ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谋-, *谋*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[谋, móu, ㄇㄡˊ] to plan, to scheme; strategem
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  某 [mǒu, ㄇㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 989

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[móu, ㄇㄡˊ, / ] to plan; seek; scheme, #5,533 [Add to Longdo]
[yīn móu, ㄧㄣ ㄇㄡˊ, / ] plot; conspiracy, #6,570 [Add to Longdo]
张艺[Zhāng Yì móu, ㄓㄤ ㄧˋ ㄇㄡˊ, / ] Zhang Yimou (Chinese film director), #10,871 [Add to Longdo]
[móu qiú, ㄇㄡˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] to seek; to strive for, #10,885 [Add to Longdo]
[cān móu, ㄘㄢ ㄇㄡˊ, / ] staff officer; give advice, #14,571 [Add to Longdo]
[móu shā, ㄇㄡˊ ㄕㄚ, / ] murder; premeditated murder, #15,067 [Add to Longdo]
[móu qǔ, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ, / ] try to gain; to seek; to strive for; to obtain, #15,275 [Add to Longdo]
[yù móu, ㄩˋ ㄇㄡˊ, / ] premeditated; to plan sth in advance (esp. a crime), #16,654 [Add to Longdo]
[móu huà, ㄇㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to scheme; to plot, #17,452 [Add to Longdo]
[cān móu zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄓㄤˇ, / ] chief of staff, #18,195 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whether it is true that a sleepwalker can be led to commit... even murder![CN] 就是说,一位梦游者是否会被教唆而去杀? The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
For month he sowed panic amongst village folks through a series of foul murders committed under almost identical circumstances.[CN] 一连几个月,他藉由一系列手法几乎完全一样的杀 引起了一个又一个的镇的恐慌 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
"I had nothing to do with the two murders... so help me God..."[CN] 我与两宗杀案毫无关系 上帝啊,帮帮我 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Murder![CN] 杀? The Mirror Crack'd (1980)
Two-time murderer caught in third attempt![CN] 前两次杀的凶手在第三次行凶时候被捕! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
"Murder![CN] 杀! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
MURDER in Holstenwall 1000 Marks Reward.[CN] 霍斯腾沃尔杀案 悬赏1000马克 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Holstenwall mystery solved![CN] 霍斯腾沃尔的杀之谜解开了! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
An execution for treason, I suppose.[CN] 我猜是逆的处决 The Mummy (1932)
Tell them to take these two away.[CN] 她们正在共杀人 请他们快来抓人 宋恩彩 Episode #1.2 (2004)
- Murd...[CN] - 杀... D.O.A. (1949)
Murderer!"[CN] 杀! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top