ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cool

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cool-, *cool*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
so coolเจ๋ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cool(n) ความทันสมัย, Syn. stylishness
cool(n) ความสงบเยือกเย็น, Syn. calmness
cool(adj) ใจเย็น, Syn. calm, composed, coolheaded
cool(adj) ซึ่งมีจังหวะที่ผ่อนคลาย (บทเพลง)
cool(adj) ดีเลิศ (คำสแลง), See also: ดีเยี่ยม, Syn. excellent
cool(adj) ทันสมัย, Syn. fashionable
cool(vt) ทำให้เย็นลง, Syn. chill, cool down
cool(vt) ทำให้ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น), Syn. cool down
cool(adj) เย็น, See also: หนาวเย็น, Syn. cooling, chilly, frosty, Ant. heated
cool(adj) เย็นชา, See also: ซึ่งไร้ความรู้สึก, ซึ่งไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cool(คูล) { cooled, cooling, cools } adj. เย็น, เย็นสบาย, เยือกเย็น, สุขุม, เฉยเมย, หน้าด้าน, หน้าหนา, ไร้ความกระตือรือร้น, ไร้อารมณ์, ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง, มีอารมณ์น้อยลง, กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง, ทำให้สงบลง, ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
coolant(คูล'ลันทฺ) n. สารลดอุณหภูมิ
cooler(คูล'เลอะ) n. เครื่องทำความเย็น, ตู้เย็น, ภาชนะแช่เย็น, ภาชนะเก็บของเย็น, น้ำยาทำความเย็น, ห้องขังเดี่ยว, คุก, Syn. refrigerant
coolie(คู'ลี) n. กุลี, กรรมกรผู้ใช้แรงหนัก
coolish(คุล'ลิช) adj. ค่อนข้างเย็น
cooly(คูล'ลี) n. กุลี, Syn. coolie
air-cool(แอร์' คูล) vt. ทำให้อากาศถ่ายเทเย็น. -air-cooler n., Syn. air-condition
water coolern. เครื่องทำให้น้ำเย็นและจ่ายน้ำ
water-cool(วอ'เทอะคูล) vt. ใช้น้ำทำให้เย็น

