ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trove

T R OW1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trove-, *trove*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trove(n) ขุมทรัพย์, See also: ขุมสมบัติ, สมบัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
controversial(คันทระเวอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการโต้เถียง, เกี่ยวกับการขัดแย้ง, , See also: controversialism n. controversialist n., Syn. disputatious
controversy(คอน'ทระเวอซี) n. การโต้เถียง, การโต้ความ, การทะเลาะวิวาท, Syn. discussion
controvert(คอน'ทระเวิร์ท) vt. โต้เถียง, คัดค้าน, อภิปราย., See also: controverter n. ดูcontrovert controvertible adj. ดูcontrovert, Syn. oppose, deny
extrovert(เอคซฺ'โทรเวิร์ท) n. ผู้ชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก adj. เกี่ยวกับการชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม
introvert(อิน'ทระเวิร์ท) vi., n., adj. (ผู้) หันเข้าข้างใน, ครุ่นคิดแต่เรื่องของตัวเอง, ฝัง (หุ้ม) ตัวอยู่
retroversion(รีทระเวอ'เชิน) n. การมองกลับ, การหันกลับ, การวกกลับ, การหวนรำลึก, See also: retroverse adj.
retrovert(เรทโทรเวิร์ท') vt. มองกลับ, หันกลับ, พลิกกลับ, วกกลับ, หวนรำลึก, แปลกลับ, เอียงไปข้างหลัง, Syn. turn back
strove(สโทรฟว) vi. กริยาช่อง 2 ของ strive

English-Thai: Nontri Dictionary
controversial(adj) ซึ่งแย้งกัน, ที่เถียงกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง
controversy(n) ความขัดแย้ง, การโต้แย้ง, การโต้เถียง, การเถียง, การโต้คารม
controvert(vi, vt) แย้งกัน, โต้เถียง, คัดค้าน, อภิปราย
extrovert(n) คนเปิดเผย
incontrovertible(adj) โต้แย้งไม่ได้, เปลี่ยนไม่ได้, เถียงไม่ได้
introvert(n) คนเห็นแก่ตัว
introvert(vt) หันเข้าข้างใน, หุ้มตัวอยู่, ฝังตัวอยู่
strove(vi pt ของ) strive

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
troverคดียักยอกทรัพย์สินหายที่เก็บได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That guy was a treasure trove of unbelievable things.หมอนั่นมีคุณค่าของสิ่งที่เหลือเชื่อ The Dreamscape (2008)
Sheriff said that it's a real treasure trove down there so I've got dibs on the old body spray, and 'Jugs' magazinesนายอำเภอบอกนั่นรถของพวกนักล่าสมบัติ ฉันต้องการสเปรย์สำหรับร่างกาย Piranha 3D (2010)
Early childhood is a treasure trove of pain.ช่วงปฐมวัยคือขุมทรัพย์ความเจ็บปวด Competitive Wine Tasting (2011)
Maybe you have a treasure trove of stalker paraphernalia.คุณอาจเป็นพวกสตอล์คเกอร์\ สะสมของส่วนตัวคนอื่นก็ได้ It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
A.N.JELL is a treasure trove of newsworthy material.เราจะได้เห็น A.N.Jell ขึ้นปกหน้าสินะ! Ikemen desune (2011)
Gossip Girl probably has a treasure trove of photos in her in-box.Gossip Girl อาจมีสมบัติล้ำค่า จากภาพถ่ายในกล่องข้อความขอเธอ The End of the Affair? (2012)
This place is a treasure trove of literature.ที่นี่คือขุมทรัพย์ ทาง วรรณกรรม Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
They allow the body to reveal a treasure trove of secrets even when the cause of death appears to be quite evident.มันทำให้ศพยอมเปิดหีบเก็บความลับ แม้ว่าสาเหตุการตาย จะเห็นชัดเจนก็ตาม Ua Hopu (2012)
Oh, that. Well, I have a treasure trove of terrible tidbits for you.เรื่องนั้น ฉันมีเป็นกองพะเนินเทินทึกเลยค่ะ Final Shot (2013)
Her phone provided a treasure trove of messages.โทรศัพท์ของเธอมีข้อความบานตะเกียง Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Managed to make Abernathy into a semblance of a character, even with your trove of blackmail filling up most of his gray matter.กับการทำให้อเบอนาธีกลายเป็นตัวละครที่มีบุคลิกแบบนั้น กล่องสมบัติแบล็คเมล์ของคุณด้วย ที่เอาไว้ใช้เติมเต็มสสารสีเทาของเขา The Bicameral Mind (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถกเถียง[kān thokthīeng] (n) EN: controversy
การถกเถียงกัน[kān thokthīeng kan] (n, exp) EN: controversy
การโต้เถียง[kān tōthīeng] (n) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange  FR: discussion [ f ]
การโต้เถียงอย่างรุนแรง[kān tōthīeng yāng runraēng] (n, exp) EN: catfight ; controversy
กรณีพิพาท[karanī phiphāt] (n, exp) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision  FR: conflit [ m ]
เก็บตัว[keptūa] (v) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ข้อพิพาท[khøphiphāt] (n) EN: dispute ; argument ; controversy ; controversial point ; disputed point ; matter in dispute ; issue  FR: dispute [ f ]
ข้อโต้เถียง[khø tōthīeng] (n, exp) EN: dispute ; argument ; controversy ; point of contention  FR: point de désaccord [ m ]
ขุมทรัพย์[khumsap] (n) EN: treasure ; buried treasure ; trove  FR: trésor [ m ]
โต้แย้ง[tōyaēng] (v) FR: disputer ; controverser (r.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TROVE T R OW1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trove (n) trˈouv (t r ou1 v)
troves (n) trˈouvz (t r ou1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no, adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn [Add to Longdo]
陰にこもる;陰に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp, v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance [Add to Longdo]
外向[がいこう, gaikou] (n, adj-no) extroversion [Add to Longdo]
外向性[がいこうせい, gaikousei] (n, adj-no) extroversion [Add to Longdo]
外向的[がいこうてき, gaikouteki] (adj-na) extroverted; outgoing [Add to Longdo]
蛙鳴蝉噪[あめいせんそう, ameisensou] (n) annoying noise; fruitless argument; useless controversy [Add to Longdo]
巻き起こす;巻き起す[まきおこす, makiokosu] (v5s) to create (a sensation); to give rise to (controversy) [Add to Longdo]
議論[ぎろん, giron] (n, vs) argument; discussion; dispute; controversy; (P) [Add to Longdo]
議論になる[ぎろんになる, gironninaru] (exp, v5r) (1) to get into an argument; to come to discuss; (2) to be controversial (usu. as an adjectival phrase); to be contentious [Add to Longdo]
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  trove
      n 1: treasure of unknown ownership found hidden (usually in the
           earth) [syn: {treasure trove}, {trove}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top