ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ache*

EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ache, -ache-
Possible hiragana form: あちぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sachertorte (e)(n) Sacher cake

English-Thai: Longdo Dictionary
poacher[โพช-เออะ] (n) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก, ไข่ลวกฝรั่ง, ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ache(n) ความปวดร้าว, See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด, Syn. dull pain, throbbing, twinge
ache(vi) เจ็บปวด, See also: เจ็บ, ปวด, Syn. pain, be sore, throb
ache(vi) ปรารถนา, See also: ต้องการ, ประสงค์, อยาก
cache(n) สถานที่เก็บซ่อนสิ่งของ
apache(n) นักเลงหรืออันธพาลในปารีส
cachet(n) คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ
sachem(n) หัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง, Syn. dictator
sachet(n) ถุงเครื่องหอม, See also: ถุงบุหงา, Syn. scent-bag, fragrance, potpourri
attache(n) นักการทูต, See also: ผู้ช่วยทูต
earache(n) อาการปวดหู, Syn. otalgia, otitis
earache(sl) บ่นไม่หยุด
gouache(n) เทคนิคการวาดรูปด้วยการผสมสีน้ำกับกาว
machete(n) มีดขนาดใหญ่ให้เป็นเครื่องมือและอาวุธ
panache(n) การอวดตัวหรือวางท่า, Syn. pride
teacher(n) ผู้สอน, See also: ครู, คุณครู, อาจารย์, Syn. instructor, tutor
teacher(n) สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้
trachea(n) หลอดลม
ache for(phrv) เวทนา, See also: สงสาร, Syn. feel for
bachelor(n) บัณฑิต, See also: ผู้ได้รับปริญญาตรี, Syn. graduate
bachelor(n) ชายโสด, See also: คนโสด, Syn. unmarried man, single man
backache(n) อาการปวดหลัง, Syn. lumbago
detached(adj) ซึ่งแยกออก, See also: ซึ่งถอดออก, Syn. unconnected, Ant. unified, joined
headache(n) อาการปวดศีรษะ, See also: อาการปวดหัว
mustache(n) หนวด, Syn. moustache
mustache(n) ขนที่อยู่ใกล้ปากสัตว์, Syn. moustache
preacher(n) นักเทศน์, See also: ผู้แสดงธรรม, Syn. evangelist, missionary
bellyache(n) อาการปวดท้อง
bellyache(sl) ปวดท้อง
bellyache(sl) บ่นว่า, See also: ว่ากล่าว
bleachers(n) ที่นั่งราคาถูกในการดูกีฬา
face-ache(sl) คนที่ดูเป็นทุกข์มาก
heartache(n) ความเสียใจ, See also: ความเจ็บปวดใจ, Syn. grief, misery, sadness, Ant. happiness, joy, pleasure
moustache(n) หนวด, Syn. mustache
toothache(n) การปวดฟัน
treachery(n) การทรยศ
moustached(adj) ซึ่งไว้หนวด, See also: ซึ่งมีหนวด, Syn. mustached
reproacher(n) ผู้ทำให้เสื่อมเสีย
unattached(adj) ไม่มีคู่, See also: ไม่ยึดติด, ไม่เกี่ยวข้อง, อิสระ;ไม่ได้ขึ้นอยูกับสังคมใด, Syn. floating, loose, single, separate, uncommitted, Ant. involved, engaged, married
unattached(adj) ที่ไม่ติดกับส่วนอื่น, See also: ที่ไม่ติดกับส่วนที่ใหญ่กว่า, Syn. distinct, detached, separated, Ant. joined, connected
unbleached(adj) ซึ่งไม่ได้ฟอกสี
stomachache(n) อาการปวดท้อง, Syn. acute, indigestion
tracheotomy(n) การผ่าตัดหลอดลม
treacherous(adj) ทรยศ
treacherous(adj) ไม่น่าไว้วางใจ
treacherous(adj) ไม่มั่นคง
bachelorhood(n) ช่วงเป็นโสดก่อนแต่งงาน, Syn. celibacy
papier-mache(n) วัตถุที่ทำจากการนำกระดาษมาแปะเป็นชั้นๆ, Syn. wood pulp
semidetached(adj) ซึ่งใช้ข้างฝาร่วมกัน, See also: บ้าน สองหลังติดกัน
stomach ache(n) ปวดท้อง, See also: อาการปวดท้อง, Syn. indigestion, gastric upset
stomach ache(n) ปวดท้อง, See also: อาการปวดท้อง, Syn. indigestion, gastric upset

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aachen(อ่า' เค็น) n. ชื่อเมืองในเยอรมันตะวันตก Z a city in W West Germany)
ache(เอค) vi., n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want
achelous(แอคคิโล' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำ
achene(เอคีน') n. ผลไม้ชนิดที่มีเม็ดเล็ก ๆ และแข็ง
acheron(แอค' คิรอน) นรก
apache(อะแพช'ชี) n., (pl. Apaches) อินเดียนแดงเผ่าอะปาเช่
apache danceการเต้นรำที่เร่าร้อน, การเต้นรำกุ๊ย
attached(อะแทชดฺ') adj. ติดกับ, เชื่อมกับ, มัดกับ, มีผนังติดกัน, Syn. connected, bound
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด, ผู้ได้รับปริญญาตรี, อัศวินหนุ่ม, สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
backache(แบค'เอค) n. อาการปวดหลัง
bleacher(บลี'เชอะ) n. เครื่องฟอกให้ขาว, คนฟอกให้ขาว, ภาชนะที่ใช้ในการฟอกให้ขาว, อัฒจันทร์กลางแจ้ง
browachen. โรคปวดแถวบริเวณขมับ
cache(แค?) { cached, caching, caches } n. ที่ซ่อน, ที่เก็บ, สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน, เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
cachet(เคเช?', แคช'เช?) n. ตราประทับ, สัญลักษณ์, เกียรติคุณ, คำขวัญที่พิมพ์บนซองหรือจดหมาย, Syn. mark
detached(ดิแทชทฺ') adj. ซึ่งแยกออก, ไม่ลำเอียง, ไม่เกี่ยวข้อง, มีอุเบกขา, Syn. separated
disk cacheหน่วยความจำแคชบนจานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะกันไว้เก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย ๆ โดยคัดออกจากจานบันทึกไปเก็บไว้ โปรแกรมบางโปรแกรมจะจัดแบ่งเนื้อที่ในหน่วยความจำไปให้ บางโปรแกรมจะแบ่งเนื้อที่ในฮาร์ดิสก์ให้ เช่น เมื่อเราทำสำเนาจากแผ่นจานบันทึก
earachen. อาการปวดหู
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก, ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief, sorrow
machete(มะชีท) n. มีดขนาดใหญ่
moustache(มัสทาช', มัส'ทาช, มัสแทช', มัส'แทช) adj. หนวด.
mustache(มัสทาช', มัส'ทาช, มัสแทช', มัส'แทช) adj. หนวด.
panachen. ช่อขนนกประดับบนหมวก, ท่าทางโอ้อวด , การโอ้อวด
peacherinon. หญิงสาวสวย, ผู้ยิ่งใหญ่, สิ่งที่ยิ่งใหญ่
preacher(พรี'เชอะ) n. นักเทศน์, ผู้แสดงธรรม, ผู้สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยืดยาด)
sachet(แซเช', แซช'เช) n. ถุงหรือห่อเล็ก ๆ ที่ใส่เครื่องหอม, เครื่องหอมในถุงหรือห่อดังกล่าว
semidetached(เซมมิดีแทชทฺ') adj. แยกออกบางส่วน, กึ่งอิสระ, (บ้าน) สองหลัง ติดกัน
stomach acheอาการปวดกระเพาะอาหาร., See also: stomach-achy adj.
teacher(ที'เชอะ) n. ผู้สอน, ครู, อาจารย์., See also: teachership n.