English-Thai: Nontri Dictionary
cool(adj) เย็น, เยือกเย็น, ใจเย็น, สุขุม, เฉยเมย, ไร้อารมณ์
cool(vt) ไม่แยแส, เหินห่าง, เฉยเมย, คลาย
cooler(n) ตู้เย็น, เครื่องทำความเย็น, คุก, ห้องขังเดี่ยว
coolie(n) กุลี, กรรมกร, จับกัง, ผู้ใช้แรงงาน
coolness(n) ความเย็น, ความเยือกเย็น, ความสุขุม, ความใจเย็น, ความเฉยเมย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cool bloodอย่างเลือดเย็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cool colourสีเย็น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cool time; off-timeเวลาเย็นตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
coolantตัวทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coolantตัวทำให้เย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coolant-override valve; vacuum-control valveลิ้นช่องสุญญากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooled shoeตัวประกับหล่อเย็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
coolerชุดทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooler refrigerating effectผลทำความเย็นของชุดทำให้เย็น มีความหมายเหมือนกับ system refrigerating effect [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling capacityวิสัยสามารถทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coolอากาศเย็น, Example: อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 16 - 23 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Coolอากาศเย็น [อุตุนิยมวิทยา]
Cool Downการผ่อนให้เย็นลง [การแพทย์]
Cool down Chamber Machineเครื่องคูลดาวน์, Example: เครื่องลดอุณหภูมิกระจกให้เย็นตัวลงเร็วกว่าปกติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cool Dry Placeที่เย็นและแห้ง [การแพทย์]
Coolantตัวทำให้เย็น, สารระบายหรือถ่ายโอนความร้อนที่หมุนเวียนในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เช่น น้ำ น้ำมวลหนัก อากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ โซเดียมเหลว และโลหะผสมโซเดียม-โพแทสเซียม [นิวเคลียร์]
Coolingการแช่เย็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coolingการทำให้เย็น [TU Subject Heading]
Coolingการทำให้เย็น, ความเย็น [การแพทย์]
Cooling Agentsสารทำให้เย็นสบาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
coolly[yaang tae] (adv) อย่างเท่ห์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, he will. He'll cool off.ใช่ เขาจะ เขาจะใจเยน I Spit on Your Grave (1978)
Girls, cool it. We'll flip for it.ใจเย็นสาวๆ โยนหัว-ก้อย ละกัน Stand by Me (1986)
Wagon Train is a really cool show, but did you ever notice that they never get anywhere?แวกอน เทรน เป็นโชว์ที่เจ๋ง แต่นายเคยสังเกตมั้ย ว่ามันไม่ได้ไปที่ไหนเลย? Stand by Me (1986)
Just cool it, you guys. He just fainted.ใจเย็น เพื่อน เขาแค่เป็นลม Stand by Me (1986)
To think that I've been telling my friends that it's so cool living with an artist!ฉันน่ะบอกเพื่อนว่าอยู่กับศิลปิน มันดีอย่างโน้นอย่างนี้ *batteries not included (1987)
I'd wake up at night ... with the smell of the ballpark in my nose, with the cool of the grass on my feet, ผมตื่นมาตอนกลางคืน ได้กลิ่นสนามกีฬาติดจมูกอยู่ ความชุ่มชื้นของหญ้าที่ฝ่าเท้า Field of Dreams (1989)
Just give Jasmine time to cool down.ให้เวลา จัสมิน สงบสติอารมณ์ก่อน Aladdin (1992)
It's nice and cool here in the barn, and quiet.โรงนานี้เย็นและเงียบดี Of Mice and Men (1992)
Here we are in a cool barn.เราอยู่ในโรงนาที่เย็นฉ่ำ Of Mice and Men (1992)
It's hot out here. Not cool like in the barn.ข้างนอกร้อนจัง ไม่เห็นเย็นเหมือนในโรงนาเลย Of Mice and Men (1992)
- Cool runnings.- คูล รันนิ่ง Cool Runnings (1993)
- Cool runnings.- คูล รันนิ่ง Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coolAs for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.
coolAs the day got cooler, I had to put on a sweater.
coolAs we go up higher, the air becomes cooler.
coolAutumn is just around the corner. It's about time the weather stared cooling off.
coolBut it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.
coolCan you guess which cooler is the most efficient?
coolCool fall is here.
coolCool off!
coolCool or chill it until set.
coolCool the burned finger in running water.
coolCool this morning isn't it?
coolDesert sand cools off rapidly at night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาเย็น(adj) cold, See also: cool, unfeeling, irresponsive, Syn. เฉยเมย, เย็นชา, Ant. ไยดี, สนใจ, สนใจไยดี, Example: จากการศึกษาประวัติคนไข้พบว่า คนไข้มีมารดาที่มีบุคลิกลักษณะกระด้าง ชาเย็น เจ้าอารมณ์, Thai Definition: ที่ไม่สนใจไยดีกับคนหรือสิ่งรอบข้าง
เลขเด็ด(n) lucky number, See also: cool number, Example: นางได้เลขเด็ดมาจากเจดีย์ในวัด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เลขที่เก็งด้วยความมั่นใจว่าจะถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยใต้ดิน
เจ๋ง(v) be great, See also: cool, smart, excellent, outstanding, exceptional, Syn. แจ๋ว, เยี่ยม, เก่ง, Example: ถ้าพวกมันเจ๋งมากนัก ก็มาสู้กับพวกเราสักตั้ง, Thai Definition: ทำได้เด่นหรือทำดีเลิศอย่างมีความสามารถ, Notes: (ปาก)
หนาว(adj) cold, See also: cool, frigid, gelid, frozen, Syn. เย็น, Ant. ร้อน, Example: ประเทศนอร์เวย์จัดเป็นประเทศที่อยู่ในเขตหนาว
กุลี(n) coolie, See also: workman, laborer, labourer, toiler, Syn. จับกัง, กรรมกร, Example: ส่วนหนึ่งของชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนั้น เข้ามาขายแรงงานเป็นกุลี หรือกรรมการรับจ้างตามกิจการโรงสี เหมืองแร่, Thai Definition: คนรับจ้างทำงานหนักมีหาบหามเป็นต้น
เก๋า(adj) smart, See also: cool (slang), great, fine, excellent, Syn. เจ๋ง, Example: ฝ่ายการตลาดในองค์กรโจรกรรมรถส่วนใหญ่มักเป็นมือเก๋า มากด้วยประสบการณ์ มีชั้นเชิงแพรวพราว
เย็น(v) cool, See also: chill, cool off, become cool, Ant. ร้อน, Example: ทันทีที่เมล็ดกาแฟคั่วเสร็จและเย็นลงก็จะถูกส่งไปบรรจุหีบห่อเพื่อรอจำหน่าย
เย็น(adj) cold, See also: cool, chilly, freezing, frozen, frigid, icy, Ant. ร้อน, Example: ปรากฏการณ์เอลนิโนคือการที่บริเวณกระแสน้ำเย็นทางแปซิฟิกเขตร้อนตะวันออกถูกแทนที่โดยน้ำอุ่นที่ไหลย้อนกลับไป
เยือกเย็น(adj) cool, See also: calm, unruffled, composed, collected, Syn. สุขุม, ใจเย็น, Example: พี่สาวมีนิสัยใจคอเยือกเย็นสุขุมไม่ใจร้อนเท่าน้องสาว, Thai Definition: มีจิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว
ใจเย็น(adj) calm, See also: cool, cool-headed, patient, unemotional, composed, unruffled, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: เขารักแม่มากกว่าพ่อเพราะแม่เป็นคนใจเย็นแต่พ่อเป็นศิลปินเจ้าอารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลกอฮอล์[aelkøhø = aeokøhø] (n) EN: alcohol  FR: alcool [ m ]
อากาศเย็น[ākāt yen] (n, exp) EN: cool weather  FR: il fait frais ; temps frais [ m ]
อัตราการเย็นตัว[attrā kān yen tūa] (n, exp) EN: cooling rate  FR: vitesse de refroidissement [ f ]
เบียร์วุ้น[bīa wun] (n, exp) EN: cool beer  FR: bière glacée [ f ]
ดื่มเหล้า[deūm lao] (v, exp) EN: drink  FR: consommer de l'alcool ; boire
ดองเหล้า[døng lao] (v, exp) EN: soak in the liquor  FR: macérer dans de l'alcool
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid  FR: excellent ; magnifique
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ใจเย็น ฯ[jai yen-yen] (v, exp) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited  FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
ใจเย็น ฯ[jai yen-yen] (xp) EN: take it easy ! ; keep cool  FR: du calme !

