ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taste

T EY1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taste-, *taste*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taste(n) รสชาติ, See also: รส, Syn. flavour, savour
taste(n) รสนิยม, See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Syn. appreciation, judgment
taste(n) ประสาทในการรับรส
taste(n) การชิม, See also: การลิ้มรส, การชิมรส
taste(n) ประสบการณ์ (ครั้งแรกกับบางสิ่ง), Syn. experience, sample
taste(vt) ชิม, See also: ลองลิ้ม, ลิ้มรส, ลิ้มลอง, ชิมรส, Syn. sip, try
taste(vi) ชิม, See also: ลองลิ้ม, ลิ้มรส, ลิ้มลอง, ชิมรส, Syn. sip, try
taste(vt) ประสบกับ (โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกหรือระยะสั้น), See also: ได้มีประสบการณ์ในเรื่อง, ได้รู้ถึง, Syn. experience, undergo
taste(vi) ประสบกับ (โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกหรือระยะสั้น), See also: ได้มีประสบการณ์ในเรื่อง, ได้รู้ถึง
taste of(phrv) มีรสชาติเหมือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taste(เทสทฺ) n. รส, รสนิยม, รสชาติ, การชิมรส, ประสาทรส, ความพอใจ, ความสามารถในการเลือกเฟ้น, ความสามารถในการพิจาณา, จำนวนเล็กน้อย. vt. ชิมรส, ลิ้มรส, Syn. relish, savour, feel
taste budn. ปุ่มรับรส (บนเยื่อบุผิวของลิ้น)
tasteful(เทสทฺ'ฟูล) adj. มีรสนิยมดี, รสอร่อย, รู้จักเลือกเฟ้น., Syn. delectable, delicious
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง, ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum
distaste(ดิสเทส') n. ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ. vt. ไม่ชอบ, ไม่พอใจ, รังเกียจ, Syn. aversion, dislike, Ant. liking, taste
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ, น่ารังเกียจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting, repugnant

