ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loose

L UW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loose-, *loose*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loose(vt) แก้, See also: แก้มัด, คลายปม, Syn. untie, undo, untie, unfasten
loose(adj) คลอน, See also: โยก, โคลงเคลง, ไม่แน่น
loose(adj) ช่างพูด, See also: พูดมาก, พล่าม
loose(adj) ซึ่งระบายท้อง
loose(vt) ทำให้หลวม, See also: ผ่อน, คลาย, Syn. ease, Ant. tighten
loose(vt) ปลดเปลื้องจากพันธะ, See also: ปลดเปลื้องจากข้อผูกมัด, Syn. loosen, unbind
loose(vi) ปล่อย, See also: ปล่อยตัว
loose(vt) ปล่อยให้เป็นอิสระ, See also: ปล่อยจากการคุมขัง, Syn. set free, release, liberate
loose(vi) ปล่อยอาวุธ, See also: ยิง, Syn. shoot, fire
loose(adj) เป็นอิสระ, See also: ไม่ถูกควบคุมตัว, ไม่ถูกผูก, Syn. free, unconfined, Ant. unbound, untied, unrestricted, unconfined

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loose(ลูสฺ) adj. หลวม, ไม่แน่น, ว่าง, ไม่มีงานทำ, หย่อน, กระชับ, แพศยา, กว้าง, ใจกว้าง. adv. หลวม, หย่อน, ไม่แน่น vt., vi. ทำให้เป็นอิสระ, ปล่อยให้เป็นอิสระ, แก้มัด, คายปม, ปล่อยขีปนาวุธ, ทำให้หลวม -Phr. (on the loose อิสระ กำลังหนี'ไม่ถูกควบคุมตัว), See also: loosene
loose-tongued(ลูส'ทังดฺ) adj. พูดพล่อย, พูดไม่ยั้งปาก, ปากจัด, ปากร้าย
loosen(ลู'เซิน) v. แก้, คลาย, ทำให้หลวม, ทำให้หย่อน, ปลดออก, คลายออก, ทำให้หายท้องผูก, ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม, จ่ายไม่อั้น, พูด)
unloose(อันลูส') vt. คลายออก, ปล่อยออก, ทำให้หลวม, แก้, ขยาย, ทำให้อิสระ, ผ่อนคลาย
unloosen(อันลู'เซิน) vt. คลายออก, ปล่อยออก, ผ่อนคลาย, Syn. unloose, loosen

