ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恋心

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恋心-, *恋心*
Japanese-English: EDICT Dictionary
恋心[こいごころ(P);こいこころ, koigokoro (P); koikokoro] (n) one's love; awakening of love; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She has come to know something like love.彼女はほのかな恋心を知るようになる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For some heartbreak comfort food.[CN] 看有没有什么抚慰失恋心灵的大餐 Waiting for the Miracle (2012)
So we've been considering those whoNwish to control others through their insecurity and theirNnarcissism.[CN] 我们一直用安全感和自恋心态 来评量想要控制别人的人 Basic Instinct 2 (2006)
I had this embarrassing crush on you.[JA] -- あなたに気恥ずかしい 恋心を抱いてた Blind Spot (2014)
or particularly enjoy the fact that you used my ex-husband and his considerable feelings for you as a bulletproof vest not once, but twice in your fugitive escapade.[JA] 特に前夫の恋心を 利用して― 逃亡を幇助させ― 2回も怪我を 負わせたのは不愉快 Clear (2016)
Pick whichever reason feeds your narcissism better.[CN] 随便选择哪个可以满足你自恋心理的理由 Three Stories (2005)
Believe her to be deceived, by all means, but she can hardly convince a man so much in love that he's in love with someone else instead![JA] とにかく いくら妹でも 彼の恋心を変えられないわ Episode #1.3 (1995)
That's right.[JA] 僕の恋心の結晶。 そう。 つまり このケーキは Episode #1.1 (2014)
I have watched you be in love with Iris since you were old enough to know what love is.[JA] お前自身が恋心に気づく前に こっちはもう分かってた Plastique (2014)
But they have left you, and your love for them has nowhere to go.[JA] 彼らは、あなたから離れ あなたの恋心は行き場がない Mr. Holmes (2015)
I kept hoping they would separate, like the other childhood and teenage romances at the school.[JA] 10代の幼い恋心が 2人の別れを 望んでた Never Let Me Go (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恋心[こいごころ, koigokoro] Liebe, erwachende_Liebe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top