English-Thai: Nontri Dictionary
taste(n) รสชาติ, รสนิยม, ความพอใจ, การเลือกเฟ้น
taste(vt) ชิม, ลิ้มรส
distaste(n) ความไม่ถูกใจ, ความไม่พอใจ, ความรังเกียจ
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก, ไม่อร่อย, ไม่ถูกรส, ไม่ถูกใจ, ขมขื่น, น่ารังเกียจ
foretaste(n) การทดลองล่วงหน้า, การลิ้มรส
foretaste(vt) ลิ้มรส, ลองชิม, มีประสบการณ์มาก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tasteรสนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
taste centre; centre, gustatoryศูนย์รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
taste-blindnessอาการไม่รู้บางรส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tastes, elementary; tastes, fundamentalแม่รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tastes, fundamental; tastes, elementaryแม่รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
taste budตุ่มรับรส, ตุ่มขนาดเล็กที่ผิวลิ้น  ทำหน้าที่รับรสหวาน เปรี้ยว เค็ม ขม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But wait 'til you taste one, dearie.แต่รอจนกว่าคุณจะได้ลิ้มรส หนึ่งสายสวาท Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A smoked fish will taste good.ปลารมควันจะมีรสชาติที่ดี Pinocchio (1940)
I forgot what good gasoline tastes like.ฉันลืมสิ่งที่ รสนิยมที่ดีเช่นน้ำมันเบนซิน The Ugly American (1963)
I want that land so badly, I can taste it.ฉันสุดแสนจะต้องการ จนลิ้มรสได้ Blazing Saddles (1974)
Of course, you'll have the good taste not to mention that I spoke to you.- คุณคงไม่บอกใครนะ ว่าฉันพูดกับคุณ - แน่นอน Blazing Saddles (1974)
You know I respect all tastes and whimsคุณรู้ฉันพิจารณา taste and ทั้งหมด whims Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
After having satisfied him I was impressed by such special tastes in one so youngหลังจากมีพอใจเขา... ...ฉันถูกประทับใจโดย special tastes นั้น ในสิ่งหนุ่ม: สาวเกินไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But if you do, I want a taste of the gig, okay?แต่ถ้าคุณทำดีขึ้นผมต้องการเงินบ้าง ตกลงมั้ย The Blues Brothers (1980)
I see your taste in friends hasn't changed.ดูเหมือนว่า รสนิยมการหาเพื่อนของคุณ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I wanted to kill him so bad, I could taste it.ผมอยากจะฆ่าเขาดังนั้นผมสามาได้รถ First Blood (1982)
-I have this terrible taste in my mouth.ฉันมีรสชาติที่น่ากลัวนี้ในปาก ของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tasteAbstract art is not to the taste of everyone.
tasteA cold dulled his taste.
tasteAdd salt and pepper to taste.
tasteA good medicine tastes bitter.
tasteBad milk tastes sour.
tasteChocolate tastes sweet.
tasteCould I have a sample taste?
tasteDelicious looking food doesn't necessarily taste good.
tasteDid you see that couple in matching outfits just now? How tasteless!
tasteDraft beer tastes especially good on a hot day.
tasteDried fish is not to my taste.
tasteEach has his own taste.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิ้มรส(v) taste, Syn. ชิมรส, ลิ้มชิมรส, Example: รับประกันได้ว่าฝีมืออาหารร้านนี้เป็นรสชาติที่คุณไม่เคยได้ลิ้มรสจากที่ใดมาก่อน, Thai Definition: ลองรสดูโดยใช้ลิ้นในการรับรส
รสนิยม(n) taste, See also: liking, preference, fondness, Syn. ความพอใจ, ความชอบ, Example: รัฐบาลตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น เพื่อปลอบใจประชาชน, Thai Definition: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
เทียบ(v) taste, See also: test, try, sample, Thai Definition: ชิมอาหารหรือยาก่อนที่จะถวายพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านายเพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นพิษ ในคำว่าเทียบเครื่อง เทียบพระโอสถ, Notes: (ราชา)
รส(n) taste, See also: tang, smack, flavor, savour, sense of taste, Example: คนอังกฤษดื่มเบียร์รสจืด ต่างกับคนไทยที่ชอบรสเยอรมัน, Count Unit: รส, Thai Definition: สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ง้วน(n) savour, See also: taste, relish, flavour, Syn. รสโอชะ, รสอร่อย, Ant. ไม่อร่อย, ไร้รสชาติ, Example: ง้วนผึ้ง คือ ละอองดอกไม้ที่ผึ้งนำมาสะสมไว้ที่รัง มีสีเหลือง มีรสมัน หอมหวาน
ออกรส(v) taste, See also: savor, savour, Syn. มีรส, Example: บ้างครั้งชีวิตของคนหนุ่มก็มีแต่จืดมลืดชืด ไม่ออกรสเท่ากับกินแกงเผ็ด, Thai Definition: มีรสมีชาติ
รสชาติ(n) taste, See also: flavour, savour, Syn. รส, Example: การปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงบางชนิดจะทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปได้
ช่ำช่า(adj) insipid, See also: tasteless, savorless, vapid, dull, Syn. ไม่มีรส, จืดชืด, Example: มื้อเย็นสำหรับวันนี้เขาทานน้อยเป็นพิเศษเพราะรสช่ำช่าของอาหาร