English-Thai: Nontri Dictionary
loose(adj) หลวม, อิสระ, ไม่แน่น, หย่อน, ว่าง
loose(vt) แก้, ถอด, คลาย, ผ่อน, ขยาย, ปลดเปลื้อง
loosen(vt) ทำให้หลวม, คลาย, ทำให้หย่อน, แก้, เปลื้อง, ถอด
unloose(vt) ปล่อยไป, แก้, ขยาย, คลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loose bipolarityสองขั้วไม่ตายตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loose fractureกระดูกหักหลุดหลวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loose shoulderไหล่หลวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Looseค่อนข้างเหลว, หลวม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
loose tongue(slang) ปากสว่าง, ปากพล่อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cut me loose! Cut me loose you filthy bastard!ตัดเชือกสิวะ ตัดเชือกให้ฉัน ไอ้สารเลว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Now, then, you're all clean for gangrene. Don't loose me down.ไม่หลวมฉันลง How I Won the War (1967)
They'll set us loose and then cut us down like pigs!มันจะฆ่าเราทิ้ง เหมือนฆ่าหมูหมา The Road Warrior (1981)
That Rambo guy? He's on the loose again!คน แรมโบ้ เขาอยู่บนหลวมอีกครั้ง First Blood (1982)
Any of them move, you fry 'em. You hear anything at all, you cut loose on the sirens.ฉันไม่อยากที่จะออกไปข้างนอกอีกแล้ว ฉันอยากอยู่ข้างในนี้แหละ The Thing (1982)
- I cut him loose of the line up by his shack.I made sure I got ahead of him on the towline on the way back. The Thing (1982)
- Cut him loose ?I cut him loose. MacReady? The Thing (1982)
Get me outta here ! Cut me loose !I'd rather not spend the rest of this winter tied to this fuckin' couch! The Thing (1982)
You left a good number of loose edges. -Ends.คุณซ้ายหมายเลขที่ดีของขอบ หลวม 2010: The Year We Make Contact (1984)
All hell is breaking loose down here.นรกทั้งหมดจะถูกทำลายหลวม ลงที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Anyway, we can't let you loose since you were bitten by the vampire.ยังไงก็ตาม ในเมื่อถูกกัก เราคงปล่อยเธอไปไม่ได้ Vampire Hunter D (1985)
Why loose your venom on me?ทำไมแค้นเคืองหม่อมฉันขนาดนั้น? The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
looseAfter tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.
looseBefore saying "good bye" to their neighbors, the Smiths had to tie up some loose ends inside the house.
looseBeing a very particular person he always ties up loose ends whatever he does.
looseCheck all the loose knots and fasten them tight.
looseDon't set the dogs loose.
looseDon't tell him. He's got a loose tongue.
looseHe has led a loose life.
looseHe has led a loose life since then.
looseHe let the dog loose in the garden.
looseHe seems like he's got a few screws loose.
looseHe took hold of my arm and never let me loose.
looseHis plan has a lot of loose ends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วน(v) loosely, Example: ก่อนจะปลูกต้นไม้จงคุ้ยดินให้ร่วน, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นก้อนไม่เหนียว แตกละเอียดได้ง่าย
หลวม(adj) loose, See also: too large, Ant. คับ, พอดี, แน่น, Example: เจ้าหล่อนมีรูปทรงอวบอัด แม้จะพรางกายอยู่ในเสื้อผ้ารูปทรงหลวม, Thai Definition: ไม่แน่น, ไม่สนิท, ไม่พอดี
คลายตัว(v) slacken, See also: loosen, become loose, relax, Example: หัวใจเป็นเครื่องสูบฉีดเลือดประกอบด้วยผนังเป็นกล้ามเนื้อหนาหดตัวและคลายตัวเป็นจังหวะ
ปล่อยมือ(v) relinquish, See also: loosen the grip, release, let go, Example: นักปีนเขาเผลอปล่อยมือจากเชือกจึงตกลงมา, Thai Definition: คลายมือที่จับ
ปากเปราะ(v) loosen one's tongue, See also: be talkative, be loquacious, Example: เมื่อใดที่เจ้าหล่อนอยู่ในกลุ่มจะคึกคะนองและปากเปราะขึ้นมาทันที, Thai Definition: พูดจาว่าคนง่ายๆ
ปากคัน(adj) loose-tongued, See also: given to gossiping, Syn. ปากตำแย, ปากบอน, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนปากคันเก็บความลับไม่ค่อยอยู่, Thai Definition: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง
ปากพล่อย(adj) blab, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากเบา, Example: เสียงจากมนุษย์ปากพล่อยรายหนึ่งแว่วมาเข้าหูผมอีกครั้งทำให้อารมณ์โกรธของผมปะทุวาบขึ้น, Thai Definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
ปากเบา(adj) gossipy, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากพล่อย, Example: ถ้าอยากจะมีเพื่อนเยอะๆ ก็ต้องเลิกเป็นคนหูเบา ปากเบา, Thai Definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
พรวน(v) loosen (the soil), See also: break up/scarify the soil, Syn. พรวนดิน, Example: งานอดิเรกของพ่อในวันหยุดคือเข้าสวนรดน้ำต้นไม้พรวนดิน, Thai Definition: คุ้ยดินให้เป็นกลุ่มล้อมต้นไม้, ทำดินให้โปร่ง
พลุ่ย(adj) loose, See also: slack, Syn. หลวม, ลุ่ย, หลุด, Example: คอเสื้อเชิ๊ตของเขาขาดพลุ่ยหมดแล้ว, Thai Definition: หลวมเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (v) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper  FR: être d'humeur massacrante
บ่วง[būang] (n) EN: loose ; noose ; lasso ; lariat  FR: boucle [ f ] ; lasso [ m ] ; lacet [ m ]
ดีฝ่อ[dīfø] (v) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth
ดินร่วน[dinruan] (n) EN: loam ; loose soil  FR: terreau [ m ]
ดินซุย[din sui] (n, exp) EN: friable soil ; loose soil ; light soil  FR: terre friable [ f ] ; sol friable [ m ]
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
ขยายเข็มขัด[khayāi khemkhat] (v, exp) EN: loosen the belt  FR: desserrer la ceinture
ขี้[khī] (v) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels  FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
คลายมือ[khlāi meū] (v, exp) EN: loosen one's grip ; let go