toothache(ทูธ'เอค) n. อาการปวดฟัน
trachea(เทร'เคีย) n. หลอดคอ, ท่อน้ำอากาศในระบบหายใจของแมลง pl. tracheae
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ, หักหลัง, อกตัญญู, ไร้สัตย์, หลอกลวง, ไม่น่าไว้ใจ, มีเล่ห์เพทุบาย, ไม่มั่นคง, ไม่ปลอดภัย, อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless, disloyal, misleading, sly
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ, การไร้สัตย์, ความไม่น่าไว้วางใจ, การมีเล่ห์เพทุบาย, ความไม่มั่นคง, อันตราย, Syn. disloyalty

English-Thai: Nontri Dictionary
ache(n) ความปวด, ความเจ็บ, ความเจ็บปวด
ache(vi) ปวด, เจ็บ, เจ็บปวด
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต, ผู้ช่วยทูต
bachelor(n) ชายโสด, ปริญญาตรี, ผู้ได้รับปริญญาตรี
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
cache(n) ขุมทรัพย์, ขุมสมบัติ, ที่เก็บของ
cache(vt) ซ่อนของไว้, เก็บเอาไว้
headache(n) อาการปวดหัว
heartache(n) ความโศกเศร้า, ความเสียใจ, ความปวดร้าวใจ
moustache(n) หนวด
mustache(n) หนวด
preacher(n) พระ, ผู้สั่งสอน
sachet(n) แป้งหอม, ถุงใส่เครื่องหอม
schoolteacher(n) อาจารย์, ครู
stomachache(n) อาการปวดท้อง
teacher(n) ครู, อาจารย์, ผู้สั่งสอน
toothache(n) อาการปวดฟัน
treacherous(adj) ทรยศ, ขายชาติ, หักหลัง, อกตัญญู, ลวงตา
treachery(n) การทรยศ, การขายชาติ, การหักหลัง, การอกตัญญู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paratracheal parenchymaพาราเทรคีลพาเรงคิมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pretracheal-หน้าท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lachesการละเลยไม่ใช้สิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loxia; torticollis; trachelocyllosis; wryneckอาการคอบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laryngotracheitisกล่องเสียงและท่อลมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ray tracheidเทรคีดแนวรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acheneผลแห้งเมล็ดล่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acheiliaสภาพไร้ริมฝีปากแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acheiropodiaสภาพไร้มือไร้เท้าแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attached duneเนินทรายสมทบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attached gingivaเหงือกยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
age reached during the yearอายุเต็มระหว่างปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Bolyai-Lobachevski non-Euclidean geometryเรขาคณิตนอกแบบยุคลิดของโบลไย-โลบาเชฟสกี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bachelorชายโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bachelor๑. ผู้ได้รับปริญญาตรี๒. ชายโสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cervicectomy; hysterotrachelectomy; trachelectomyการตัดคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cervicitis; trachelitisคอมดลูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cacheแคช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cache memoryหน่วยความจำแคช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cache memoryหน่วยความจำแคช [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cachecticผอมหนังหุ้มกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cachexiaภาวะผอมหนังหุ้มกระดูก [ มีความหมายเหมือนกับ skeletisation; skeletization ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disk cacheดิสก์แคช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gouacheสีน้ำทึบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingiva, attachedเหงือกยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
forceps, trachealคีมล้วงท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibre-tracheidไฟเบอร์เทรคีด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endotracheal tubeหลอดสอดคาท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extratrachealนอกท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracheostomaปากรูเจาะท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracheostomyศัลยกรรมทำรูเปิดท่อลม, การเจาะคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracheostomy tubeหลอดคาคอเจาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracheotomise; tracheotomizeผ่าท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracheotomize; tracheotomiseผ่าท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracheotomyการผ่าท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachitis; tracheitisท่อลมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tube, endotrachealหลอดสอดคาท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tube, tracheostomyหลอดคาคอเจาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachelocyrtosis; trachelokyphosisอาการก้านคองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachelocystitisคอกระเพาะปัสสาวะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachelodyniaอาการปวดคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachelokyphosis; trachelocyrtosisอาการก้านคองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachelologyคีววิทยา, วิทยาคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachelomyitisกล้ามเนื้อคออักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachelopexia; trachelopexyศัลยกรรมตรึงคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachelopexy; trachelopexiaศัลยกรรมตรึงคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracheloplastyศัลยกรรมตกแต่งคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachelorrhaphyศัลยกรรมซ่อมคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracheloschisisรอยแยกที่คอแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachelotomyการผ่าคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teacher -librarianครูบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
RAM cacheแรมแคช, Example: หน่วยความจำในแรม สำหรับใช้เก็บข้อมูลที่ตัวประมวลผลต้องการเรียกใช้บ่อยๆ แรมแคชช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับคอมพิวเตอร ์ด้วยการทำงานเป็นเสมืองจานแข็ง เพราะว่าแรมสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง CPU ได้เร็วกว่าเครื่องขับจานแม่เหล็กหลายร้อยเท่า [คอมพิวเตอร์]
Women teachersครูสตรี [TU Subject Heading]
Acting teachersครูสอนการแสดง [TU Subject Heading]
Agriculture teachersครูเกษตร [TU Subject Heading]
Art teachersครูศิลปะ [TU Subject Heading]
Art teachersครูศิลปะ [TU Subject Heading]
Beachesหาด [TU Subject Heading]
Business teachersครูธุรกิจ [TU Subject Heading]
Cache memoryหน่วยความจำแคช [TU Subject Heading]
Catholic teachersครูคาทอลิก [TU Subject Heading]
Coaches (Athletics)ผู้ฝึกกีฬา [TU Subject Heading]
Cockroachesแมลงสาบ [TU Subject Heading]
Cockroaches as carriers of diseaseแมลงสาบที่เป็นพาหะนำโรค [TU Subject Heading]
College teacher mobilityการย้ายงานของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College teachersอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Community college teachersอาจารย์วิทยาลัยชุมชน [TU Subject Heading]
Elementary school teachersครูประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Engineering teachersครูช่างอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
English teachersครูภาษาอังกฤษ [TU Subject Heading]
Fencing coachesผู้ฝึกกีฬาฟันดาบ [TU Subject Heading]
Headacheปวดศีรษะ [TU Subject Heading]
High school teachersครูมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]
Intubation, Intratrachealการใส่หลอดเข้าภายในหลอดลม [TU Subject Heading]
Journalism teachersครูวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Kindergarten teachersครูอนุบาลศึกษา [TU Subject Heading]
Languages teacherครูภาษา [TU Subject Heading]
Law teachersครูกฎหมาย [TU Subject Heading]
Library science teachersครูบรรณารักษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Mathematics teachersครูคณิตศาสตร์ [TU Subject Heading]
Military attachesผู้ช่วยทูตทหาร [TU Subject Heading]
Music teachersครูดนตรี [TU Subject Heading]
Muslim teachersโต๊ะครู [TU Subject Heading]
Papier-macheเปเปอร์มาเช่ [TU Subject Heading]
Parent-teacher relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู [TU Subject Heading]
Parents' and teachers' associationsสมาคมผู้ปกครองและครู [TU Subject Heading]
Phrachetiyavisakhabujanusornsakonlokprakadborvornbujawanvisakhaพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์สกลโลกประกาศบวรบูชาวันวิสาขะ [TU Subject Heading]
Physical education teachersครูพลศึกษา [TU Subject Heading]
Preschool teachersครูสอนเด็กก่อนวัยเรียน [TU Subject Heading]
Science teachersครูวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Social science teachersครูสังคมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Special education teachersครูสอนเด็กพิเศษ [TU Subject Heading]
Student teachersนักศึกษาฝึกสอน [TU Subject Heading]
Teacher effectivenessสัมฤทธิผลของครู [TU Subject Heading]
Teacher orientationการปฐมนิเทศครู [TU Subject Heading]
Teacher participation in administrationการมีส่วนร่วมทางการบริหารของครู [TU Subject Heading]
Teacher-Librariansครูบรรณารักษ์ [TU Subject Heading]
Teacher-principal relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูใหญ่ [TU Subject Heading]
Teacher-student relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน [TU Subject Heading]
Teachersครู [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bachelor of Education(n) ศึกษาศาสตรบัณฑิต
machete(n) มีดสปาร์ตา
macheteมีดพร้า
Testament { n } | sein Testament machen(n) พินัยกรรม, ความประสงค์ครั้งสุดท้าย, บันทึกการยกมรดก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I respected him and learned from him so much, I followed this.Ich respektierte ihn und lernte von ihm so viel, dass ich der Sache weiter nachging. An Inconvenient Truth (2006)
We passed a version of a carbon tax and some other measures to try to address this.Wir brachten eine Art Kohlenstoffsteuer durch und ein paar andere Maßnahmen als Versuch, die Sache anzugehen. An Inconvenient Truth (2006)
"Oh, this whole thing, this is a cyclical phenomenon."Ach, diese ganze Sache ist ein zyklisches Phänomen. An Inconvenient Truth (2006)
Now, 1, 000 years of CO2 in the mountain glaciers, that's one thing.Nun sind 1000 Jahre CO2-Messung in Berggletschern nur die eine Sache. An Inconvenient Truth (2006)
This past summer in the American West, there were a lot of cities that broke all-time records for high temperatures and number of consecutive days with a 100-degree temperature or more.Im letzten Sommer im amerikanischen Westen gab es viele Städte die den Rekord ihrer höchsten Temperaturmessungen brachen und aufeinander folgende Tage mit 38° Celsius oder mehr erlebten. An Inconvenient Truth (2006)
Two hundred cities and towns in the west set all-time records.200 Städte und Großstädte im Westen brachen ihre Rekorde. An Inconvenient Truth (2006)
that it was different from anything that had ever happened before and they had to get ready for it.das dies sich von allem Dagewesenen unterschied und sie sich darauf gefasst machen sollten. An Inconvenient Truth (2006)
I started giving the slide show again.Jahren verfolgte und ich fing wieder an, die Diashow zu machen. An Inconvenient Truth (2006)
One of the reasons for this has to do with the fact that global warming not only increases precipitation worldwide, but it also relocates the precipitation.Einer der Gründe dafür hat mit der Tatsache zu tun, dass globale Erwärmung den Niederschlag weltweit nicht nur erhöht, sondern auch relokalisiert. An Inconvenient Truth (2006)