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cool
coole
cools
cooled
cooler
cooley
coolio
coolio
coolly
coolant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cool
cools
cooled
cooler
coolie
coolly
coolant
coolers
coolest
coolies

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, / ] cool; cold; the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前涼 (314-376), Later Liang 後涼 (386-403), Northern Liang 北涼 (398-439), Southern Liang 南涼 (397-414), Western Liang 西涼 (400-421) #3,664 [Add to Longdo]
冷却[lěng què, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ,   /  ] cooling; cool off #9,748 [Add to Longdo]
清风[qīng fēng, ㄑㄧㄥ ㄈㄥ,   /  ] cool breeze; fig. pure and honest #15,724 [Add to Longdo]
凉爽[liáng shuǎng, ㄌㄧㄤˊ ㄕㄨㄤˇ,   /  ] cool and refreshing #19,555 [Add to Longdo]
凉水[liáng shuǐ, ㄌㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ,   /  ] cool water; unboiled water #20,481 [Add to Longdo]
冷艳[lěng yàn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˋ,   /  ] cool elegant and magnificent #31,332 [Add to Longdo]
冷眼[lěng yǎn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ,  ] cool eye; fig. detached; (treating sb) with indifference #33,066 [Add to Longdo]
冷却塔[lěng què tǎ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄊㄚˇ,    /   ] cooling tower #73,025 [Add to Longdo]
爽气[shuǎng qì, ㄕㄨㄤˇ ㄑㄧˋ,   /  ] cool fresh air; straightforward #76,966 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] cool; fresh; to cool #208,665 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kühl; frisch { adj } | kühl lagerncool | to ste cold; to keep in a cool place [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alcool(n) |m| แอลกอฮอล์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) #197 [Add to Longdo]
クール[ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger #6,335 [Add to Longdo]
冷静[れいせい, reisei] (adj-na, n) calm; composure; coolness; serenity; (P) #6,740 [Add to Longdo]
[かさ, kasa] (n) (1) conical hat (East-Asian style); coolie hat; (2) something shaped like a conical hat; shade (of a lamp); (P) #7,302 [Add to Longdo]
冷却[れいきゃく, reikyaku] (n, vs) cooling; refrigeration; (P) #8,259 [Add to Longdo]
素敵(ateji)(P);素的(ateji);素適(ateji)[すてき, suteki] (adj-na) lovely; dreamy; beautiful; great; fantastic; superb; cool; capital; (P) #9,889 [Add to Longdo]
冷房[れいぼう, reibou] (n, vs) cooling; air-conditioning; (P) #11,226 [Add to Longdo]
[れい, rei] (adj-na, n) (1) (obsc) cold; cool; (n) (2) (abbr) (obsc) (See 冷酒・れいしゅ) cold sake #13,800 [Add to Longdo]
風月[ふうげつ, fuugetsu] (n) nature's beauty (cool breeze and bright moon) #13,840 [Add to Longdo]
水冷[すいれい, suirei] (n, adj-no) water cooling #17,992 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cool \Cool\, a. [Compar. {Cooler}; superl. {Coolest}.] [AS.
   c[=o]l; akin to D. koel, G. k["u]hl, OHG. chouli, Dan.
   k["o]lig, Sw. kylig, also to AS. calan to be cold, Icel.
   kala. See {Cold}, and cf. {Chill}.]
   1. Moderately cold; between warm and cold; lacking in warmth;
    producing or promoting coolness.
    [1913 Webster]
 