ชิม(v) taste, See also: savour, savor, try, sample, Syn. ลอง, ลิ้ม, Example: แม่ครัวมักชิมอาหารทุกครั้ง เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยถูกปาก, Thai Definition: ลองลิ้มรสดูด้วยปลายลิ้น, ทดลองให้รู้รสเสียก่อน
ชืด(adj) tasteless, See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid, Syn. จืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ, Example: ซุปนี้มีรสชืดแท้ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อร่อยมาก[arøi māk] (adj) EN: delicious ; very good (in taste)  FR: très bon ; délicieux ; succulent
ชืด[cheūt] (adj) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid  FR: fade ; insipide ; sans saveur
ชิม[chim] (v) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample  FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชิมลาง[chimlāng] (v) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out
ชิมรส[chim rot] (v) EN: taste (check the taste)  FR: goûter ; vérifier le goût
โดนใจ[dōnjai] (v) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with
เอมโอช[ēm-ōt] (x) EN: sweet taste
จืด[jeūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; not spicy  FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดชืด[jeūtcheūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab
จิบ[jip] (v) EN: sip ; taste ; drink ; suck  FR: boire à petites gorgées ; siroter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TASTE T EY1 S T
TASTER T EY1 S T ER0
TASTES T EY1 S T S
TASTED T EY1 S T IH0 D
TASTED T EY1 S T AH0 D
TASTERS T EY1 S T ER0 Z
TASTEFUL T EY1 S T F AH0 L
TASTER'S T EY1 S T ER0 Z
TASTELESS T EY1 S T L AH0 S
TASTEFULLY T EY1 S T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taste (v) tˈɛɪst (t ei1 s t)
tasted (v) tˈɛɪstɪd (t ei1 s t i d)
taster (n) tˈɛɪstər (t ei1 s t @ r)
tastes (v) tˈɛɪsts (t ei1 s t s)
tasters (n) tˈɛɪstəz (t ei1 s t @ z)
tasteful (j) tˈɛɪstfəl (t ei1 s t f @ l)
tasteless (j) tˈɛɪstləs (t ei1 s t l @ s)
tastefully (a) tˈɛɪstfəliː (t ei1 s t f @ l ii)
tastelessly (a) tˈɛɪstləsliː (t ei1 s t l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] taste, #2,181 [Add to Longdo]
滋味[zī wèi, ㄗ ㄨㄟˋ, ] taste, #6,601 [Add to Longdo]
品味[pǐn wèi, ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, ] taste, #8,035 [Add to Longdo]
无味[wú wèi, ㄨˊ ㄨㄟˋ, / ] tasteless; odorless, #27,073 [Add to Longdo]
没有品味[méi yǒu pǐn wèi, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, / ] tasteless [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschmack { m } | Geschmäcker { pl }taste | tastes [Add to Longdo]
Geschmacksknospe { f } [ anat. ]taste bud [Add to Longdo]
Taste { f }bar [Add to Longdo]
Tastenhinweis { m }softkey [Add to Longdo]
Taste { f } | Tasten { pl }key | keys [Add to Longdo]
Tastenhub { m }key drop [Add to Longdo]
Taste { f }; Taster { m } | Tasten { pl }button; pushbutton | buttons [Add to Longdo]
Tastenanschlag { m }keyboard stroke [Add to Longdo]
Tastenanschlag { m }; Tastendruck { m }keystroke [Add to Longdo]
Tastencode { m } | Tastencodes { pl }keycode | keycodes [Add to Longdo]
Tastendruck { m } | Tastendrücke { pl }keypress | keystrokes [Add to Longdo]
Tastenfeld { n }key panel [Add to Longdo]
Tastengruppe { f }button block [Add to Longdo]
Tastenknopf { m }key button [Add to Longdo]
Tastenname { m }keyname [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp, adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
かすかす[kasukasu] (adj-na, adj-no, adv, vs) (1) dry (and tasteless); (adv, vs) (2) barely; just [Add to Longdo]
しつこい(P);しつっこい[shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
すればするほど[surebasuruhodo] (exp) the more you do (it), the... (i.e. "the more you drink, the better it tastes") [Add to Longdo]
ぼそぼそ[bosoboso] (adj-na, adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
まったり[mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle) [Add to Longdo]
アメリカンコーヒー[amerikanko-hi-] (n) American coffee (i.e. weak and tasteless) [Add to Longdo]
センス[sensu] (n) good taste (for music, style, tact, etc.) (from sense); (P) [Add to Longdo]
ツボる[tsubo ru] (v5r) to hit the bullseye (of tastes, humour, etc.) [Add to Longdo]
テースト[te-suto] (n) taste [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
探る[さぐる, saguru] tasten, suchen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taste \Taste\, n.
   1. The act of tasting; gustation.
    [1913 Webster]
 
