพูดกับคุณ - แน่นอน Blazing Saddles (1974)
You know I respect all tastes and whimsคุณรู้ฉันพิจารณา taste and ทั้งหมด whims Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
After having satisfied him I was impressed by such special tastes in one so youngหลังจากมีพอใจเขา... ...ฉันถูกประทับใจโดย special tastes นั้น ในสิ่งหนุ่ม: สาวเกินไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But if you do, I want a taste of the gig, okay?แต่ถ้าคุณทำดีขึ้นผมต้องการเงินบ้าง ตกลงมั้ย The Blues Brothers (1980)
I see your taste in friends hasn't changed.ดูเหมือนว่า รสนิยมการหาเพื่อนของคุณ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I wanted to kill him so bad, I could taste it.ผมอยากจะฆ่าเขาดังนั้นผมสามาได้รถ First Blood (1982)
-I have this terrible taste in my mouth.ฉันมีรสชาติที่น่ากลัวนี้ในปาก ของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tasteAbstract art is not to the taste of everyone.
tasteA cold dulled his taste.
tasteAdd salt and pepper to taste.
tasteA good medicine tastes bitter.
tasteBad milk tastes sour.
tasteChocolate tastes sweet.
tasteCould I have a sample taste?
tasteDelicious looking food doesn't necessarily taste good.
tasteDid you see that couple in matching outfits just now? How tasteless!
tasteDraft beer tastes especially good on a hot day.
tasteDried fish is not to my taste.
tasteEach has his own taste.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิ้มรส(v) taste, Syn. ชิมรส, ลิ้มชิมรส, Example: รับประกันได้ว่าฝีมืออาหารร้านนี้เป็นรสชาติที่คุณไม่เคยได้ลิ้มรสจากที่ใดมาก่อน, Thai Definition: ลองรสดูโดยใช้ลิ้นในการรับรส
รสนิยม(n) taste, See also: liking, preference, fondness, Syn. ความพอใจ, ความชอบ, Example: รัฐบาลตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น เพื่อปลอบใจประชาชน, Thai Definition: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
เทียบ(v) taste, See also: test, try, sample, Thai Definition: ชิมอาหารหรือยาก่อนที่จะถวายพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านายเพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นพิษ ในคำว่าเทียบเครื่อง เทียบพระโอสถ, Notes: (ราชา)
รส(n) taste, See also: tang, smack, flavor, savour, sense of taste, Example: คนอังกฤษดื่มเบียร์รสจืด ต่างกับคนไทยที่ชอบรสเยอรมัน, Count Unit: รส, Thai Definition: สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ง้วน(n) savour, See also: taste, relish, flavour, Syn. รสโอชะ, รสอร่อย, Ant. ไม่อร่อย, ไร้รสชาติ, Example: ง้วนผึ้ง คือ ละอองดอกไม้ที่ผึ้งนำมาสะสมไว้ที่รัง มีสีเหลือง มีรสมัน หอมหวาน
ออกรส(v) taste, See also: savor, savour, Syn. มีรส, Example: บ้างครั้งชีวิตของคนหนุ่มก็มีแต่จืดมลืดชืด ไม่ออกรสเท่ากับกินแกงเผ็ด, Thai Definition: มีรสมีชาติ
รสชาติ(n) taste, See also: flavour, savour, Syn. รส, Example: การปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงบางชนิดจะทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปได้
ช่ำช่า(adj) insipid, See also: tasteless, savorless, vapid, dull, Syn. ไม่มีรส, จืดชืด, Example: มื้อเย็นสำหรับวันนี้เขาทานน้อยเป็นพิเศษเพราะรสช่ำช่าของอาหาร
ชิม(v) taste, See also: savour, savor, try, sample, Syn. ลอง, ลิ้ม, Example: แม่ครัวมักชิมอาหารทุกครั้ง เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยถูกปาก, Thai Definition: ลองลิ้มรสดูด้วยปลายลิ้น, ทดลองให้รู้รสเสียก่อน
ชืด(adj) tasteless, See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid, Syn. จืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ, Example: ซุปนี้มีรสชืดแท้ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อร่อยมาก[arøi māk] (adj) EN: delicious ; very good (in taste)  FR: très bon ; délicieux ; succulent
ชืด[cheūt] (adj) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid  FR: fade ; insipide ; sans saveur