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOOSE L UW1 S
LOOSED L UW1 S T
LOOSEN L UW1 S AH0 N
LOOSES L UW1 S IH0 Z
LOOSER L UW1 S ER0
LOOSELY L UW1 S L IY0
LOOSENS L UW1 S AH0 N Z
LOOSENED L UW1 S AH0 N D
LOOSENING L UW1 S AH0 N IH0 NG
LOOSESTRIFE L UW1 S T R AY2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loose (v) lˈuːs (l uu1 s)
loosed (v) lˈuːst (l uu1 s t)
loosen (v) lˈuːsn (l uu1 s n)
looser (j) lˈuːsər (l uu1 s @ r)
looses (v) lˈuːsɪz (l uu1 s i z)
loosely (a) lˈuːsliː (l uu1 s l ii)
loosens (v) lˈuːsnz (l uu1 s n z)
loosest (j) lˈuːsɪst (l uu1 s i s t)
loosened (v) lˈuːsnd (l uu1 s n d)
loosening (v) lˈuːsnɪŋ (l uu1 s n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[féi, ㄈㄟˊ, ] loose-fitting; fat; fertile #2,657 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] loose; pine; surname Song #2,934 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, / ] loose; to loosen; to relax #2,934 [Add to Longdo]
松开[sōng kāi, ㄙㄨㄥ ㄎㄞ,   /  ] loose #16,204 [Add to Longdo]
散装[sǎn zhuāng, ㄙㄢˇ ㄓㄨㄤ,   /  ] loose goods; goods sold by bulk #17,919 [Add to Longdo]
肥大[féi dà, ㄈㄟˊ ㄉㄚˋ,  ] loose fitting clothes; fat; stout; swelling (of internal organ); hypertrophy #18,201 [Add to Longdo]
淫荡[yín dàng, ㄧㄣˊ ㄉㄤˋ,   /  ] loose in morals; lascivious; licentious; lewd #27,210 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] loosely woven bamboo ladle #49,801 [Add to Longdo]
泄泻[xiè xiè, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˋ,   /  ] loose bowels; diarrhea; to have the runs #56,294 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] loosen; open #61,222 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wackelkontakt { m }loose contact [Add to Longdo]
locker { adj } | lockerer | am lockerstenloose | looser | loosest [Add to Longdo]
abnehmbarer Hornringloose flange [Add to Longdo]
Einlegepflaster { n } (lose)loose boot [ Am. ] [Add to Longdo]
lose Kordfädenloose cords [Add to Longdo]
Protektorlösung { f }loose tread; tread looseness; tyre tread separation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
端;端た[はした, hashita] (n, adj-na) (1) fraction; odd sum; (n) (2) (abbr) (See 端金) loose change; (3) (arch) (See 端女) low class female servant #3,910 [Add to Longdo]
返上[へんじょう, henjou] (n, vs) give up; relinquish; serve up; let loose; (P) #10,730 [Add to Longdo]
バラバラ(P);ばらばら[barabara (P); barabara] (adj-na, adj-no, adv, vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) #13,619 [Add to Longdo]
[しの;しぬ, shino ; shinu] (n) (1) (See 篠竹・しのだけ) thin-culmed dwarf bamboo (growing in clusters); (2) (しの only) (abbr) (See 篠笛) Japanese transverse bamboo flute (high-pitched; usu. with seven holes); (3) (しの only) sliver (strand of loose fibers) #16,354 [Add to Longdo]
緩やか[ゆるやか, yuruyaka] (adj-na) (1) loose; slack; (2) gentle; easy; slow; (3) lenient; liberal; lax; (P) #16,709 [Add to Longdo]
ルース[ru-su] (n) (See 裸石) loose stone; unset jewel #17,677 [Add to Longdo]
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1, vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) { comp } to exit (a program loop); (P) #18,062 [Add to Longdo]
あっぱっぱ;アッパッパ[appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
がくがく;ガクガク[gakugaku ; gakugaku] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose [Add to Longdo]
きりっと[kiritto] (adv, vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ルーズリーフ式のノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook [Add to Longdo]
疎結合[そけつごう, soketsugou] loosely-coupled (a-no) [Add to Longdo]
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] loosely coupled system [Add to Longdo]
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] Loosely-Coupled MultiProcessor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loose \Loose\ (l[=oo]s), a. [Compar. {Looser} (l[=oo]s"[~e]r);
   superl. {Loosest}.] [OE. loos, lous, laus, Icel. lauss; akin
   to OD. loos, D. los, AS. le['a]s false, deceitful, G. los,
   loose, Dan. & Sw. l["o]s, Goth. laus, and E. lose. [root]127.
   See {Lose}, and cf. {Leasing} falsehood.]
   1. Unbound; untied; unsewed; not attached, fastened, fixed,
    or confined; as, the loose sheets of a book.
    [1913 Webster]
 
       Her hair, nor loose, nor tied in formal plat.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from constraint or obligation; not bound by duty,
    habit, etc.; -- with from or of.
    [1913 Webster]
 
       Now I stand
       Loose of my vow; but who knows Cato's thoughts ?
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Not tight or close; as, a loose garment.
    [1913 Webster]
 
   4. Not dense, close, compact, or crowded; as, a cloth of
    loose texture.
    [1913 Webster]
 
       With horse and chariots ranked in loose array.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Not precise or exact; vague; indeterminate; as, a loose
    style, or way of reasoning.
    [1913 Webster]
 
       The comparison employed . . . must be considered
       rather as a loose analogy than as an exact
       scientific explanation.        --Whewel.
    [1913 Webster]
 
   6. Not strict in matters of morality; not rigid according to
    some standard of right.
    [1913 Webster]
 
       The loose morality which he had learned. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   7. Unconnected; rambling.
    [1913 Webster]
 
       Vario spends whole mornings in running over loose
       and unconnected pages.        --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   8. Lax; not costive; having lax bowels. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   9. Dissolute; unchaste; as, a loose man or woman.
    [1913 Webster]
 
       Loose ladies in delight.       --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   10. Containing or consisting of obscene or unchaste language;
     as, a loose epistle. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   {At loose ends}, not in order; in confusion; carelessly
    managed.
 
