ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -愿-, *愿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[愿, yuàn, ㄩㄢˋ] desire, wish; honest, virtuous; ready, willing
Radical: Decomposition: 原 (yuán ㄩㄢˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 598

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuàn, ㄩㄢˋ, ] sincere; willing, #2,326 [Add to Longdo]
[yuàn, ㄩㄢˋ, / ] hope; wish; desire; ready; willing, #2,326 [Add to Longdo]
[yuàn yì, ㄩㄢˋ ㄧˋ, / ] to wish; to want; ready; willing (to do sth), #1,102 [Add to Longdo]
[bù yuàn, ㄅㄨˋ ㄩㄢˋ, / ] unwilling; unwillingness, #2,733 [Add to Longdo]
[yuàn wàng, ㄩㄢˋ ㄨㄤˋ, / ] desire; wish, #2,921 [Add to Longdo]
[zhì yuàn zhě, ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] volunteer, #4,798 [Add to Longdo]
[zhì yuàn, ㄓˋ ㄩㄢˋ, / ] aspiration; wish; ideal; volunteer, #5,186 [Add to Longdo]
[xīn yuàn, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ, / ] cherished desire; dream; craving; wish; aspiration, #6,019 [Add to Longdo]
[zì yuàn, ㄗˋ ㄩㄢˋ, / ] voluntary, #6,354 [Add to Longdo]
[yì yuàn, ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] aspiration; wish (for); desire, #6,762 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Huh.[CN] 嗯 但如此... Music of the Heart (1999)
I do.[CN] 我 Saawariya (2007)
No.[CN] 不意。 The Tangerine Factor (2008)
Yes.[CN]  Black Cat, White Cat (1998)
Once I land I'll no longer see the ocean.[JA] 陸に着いたら 一旦讓我著陸 一生海を見ないでおこう 我將一輩子不再看見大海 Cape No. 7 (2008)
I would[CN] 我 Singin' in the Rain (1952)
Yes.[CN]  Mallrats (1995)
I do.[CN] 我 Penelope (2006)
Yes![CN] 我 Bram Stoker's Dracula (1992)
I do![CN] 我意! Jesus of Nazareth (1977)
Perhaps.[CN] 但. The Man Without a Past (2002)
Make a wish.[CN] 许个 Confidence (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top