   2. A particular sensation excited by the application of a
    substance to the tongue; the quality or savor of any
    substance as perceived by means of the tongue; flavor; as,
    the taste of an orange or an apple; a bitter taste; an
    acid taste; a sweet taste.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physiol.) The one of the five senses by which certain
    properties of bodies (called their taste, savor, flavor)
    are ascertained by contact with the organs of taste.
    [1913 Webster]
 
   Note: Taste depends mainly on the contact of soluble matter
      with the terminal organs (connected with branches of
      the glossopharyngeal and other nerves) in the papillae
      on the surface of the tongue. The base of the tongue is
      considered most sensitive to bitter substances, the
      point to sweet and acid substances.
      [1913 Webster]
 
   4. Intellectual relish; liking; fondness; -- formerly with
    of, now with for; as, he had no taste for study.
    [1913 Webster]
 
       I have no taste
       Of popular applause.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. The power of perceiving and relishing excellence in human
    performances; the faculty of discerning beauty, order,
    congruity, proportion, symmetry, or whatever constitutes
    excellence, particularly in the fine arts and
    belles-letters; critical judgment; discernment.
    [1913 Webster]
 
   6. Manner, with respect to what is pleasing, refined, or in
    accordance with good usage; style; as, music composed in
    good taste; an epitaph in bad taste.
    [1913 Webster]
 
   7. Essay; trial; experience; experiment. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. A small portion given as a specimen; a little piece tasted
    or eaten; a bit. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   9. A kind of narrow and thin silk ribbon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Savor; relish; flavor; sensibility; gout.
 
   Usage: {Taste}, {Sensibility}, {Judgment}. Some consider
      taste as a mere sensibility, and others as a simple
      exercise of judgment; but a union of both is requisite
      to the existence of anything which deserves the name.
      An original sense of the beautiful is just as
      necessary to aesthetic judgments, as a sense of right
      and wrong to the formation of any just conclusions on
      moral subjects. But this "sense of the beautiful" is
      not an arbitrary principle. It is under the guidance
      of reason; it grows in delicacy and correctness with
      the progress of the individual and of society at
      large; it has its laws, which are seated in the nature
      of man; and it is in the development of these laws
      that we find the true "standard of taste."
      [1913 Webster]
 
         What, then, is taste, but those internal powers,
         Active and strong, and feelingly alive
         To each fine impulse? a discerning sense
         Of decent and sublime, with quick disgust
         From things deformed, or disarranged, or gross
         In species? This, nor gems, nor stores of gold,
         Nor purple state, nor culture, can bestow,
         But God alone, when first his active hand
         Imprints the secret bias of the soul.
                          --Akenside.
      [1913 Webster]
 
   {Taste buds}, or {Taste goblets} (Anat.), the flask-shaped
    end organs of taste in the epithelium of the tongue. They
    are made up of modified epithelial cells arranged somewhat
    like leaves in a bud.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taste \Taste\ (t[=a]st), v. t. [imp. & p. p. {Tasted}; p. pr. &
   vb. n. {Tasting}.] [OE. tasten to feel, to taste, OF. taster,
   F. tater to feel, to try by the touch, to try, to taste,
   (assumed) LL. taxitare, fr. L. taxare to touch sharply, to
   estimate. See {Tax}, v. t.]
   1. To try by the touch; to handle; as, to taste a bow. [Obs.]
    --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       Taste it well and stone thou shalt it find.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To try by the touch of the tongue; to perceive the relish
    or flavor of (anything) by taking a small quantity into a
    mouth. Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       When the ruler of the feast had tasted the water
       that was made wine.          --John ii. 9.
    [1913 Webster]
 
