ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มหัศจรรย์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มหัศจรรย์-, *มหัศจรรย์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหัศจรรย์(adj) miraculous, See also: wonderful, amazing, astonishing, marvelous, magical, Syn. อัศจรรย์, น่าพิศวง, Example: มนุษย์ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ ที่แก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบ, Thai Definition: แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มหัศจรรย์ใจ(v) be amazed, See also: be astonished, wonder, marvel, Syn. แปลกใจ, อัศจรรย์ใจ, Example: ฉันมหัศจรรย์ใจจริงๆ ที่มหาชนเรียกร้องให้มีการชำระล้างความสกปรกต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มหัศจรรย์(มะหัดสะจัน) ว. แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก, ผิดปรกติวิสัยของธรรมชาติ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sexual fantasiesมหัศจรรย์ทางเพศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a magic wishing apple.มันเป็นความมหัศจรรย์ที่ ต้องการแอปเปิ้ล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It'll take a miracle to get us out of here.มันจะใช้ความมหัศจรรย์ที่จะทำ ให้เราออกจากที่นี่ Pinocchio (1940)
That's the one privilege I claim as the host. What will you be? Alice in Wonderland, with that ribbon around your hair?เจ้าภาพก็มีอภิสิทธิ์แบบนี้ล่ะ แล้วคุณจะเป็นอะไร เป็นอลิซในแดนมหัศจรรย์มีโบว์ผูกผมดีมั้ย Rebecca (1940)
Who was in The Amazing Mrs Bainbridge?ที่อยู่ในความมหัศจรรย์นางบริดจ์? 12 Angry Men (1957)
What you did in Noakhali, Bapu, was a miracle.ที่คุณทำในโนกาลี มันมหัศจรรย์ Gandhi (1982)
Now you can see the magic of the rock you bring back.ตอนนี้คุณสามารถเห็นความมหัศจรรย์ของหินที่คุณกลับมา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
you're talking to mr. hands.คุณกำลังพูดถึง มือมหัศจรรย์คู่นี้นะ Spies Like Us (1985)
Am I in the twilight zone or am I just nuts?นี่ผมกำลังอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ที่ไหนกันเนี่ย? Mannequin (1987)
They want me to keep doing brilliant windows.เธอต้องการให้ผมทำสิ่งมหัศจรรย์อย่างนั้นอีก คุณต้องช่วยผมนะ Mannequin (1987)
You are magic.คุณช่างมหัศจรรย์จริง ๆ Mannequin (1987)
Fencing, fighting, torture, revenge, giants, monsters, chases, escapes, true love, miracles.การประลองดาบ , การต่อสู้ , การทรมาน , การแก้แค้น ยักษ์ , สัตว์ประหลาด , การไล่ล่า การหลบหนี , รักแท้ , และสิ่งมหัศจรรย์ The Princess Bride (1987)
That's a miracle pill?นั่นยามหัศจรรย์เหรอ? The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหัศจรรย์[mahatsajan] (adj) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical  FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
มหัศจรรย์ใจ[mahatsajan] (v) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fantastic(adj) มหัศจรรย์, See also: เยี่ยมยอด, วิเศษ, Syn. brilliant, great, Ant. ordinary
out of the world(idm) มหัศจรรย์, See also: สุดวิเศษ, สุดยอด, ไม่ธรรมดา
magical(adj) วิเศษ, See also: มหัศจรรย์, ซึ่งมีเวทมนตร์, Syn. charming, magic, Ant. natural
phenomenal(adj) มหัศจรรย์, See also: แปลกประหลาด, พิเศษ, ยอดเยี่ยม, Syn. outstanding, surpassing, unprecedented
prodigious(adj) มหัศจรรย์, Syn. wonderful
wondrous(adj) มหัศจรรย์, See also: น่าพิศวง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. marvelous, splendid, wonderful, Ant. average, ordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fab(แฟป) adj. ไม่น่าเชื่อ, มหัศจรรย์
gigo(กิโก) ย่อมาจาก garbage in , garbage out พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลว่า เข้าผิด ออกผิด แต่ถ้าแปลตามตัวจะได้ว่า ขยะเข้า ขยะออก เป็นคำกล่าวที่ใช้เตือนสติผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่า ถ้าใส่ข้อมูลที่ไร้คุณค่าลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องก็มิอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นมีค่าขึ้นมาได้เลย อีกนัยหนึ่ง เป็นการบอกให้นักคอมพิวเตอร์มือใหม่รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หาใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเนรมิตข้อมูลเลว ๆ ให้เป็นสารสนเทศ (information) ดี ๆ ได้ ถ้าใส่ขยะ (ข้อมูลเลว ๆ) เข้าไป ก็จะได้ขยะ (สารสนเทศเลว ๆ) ออกมา
mysticism(มิส'ทิซิสซึม) n. ลัทธิผีสางเวทมนตร์, ความคิดที่ลึกลับ, เรื่องประหลาดมหัศจรรย์
phenomenal(ฟินอม'มเนิล) adj. พิเศษ, ประหลาด, เด่น, ยอดเยี่ยม, มหัศจรรย์, เป็นปรากฎการณ์, ซึ่งรับรู้โดยประสาทสัมผัส.