So he was defending the Exxon Valdez thing.Also verteidigte er die Exxon Valdez Sache. An Inconvenient Truth (2006)
There are a lot of vectors for infectious diseases that are worrisome to us that are also expanding their range.Es gibt eine Menge Überträger infektuöser Krankheiten, die uns Sorgen machen welche ebenso ihre Verbreitung ausdehnen. An Inconvenient Truth (2006)
And a lot of them, like SARS, have caused tremendous problems.Und einige davon, darunter SARS, verusachen ungeheure Probleme. An Inconvenient Truth (2006)
But even before they could figure out what had happened there, something else started going wrong.Aber noch bevor sie dahinter kommen konnten, was dort passiert war, ging eine weitere Sache schief. An Inconvenient Truth (2006)
And if you were to give some suggestions to everybody here about, like, what we can do for the situation now.Wenn Sie jedem hier ein paar Vorschläge machen müssten darüber, was wir, gegen die Situation, vielleicht, tun könnten. An Inconvenient Truth (2006)
And there are three factors that are causing this collision, and the first is population.Wir sind Zeuge einer Kollision zwischen unserer Zivilisation und der Erde. Und es gibt drei Faktoren die diese Kollision verursachen, und der erste ist die Bevölkerung. An Inconvenient Truth (2006)
We have to think differently about war because the new technologies so completely transformed the consequences of that old habit that we can't just mindlessly continue the patterns of the past.Wir müssen über Krieg anders denken weil die neuen Technologien die Auswirkungen der alten Angewohnheit so vollständig verändert haben dass wir nicht kopflos mit den Mustern aus der Vergangenheit weiter machen können. An Inconvenient Truth (2006)
You can say the same thing about irrigation, which is a great thing.Dasselbe kann man von der Bewässerung sagen, die eine tolle Sache ist. An Inconvenient Truth (2006)
Making mistakes in our dealings with nature can have bigger consequences now because our technologies are often bigger than the human scale.Wenn wir heute in unserem Umgang mit der Natur Fehler machen kann das größere Auswirkungen haben weil unsere Technologien häufig größer sind als der menschliche Maßstab. An Inconvenient Truth (2006)
And you know the number of those that disagreed with the scientific consensus that we're causing global warming and that it's a serious problem?Und was vermuten Sie, wie groß die Zahl derer war, die dem wissenschaftlichen Konsens widersprechen, dass wir globale Erwärmung verursachen und es ein ernstaftes Problem ist? An Inconvenient Truth (2006)
Zero percent disagreed with the consensus.Null % widersprachen einem Konsens. An Inconvenient Truth (2006)
Do a little bit more and see who his clients were.Machen Sie ein bisschen mehr und schauen Sie wer seine Kunden waren. An Inconvenient Truth (2006)
That it's difficult to get a man to understand something if his salary depends upon his not understanding it.Das es schwierig sei, einem Mann etwas verständlich zu machen, wenn sein Gehalt davon abhängt es nicht zu verstehen. An Inconvenient Truth (2006)
I guess the thing I've spent more time on than anything else in this slide show is trying to identify all those things in people's minds that serve as obstacles to them understanding this.Ich schätze dass die Sache auf die ich mehr Zeit verwendete als alles andere in diesem Vortrag war, all diese Dinge im Verstand der Leute zu identifizieren zu versuchen die als Hindernis wirken in ihrem Verständnis von der Sache. An Inconvenient Truth (2006)
And that's what I'd like to finish with.Und mit dieser Sache möchte ich schließen. An Inconvenient Truth (2006)
Each one of us is a cause of global warming, but each of us can make choices to change that.JedeR Einzelne von uns ist eine Ursache globaler Erwärmung, aber jedeR von uns kann eine Wahl treffen das zu ändern. An Inconvenient Truth (2006)
But we have to have a different perspective on this one.Für diese Sache brauchen wir noch eine neue Sichtweise. An Inconvenient Truth (2006)
You see that pale blue dot?Sehen Sie diesen schwachen blauen Punkt? An Inconvenient Truth (2006)
It is your time to seize this issue.Es ist Ihre Zeit, diese Sache anzupacken. An Inconvenient Truth (2006)
You shouldn't embarrass me like this.Warum machen Sie mich so verlegen? I'm a Cyborg, But That's OK (2006)
For the past 3 days, I can't even receive a simple serve.Seit drei Tagen kann ich nicht mal einen einfachen Aufschlag parieren! I'm a Cyborg, But That's OK (2006)
Making a police officer impotent is an obstruction of his duties.Einen Polizisten impotent zu machen, ist Behinderung seiner Dienstpflicht. I'm a Cyborg, But That's OK (2006)
To make amends to everyone I've ever troubled.Dass ich alle von mir Geschädigten aufsuche und alles wieder gutmache. I'm a Cyborg, But That's OK (2006)
People should make amends whenever they've caused trouble.Man muss es wieder gutmachen, wenn man jemanden geschädigt hat. I'm a Cyborg, But That's OK (2006)
Three, open your mouth and put the spoon in.3. Den Mund aufmachen und den Löffel reinstecken. I'm a Cyborg, But That's OK (2006)
Three, open your mouth and put the spoon in.3. Den Mund aufmachen und den Löffel reinstecken. I'm a Cyborg, But That's OK (2006)
Four, close your mouth and slowly pull the spoon out.4. Den Mund zumachen und den Löffel langsam herausziehen. I'm a Cyborg, But That's OK (2006)
What do we do now?Was sollen wir jetzt machen? I'm a Cyborg, But That's OK (2006)
It's in those losers' blood.Du weißt, die Typen machen irgendwann alle Fehler. Uro (2006)
There isn't much to do.Sie trinkt, da kann man nicht viel machen. Uro (2006)
-Sorry. It's not enough.Tut mir Leid, die haben die Sache abgelehnt. Uro (2006)
-So we just let him go?Wozu machen wir das eigentlich? Sieh dir das an. Uro (2006)
-You can't do that.Nein, mache ich nicht. Uro (2006)
Come with me, so we can clear this up.Komm mit, dann können wir die Sache klären. Uro (2006)
There was no money there.Was soll ich denn machen? Uro (2006)
I don't care about that.Es ist mir scheißegal, wie ihr das macht, Hauptsache, ich kriege mein Geld. Uro (2006)
This is just business for you?Willst du nur ein Geschäft machen oder interessiert dich sonst noch was dran? Uro (2006)
You'll be questioned tomorrow.Das machen wir, aber zuerst muss er ein bisschen schlafen. Uro (2006)
You can feel the smell of its weak echo deep inside of the body.Sein schwaches Echo ist tief im Inneren des Körpers zu riechen. Big Bang Love, Juvenile A (2006)
You can't undo your actionsLhr könnt eure Taten nicht ungeschehen machen. Big Bang Love, Juvenile A (2006)
Vengeance.Rache. Big Bang Love, Juvenile A (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acheA card was attached to the gift.
acheAccording to our teacher, she entered the hospital.
acheA cup of coffee relieved me of my headache.
acheA driver is deeply attached to his old car.
acheAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
acheAfter I talked with my teacher, I decide to work hard.
acheAfter parting from me, he approached the station.
acheA girl approached the king from among the crowd.
acheA good teacher must be patient with his pupils.
acheA great scholar is not necessarily a good teacher.
acheAlice returned home early from work with a severe headache.
acheAll students looked up to their homeroom teacher.
acheAll teachers were young and loved teaching.
acheAll the class waited for the new teacher.
acheAll the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.
acheAll the students look up to their homeroom teacher.
acheAll the students respect their home room teacher.
acheAll things considered, he is a good teacher.
acheAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.
acheAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
acheAlthough teachers give a lot of advice, students don't always take it.
acheA math teacher says, "With a calculator, the child can reach the right answer, but have no idea at all how he got there."
acheAmong the audience, there were students, teacher, clerks, and so on.
acheAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
acheA mustache grows on the upper lip.
acheA new teacher's going to take charge of this class.
acheA new teacher stood before the class.
acheAn infinitive without a 'to' attached is called a bare infinitive.
acheAnn apologized to her teacher for coming to school late.
acheA note was attached to the document with a paper clip.
acheA parent or teacher should bring home to children the pleasure of reading.
acheA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
acheAre you a teacher here or a student?
ache"Are you a teacher?" "So I am."
acheArnold teaches us to see the object as it really is.
acheAs a rule, our English teacher gives a lot of homework.
acheAs he entered the hall, two men approached him.
acheAs I reached the station, I got off the bus.
acheAs I reached the station, the express was just drawing in.
acheAs I was at a loss what to do, I asked my teacher for advice.
acheAsk the teacher when you have a question.
acheAsk your teacher where to place the accent.
acheA soldier turned teacher.
acheAs soon as the new teacher entered the classroom, the students began to applaud.
acheAs soon as we reached there, it began to rain.
acheAs the lesson comes to an end, even if the teacher doesn't say a word of "be quiet", "sit down!," the children naturally return to their seats and quieten down.
acheA student raised his hand when the teacher finished reading it.
acheAs usual, the physics teacher was late for class.
acheA teacher is sitting among the pupils.
acheA teacher must be fair with his students.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงที่ตาย(v) come to one's death time, See also: reach the alloted time of death, be doomed to die, have reached the inevitable, Syn. ถึงคราวตาย, Example: คนเราจะถึงที่ตายอะไรก็ห้ามไม่ได้
ก.ค.(n) Office of the Teacher Civil Service Commission, See also: OTCSC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
คุรุสภา(n) The Teachers Council of Thailand
น.บ.(n) Bachelor of Civil Law, See also: B.C.L., Syn. นิติศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.(n) Bachelor of Arts in Mass Communication, Syn. นิเทศศาสตรบัณฑิต
พณ.บ.(n) Bachelor of Commerce, Syn. พาณิชยศาสตรบัณฑิต
ร.บ.(n) bachelor of public administration, Syn. รัฐศาสตรบัณฑิต
ว.ค.(n) teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
วค.(n) teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
วท.บ.(n) bachelor of science, See also: B.Sc., B.S., Syn. วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.(n) bachelor of fine arts, See also: B.F.A., Syn. ศิลปบัณฑิต
ศศ.บ.(n) bachelor of liberal arts, Syn. ศิลปศาสตรบัณฑิต
อ.(n) teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อ.จ.(n) teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อ.บ.(n) bachelor of arts, See also: B.A., Syn. อักษรศาสตรบัณฑิต
อจ.(n) teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อักษรศาสตรบัณฑิต(n) bachelor of arts, See also: B.A.