       Fanned with cool winds.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not ardent, warm, fond, or passionate; not hasty;
    deliberate; exercising self-control; self-possessed;
    dispassionate; indifferent; as, a cool lover; a cool
    debater.
    [1913 Webster]
 
       For a patriot, too cool.       --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. Not retaining heat; light; as, a cool dress.
    [1913 Webster]
 
   4. Manifesting coldness or dislike; chilling; apathetic; as,
    a cool manner.
    [1913 Webster]
 
   5. Quietly impudent; negligent of propriety in matters of
    minor importance, either ignorantly or willfully;
    presuming and selfish; audacious; as, cool behavior.
    [1913 Webster]
 
       Its cool stare of familiarity was intolerable.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   6. Applied facetiously, in a vague sense, to a sum of money,
    commonly as if to give emphasis to the largeness of the
    amount.
    [1913 Webster]
 
       He had lost a cool hundred.      --Fielding.
    [1913 Webster]
 
       Leaving a cool thousand to Mr. Matthew Pocket.
                          --Dickens.
 
   Syn: Calm; dispassionate; self-possessed; composed;
     repulsive; frigid; alienated; impudent.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cool \Cool\, v. i.
   1. To become less hot; to lose heat.
    [1913 Webster]
 
       I saw a smith stand with his hammer, thus,
       the whilst his iron did on the anvil cool. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To lose the heat of excitement or passion; to become more
    moderate.
    [1913 Webster]
 
       I will not give myself liberty to think, lest I
       should cool.             --Congreve.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cool \Cool\, n.
   A moderate state of cold; coolness; -- said of the
   temperature of the air between hot and cold; as, the cool of
   the day; the cool of the morning or evening.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cool \Cool\, v. t. [imp. & p. p. {Cooled}; p. pr. & vb. n.
   {Cooling}.]
   1. To make cool or cold; to reduce the temperature of; as,
    ice cools water.
    [1913 Webster]
 
       Send Lazarus, that he may dip the tip of his finger
       in water, and cool my tongue.     --Luke xvi.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   2. To moderate the heat or excitement of; to allay, as
    passion of any kind; to calm; to moderate.
    [1913 Webster]
 
       We have reason to cool our raging motions, our
       carnal stings, our unbitted lusts.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To cool the heels}, to dance attendance; to wait, as for
    admission to a patron's house. [Colloq.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cool
   adj 1: neither warm nor very cold; giving relief from heat; "a
       cool autumn day"; "a cool room"; "cool summer dresses";
       "cool drinks"; "a cool breeze" [ant: {warm}]
   2: marked by calm self-control (especially in trying
     circumstances); unemotional; "play it cool"; "keep cool";
     "stayed coolheaded in the crisis"; "the most nerveless winner
     in the history of the tournament" [syn: {cool}, {coolheaded},
     {nerveless}]
   3: (color) inducing the impression of coolness; used especially
     of greens and blues and violets; "cool greens and blues and
     violets" [ant: {warm}]
   4: psychologically cool and unenthusiastic; unfriendly or
     unresponsive or showing dislike; "relations were cool and
     polite"; "a cool reception"; "cool to the idea of higher
     taxes" [ant: {warm}]
   5: (used of a number or sum) without exaggeration or
     qualification; "a cool million bucks"
   6: fashionable and attractive at the time; often skilled or
     socially adept; "he's a cool dude"; "that's cool"; "Mary's
     dress is really cool"; "it's not cool to arrive at a party
     too early"
   n 1: the quality of being at a refreshingly low temperature;
      "the cool of early morning"
   2: great coolness and composure under strain; "keep your cool"
     [syn: {aplomb}, {assuredness}, {cool}, {poise}, {sang-froid}]
   v 1: make cool or cooler; "Chill the food" [syn: {cool},
      {chill}, {cool down}] [ant: {heat}, {heat up}]
   2: loose heat; "The air cooled considerably after the
     thunderstorm" [syn: {cool}, {chill}, {cool down}] [ant:
     {heat}, {heat up}, {hot up}]
   3: lose intensity; "His enthusiasm cooled considerably" [syn:
     {cool}, {cool off}, {cool down}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COOL
     COBOL Object Orientated Language (OOP, COBOL)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top