portent(พอร์'เทินทฺ) n. ลาง, การบอกเหตุล่วงหน้า, ความมหัศจรรย์, เรื่องปาฏิหารย์, เรื่องประหลาด
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง, ไม่เป็นมงคล, มหัศจรรย์, ทะนงตัว, วางท่าวางทาง.
preternatural(พรีเทอแนช'เชอเริล) adj. ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ผิดธรรมชาติ, วิเศษ, กาย-สิทธิ, มหัศจรรย์., See also: preternaturalism, preternaturality, preternaluralism n., Syn. exceptional
prodigious(พระดิจ'เจียส) adj. มหาศาล, อย่างยิ่ง, มหันต์, ใหญ่โตมโหาฬาร, มหัศจรรย์, งงงวย, แปลกประหลาด., See also: prodigiousness n., Syn. enormous, Ant. scant
prodigy(พรอด'ดิจี) n. อัจฉริยบุคคล, ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์, สิ่งแปลกประหลาด, สิ่งผิดปกติ, สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร, สิ่งที่เป็นลาง, Syn. marvel
seven wonders of the worln. สิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของโลก (พีระมิดแห่งอียิปต์, สุสานที่ Halicarnassus, วิหารแห่งอาร์ทีมิสที่ Ephesus, สวนลอยแห่งบาบิโลน, รูปปั้นยักษ์ที่เกาะโรดส์, รูปปั้นเทพเจ้าซีอุสโดยฟิเดียสแห่งโอลิมเปีย, ประภาคารยักษ์ที่อเล็กซานเดรีย)

English-Thai: Nontri Dictionary
bizarre(adj) แปลกประหลาด, วิตถาร, ผิดปกติ, มหัศจรรย์
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย, เรื่องมหัศจรรย์, เรื่องโกหก, เรื่องประหลาด
marvel(n) ของมหัศจรรย์, ความประหลาดใจ, ความพิศวง
marvellous(adj) มหัศจรรย์, เหลือเชื่อ, น่าพิศวง, ยิ่งใหญ่, ดีเลิศ
miracle(n) ปาฏิหาริย์, ความมหัศจรรย์, อภินิหาร, อาเพศ
miraculous(adj) มหัศจรรย์, อัศจรรย์, แปลก, เหลือเชื่อ, อภินิหาร, ปาฏิหาริย์
mystery(n) ความลึกลับ, ความพิศวง, ความประหลาดมหัศจรรย์
phenomenal(adj) เกี่ยวกับปรากฏการณ์, มหัศจรรย์, ประหลาด, ยอดเยี่ยม
portent(n) ลางสังหรณ์, เรื่องประหลาด, เรื่องมหัศจรรย์, ลางบอกเหตุ
portentous(adj) เป็นลางร้าย, เป็นลางสังหรณ์, ไม่เป็นมงคล, มหัศจรรย์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
quaint(adj) มหัศจรรย์, น่าพิศวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不思議だな[ふしぎだな, fushigidana] (colloq) มหัศจรรย์จริงๆ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top