บ้านเดี่ยว(n) detached house
แม่พิมพ์(n) teacher, See also: instructor, Count Unit: คน
อาจารย์ผู้สอน(n) teacher, See also: instructor, lecturer, Example: อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ
ปวดหัว(v) have a headache, Syn. ปวดศรีษะ, Example: เขาปวดหัวมากจนต้องกินยาแก้ปวด
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(n) Bachelor of Science in Engineering, Example: พี่ยอดจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อปี 2533
ศาสดา(n) prophet, See also: teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder, Ant. สาวก, Example: ศาสนาฮินดูและชินโตไม่มีศาสดา แต่คนก็ยังนับถือว่าเป็นศาสนา, Count Unit: ท่าน, องค์, Thai Definition: อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผู้ตั้งลัทธิศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หลอดลม(n) windpipe, See also: trachea, Example: เวลารับประทานอาหารไม่ควรพูดไปด้วย เพราะอาหารอาจตกลงไปในหลอดลมได้, Count Unit: หลอด, Thai Definition: ทางเดินอากาศหายใจส่วนล่างที่อยู่ระหว่างกล่องเสียงกับหลอดลม, Notes: (อังกฤษ)
ขุมสมบัติ(n) treasure trove, See also: cache, financial resources, trove, Syn. ขุมทรัพย์, กรุสมบัติ, Example: ยังมีคนไทยกลุ่มเล็กๆ ที่ยังเชื่อตามคำบอกเล่าเรื่องลายแทงขุมสมบัติ
แม่พิมพ์(n) teacher, See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator, Syn. แม่พิมพ์ของชาติ, Example: เด็กๆ จะดูตัวอย่างจากแม่พิมพ์ของเขา เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเขารองจากพ่อแม่, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง เช่น คุณครู เป็นต้น
เมื่อย(v) feel stiff, See also: have an ache, Syn. ขบเมื่อย, เมื่อยล้า, ปวดเมื่อย, Example: ฉันไม่รู้สึกเมื่อยทั้งที่นั่งงอขาอยู่นาน, Thai Definition: อาการเพลียของกล้ามเนื้อแขน ขา เป็นต้น
เกจิอาจารย์(n) instructor, See also: teacher, expert, Syn. อาจารย์, Example: บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ พระมหากษัตริย์เจ้าผู้ครองนคร วีรบุรุษ, นักเขียน, นักประพันธ์, กวี สงฆ์นักพัฒนา, เกจิอาจารย์ และผู้มีความสามารถในศิลปวิทยาการแขนง ต่างๆ, Count Unit: ท่าน, คน, Thai Definition: อาจารย์บางพวก, Notes: (บาลี)
ขาวซีด(adj) pale, See also: white, pallid, colourless, wan, bleached, ashen, Example: ฉันมองเห็นหน้าอันขาวซีดของเขาแล้วใจไม่ค่อยดี กลัวเขาจะเป็นอะไรไปอีก, Thai Definition: ที่ขาวโดยไม่มีเลือดฝาด
ขึ้นครู(v) pay respect for a teacher, Example: นักเรียนที่ดีตามประเพณีไทยต้องขึ้นครูเสียก่อนเล่าเรียนวิชาต่อไป, Thai Definition: ทำพิธีคำนับครูเมื่อแรกเข้าเรียน
ขันเชิง(n) bowl with base attached, Example: แม่เก็บขันเชิงไว้ในตู้ชั้นบน, Thai Definition: ขันชนิดที่มีเชิง
คณาจารย์(n) staff of teachers, See also: faculty of teachers, Syn. คณะครู, คณะอาจารย์, Example: ในวันไหว้ครูเหล่าคณาจารย์ต่างก็ปลาบปลื้มกับพิธีที่ลูกศิษย์เป็นผู้จัดขึ้นเองทั้งหมด, Count Unit: คณะ, Thai Definition: อาจารย์ของหมู่คณะ
เขน(n) shield attached to the forearm, See also: round shield, rectangular shield, Syn. เกราะกำบัง, โล่, Example: คนในสมัยก่อนใช้เขนเป็นเครื่องมือต่อสู้กับศัตรู, Thai Definition: เครื่องมือสำหรับป้องกันอาวุธ
คิดคด(v) betray, See also: be a traitor, be treacherous, Syn. ทรยศ, ทุจริต, กบฎ, Example: มือปืนกำลังคิดคดทรยศต่อเจ้าพ่อเสียแล้ว
หนวด(n) mustache, Example: เขาลูบหนวดเหนือริมฝีปาก พลางนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน
อาจารย์(n) teacher, See also: instructor, professor, Syn. คุณครู, Ant. นักเรียน, ลูกศิษย์, Example: คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4, Thai Definition: ผู้สั่งสอนวิชาความรู้
คุรุสภา(n) teachers' council, See also: association of teacher, Syn. สภาครู, Example: องค์กรวิชาชีพครูอย่างคุรุสภาได้เริ่มต้นพัฒนาวิชาชีพครูอย่างจริงจัง, Count Unit: แห่ง
คุณครู(n) teacher, See also: instructor, professor, Syn. อาจารย์, Ant. นักเรียน, Example: ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณครูใหญ่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันนี้, Count Unit: คน
ปวด(v) ache, See also: pain, Syn. เจ็บปวด, Example: โรครูมาติคส์ทำให้มีไข้ ปวดตามข้อและอาจทำให้เกิดโรคลิ้นหัวใจรั่วพิการไปตลอดชีวิต, Thai Definition: รู้สึกเจ็บต่อเนื่องอยู่ในร่างกาย
ปวดกบาล(v) have headache, See also: have troublesome, have bothersome, Syn. ปวดศีรษะ, ปวดหัว, Example: งานที่ทำอยู่นี่ก็ทำให้ฉันปวดกบาลพออยู่แล้ว อย่าให้ฉันต้องปวดหัวมากไปกว่านี้เลย, Thai Definition: มีเรื่องกลุ้มใจ กังวลใจ
ปวดกะโหลก(v) have headache, See also: have troublesome, have bothersome, Syn. ปวดศีรษะ, ปวดหัว, ปวดกบาล, Example: สมนึกรู้สึกปวดกะโหลกทันทีเมื่อลูกชายเข้ามาบอกว่าเขาสอบตก, Thai Definition: มีเรื่องกลุ้มใจ กังวลใจ
ปวดท้อง(v) have a stomachache, Example: โรคกระเพาะมักจะมีอาการปวดท้องก่อน หรือหลังทานข้าว เพราะฉะนั้นจะต้องทานอาหารให้เป็นเวลา, Thai Definition: รู้สึกเจ็บต่อเนื่องอยู่ในท้อง
ปวดฟัน(v) have a toothache, Example: ถ้าเราปวดฟัน สามารถใช้น้ำวุ้นว่านหางจระเข้ป้ายตรงบริเวณที่เจ็บได้, Thai Definition: รู้สึกเจ็บต่อเนื่องที่ฟัน
ปวดเมื่อย(v) have pains and aches, See also: ache, Syn. เมื่อย, เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว, Example: การทำงานในห้องของสำนักงานที่ติดแอร์ทำให้คุณปวดเมื่อยบ่อยๆ อ่อนแอลง, Thai Definition: อาการเพลียของกล้ามเนื้อ
ปวดหู(v) have an earache, Example: เครื่องขยายเสียงช่วยทำให้เสียงที่ค่อยมากๆ ดังขึ้นจนปวดหู, Thai Definition: รู้สึกเจ็บอย่างต่อเนื่องบริเวณหู
ปวดหลัง(v) have a backache, Example: แผ่นป้องกันเสียงสะท้อนจะช่วยให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกสึกปวดหลัง, Thai Definition: รู้สึกเจ็บอย่างต่อเนื่องบริเวณหลัง
ปวดศีรษะ(v) have a headache, See also: be a headache, Syn. ปวดหัว, Example: ไซนัสในช่องหูชั้นกลางในกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้ผู้ป่วยปวดศีรษะ ปวดหู หูอื้อ ท้องอืด แน่น เป็นต้น, Thai Definition: รู้สึกเจ็บอย่างต่อเนื่องที่หัว
ปาจรีย์(n) teacher's teacher, See also: excellent teacher, Syn. ปาจารย์, Example: ศาสตราจารย์ท่านนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นปาจรีย์, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ของอาจารย์
ผู้ฝึก(n) coach, See also: instructor, trainer, teacher, tutor, Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึกสอน, Example: เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกทหารใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้นำในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ
ผู้ฝึกสอน(n) trainer, See also: instructor, teacher, lecturer, Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึก, Ant. ผู้เรียน, Example: ดวงตาเป็นผู้ฝึกสอนในวิชาภาษาไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ฝึกหัดการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรวิชาการศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [ m, f ] ; enseignant [ m ] ; enseignante [ f ] ; maître [ m ] ; maîtresse [ f ]
อาจารย์ผู้สอน[ājān phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; lecturer  FR: enseignant [ m ] ; enseignante [ f ]
อาเค่น[Ākhēn] (tm) EN: Aachen  FR: Aix-la-Chapelle
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [ f ] ; pièce de rechange [ f ]
อาหลั่ย[ālai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièces détachées [ fpl ] ; pièce de rechange [ f ]
อาลัยอาวรณ์[ālai-āwøn] (v) EN: be attached to ; mourn ; miss
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำเภอบัวเชด[Amphoē Būachēt] (n, prop) EN: Amphoe Buachet ; Buachet  FR: Amphoe Buachet ; Buachet
แบ่งหน้าที่[baeng nāthī] (v, exp) EN: assign ; allocate  FR: assigner les tâches
บำเพ็ญภารกิจ[bamphen phārakit] (v, exp) EN: perform a task  FR: accomplir une tâche
บ้านเดี่ยว[bān dīo] (n, exp) EN: detached house
บัง[bang] (v) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [ f ]
บริหารธุรกิจบัณฑิต[børihān thurakit bandit] (n, exp) EN: Bachelor of Business Administration
บรมครู[børommakhrū] (n) EN: great teacher
บดอาหาร[bot āhān] (v, exp) FR: mâcher ; mastiquer
บ้วน[būan] (v) EN: spit ; spit out  FR: cracher ; recracher
บ้วนน้ำลาย[būan nāmlāi] (n) EN: spit, expectorate  FR: cracher ; expectorer
ชายโสด[chāi sōt] (n, exp) EN: bachelor ; single man  FR: célibataire [ m ]
เช่าซื้อ[chao-seū] (v, exp) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase  FR: acheter en leasing ; louer-acheter
ฉีก[chīk] (v) EN: tear ; rip ; rend ; rupture  FR: déchirer ; lacérer ; arracher
ชิง[ching] (v) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture  FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de
ฉิว[chiu] (v) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry  FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
ชด[chot] (v) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for  FR: se racheter ; réparer ; racheter
ฉุน[chun] (v) EN: be angry with ; get angry ; fly into a rage  FR: être fâché contre ; se mettre en colère ; être fou de rage ; être irrité ; être exaspéré
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
ด้ายดิบ[dāi dip] (n, exp) EN: unbleached cotton thread ; raw cotton yarn
ด่าง[dāng] (x) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped  FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ดอย[døi] (v) FR: attacher
โดยไม่หยุด[dōi mai yut] (adv) FR: sans relâche ; d'arrache-pied
ดวง[dūang = duang] (n) EN: [ classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals ]  FR: [ classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles ]
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
ฟอกขาว[føkkhāo] (adj) EN: bleached  FR: blanchi
ฝนซู่[fonsū] (n) EN: heavy brief and abrupt rain  FR: pluie battante [ f ] ; drache [ f ] (Belg.)