ชิม[chim] (v) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample  FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชิมลาง[chimlāng] (v) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out
ชิมรส[chim rot] (v) EN: taste (check the taste)  FR: goûter ; vérifier le goût
โดนใจ[dōnjai] (v) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with
เอมโอช[ēm-ōt] (x) EN: sweet taste
จืด[jeūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; not spicy  FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดชืด[jeūtcheūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab
จิบ[jip] (v) EN: sip ; taste ; drink ; suck  FR: boire à petites gorgées ; siroter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TASTE T EY1 S T
TASTER T EY1 S T ER0
TASTES T EY1 S T S
TASTED T EY1 S T IH0 D
TASTED T EY1 S T AH0 D
TASTERS T EY1 S T ER0 Z
TASTEFUL T EY1 S T F AH0 L
TASTER'S T EY1 S T ER0 Z
TASTELESS T EY1 S T L AH0 S
TASTEFULLY T EY1 S T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taste (v) tˈɛɪst (t ei1 s t)
tasted (v) tˈɛɪstɪd (t ei1 s t i d)
taster (n) tˈɛɪstər (t ei1 s t @ r)
tastes (v) tˈɛɪsts (t ei1 s t s)
tasters (n) tˈɛɪstəz (t ei1 s t @ z)
tasteful (j) tˈɛɪstfəl (t ei1 s t f @ l)
tasteless (j) tˈɛɪstləs (t ei1 s t l @ s)
tastefully (a) tˈɛɪstfəliː (t ei1 s t f @ l ii)
tastelessly (a) tˈɛɪstləsliː (t ei1 s t l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] taste #2,181 [Add to Longdo]
滋味[zī wèi, ㄗ ㄨㄟˋ, ] taste #6,601 [Add to Longdo]
品味[pǐn wèi, ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, ] taste #8,035 [Add to Longdo]
无味[wú wèi, ㄨˊ ㄨㄟˋ, / ] tasteless; odorless #27,073 [Add to Longdo]
没有品味[méi yǒu pǐn wèi, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, / ] tasteless [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschmack { m } | Geschmäcker { pl }taste | tastes [Add to Longdo]
Geschmacksknospe { f } [ anat. ]taste bud [Add to Longdo]
Taste { f }bar [Add to Longdo]
Tastenhinweis { m }softkey [Add to Longdo]
Taste { f } | Tasten { pl }key | keys [Add to Longdo]
Tastenhub { m }key drop [Add to Longdo]
Taste { f }; Taster { m } | Tasten { pl }button; pushbutton | buttons [Add to Longdo]
Tastenanschlag { m }keyboard stroke [Add to Longdo]
Tastenanschlag { m }; Tastendruck { m }keystroke [Add to Longdo]
Tastencode { m } | Tastencodes { pl }keycode | keycodes [Add to Longdo]
Tastendruck { m } | Tastendrücke { pl }keypress | keystrokes [Add to Longdo]
Tastenfeld { n }key panel [Add to Longdo]
Tastengruppe { f }button block [Add to Longdo]
Tastenknopf { m }key button [Add to Longdo]
Tastenname { m }keyname [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf, ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) #1,194 [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) acid; (2) sourness; sour taste; (P) #2,210 [Add to Longdo]
趣味[しゅみ, shumi] (n) (1) hobby; pastime; (2) tastes; preference; liking; (P) #2,585 [Add to Longdo]
[み, mi] (adj-na, n) (1) flavor; flavour; taste; (2) charm; style; (3) experience; (adj-na) (4) (See 味な) smart; clever; witty; strange; (P) #3,646 [Add to Longdo]
[み, mi] (n) (1) (sense of) taste; (suf, ctr) (2) counter for food, drink, medicine, etc. #3,646 [Add to Longdo]
薄い[うすい, usui] (adj-i) (1) thin; (2) pale; light; (3) watery; dilute; sparse; (4) weak (taste, etc.); (5) slim (probability, etc.); small; (P) #7,108 [Add to Longdo]
好み[ごのみ, gonomi] (n) liking; taste; choice; (P) #7,624 [Add to Longdo]
同好[どうこう, doukou] (n) similar tastes; (P) #8,924 [Add to Longdo]
センス[sensu] (n) good taste (for music, style, tact, etc.) (from sense); (P) #11,658 [Add to Longdo]
雅人[がじん, gajin] (n) individual of taste #12,626 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
探る[さぐる, saguru] tasten, suchen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top