       When Commodus had once tasted human blood, he became
       incapable of pity or remorse.     --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   3. To try by eating a little; to eat a small quantity of.
    [1913 Webster]
 
       I tasted a little of this honey.   --1 Sam. xiv.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   4. To become acquainted with by actual trial; to essay; to
    experience; to undergo.
    [1913 Webster]
 
       He . . . should taste death for every man. --Heb.
                          ii. 9.
    [1913 Webster]
 
   5. To partake of; to participate in; -- usually with an
    implied sense of relish or pleasure.
    [1913 Webster]
 
       Thou . . . wilt taste
       No pleasure, though in pleasure, solitary. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taste \Taste\, v. i.
   1. To try food with the mouth; to eat or drink a little only;
    to try the flavor of anything; as, to taste of each kind
    of wine.
    [1913 Webster]
 
   2. To have a smack; to excite a particular sensation, by
    which the specific quality or flavor is distinguished; to
    have a particular quality or character; as, this water
    tastes brackish; the milk tastes of garlic.
    [1913 Webster]
 
       Yea, every idle, nice, and wanton reason
       Shall to the king taste of this action. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To take sparingly.
    [1913 Webster]
 
       For age but tastes of pleasures, youth devours.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To have perception, experience, or enjoyment; to partake;
    as, to taste of nature's bounty. --Waller.
    [1913 Webster]
 
       The valiant never taste of death but once. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 taste
   n 1: the sensation that results when taste buds in the tongue
      and throat convey information about the chemical
      composition of a soluble stimulus; "the candy left him with
      a bad taste"; "the melon had a delicious taste" [syn:
      {taste}, {taste sensation}, {gustatory sensation}, {taste
      perception}, {gustatory perception}]
   2: a strong liking; "my own preference is for good literature";
     "the Irish have a penchant for blarney" [syn: {preference},
     {penchant}, {predilection}, {taste}]
   3: delicate discrimination (especially of aesthetic values);
     "arrogance and lack of taste contributed to his rapid
     success"; "to ask at that particular time was the ultimate in
     bad taste" [syn: {taste}, {appreciation}, {discernment},
     {perceptiveness}]
   4: a brief experience of something; "he got a taste of life on
     the wild side"; "she enjoyed her brief taste of independence"
   5: a small amount eaten or drunk; "take a taste--you'll like it"
     [syn: {taste}, {mouthful}]
   6: the faculty of distinguishing sweet, sour, bitter, and salty
     properties in the mouth; "his cold deprived him of his sense
     of taste" [syn: {taste}, {gustation}, {sense of taste},
     {gustatory modality}]
   7: a kind of sensing; distinguishing substances by means of the
     taste buds; "a wine tasting" [syn: {taste}, {tasting}]
   v 1: have flavor; taste of something [syn: {taste}, {savor},
      {savour}]
   2: perceive by the sense of taste; "Can you taste the garlic?"
   3: take a sample of; "Try these new crackers"; "Sample the
     regional dishes" [syn: {sample}, {try}, {try out}, {taste}]
   4: have a distinctive or characteristic taste; "This tastes of
     nutmeg" [syn: {smack}, {taste}]
   5: distinguish flavors; "We tasted wines last night"
   6: experience briefly; "The ex-slave tasted freedom shortly
     before she died"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 taste
  n.
 
   1. The quality in a program that tends to be inversely proportional to the
   number of features, hacks, and kluges programmed into it. Also tasty,
   tasteful, tastefulness. ?This feature comes in N tasty flavors.? Although
   tasty and flavorful are essentially synonyms, taste and {flavor} are not.
   Taste refers to sound judgment on the part of the creator; a program or
   feature can exhibit taste but cannot have taste. On the other hand, a
   feature can have {flavor}. Also, {flavor} has the additional meaning of
   ?kind? or ?variety? not shared by taste. The marked sense of {flavor} is
   more popular than taste, though both are widely used. See also {elegant}.
 
   2. Alt. sp. of {tayste}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Taste /tastə/ 
  bar; button; key; pushbutton

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top