ฝูงวัว[fūng wūa] (n, exp) FR: troupeau de bovins [ m ] ; troupeau de vaches [ m ]
หั่นละเอียด[han la-īet] (v, exp) EN: chop finely ; mince  FR: hacher finement ; émincer
จ๊ะเอ๋[ja-ē] (n) EN: hide-and-seek  FR: cache-cache [ m ]
จ่าย[jāi] (v) EN: buy ; purchase ; make purchases ; shop  FR: acheter ; faire des/ses emplettes
จ่ายกับข้าว[jāi kapkhāo] (v, exp) EN: shop for food ; buy food ; do the shopping ; do the marketing  FR: acheter de la nourriture ; faire son/le marché
จ่ายตลาด[jāi talāt] (v, exp) EN: go marketing ; do marketing ; do shopping  FR: faire des/ses emplettes ; faire son/le marché ; aller acheter des/ses provisions ; faire des/ses courses
เจ็บ[jep] (v) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain  FR: être blessé ; avoir mal
จบ[jop] (v) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate  FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
จุด[jut] (n) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot  FR: point [ m ] ; grain [ m ] ; petite tache [ f ]
จุดบนดวงอาทิตย์[jut bon dūang-āthit] (n, exp) EN: sunspot  FR: tache solaire [ f ]
จุดเปื้อน[jut peūoen] (n, exp) FR: tache [ f ]
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
แก้ออก[kaē øk] (v, exp) FR: détacher ; dénouer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACHE EY1 K
ACHEY AE1 CH IY0
BACHE B EY1 CH
MACHE M AE1 CH
BACHE B AE1 CH
ACHES EY1 K S
CACHE K AE1 SH
CACHE K AE0 SH EY1
ACHEE AH0 CH IY1
ACHED EY1 K T
LACHE L AE1 CH
KACHEL K AE1 K AH0 L
LACHER L AE1 K ER0
ZACHER Z AE1 K ER0
CACHES K AE1 SH IH0 Z
SACHER S AA1 SH ER0
CACHED K AE1 SH T
BACHER B AA1 K ER0
CACHES K AE0 SH EY1 Z
MACHER M AE1 K ER0
SACHER S AE1 K ER0
FACHET F AE1 CH AH0 T
MACHEN M AE1 K AH0 N
CACHET K AE1 SH EY0
HACHEY HH AE1 CH IY0
AACHEN AA1 K AH0 N
AGACHE AE1 G AE0 CH
RACHEL R EY1 CH AH0 L
ACHEBE AA0 CH EY1 B IY0
ROACHE R OW1 CH
SACHET S AE0 SH EY1
MACHEL M AE1 CH AH0 L
APACHE AH0 P AE1 CH IY0
BEACHER B IY1 CH ER0
LEACHES L IY1 CH IH0 Z
COACHED K OW1 CH T
BEACHES B IY1 CH IH0 Z
BEACHES B IY1 CH AH0 Z
BEACHEM B IY1 K IH0 M
BACHERT B AE1 CH ER0 T
BACHERA B AA1 K ER0 AH0
ATTACHE AE2 T AH0 SH EY1
MACHETE M AH0 CH EH1 T IY2
AGACHES AE1 G AE0 CH AH0 Z
BACHE'S B AE1 CH IH0 Z
BACHE'S B EY1 CH IH0 Z
MACHETE M AH0 SH EH1 T IY2
ZACHERY Z AE1 K ER0 IY0
APACHES AH0 P AE1 CH IY0 Z
ACHESON AE1 CH AH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ache (v) ˈɛɪk (ei1 k)
Bache (n) bˈæk (b a1 k)
ached (v) ˈɛɪkt (ei1 k t)
aches (v) ˈɛɪks (ei1 k s)
cache (v) kˈæʃ (k a1 sh)
Aachen (n) ˈaːkən (aa1 k @ n)
Rachel (n) rˈɛɪtʃl (r ei1 ch l)
apache (n) ˈəpˈætʃiː (@1 p a1 ch ii)
cached (v) kˈæʃt (k a1 sh t)
caches (v) kˈæʃɪz (k a1 sh i z)
cachet (n) kˈæʃɛɪ (k a1 sh ei)
sachet (n) sˈæʃɛɪ (s a1 sh ei)
attache (n) ətæʃˈɛɪ (@ t a sh ei1)
apaches (n) ˈəpˈætʃɪz (@1 p a1 ch i z)
beached (v) bˈiːtʃt (b ii1 ch t)
beaches (v) bˈiːtʃɪz (b ii1 ch i z)
cachets (n) kˈæʃɛɪz (k a1 sh ei z)
coached (v) kˈoutʃt (k ou1 ch t)
coaches (v) kˈoutʃɪz (k ou1 ch i z)
earache (n) ˈɪəʳrɛɪk (i@1 r ei k)
gouache (n) gˈuˈaːʃ (g u1 aa1 sh)
leached (v) lˈiːtʃt (l ii1 ch t)
leaches (v) lˈiːtʃɪz (l ii1 ch i z)
machete (n) mˈətʃˈɛtiː (m @1 ch e1 t ii)
panache (n) pˈænˈæʃ (p a1 n a1 sh)
peached (v) pˈiːtʃt (p ii1 ch t)
peaches (v) pˈiːtʃɪz (p ii1 ch i z)
poached (v) pˈoutʃt (p ou1 ch t)
poacher (n) pˈoutʃər (p ou1 ch @ r)
poaches (v) pˈoutʃɪz (p ou1 ch i z)
reached (v) rˈiːtʃt (r ii1 ch t)
reaches (v) rˈiːtʃɪz (r ii1 ch i z)
roaches (n) rˈoutʃɪz (r ou1 ch i z)
sachets (n) sˈæʃɛɪz (s a1 sh ei z)
teacher (n) tˈiːtʃər (t ii1 ch @ r)
teaches (v) tˈiːtʃɪz (t ii1 ch i z)
trachea (n) trˈəkˈɪəʳ (t r @1 k i@1)
Ligachev (n) lˈɪgətʃəv (l i1 g @ ch @ v)
Menachem (n) mɛnˈækəm (m e n a1 k @ m)
mustache (n) mʌstˈæʃ (m uh s t a1 sh)
attached (v) ˈətˈætʃt (@1 t a1 ch t)
attaches (v) ˈətˈætʃɪz (@1 t a1 ch i z)
bachelor (n) bˈætʃələr (b a1 ch @ l @ r)
backache (n) bˈækɛɪk (b a1 k ei k)
bleached (v) blˈiːtʃt (b l ii1 ch t)
bleaches (v) blˈiːtʃɪz (b l ii1 ch i z)
breached (v) brˈiːtʃt (b r ii1 ch t)
breaches (v) brˈiːtʃɪz (b r ii1 ch i z)
broached (v) brˈoutʃt (b r ou1 ch t)
broaches (v) brˈoutʃɪz (b r ou1 ch i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhe, ㄓㄜ˙, / ] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending #26 [Add to Longdo]
老师[lǎo shī, ㄌㄠˇ ㄕ, / ] teacher #795 [Add to Longdo]
教学[jiào xué, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] teacher and student; education #1,074 [Add to Longdo]
先生[xiān sheng, ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, ] sir; mister; teacher; (title of respect) #1,081 [Add to Longdo]
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, ] ache; pain; sorrow #1,200 [Add to Longdo]
教师[jiào shī, ㄐㄧㄠˋ ㄕ, / ] teacher #1,220 [Add to Longdo]
[shī, ㄕ, / ] a division (military); teacher; master; expert; model #1,490 [Add to Longdo]
[téng, ㄊㄥˊ, ] (it) hurts; love fondly; ache; pain; sore #2,107 [Add to Longdo]
[zàng, ㄗㄤˋ, ] storehouse; depository; cache (computer); Buddhist or Taoist scripture #2,299 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, / ] beard; mustache #2,843 [Add to Longdo]
[suān, ㄙㄨㄢ, ] sour; sore; ache; acid #2,935 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, / ] beard; mustache #3,000 [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] to feel attached to; long for; love #3,218 [Add to Longdo]
单身[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ, / ] unmarried; single; bachelorhood #3,350 [Add to Longdo]
光棍[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, ] gangster; hoodlum; a single person; bachelor #3,676 [Add to Longdo]
疼痛[téng tòng, ㄊㄥˊ ㄊㄨㄥˋ, ] ache; sore #4,051 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] to add; to attach; to be close to; to be attached #4,096 [Add to Longdo]
江南[Jiāng nán, ㄐㄧㄤ ㄋㄢˊ, ] south of Changjiang or Yangtze river; south of the lower reaches of Changjiang; often refers to south Jiangsu, south Anhui and north Zhejiang provinces; a province during Qing times; in literature, refers to the sunny south #5,120 [Add to Longdo]
附属[fù shǔ, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ, / ] subsidiary; auxiliary; attached; affiliated; subordinate; subordinating #5,645 [Add to Longdo]
头痛[tóu tòng, ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ, / ] headache #5,674 [Add to Longdo]
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering #6,329 [Add to Longdo]
上游[shàng yóu, ㄕㄤˋ ㄧㄡˊ, / ] upper reaches; advanced position #6,998 [Add to Longdo]
冷漠[lěng mò, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ, ] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect #7,183 [Add to Longdo]
头疼[tóu téng, ㄊㄡˊ ㄊㄥˊ, / ] headache #7,321 [Add to Longdo]
导师[dǎo shī, ㄉㄠˇ ㄕ, / ] tutor; teacher; academic advisor #7,882 [Add to Longdo]
[pìn, ㄆㄧㄣˋ, ] betrothed; engage (teacher); hire #7,923 [Add to Longdo]
班主任[bān zhǔ rèn, ㄅㄢ ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] a teacher in charge of a class #8,132 [Add to Longdo]
下游[xià yóu, ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] lower reaches; backward position #8,350 [Add to Longdo]
胡子[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, / ] beard; moustache or whiskers; facial hair #9,962 [Add to Longdo]
舒马赫[Shū mǎ hè, ㄕㄨ ㄇㄚˇ ㄏㄜˋ, / ] Schumacher #10,583 [Add to Longdo]
师资[shī zī, ㄕ ㄗ, / ] qualified teachers; teachers #10,734 [Add to Longdo]
气管[qì guǎn, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] windpipe; trachea; respiratory tract; air duct #11,179 [Add to Longdo]
狐狸[hú li, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙, ] fox; fig. sly and treacherous person #11,436 [Add to Longdo]
师范[shī fàn, ㄕ ㄈㄢˋ, / ] teacher-training; pedagogical; normal (school, e.g. Beijing Normal University) #11,698 [Add to Longdo]