   {Fast and loose}. See under {Fast}.
 
   {To break loose}. See under {Break}.
 
   {Loose pulley}. (Mach.) See {Fast and loose pulleys}, under
    {Fast}.
 
   {To let loose}, to free from restraint or confinement; to set
    at liberty.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loose \Loose\, n.
   1. Freedom from restraint. [Obs.] --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. A letting go; discharge. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   {To give a loose}, to give freedom.
    [1913 Webster]
 
       Vent all its griefs, and give a loose to sorrow.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loose \Loose\ (l[=oo]s), v. n. [imp. & p. p. {Loosed}
   (l[=oo]st); p. pr. & vb. n. {Loosing}.] [From {Loose}, a.]
   1. To untie or unbind; to free from any fastening; to remove
    the shackles or fastenings of; to set free; to relieve.
    [1913 Webster]
 
       Canst thou . . . loose the bands of Orion ? --Job.
                          xxxviii. 31.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall find an ass tied, and a colt with her;
       loose them, and bring them unto me.  --Matt. xxi.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   2. To release from anything obligatory or burdensome; to
    disengage; hence, to absolve; to remit.
    [1913 Webster]
 
       Art thou loosed from a wife ? seek not a wife. --1
                          Cor. vii. 27.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed
       in heaven.              --Matt. xvi.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   3. To relax; to loosen; to make less strict.
    [1913 Webster]
 
       The joints of his loins were loosed. --Dan. v. 6.
    [1913 Webster]
 
   4. To solve; to interpret. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loose \Loose\, v. i.
   To set sail. [Obs.] --Acts xiii. 13.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loose
   adv 1: without restraint; "cows in India are running loose"
       [syn: {loose}, {free}]
   adj 1: not compact or dense in structure or arrangement; "loose
       gravel" [ant: {compact}]
   2: (of a ball in sport) not in the possession or control of any
     player; "a loose ball"
   3: not tight; not closely constrained or constricted or
     constricting; "loose clothing"; "the large shoes were very
     loose" [ant: {tight}]
   4: not officially recognized or controlled; "an informal
     agreement"; "a loose organization of the local farmers" [syn:
     {informal}, {loose}]
   5: not literal; "a loose interpretation of what she had been
     told"; "a free translation of the poem" [syn: {free},
     {loose}, {liberal}]
   6: emptying easily or excessively; "loose bowels" [syn: {lax},
     {loose}]
   7: not affixed; "the stamp came loose" [syn: {unaffixed},
     {loose}] [ant: {affixed}]
   8: not tense or taut; "the old man's skin hung loose and grey";
     "slack and wrinkled skin"; "slack sails"; "a slack rope"
     [syn: {loose}, {slack}]
   9: (of textures) full of small openings or gaps; "an open
     texture"; "a loose weave" [syn: {loose}, {open}]
   10: lacking a sense of restraint or responsibility; "idle talk";
     "a loose tongue" [syn: {idle}, {loose}]
   11: not carefully arranged in a package; "a box of loose nails"
   12: having escaped, especially from confinement; "a convict
     still at large"; "searching for two escaped prisoners";
     "dogs loose on the streets"; "criminals on the loose in the
     neighborhood" [syn: {at large(p)}, {escaped}, {loose}, {on
     the loose(p)}]
   13: casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy
     virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women";
     "wanton behavior" [syn: {easy}, {light}, {loose},
     {promiscuous}, {sluttish}, {wanton}]
   v 1: grant freedom to; free from confinement [syn: {free},
      {liberate}, {release}, {unloose}, {unloosen}, {loose}]
      [ant: {confine}, {detain}]
   2: turn loose or free from restraint; "let loose mines"; "Loose
     terrible plagues upon humanity" [syn: {unleash}, {let loose},
     {loose}]
   3: make loose or looser; "loosen the tension on a rope" [syn:
     {loosen}, {loose}] [ant: {stiffen}]
   4: become loose or looser or less tight; "The noose loosened";
     "the rope relaxed" [syn: {loosen}, {relax}, {loose}] [ant:
     {stiffen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top