成交价[chéng jiāo jià, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ, / ] sale price; negotiated price; price reached in an auction #11,946 [Add to Longdo]
腹痛[fù tòng, ㄈㄨˋ ㄊㄨㄥˋ, ] belly-ache; stomach pain #12,584 [Add to Longdo]
师大[shī dà, ㄕ ㄉㄚˋ, / ] abbr. for 師範大學|师范大学, Normal University; teacher-training college #13,822 [Add to Longdo]
光棍儿[guāng gùn r, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ ㄦ˙, / ] single person; bachelor #14,147 [Add to Longdo]
胃痛[wèi tòng, ㄨㄟˋ ㄊㄨㄥˋ, ] stomachache #14,285 [Add to Longdo]
学士[xué shì, ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ, / ] bachelor degree #15,845 [Add to Longdo]
酸痛[suān tòng, ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄥˋ, ] ache #16,553 [Add to Longdo]
辅导员[fǔ dǎo yuán, ㄈㄨˇ ㄉㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] a coach (teacher or trainer) #16,990 [Add to Longdo]
师长[shī zhǎng, ㄕ ㄓㄤˇ, / ] military division level commander; teacher #17,250 [Add to Longdo]
任教[rèn jiào, ㄖㄣˋ ㄐㄧㄠˋ, ] to teach; to coach; to work as teacher #17,300 [Add to Longdo]
隶属[lì shǔ, ㄌㄧˋ ㄕㄨˇ, / ] to belong to (a category); to be attached to #18,420 [Add to Longdo]
教员[jiào yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] teacher; instructor #18,822 [Add to Longdo]
名师[míng shī, ㄇㄧㄥˊ ㄕ, / ] famous master; great teacher #19,831 [Add to Longdo]
契丹[Qì dān, ㄑㄧˋ ㄉㄢ, ] Qidan; Khitan; ethnic people in ancient China who were a branch of the Eastern Hu people inhabiting the valley of the Xar Murun River in the upper reaches of the Liaohe River #19,899 [Add to Longdo]
爱恋[ài liàn, ㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] in love with; to feel deeply attached to #20,633 [Add to Longdo]
大刀[dà dāo, ㄉㄚˋ ㄉㄠ, ] broadsword; large knife; machete #22,123 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
アーチェリー[ああちぇりい, aacherii] (n) กีฬายิงธนู(สากล), See also: S. 洋弓

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
付属[ふぞく, fuzoku] TH: หน่วยงานย่อยที่สังกัดในเครือข่ายขององค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ใหญ่กว่า  EN: attached to (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sache(n) |die, pl. Sachen| สิ่งของ, เรื่อง, กิจ, ธุระ
Sprache(n) |die, pl. Sprachen| ภาษา
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?
machenทำ |machte, gemacht|
Gespräche(n) |pl.|, See also: das Gespräch
Feierabend machenเลิกงาน, See also: mit der Arbeit aufhören
sich Sorgen um etw. machenกังวลเกี่ยวกับ เช่น Um ihn braucht man sich keine Sorgen zu machen., See also: sich um etw. sorgen
Komm zur Sache!(phrase) เข้าเรื่องกันเถอะ (อาจแปลได้ว่า อย่ามัวพล่ามน้ำท่วมทุ่ง! ในเวลาที่คนพูดเริ่มอารมณ์ไม่ดี)
eine Bekanntschaft machenทำความรู้จัก, See also: bekanntmachen, kennenlernen
ein Ende machenจบ, มีจุดจบ เช่น Ihr Urlaub hat ein romantisches Ende gemacht., See also: enden
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
jmdn. auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht| หัวเราะเยาะ
lachen (über etw.(A))(vi) |lachte, hat gelacht| หัวเราะ (เกี่ยวกับ)
verursachen(vt) |verursachte, hat verursacht| ก่อให้เกิด เป็นต้นตอ เช่น Der Verkehr in Bangkok hat die Luftverschmutzung verursacht. การจราจรในกรุงเทพทำให้อากาศเป็นพิษ, See also: führen zu, zur Folge haben, hervorrufen
vereinfachen(vt) |vereinfachte, hat vereinfacht| ทำให้ง่ายขึ้น, See also: A. verkomplizieren
Stacheldraht(n) |der, pl. Stacheldrähte| ลวดหนามที่ใช้ทำรั้ว หรือสำหรับใช้ในกรณีมีการประท้วงเกิดขึ้น เช่น der Stacheldrahtzaun = รั้วลวดหนาม
Stachelbeere(n) |die, pl. Stachelberren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่ต้นมีหนามมาก ผลมีสีเขียวหรือเหลืองอ่อน
Stachel(n) |der, pl. Stacheln| หนาม หรือ เหล็กไนสัตว์ ตัวอย่างเช่น die Stacheln eines Kaktus = หนามต้นกระบองเพชร หรือ die Stacheln eines Igels = หนามตัวเม่น, Syn. der Dorn เฉพาะพืช
jmd./etw. ist jmdm. ein Stachel im Fleische.(idomatisch) บุคคลหรือสิ่งของเป็นเหตุให้คนอีกคนโกรธ
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
Rachegedanke(n) |der| การคิดแก้แค้น, See also: Gedanken
Fremdsprache(n) |die, pl. Fremdsprachen| ภาษาต่างประเทศ, ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่, See also: A. die Muttersprache
Muttersprache(n) |die, pl. Muttersprachen| ภาษาแม่, See also: A. die Fremdsprache
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht| ลอกออก, See also: trennen, Syn. lösen
nachmachen(vt) |machte nach, hat nachgemacht, jmdm. etw.| ทำตาม, เลียนแบบ เช่น Kleine Kinder lernen viel, indem sie alles nachmachen. เด็กเล็กๆ เรียนรู้ได้มากโดยที่พวกเขาเลียนแบบทุกอย่าง, Syn. imitieren
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, jmdn.| จีบ, เกี้ยวพาราสี เช่น Ich mag ihn nicht. Er macht alle Frauen an. ฉันไม่ชอบเขา เขาจีบผู้หญิงไปทั่ว
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, etw.(Essen)| คลุกเคล้าให้เข้ากันดี (คลุกเครื่องปรุงอาหาร) เช่น Er ist gleich fertig. Er muß nur noch den Salat anmachen. เขาเกือบเสร็จแล้ว เขาเพียงแต่ต้องคลุกสลัดเท่านั้น
vermachen(vt) |vermachte, hat vermacht, etw. jmdm.| ทำพินัยกรรมยกให้, ยกมรดกให้ เช่น Ihr Vater ist letztes Jahr gestorben. Er hat ihr sein Haus vermacht. พ่อของเธอเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว เขาทำพินัยกรรมยกบ้านให้เธอ, Syn. vererben
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht, etw. mit jmdm.| ตกลงว่านัดเจอ, กำหนดการนัดพบ เช่น Um wieviel Uhr treffen wir uns? Wann habt Ihr abgemacht? เราเจอกันกี่โมงจ๊ะ พวกเธอตกลงนัดกันไว้เมื่อไหร่, See also: festlegen, Syn. vereinbaren
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย
sich an die Arbeit machenเริ่มทำงาน เช่น Je früher ich mich an die Arbeit machst, desto eher bin ich fertig. ยิ่งฉันเริ่มทำงานเร็วเท่าไหร่ ฉันก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น, Syn. anfangen zu arbeiten
sich auf den Weg machenเริ่มออกเดินทาง เช่น Wir machen uns auf den Weg nach Paris um sechs. พวกเราเริ่มออกเดินทางไปปารีสตอนหกโมง, See also: aufbrechen, fortgehen, Syn. starten
jmdn. aufmerksam machen auf etw.(A)ทำให้ใครคนหนึ่งสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, เบี่ยงเบนความสนใจของใครคนหนึ่งไปที่ เช่น Sie machte mich auf einen Fehler aufmerksam. หล่อนทำให้ฉันเห็นข้อผิดพลาด
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ทำให้หลุดพ้น, ปลดเปลื้องจากพันธะ, แก้, ปล่อยให้เป็นอิสระ เช่น Ich sollte meinen Oberkörper freimachen., Bevor die Atmung eines Bewußtlosen kontrolliert wird, müssen die Atemwege freigemacht werden., Syn. frei werden von
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ประทับตราแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์
lachen(vi) |lachte, hat gelacht, über etw.(A)/jmdn.| หัวเราะ เช่น Das ist nicht zum Lachen. นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาหัวเราะนะ
auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht, jmdn.| หัวเราะเยาะ เช่น Er hat mich ausgelacht. เขาหัวเราะเยาะฉัน
lächeln(vi) |lächelte, hat gelächelt, über etw.(A)/jmdn.| ยิ้ม เช่น Was lächelst du? เธอยิ้มอะไร
wachen(vi) |wachte, hat gewacht, über + A| ไม่นอน, นอนไม่หลับ, คอยเฝ้าระวัง เช่น Er wachte die ganze Nacht am Schreibtisch. เขาอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือไม่ยอมนอนทั้งคืน
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, Syn. wach werden
aufwachen(vi) |wachte auf, ist aufgewacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ) เช่น Ich brauche keinen Wecker. Ich wache von selbst auf. ฉันไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุก ฉันตื่นได้เอง, See also: erwachen, Syn. wach werden
Feuer machenจุดไฟ, จุดเพลิง
Rache(n) |die, nur Sg.| การล้างแค้น, Syn. die Revanche
Machenschaft(n) |die, pl.Machenschaften| เล่ห์เพทุบาย, เล่ห์่กลโกง, การคิดกลอุบาย
Trennfläche(n) |die, pl. Trennflächen| พื้นผิวสองผิวที่ต่อกัน รอยต่อระหว่างผิวสองผิวที่อาจเป็นคนละชนิดก็ได้ เช่น An der Trennfläche zwischen der Alu-Platte und der Stahlplatte wird zusammengeschweißt. ตรงแนวต่อระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับแผ่นเหล็กจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน
Keine Ursache.(phrase) ไม่เป็นไร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfangen { n }; Abwerben { n }; Abspenstigmachen { n } eines Kundenenticing away a customer [Add to Longdo]
Abfragesprache { f }query language; retrieval language [Add to Longdo]
Ablaufsprache { f }sequential function chart [Add to Longdo]
zum Abschluss bringen; perfekt machento clinch [Add to Longdo]
Absicht durchkreuzen; vereiteln; zunichte machento foil [Add to Longdo]
Abspenstigmachen { n }; Abwerben { n }enticement; enticing away [Add to Longdo]
Absprache { f } | laut Absprache | eine Absprache treffenarrangement; agreement | as agreed | to make an arrangement; to come to an arrangement [Add to Longdo]
Absprache { f } | nach Abspracheconsultation | upon consultation [Add to Longdo]
geheime Absprachen { pl }collusive behaviour [Add to Longdo]
Abstriche machento lower one's sights [Add to Longdo]
Ärger { m }; Sorge { f } | Ärger bekommen | Ärger machen | sich Ärger einhandelntrouble | to run into trouble | to make trouble | to look for trouble [Add to Longdo]
Aktentasche { f }; Aktenkoffer { m }attache case [Add to Longdo]
Alleingang { m } | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own [Add to Longdo]
Alternativsprache { f }alternative language [Add to Longdo]
Amtssprache { f }official language [Add to Longdo]
Angelegenheit { f }; Sache { f }concern [Add to Longdo]
Angelegenheit { f }; Sache { f }; Problem { n }business [Add to Longdo]
Annäherung { f } | Annäherungen { pl }approach | approaches [Add to Longdo]
Annäherungsversuch { m } | Annäherungsversuche { pl } | Annäherungsversuche machenadvance | advances | to make obvious advances [Add to Longdo]
Annäherungsversuche bei jdm. machento make approaches to sb. [Add to Longdo]
Ansatz { m } | Ansätze { pl }basic approach | basic approaches [Add to Longdo]
einen Anschlag machento put a notice up [Add to Longdo]
Ansehen { n }; Distinktion { f }cachet [Add to Longdo]
Ansichtssache { f }matter of opinion [Add to Longdo]
Ansprache { f }; Rede { f }address [Add to Longdo]
Ansprache { f }; Sprache { f } | Ansprachen { pl }; Sprachen { pl }speech | speeches [Add to Longdo]
(lange) Ansprache { f } | eine Ansprache halten; predigen | hält eine Anspracheharangue | to harangue | harangues [Add to Longdo]
Anspruch { m }; Anrecht { n }; Recht { n } | Ansprüche { pl } | verjährter Anspruch | abhängiger Anspruch | unabhängiger Anspruch | Anspruch geltend machen; Forderung geltend machen | Anspruch anerkennen | Ansprüche anmelden | Anspruch aufgeben | Anspruch erheben aufclaim | claims | outlawed claim | dependent claim | independent claim | to assert a claim | to admit a claim | to stake out a claim | to abandon a claim | to lay claim to [Add to Longdo]
Anstalten machen zuto get ready to [Add to Longdo]
Apache { m }; Apachin { f }apache [Add to Longdo]
Apachenführer { m }Apache leader [Add to Longdo]
Arbeit { f }; Tätigkeit { f } | Arbeiten { pl } | bei der Arbeit | Arbeit suchen | sich an die Arbeit machen | die Arbeit niederlegenwork | works | at work | to look for work | to set to work | to down tools [Add to Longdo]
Assemblersprache { f } [ comp. ]assembler language; assembly language [Add to Longdo]
Attaché { m }; Attache { m }attaché; attache [Add to Longdo]
Attraktionen { pl }; tolle Sachengoodies [Add to Longdo]
Aufkaufen { n }; Wiederverkauf { m }abbroachement [Add to Longdo]
zur Aufklärung einer Sache beitragento throw light on sth. (on the matter) [Add to Longdo]
Aufmacher { m }; Hauptartikel { m }lead story [Add to Longdo]
Aufnahme { f } (phot.) | eine Aufnahme machen; fotografieren | Aufnahmen machentaking | to take a picture | to take pictures [Add to Longdo]
Aufsehen erregen; von sich reden machento make a noise in the world [Add to Longdo]
viel Aufhebens von etw. machento make a great song and dance about sth. [Add to Longdo]
Auftragssteuersprache { f }; Kommandosprache { f }job control language [Add to Longdo]
jdm. seine Aufwartung machento make a courtesy call on sb.; to pay sb. a courtesy visit [Add to Longdo]
Aufzeichnung { f } | Aufzeichnungen { pl } | sich Aufzeichnungen machen übernotes | notations | to take notes of [Add to Longdo]
Ausfall { m } [ mil. ] | einen Ausfall machensally | to make a sally; to sally forth [Add to Longdo]
in dreifacher Ausfertigungin triplicate [Add to Longdo]
Ausflüchte machen | Ausflüchte machendto prevaricate | prevaricating [Add to Longdo]
Ausflüchte machento shift [Add to Longdo]
Ausflüchte machen; Winkelzüge machen; sich hin und her wendento dodge [Add to Longdo]
einen Ausflug machen | einen Ausflug machendto jaunt | jaunting [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน, Ant. vendre
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
vache(n) n.f. วัว เช่น Vache laitière ou vache à lait = วัวนม, Vache à viande = วัวเนื้อ
Image:
cuir de vachette(n) หนังวัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
所属[しょぞく, shozoku] (n, vs, adj-no) attached to; belong to; member; (P) #293 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n, suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) #908 [Add to Longdo]
[ざ, za] (n, n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf, ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) #1,135 [Add to Longdo]
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n, n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n, n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P) #1,634 [Add to Longdo]
先生[せんせい, sensei] (n) (1) teacher; master; doctor; (suf) (2) with names of teachers, etc. as an honorific; (P) #1,811 [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) #2,252 [Add to Longdo]
教師[きょうし, kyoushi] (n, adj-no) teacher (classroom); (P) #2,403 [Add to Longdo]
付属(P);附属(P)[ふぞく, fuzoku] (n, vs, adj-no) attached; belonging (to); included; enclosed; affiliated; annexed; associated; subordinate; incidental; dependent; auxiliary; (P) #2,727 [Add to Longdo]
弟子[でし(P);ていし, deshi (P); teishi] (n, adj-no) pupil; disciple; adherent; follower; apprentice; young person; teacher's student-helper; (P) #3,658 [Add to Longdo]
師範[しはん, shihan] (adj-na, n) instructor; (fencing) teacher; model; (P) #4,523 [Add to Longdo]
外野[がいや, gaiya] (n) (1) (See 内野・ないや) outfield; (2) (abbr) (See 外野手・がいやしゅ) outfielder; (3) (abbr) (See 外野席) outfield bleachers; (4) third party; outsider; (P) #4,675 [Add to Longdo]
川上[かわかみ, kawakami] (n) upper reaches of a river; (P) #4,829 [Add to Longdo]
定着[ていちゃく, teichaku] (n, vs) taking hold; getting attached; becoming established; fixing down; establishing; (P) #5,079 [Add to Longdo]
師匠[ししょう, shishou] (n) (1) master; teacher; (2) sumo coach who owns his stable; (P) #5,868 [Add to Longdo]
上流[じょうりゅう, jouryuu] (n) (1) upper stream; upper course; upper reaches; (adj-no) (2) upstream; (n, adj-no) (3) upper classes; (P) #6,295 [Add to Longdo]
専属[せんぞく, senzoku] (n, vs) exclusive; attached to; specialist; (P) #6,575 [Add to Longdo]
スタンド[sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P) #7,373 [Add to Longdo]
キャッシュ[kyasshu] (n) (1) cache; (2) cash; (P) #7,600 [Add to Longdo]
頭痛[ずつう, zutsuu] (n) headache; (P) #7,658 [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
下流[かりゅう, karyuu] (n) (1) downstream; lower reaches of a river; (2) lower classes; (P) #7,910 [Add to Longdo]
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents) #8,136 [Add to Longdo]
教諭[きょうゆ, kyouyu] (n, vs) teacher; (P) #8,736 [Add to Longdo]
野望[やぼう, yabou] (n) ambition; aspiration; designs; treachery; (P) #8,982 [Add to Longdo]
教官[きょうかん, kyoukan] (n) teacher; instructor; professor; (P) #9,424 [Add to Longdo]
担任[たんにん, tannin] (n, vs) (1) in charge (of something); (2) (abbr) (See 担任教師) homeroom teacher; (P) #9,457 [Add to Longdo]
赤字[あかじ, akaji] (n, adj-no) (1) deficit; (being in or going into) the red; (2) red text; red letters; (3) corrections (by a teacher or proofreader) written in red; (P) #9,521 [Add to Longdo]
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n, vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P) #9,734 [Add to Longdo]
裏切り[うらぎり, uragiri] (n) treachery; betrayal; perfidy; (P) #10,663 [Add to Longdo]
反逆(P);叛逆[はんぎゃく, hangyaku] (n, vs) treason; treachery; mutiny; rebellion; insurrection; (P) #10,839 [Add to Longdo]
痛み[いたみ, itami] (n) pain; ache; sore; grief; distress; (P) #10,968 [Add to Longdo]
髭(P);鬚;髯[ひげ, hige] (n) (1) moustache; beard; whiskers; (2) extremely short pulse appearing on an electrical signal; (P) #11,320 [Add to Longdo]
張り[ばり, bari] (suf) (1) in the style of (esp. literary, artistic, etc. works); reminiscent of; (2) attached or stretched on; (P) #11,408 [Add to Longdo]
[つう, tsuu] (n-suf, n) pain; ache; -algia #12,182 [Add to Longdo]
斬る[きる, kiru] (v5r) to kill (a human) using a blade (sword, machete, knife, etc.); to slice (off); to lop (off); to cut (off) #12,376 [Add to Longdo]
女房[にょうぼう, nyoubou] (n) (1) wife; (2) court lady; female court attache; woman who served at the imperial palace; (P) #12,390 [Add to Longdo]
独身[どくしん, dokushin] (n, adj-no) bachelorhood; single; unmarried; celibate; (P) #12,592 [Add to Longdo]
就く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (就く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (就く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (就く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P) #12,618 [Add to Longdo]
小柄[しょうへい, shouhei] (n) knife attached to the sheath of a sword #12,719 [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) #13,573 [Add to Longdo]
櫓;艪[ろ, ro] (n) Japanese scull (oar attached to the rear of the boat by a traditional peg-in-hole oarlock) #13,964 [Add to Longdo]
大師[だいし, daishi] (n) (hon) { Buddh } great teacher (i.e. a buddha, bodhisattva or high monk, esp. Kobo Daishi); (P) #14,302 [Add to Longdo]
分室[ぶんしつ, bunshitsu] (n) detached office; annex; (P) #16,225 [Add to Longdo]
野心[やしん, yashin] (n) ambition; aspiration; designs; treachery; (P) #16,452 [Add to Longdo]
ガンガン(P);がんがん[gangan (P); gangan] (adv, vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P) #17,016 [Add to Longdo]
分教場[ぶんきょうじょう, bunkyoujou] (n) detached classroom; small branch school #17,202 [Add to Longdo]
教鞭[きょうべん, kyouben] (n) (See 教鞭をとる) teacher's cane; teacher's pointer #17,253 [Add to Longdo]
恩師[おんし, onshi] (n) one's honoured teacher; one's honored teacher; one's former teacher; (P) #18,216 [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache [Add to Longdo]
キャッシュ[きゃっしゅ, kyasshu] cache [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory) [Add to Longdo]
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache [Add to Longdo]
ディスクキャッシュ[でいすくきゃっしゅ, deisukukyasshu] disk cache [Add to Longdo]
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached [Add to Longdo]
メモリキャッシュ[めもりきゃっしゅ, memorikyasshu] memory cache [Add to Longdo]
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document [Add to Longdo]
アパッチ[あぱっち, apacchi] Apache [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丸める[まるめる, marumeru] rund_machen, zu_einem_Ball_formen [Add to Longdo]
主因[しゅいん, shuin] Hauptursache, Hauptgrund [Add to Longdo]
[こと, koto] Sache, Angelegenheit [Add to Longdo]
事実[じじつ, jijitsu] Tatsache, Tatbestand [Add to Longdo]
事柄[ことがら, kotogara] -Sache, -Ding, Angelegenheit [Add to Longdo]
事由[じゆう, jiyuu] Grund, Ursache [Add to Longdo]
事項[じこう, jikou] -Sache, Angelegenheit, -Artikel [Add to Longdo]
交番[こうばん, kouban] Polizeiwache [Add to Longdo]
仕上げる[しあげる, shiageru] fertigmachen, vollenden [Add to Longdo]
[けん, ken] SACHE, ANGELEGENHEIT, -FALL [Add to Longdo]
低まる[ひくまる, hikumaru] niedrig_machen, niedrig_werden [Add to Longdo]
低める[ひくめる, hikumeru] niedrig_machen, niedrig_werden [Add to Longdo]
作る[もぐる, moguru] machen, anfertigen [Add to Longdo]
俗語[ぞくご, zokugo] Umgangssprache [Add to Longdo]
[ぼく, boku] -ICH (MAENNERSPRACHE), DIENER [Add to Longdo]
僕ら[ぼくら, bokura] -wir (Maennersprache) [Add to Longdo]
[もと, moto] Grund, Ursache [Add to Longdo]
兵卒[へいそつ, heisotsu] einfacher_Soldat [Add to Longdo]
刑事[けいじ, keiji] Kriminalsache, Detektiv [Add to Longdo]
匹夫[ひっぷ, hippu] ein_Mann, einfacher_Mann, ungebildeter_Mann [Add to Longdo]
印刷物[いんさつぶつ, insatsubutsu] Drucksache [Add to Longdo]
原因[げんいん, gen'in] Ursache [Add to Longdo]
受験[じゅけん, juken] Examen_machen, Pruefung_ablegen [Add to Longdo]
史実[しじつ, shijitsu] historische_Tatsache [Add to Longdo]
[いん, in] URSACHE [Add to Longdo]
因果[いんが, inga] Ursache_und_Wirkung [Add to Longdo]
固まる[かたまる, katamaru] hart_machen, hart_werden [Add to Longdo]
固める[かためる, katameru] hart_machen, hart_werden [Add to Longdo]
大事[だいじ, daiji] wichtige_Sache, wichtige_Angelegenheit [Add to Longdo]
大掃除[おおそうじ, oosouji] Grossreinemachen [Add to Longdo]
好きずき[すきずき, sukizuki] Geschmackssache [Add to Longdo]
守る[まもる, mamoru] beschuetzen, verteidigen, bewachen, befolgen, einhalten [Add to Longdo]
実際[じっさい, jissai] Wahrheit, Tatsache, Wirklichkeit [Add to Longdo]
[べん, ben] SPRACHE, DIALEKT, UNTERSCHEIDUNG, BLATT [Add to Longdo]
式辞[しきじ, shikiji] Ansprache, Festrede [Add to Longdo]
引る[ひける, hikeru] schliessen, billiger_machen [Add to Longdo]
弱点[じゃくてん, jakuten] Schwaeche, schwacher_Punkt [Add to Longdo]
徹夜[てつや, tetsuya] (Nacht)durchwachen, aufbleiben [Add to Longdo]
心神耗弱者[しんしんもうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha] Geistesschwacher [Add to Longdo]
忠臣蔵[ちゅうしんぐら, chuushingura] (Geschichte_einer_Blutrache) [Add to Longdo]
恋心[こいごころ, koigokoro] Liebe, erwachende_Liebe [Add to Longdo]
悩む[なやむ, nayamu] -leiden, beunruhigt_sein, sich_Sorgen_machen [Add to Longdo]
抜かる[ぬかる, nukaru] einen_Fehler_machen [Add to Longdo]
招く[まねく, maneku] winken, einladen, verursachen [Add to Longdo]
拾得物[しゅうとくぶつ, shuutokubutsu] Fundsache [Add to Longdo]
掃除[そうじ, souji] Reinemachen, Saubermachen [Add to Longdo]
掃除婦[そうじふ, soujifu] Reinmachefrau, Putzfrau [Add to Longdo]
撮る[とる, toru] Aufnahme_machen [Add to Longdo]
[ゆえ, yue] Grund, Ursache, Anlass [Add to Longdo]
文語[ぶんご, bungo] Schriftsprache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ache \Ache\, n. [OE. ache, AS. [ae]ce, ece, fr. acan to ache.
   See {Ache}, v. i.]
   Continued pain, as distinguished from sudden twinges, or
   spasmodic pain. "Such an ache in my bones." --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: Often used in composition, as, a headache, an earache,
      a toothache.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ache \Ache\, v. i. [imp. & p. p. {Ached}; p. pr. & vb. n.
   {Aching}.] [OE. aken, AS. acan, both strong verbs, AS. acan,
   imp. [=o]c, p. p. acen, to ache; perh. orig. to drive, and
   akin to agent.]
   To suffer pain; to have, or be in, pain, or in continued
   pain; to be distressed. "My old bones ache." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The sins that in your conscience ache.  --Keble.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ach \Ach\, Ache \Ache\, n. [F. ache, L. apium parsley.]
   A name given to several species of plants; as, smallage, wild
   celery, parsley. [Obs.] --Holland.
   [1913 Webster] Achaean

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ache
   n 1: a dull persistent (usually moderately intense) pain [syn:
      {ache}, {aching}]
   v 1: feel physical pain; "Were you hurting after the accident?"
      [syn: {hurt}, {ache}, {suffer}]
   2: have a desire for something or someone who is not present;
     "She ached for a cigarette"; "I am pining for my lover" [syn:
     {ache}, {yearn}, {yen}, {pine}, {languish}]
   3: be the source of pain [syn: {ache}, {smart}, {hurt}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top